Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Raziskave za zagotavljanje varne hrane in zdravja

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.03.00  Biotehnika  Rastlinska produkcija in predelava   
3.07.00  Medicina  Metabolne in hormonske motnje   

Koda Veda Področje
B006  Biomedicinske vede  Agronomija 

Koda Veda Področje
4.01  Kmetijske vede in veterina  Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
3.02  Medicinske in zdravstvene vede  Klinična medicina 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (27)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  12183  dr. Jana Ambrožič Dolinšek  Biologija  Raziskovalec  2014 - 2018  295 
2.  05085  dr. Franc Bavec  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2014 - 2018  913 
3.  10142  dr. Martina Bavec  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2014 - 2018  999 
4.  12470  dr. Andreja Borec  Interdisciplinarne raziskave  Raziskovalec  2014 - 2018  239 
5.  05328  dr. Vojko Flis  Srce in ožilje  Raziskovalec  2014 - 2018  729 
6.  33268  dr. Mario Gorenjak  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2014 - 2017  164 
7.  20420  dr. Lidija Gradišnik  Nevrobiologija  Tehnični sodelavec  2014 - 2018  293 
8.  15751  dr. Radovan Hojs  Metabolne in hormonske motnje  Raziskovalec  2014 - 2018  799 
9.  39129  dr. Nataša Imenšek  Živalska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2016 - 2018  15 
10.  16240  dr. Anton Ivančič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2014 - 2018  224 
11.  10352  dr. Mitja Kaligarič  Biologija  Raziskovalec  2014 - 2018  700 
12.  05087  dr. Branko Kramberger  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2014 - 2018  520 
13.  17004  dr. Janja Kristl  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2014 - 2018  175 
14.  10720  dr. Miran Lakota  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2014 - 2018  360 
15.  23574  dr. Tomaž Langerholc  Biotehnologija  Raziskovalec  2014 - 2018  289 
16.  13492  dr. Mario Lešnik  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2014 - 2018  598 
17.  20129  dr. Dušica Pahor  Metabolne in hormonske motnje  Raziskovalec  2014 - 2018  777 
18.  15749  dr. Breda Pečovnik Balon  Metabolne in hormonske motnje  Raziskovalec  2014 - 2018  335 
19.  27890  dr. Maja Prevolnik Povše  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2014 - 2018  258 
20.  29565  dr. Maša Skelin Klemen  Metabolne in hormonske motnje  Raziskovalec  2014 - 2016  151 
21.  18035  dr. Pavel Skok  Metabolne in hormonske motnje  Raziskovalec  2014 - 2018  676 
22.  11043  dr. Denis Stajnko  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2014 - 2018  481 
23.  01364  dr. Dejan Škorjanc  Biotehnika  Vodja  2014 - 2018  435 
24.  10036  dr. Jernej Turk  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2014 - 2018  428 
25.  19081  dr. Tatjana Unuk  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2014 - 2018  288 
26.  28251  dr. Andreja Urbanek Krajnc  Biologija  Raziskovalec  2014 - 2016  225 
27.  00962  dr. Stanislav Vršič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2014 - 2018  395 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0482  Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede  Hoče  5089638004  9.926 
2.  2334  Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta  Maribor  5089638048  16.583 
Povzetek
Predlagan raziskovalni program je nadaljevanje raziskovalnega programa P1-064 Raziskave za zagotavljanje varne hrane in zdravja. Generalna strategija raziskav raziskovalnega programa je pridobiti nova temeljna znanja, ki se bodo uporabila za zagotavljanje varne hrane v celotni prehrambni verigi in pozitivnega vpliva na okolje, zdravje živali in ljudi, kar bo povečalo kvaliteto življenja ter doprineslo k trajnostnemu in ekonomskemu razvoju Slovenije ter ugledu slovenske znanstvene in gospodarske sfere v Evropi in svetu. Raziskovalni program sestavljajo raziskovalci iz področja kmetijstva (rastlinska in živalska produkcija in predelava, biosistemsko inženirstvo, agrarna ekonomika in razvoj podeželja), naravoslovja (genetika, kemija, biokemija, biologija) ter medicine kar daje interdisciplinarno povezanost tudi znotraj same programske skupine. Na ta način bomo lahko uspešno zagotovili tudi aplikacijo temeljnih vsebin v zagotavljanju varne hrane in zdravja. Poslanstvo naše programske skupine je doprinesti k temeljnim novim spoznanjem, ki bodo z aplikacijami zagotovile varno, kvalitetno in zdravo hrano v Sloveniji, Evropi in svetu, ne samo s temeljnimi znanstvenimi spoznanji temveč bodo povečale kvaliteto življenja, zdravje rastlin, živali in ljudi in okolja ter povečale gospodarske možnosti slovenskega znanja in gospodarstva. Eno izmed poslanstev je tudi zmanjšanje uporabe laboratorijskih živali z funkcionalnimi celičnimi modeli in poskrbeti za dobro počutje domačih živali. Raziskovalne vsebine predlaganega programa so razdeljene v dva velika sklopa: 1) pridelava in predelava hrane, 2) varna hrana in zdravje potrošnika, ki pokrivata vse vidike zagotavljanja pridelave varne hrane in zdravja v celotni prehrambni verigi.
Pomen za razvoj znanosti
Generalna strategija raziskav raziskovalnega programa je pridobiti nova temeljna znanja, ki se bodo uporabila za zagotavljanje varne hrane v celotni prehrambni verigi in pozitivnega vpliva na zdravje živali in ljudi, kar bo povečalo kvaliteto življenja ter doprineslo k trajnostnemu in ekonomskemu razvoju Slovenije ter ugledu slovenske znanstvene in gospodarske sfere v Evropi in svetu.   SKLOP: PRIDELAVA IN PREDELAVA HRANE S pridelovalnimi tehnologijami in sistemi, ki omogočajo pridelavo varne hrane pridobljene v zaprtem krogotoku zagotavljajo osnovni postopki s katerimi lahko vplivamo na optimizacijo sonaravnosti, izrabe energije in varnost hrane ob upoštevanju klimatskih sprememb. Z uporabo izvirnih raziskovalnih pristopov, metod in izvirnosti pri obdelavi podatkov bomo pomembno prispevali z rezultati raziskav razvoju znanosti. S pomočjo podatkov iz poljskih in laboratorijskih poskusov s simulacijskim modelom izdelanim z večkriterijskimi modeli bomo lahko ocenjevali tudi  primernosti alternativnih energijskih rastlin za predelavo v bioplin in bodo predstavljali prispevek na področju sistemov za podporo odločanju pri uporabi energetskih rastlin v kmetijstvu. Z razvojem novih agrarno ekonomskih metod ter uspešno aplikacijo le-teh na področju ekonomike agroživilstva in razvoja podeželja bomo pomembno prispevali k razvoju znanosti in kmetijske panoge. Razvoj bioloških in etoloških znanj domačih živali ni sledil ostalim, hitreje razvijajočim se področjem znotraj panoge (biotehnologija, prehrana živali, veterinarska medicina itd.). Človeški posegi v naravni cikel živali zahtevajo razvoj temeljnih bioloških znanj, ki predstavljajo neprecenljiv znanstveni prispevek na področju biologije sesalcev. Uporaba normalnih celičnih linij v raziskovanju rastlinskih dodatkov daje našemu delu višjo funkcionalnost in uporabnost glede pričakovanih rezultatov in predstavljajo korak k večji podobnosti z dejansko in vivo situacijo v prebavnem traktu živali. Razvoj hitrih natančnih metod z NIR spektroskopijo in nevronskimi mrežami bo predstavljal pomemben razvoj znanosti s področja kakovosti mesa.   SKLOP: VARNA Hrana in zdravje V sklopu hrana in zdravje se bodo pridobila bazična znanja o interakciji probiotičnih bakterij in patogenov, o kolonizaciji in invaziji epitelija. To dognanja so pomembna za preventivne namene in zdravljenje obstoječih in prihodnjih patogenov, ki se prenašajo s hrano. Za mnoga kemijska onesnaževala, ksenobiotike in funkcionalne sestavine v hrani ni znan vpliv na fiziologijo celic in človekovo zdravje in prav tako ne stopnja njihove absorbcije iz hrane. Razvoj in vitro celičnih modelov in validacija njihove uporabe predstavlja pomemben del k zmanjševanju uporabe eksperimentalnih živali.
Pomen za razvoj Slovenije
Zastavljene prioritete programske skupine predstavljajo pomemben način pospeševanja znanstvenega in tehnološkega napredka, ki je potreben za dosego izzivov slovenskega (in svetovnega) kmetijstva. Prioritete programske skupine vključujejo več strateških ciljev: -         razvoj novih gospodarskih možnosti za slovenske kmetijske pridelovalce, da bi povečali konkurenčnost kmetijstva, -         okrepitev varovanja in ohranjanja naravne dediščine v Sloveniji, da bi lahko vzdrževali kakovost življenja, -         prepoznavnost znanja in raziskovalnih dosežkov Slovenije v svetu.     SKLOP: PRIDELAVA IN PREDELAVA HRANE Z optimizacijo pridelovalnih sistemov lahko prispevamo k večji samooskrbi s hrano, ohranjamo kultivirano krajino, prispevamo k večji kakovosti in varnosti hrane ter zmanjšamo negativne vplive kmetijske pridelave na okolje. Pri tem pa primerna izbira lahko prispeva tudi k večji ekonomski uspešnosti in socialni varnosti prebivalstva. Vključevanje za slovenske agroekološke razmere primernih alternativnih rastlin pa je lahko potencial za proizvodnjo naravne funkcionalne hrane in inovacije v živilsko predelovalni industriji. Rezultati bodo pripomogli k širjenju interesa za ekološko in trajnostno kmetovanje in predstavljajo ogromen prispevek k inženirskim znanjem in uporabnost v praksi. Raziskovalna tematika ustreza kratkoročnim razvojnim ciljem RS na področju trajnostnega razvoja, samooskrbe ter pridelave zdrave hrane. Slovensko kmetijstvo je (ne)posredno vpeto v življenjsko okolje večine prebivalcev, zato je dokumentirana in sledljiva dejavnost izjemnega pomena za pridelavo neoporečne hrane, za vzpostavitev zaupanja med kmečkim in mestnim prebivalstvom. Iskanje alternativnih dejavnosti na kmetijah (soproizvodnjo toplotne in električne energije) lahko zmanjša odvisnost bioplinarn od poljščin (koruze) in poveča samooskrbo (gozd, gojeni hitro rastoči sestoji). Poznavanje bioloških/naravnih temeljev živali vključenih v prehranjevalni sistem človeka lahko bistveno pripomore k racionalizaciji reje in ohranjanju okolja, uvajanja rej prilagojenim specifičnim lokalnim razmeram in spodbuja ohranjanje slovenskih avtohtonih in tradicionalnih pasem. Rezultati raziskav bodo pripomogle k pripravi praktičnih aplikacij za določanje kakovosti klavnega trupa ter kakovosti mesa in mesnih izdelkov za nadaljnjo uporabo v industriji, za zagotavljanje varnega in okusnega mesa, za hitre in poceni analize kazalcev kakovosti mesa, za rutinsko testiranje genetskih linij v rejskih in selekcijskih programih.   SKLOP: Hrana in zdravje Razvoj celičnih modelov za testiranje toksičnosti in razvoj novih funkcionalnih živil je iz etičnih razlogov nujen, saj ima javnost generalno negativen odnos do testiranja na živalih. S tem ima končni potrošnik manj zadržkov do uporabe ob hkratnem doseganju vseh predpisanih standardov varnosti hrane za uživanje. Razvoj funkcionalnih živil lahko vodi v patentirane formulacije in priložnost za razvoj slovenske prehrambne industrije.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno