Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Endokrini, imunski in encimski odzivi pri zdravih in bolnih živalih

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.04.00  Biotehnika  Veterina   

Koda Veda Področje
B750  Biomedicinske vede  Veterina: kirurgija, fiziologija, patologija, klinične raziskave 

Koda Veda Področje
4.03  Kmetijske vede in veterina  Veterina 
Ključne besede
veterinarska medicina; endokrinologija; imunologija; biokemija; domače živali
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (48)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  29835  dr. Tomaž Budefeld  Mikrobiologija in imunologija  Raziskovalec  2011 - 2013  92 
2.  04618  dr. Vojteh Cestnik  Veterina  Raziskovalec  2009 - 2013  366 
3.  17572  dr. Marko Cotman  Veterina  Raziskovalec  2009 - 2013  119 
4.  10445  dr. Nina Čebulj-Kadunc  Veterina  Raziskovalec  2009 - 2013  204 
5.  26571  dr. Katerina Čeh  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2013  34 
6.  10395  dr. Aleksandra Domanjko Petrič  Veterina  Raziskovalec  2009 - 2013  262 
7.  07850  dr. Marinka Drobnič-Košorok  Veterina  Raziskovalec  2009 - 2013  185 
8.  21400  dr. Vladimira Erjavec  Veterina  Raziskovalec  2009 - 2013  158 
9.  09149  dr. Gregor Fazarinc  Veterina  Raziskovalec  2009 - 2013  203 
10.  12449  dr. Robert Frangež  Veterina  Raziskovalec  2009 - 2013  280 
11.  31862  dr. Marjana Grandič  Živalska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2009 - 2012  36 
12.  24348  dr. Neža Grgurevič  Veterina  Raziskovalec  2009 - 2013  58 
13.  26570  dr. Alenka Hrovat  Veterina  Raziskovalec  2009 - 2011  17 
14.  10913  dr. Vesna Kadunc Kos  Veterina  Raziskovalec  2009 - 2013  84 
15.  32334  dr. Jasmina Kerčmar  Metabolne in hormonske motnje  Mladi raziskovalec  2010 - 2013  46 
16.  21230  dr. Primož Klinc  Veterina  Raziskovalec  2009 - 2013  109 
17.  14881  dr. Igor Klobučar  Veterina  Raziskovalec  2009 - 2013  72 
18.  09654  dr. Silvestra Kobal  Veterina  Raziskovalec  2009 - 2013  260 
19.  07439  dr. Marjan Kosec  Veterina  Raziskovalec  2009 - 2013  387 
20.  14194  dr. Tina Kotnik  Veterina  Raziskovalec  2009 - 2013  141 
21.  35346  Katja Kozinc Klenovšek  Veterina  Mladi raziskovalec  2012 - 2013 
22.  20042  dr. Petra Kramarič  Veterina  Raziskovalec  2009 - 2013  59 
23.  15198  dr. Peter Kruljc  Veterina  Raziskovalec  2009 - 2013  130 
24.  23485  dr. Valentina Kubale Dvojmoč  Veterina  Raziskovalec  2009 - 2013  272 
25.  21175  dr. Jernej Kužner  Veterina  Raziskovalec  2009  96 
26.  21402  dr. Barbara Lukanc  Veterina  Raziskovalec  2009 - 2013  68 
27.  13330  dr. Gregor Majdič  Veterina  Raziskovalec  2009 - 2013  579 
28.  10253  dr. Janko Mrkun  Veterina  Raziskovalec  2009 - 2013  270 
29.  25587  dr. Ana Nemec  Veterina  Raziskovalec  2009 - 2013  332 
30.  16308  dr. Alenka Nemec Svete  Veterina  Raziskovalec  2009 - 2013  215 
31.  07516  dr. Zlatko Pavlica  Veterina  Raziskovalec  2009 - 2013  376 
32.  24507  dr. Darja Pavlin  Veterina  Raziskovalec  2009 - 2013  162 
33.  25588  dr. Tanja Plavec  Veterina  Raziskovalec  2009 - 2013  138 
34.  01866  dr. Azra Pogačnik  Veterina  Raziskovalec  2009 - 2012  248 
35.  22770  dr. Blanka Premrov Bajuk  Veterina  Raziskovalec  2012 - 2013  40 
36.  29350  dr. Urška Ravnik Verbič  Veterina  Raziskovalec  2009 - 2013  42 
37.  18593  dr. Alenka Seliškar  Veterina  Raziskovalec  2009 - 2013  259 
38.  13441  dr. Tomaž Snoj  Veterina  Raziskovalec  2010 - 2013  139 
39.  29351  dr. Tanja Španić  Veterina  Mladi raziskovalec  2009 - 2013  42 
40.  13328  dr. Nataša Tozon  Veterina  Raziskovalec  2009 - 2013  387 
41.  13336  dr. Matjaž Uršič  Veterina  Raziskovalec  2009 - 2013  79 
42.  18117  dr. Modest Vengušt  Veterina  Raziskovalec  2009 - 2013  129 
43.  13334  dr. Milka Vrecl Fazarinc  Veterina  Vodja  2009 - 2013  269 
44.  08506  dr. Jelka Zabavnik Piano  Veterina  Raziskovalec  2009 - 2013  204 
45.  28447  dr. Maja Zakošek Pipan  Veterina  Mladi raziskovalec  2009 - 2013  133 
46.  05091  dr. Bojan Zorko  Veterina  Raziskovalec  2009 - 2013  146 
47.  16244  dr. Petra Zrimšek  Veterina  Raziskovalec  2009 - 2013  202 
48.  22588  dr. Monika Cecilija Žužek  Veterina  Raziskovalec  2011 - 2013  67 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0406  Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta  Ljubljana  1627139  10.800 
Povzetek
Endokrini, imunski, živčni in encimski sistemi urejajo endogene procese pri zdravih in bolnih živalih. Njihovo poznavanje delovanja je pomembno za razvoj teoretičnih in aplikativnih znanj v veterinarski medicini, pa tudi za uvajanje novih načinov zdravljenja. Namen raziskovalnega programa je v povezavi bazalnih in kliničnih raziskav ugotoviti različne odzive v fizioloških in bolezenskih stanjih pri živalih. Raziskave obsegajo: spolni dimorfizem, izražanje receptorjev, razvoj in delovanje lokomotornega sistema, fiziološke posebnosti avtohtonih pasem, vpliv mikrocistinov na embrionalni razvij, povezavo med endokrinim in imunskim sistemom
Pomen za razvoj znanosti
Programska skupina izvaja temeljne raziskave, ki so osrednjega pomena za razvoj znanosti ter izhodišče za načrtovanje in izvedbo aplikativnih raziskav. S pridobljenimi rezultati prispevamo k napredku v veterinarski medicini oz. na širšem biomedicinskem področju ter uspešno prenašamo temeljna teoretična znanja v prakso, tj. v optimizacijo in razvoj diagnostičnih in prognostičnih pokazateljev ter terapevtskih metod in učinkovin. Zelo pomembna z vidika zmanjševanja števila laboratorijskih poskusnih živali sta tudi ovrednotenje in uporaba živalskih modelov spontanih bolezni, kar ima veliko vrednost tudi v primerjavi s humano medicino. Aktualnost raziskovalne problematike nam omogoča sodelovanje pri domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih in mreženje z vrhunskimi raziskovalnimi ustanovami, kliničnimi centri in vodilnimi farmacevtskimi podjetji. Rezultat vključenosti programske skupine v mednarodne raziskovalne tokove so odmevne skupne objave, organiziranja mednarodnih znanstvenih srečanj, možnost prenosa bazičnih znanj v prakso in izmenjave podiplomskih študentov.
Pomen za razvoj Slovenije
Izvajanje kakovostnega znanstvenoraziskovalnega dela ter objave in predstavitve rezultatov na mednarodnih znanstvenih in strokovnih srečanjih prispevajo k napredku veterinarske stroke in promociji države. Člani programske skupine svoje znanje uspešno uporabljajo pri pedagoškem delu, vključeni so v izvajanje dodiplomskega, podiplomskega in specialističnega študija, so mentorji mladim raziskovalcem in dodiplomskim študentom, ki opravljajo študentske raziskovalne naloge. Na ta način skrbijo za kakovost študijskega procesa in popularizacijo raziskovalnega dela med dodiplomskimi študenti. Z uvajanjem in razvojem novih diagnostičnih, prognostičnih in terapevtskih metod pridobljena temeljna znanja uspešno prenašamo in uporabljamo v praksi. S tem prispevamo k dobrobiti živali, bolj kompetentni izvedbi nekaterih laboratorijskih preiskav in povečani konkurenčnosti kliničnih storitev na trgu. Razvoj novih diagnostičnih metod in biotehnoloških postopkov nam omogoča tudi patentne prijave. Poznavanje dejavnikov, ki pomembno vplivajo na nastanek medoperativnih zapletov, lahko uspešno uporabimo pri obravnavi kirurških in hospitaliziranih pacientov, tako v veterinarski kot humani medicini. Pridobljena znanja so tudi podlaga za izdelavo priporočil za usmerjeno selekcijo genotipov živali, ki služijo pripravi rejskih programov in načrta ukrepov ob pojavu določenih bolezni, npr. transmisivnih spongiformnih encefalopatij. Eden od temeljev vizije razvoja kmetijstva v EU je pridelava za potrošnika varne hrane. Rezultati naših študij prispevajo k pripravi smernic za prihodnji razvoj sistemov mlečne proizvodnje v Sloveniji, in k uvajanju trajnostne in okoljsko naravnane reje domačih živali za mlečno proizvodnjo. Podobno so lahko spoznanja o bioloških posebnosti mišičnih vlaken pri prašiču, predvsem na težke miozinske verige vezane sposobnosti hipertrofije in posledičnih škodljivih vplivov na kakovost mesa, uporabna pri načrtovanju rejskih programov in selekcije za namensko proizvodnjo prašičev za določene vrste mesnih izdelkov, kar je še posebej pomembno za ustrezno plasiranje avtohtone pasme krškopoljski prašič. Take reje pa bodo ne nazadnje prispevale tudi k ozaveščanju prebivalstva o pomenu avtohtonih pasem in ohranjanju kulturne krajine.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno