Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Predklinične raziskave v veterinarstvu

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.04.00  Biotehnika  Veterina   

Koda Veda Področje
B340  Biomedicinske vede  Živalska anatomija, živalska morfologija 
B360  Biomedicinske vede  Živalska fiziologija 
P004  Naravoslovno-matematične vede  Biokemija, presnova 
B10   Biomedicinske vede  B10  
B570  Biomedicinske vede  Porodništvo, ginekologija, andrologija, reprodukcija, spolnost 
B740  Biomedicinske vede  Farmakološke vede, farmakognozija, farmacija, toksikologija 
Ključne besede
Veterina; morfologija; biokemija; fiziologija; citologija; rast; razvoj; reprodukcija; toksikologija; farmakologija; molekularna biologija; živali
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (31)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  16245  Jernej Alif  Veterina  Raziskovalec  2001 - 2003 
2.  04618  dr. Vojteh Cestnik  Veterina  Vodja  2001 - 2003  366 
3.  10445  dr. Nina Čebulj-Kadunc  Veterina  Raziskovalec  2001 - 2003  204 
4.  18128  Magdalena Dobravec    Raziskovalec  2001 - 2003 
5.  07850  dr. Marinka Drobnič-Košorok  Veterina  Raziskovalec  2001 - 2003  185 
6.  09149  dr. Gregor Fazarinc  Veterina  Raziskovalec  2001 - 2003  203 
7.  12449  dr. Robert Frangež  Veterina  Raziskovalec  2001 - 2003  280 
8.  21230  dr. Primož Klinc  Veterina  Raziskovalec  2001 - 2003  109 
9.  14881  dr. Igor Klobučar  Veterina  Raziskovalec  2001 - 2003  72 
10.  09654  dr. Silvestra Kobal  Veterina  Raziskovalec  2001 - 2003  260 
11.  23486  dr. Lucija Kolar  Veterina  Raziskovalec  2003  131 
12.  17575  Nada Konstantinovič    Raziskovalec  2001 - 2003 
13.  07439  dr. Marjan Kosec  Veterina  Raziskovalec  2001 - 2003  387 
14.  11780  dr. Nevenka Kožuh Eržen  Farmacija  Raziskovalec  2001 - 2003  160 
15.  23485  dr. Valentina Kubale Dvojmoč  Veterina  Raziskovalec  2003  276 
16.  18114  mag. Janez Kunc  Veterina  Raziskovalec  2001 - 2003  68 
17.  21175  dr. Jernej Kužner  Veterina  Raziskovalec  2003  96 
18.  18099  mag. Ester Lovšin Barle  Veterina  Raziskovalec  2001 - 2003  33 
19.  13330  dr. Gregor Majdič  Veterina  Raziskovalec  2001 - 2003  579 
20.  10253  dr. Janko Mrkun  Veterina  Raziskovalec  2001 - 2003  272 
21.  16308  dr. Alenka Nemec Svete  Veterina  Raziskovalec  2001 - 2003  216 
22.  00903  dr. Valentin Pardubsky  Veterina  Raziskovalec  2001 - 2003  54 
23.  17576  Matjaž Petrovič    Raziskovalec  2001 - 2003 
24.  01866  dr. Azra Pogačnik  Veterina  Raziskovalec  2001 - 2003  248 
25.  18125  Jasna Šporar    Raziskovalec  2001 - 2003 
26.  21702  dr. Nataša Šterbenc  Veterina  Raziskovalec  2001 - 2003  57 
27.  18127  Branko Travnikar  Veterina  Raziskovalec  2001 - 2003 
28.  13336  dr. Matjaž Uršič  Veterina  Raziskovalec  2001 - 2003  79 
29.  13334  dr. Milka Vrecl Fazarinc  Veterina  Raziskovalec  2001 - 2003  269 
30.  16244  dr. Petra Zrimšek  Veterina  Raziskovalec  2001 - 2003  202 
31.  22588  dr. Monika Cecilija Žužek  Veterina  Raziskovalec  2003  67 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0406  Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta  Ljubljana  1627139  10.832 
Povzetek
Težišče raziskovalnega programa je proučevanje regulacijskih procesov v reprodukciji, razvoju in različnih fizioloških stanjih pri domačih živalih. Želimo preučevati morfološke in fiziološke značilnosti endokrinega in nevroendokrinega sistema pomembnega za reprodukcijo, rast in razvoj živali predvsem na celic in tkiv. Na področju reprodukcije domačih živali so pomembne raziskave o produkciji zarodkov pridobljenih s punkcijo jajčnih foliklov. Prav tako je na tem ppodročju pomembno proučevanje različnih mehanizmov celične in medcelične signalizacije, razvoja gamet, oploditev in razvoj zarodkov. Proučevali bomo tudi mehanizme celične in medcelične signalizacije od aktivacije specifičnih receptorjev združenih s proteinom G do posledičnih procesov v celici in regulacijo izražanja specifičnih genov. V proučevanje pomena posameznih genov pri razvoju zarodkov nameravamo vključiti tudi transgensko tehnologijo, ki bo dala odgovore na vprašanja o vlogi posameznih genov med embrionalnim razvojem. Na področju proučevanja rasti in razvoja je pomembno poznavanje postnatalnega razvoja mod pri prašiču, perinatalna miogeneza pri razkrečenih pujskih ter morfološke, fiziološke,biokemične in reprodikcijske značilnosti slovenskih avtohtonih (jezersko-solčavska in bovška pasma ovc, konji lipicanske pasme)pasem. Za potrebe veterinarske toksikologije je pomembno poznavanje vpliva pesticidov iz skupine ariloksiocetne kisline na hormonalni in reprodukcijski status laboratorijskih živali (miši, podgane, budre, kunci) in domačih živali vključenih v poskus akutne, subakutne in kronične toksičnosti. Del raziskav je usmerjen na identifikacijo, izolacijo in proučevanje vloge imunogenih proteinov (encimov in inhibitorjev) pri infekcijah z dermatofiti. Raziskovalne metode bodo vključevale histokemijo, elektronsko mikroskopijo, imunocitokemijo, hibridizacijo nukleinskih kislin in situ, proučevanje celic s konfokalno mikroskopijo, molekularne biološke metode, delo s celičnimi in tkivnimi kulturami, mikromanipulacijo, in vitro oploditev, radioimunske in encimskoimunske metode, kromatografske metode in elektroforezo, ter NMR.
Pomen za razvoj znanosti
Proučevanje celične signalizacije sodi med prioritetne usmeritve raziskav v bioloških znanostih v svetu. Nova znanstvena spoznanja o celični in medcelični signalizaciji so omogočila razumevanje različnih fizioloških in patoloških procesov kot so: endokrina obolenja s posledičnimi motnjami v reprodukciji in rasti ter nekatera rakava obolenja. Naše raziskave bodo prispevale k boljšemu razumevanju celične in medcelične signalizacije in mehanizmov, ki privedejo do nastanka novega organizma. Prenos zarodkov (embriotransfer) je sodobna biotehnološka metoda, uporabna pri pridobivanju visoko produktivnih živali. S ponavljajočo punkcijo lahko povečamo število pridobljenih zarodkov, posebno pri vrstah, kjer ni možna superovulacija. Razkrečenost je pojav s katerim označujemo lokomotorne motnje novorojenih pujskov, nastale na zadnjih okončinah. O patogenezi te bolezni je razmeroma malo poznanega. Proučevanje postnatalnega razvoja mod je pomembno zaradi poznavanja nastopa spolne zrelosti samcev. Nanj vpliva več dejavnikov, med njimi tudi ščitni hormoni. Onesnaženje okolja s pesticidi je v svetu in pri nas velik problem. Raziskav o vplivu posameznih skupin pesticidov je opravljeno razmeroma malo. Dosedanje raziskave kažejo, da imajo nekateri pesticidi velik vpliv na reprodukcijo, rast in razvoj živali. Poznavanje vpliva teh snovi na hormonalni status živali bo omogočilo bolj kritičen pristop k pri uvrščanju snovi v listo strupov. Okužbe z dermatofiti predstavljajo eno najbolj razširjenih zoonoz v srednji in južni Evropi. Poznavanje molekularnega mehanizma okužbe in imunskega odziva prizadetih osebkov bo prispevalo k hitrejši diagnostiki in s tem k uspešnejši preventivi vključno z razvojem cepiva proti tej bolezni.
Pomen za razvoj Slovenije
Izvedba raziskovalnega programa nam omogoča vključevanje v sodobne tokove temeljnih veterinarskih ved. Prav tako pa je pomembna za slovensko znanost. Poznavanje morfoloških, fizioloških in reprodukcijskih lastnosti slovenskih avtohtonih pasem in nekaterih vrst divjih živali je pomembno pri pospeševanju in reji teh pasem in njihovem priznavanju njihove avtohtonosti v svetu. Rezultati predlaganih raziskav bodo pomagali pri uvajanju novih tehnologij v reprodukcijo domačih živali. Pesticidi se v Sloveniji za potrebe intenzivne rastlinske in živalske proizvodnje veliko uporabljajo, poznavanje njihovega vpliva na reprodukcijo, rast in razvoj živali je pomembno za njihovo varno uporabo. Dermatofitoza je v Sloveniji in sosednjih državah zelo razširjena zoonoza, ki se prenaša predvsem iz mačk na ljudi.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno