Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Raziskave za zvišanje odpornosti in produktivnosti rastlin in živali v sonaravnem kmetijstvu

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.03.00  Naravoslovje  Biologija   
4.03.00  Biotehnika  Rastlinska produkcija in predelava   

Koda Veda Področje
B10   Biomedicinske vede  B10  
B225  Biomedicinske vede  Rastlinska genetika 
B4   Biomedicinske vede  B4  
B230  Biomedicinske vede  Mikrobiologija, bakteriologija, virologija, mikologija 
B350  Biomedicinske vede  Razvojna biologija, rast (živali), ontogeneza, embriologija 
B220  Biomedicinske vede  Genetika, citogenetika 
Ključne besede
cvetenje, kelati, giberelinska kislina (GA3), jasmonska kislina (JA), regulacija, žlahtnjenje rastlin, odpornost rastlin, živinoreja, enzimologija, histologija, immunohistokemija, kvantitativna analiza slike
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (16)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  17005  dr. Boštjan Brešar  Matematika  Raziskovalec  2001 - 2003  406 
2.  14488  dr. Avrelija Cencič  Biotehnologija  Raziskovalec  2001 - 2003  458 
3.  16416  Virgilija Hrženjak  Biologija  Raziskovalec  2001 - 2003 
4.  16240  dr. Anton Ivančič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  224 
5.  15069  dr. Marjan Janžekovič  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  614 
6.  04606  dr. Božidar Krajnčič  Biologija  Vodja  2001 - 2003  257 
7.  15068  dr. Vesna Mila Meden  Kemija  Raziskovalec  2001 - 2003  96 
8.  02923  dr. Jože Nemec  Matematika  Raziskovalec  2001 - 2003  111 
9.  13464  dr. Anton Ploj  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  163 
10.  19348  dr. Črtomir Rozman  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  633 
11.  03154  dr. Metka Slekovec  Kemija  Raziskovalec  2001 - 2003  62 
12.  09467  dr. Vladimir Strelec  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  186 
13.  18684  dr. Metka Šiško  Biologija  Raziskovalec  2001 - 2003  158 
14.  01364  dr. Dejan Škorjanc  Biotehnika  Raziskovalec  2001 - 2003  435 
15.  19081  dr. Tatjana Unuk  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  288 
16.  09472  dr. Marko Volk  Veterina  Raziskovalec  2001 - 2003  462 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0482  Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede  Hoče  5089638004  9.913 
Povzetek
Raziskovalni program obsega pet dolgoročno zastavljenih projektov:a) Fiziološke raziskave programiranja cvetenja in povečanja odpornosti rastlin proti infekcijam. Pri dosedanjih raziskavah smo odkrili pospeševalne učinke GA3, JA, Mn, Zn in Ca kelatov na cvetno indukcijo in njihove sinergistične učinke z EDDHA pri pospeševanju cvetenja in povečanju odpornosti rastlin proti infekcijam. Zaradi tega je dolgoročni cilj naših raziskav programiranje cvetenja in zmanjšanje uporabe fungicidov na minimum. b) Žlahtnjenje in genetske raziskave oljnih buč.Cilj raziskovalnega dela na oljnih bučah je oblikovati visoko produktivne, na bolezni odporne grmičaste kultivarje. Delo se je začelo leta 1997 s križanji (oljni genotipi x genski viri za grmičasto obliko in odpornost na bolezni). Žlahtnjiteljsko delo spremljajo genetske raziskave, katerih cilj je proučevanje dednosti lastnosti, ki imajo največji vpliv na produktivnost rastlin. V proces žlahtnjenja je vključen tudi pravi kostanj s ciljem oblikovanja genotipov, ki bi bili odporni na rak pravega kostanja. Delo je še v začetnem stadiju. Z različnimi metodami (predvsem z uporabo različnih hormonov) se želi inducirati cvetenje v čim bolj zgodnjem stadiju razvoja, kar bi skrajšalo časovno obdobje med generacijami od 5 ali 8 let na 3 do 4 leta. c) Proučevanje akumulacije kovin v bioloških vzorcihAkumulacija kovin je različna pri različnih rastlinskih vrstah. Pri poljščinah in vrtninah lahko zaradi vpliva okolja in zaradi uporabe agrokemičnih sredstev koncentracija posameznih kovin doseže ali celo preseže mejne koncentracije. Spremljati želimo akumulacijo nekaterih kovin v vrtninah in poljščinah pridelanih z intenzivno proizvodnjo in tistih, pridelanih na sonaraven način. Poleg celokupne koncentracije elementov želimo študirati tudi v kakšni obliki se pojavljajo posamezni elementi v bioloških vzorcih. Nameravamo tudi nadaljevati z določevanjem arzena in selena ter njihovih spojin v gobah.č) Uporaba interferonov v praksi za povečanje prirastka v reji prašičev, z možnostjo uporabe rezultatov pri človeku.d) Aplikacija sodobnih kvantitativnih analiz v animalni proizvodnji Raziskave v živinoreji bodo temeljile na uporabi sodobnih metod in analiz pri proučevanju: a) vpliva stresa domačih živali (govedo) na proizvodne in reprodukcijske lastnosti; b) vpliv okolja ali mikroklime na počutje in zdravstveno stanje živali; c) vpliv učinkov dodatkov (encimov, kislin, probiotikov) v prehrani (perutnina); d) objektivno proučevanje sestave klavnega trupa in njegove kakovosti; e) vpliv staranja na skeletno muskulaturo in vezivno tkivo domačih živali. S poznavanjem in uravnavanjem bioloških mehanizmov živalske celice bomo racionalizirali prirejo živalskih produktov in maksimalno izkoristili genetski potencial živali.
Pomen za razvoj znanosti
Predlagani raziskovalni program je relevanten, ker vključuje najaktualnejše teme svetovne znanosti na prodročju fiziologije višjih rastlin, genetike in žlahtnjenja rastlin, mikrobiologije in živinoreje v okolju prijaznem kmetijstvu.Žlahtnjenje je usmerjeno predvsem na odpornost na rastlinske bolezni s ciljem zmanjšanja uporabe zaščitnih kemičnih sredstev. Rezultati raziskovalnega in praktičnega dela na žlahtnjenju bodo uporabni v celi srednji Evropi.
Pomen za razvoj Slovenije
Predlagani raziskovalni program je temelj za programiranje naravi prijazne pridelave in prireje v slovenskem kmetijstvu in gozdarstvu.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno