Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Aplikativna botanika, genetika in ekologija

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.03.00  Biotehnika  Rastlinska produkcija in predelava   
1.08.00  Naravoslovje  Varstvo okolja   
1.03.00  Naravoslovje  Biologija   

Koda Veda Področje
B90   Biomedicinske vede  B90  
B270  Biomedicinske vede  Rastlinska ekologija 
B225  Biomedicinske vede  Rastlinska genetika 
B310  Biomedicinske vede  Fiziologija žilnih rastlin 
Ključne besede
taksonomija in morfologija višjih rastlin, ekofiziologija, bioindikacija onesnaženosti zraka, genetika višjih rastlin, fiziologija stresa in kmetijska proizvodnja; zdravilne in aromatične rastline; pleveli;
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (19)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  04715  dr. Dea Baričevič  Biotehnika  Raziskovalec  2002 - 2003  281 
2.  08784  dr. Tomaž Bartol  Informacijska znanost in bibliotekarstvo  Raziskovalec  2002 - 2003  279 
3.  02085  dr. Franc Batič  Rastlinska produkcija in predelava  Vodja  2002 - 2003  817 
4.  21799  mag. Polonca Bitenc  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2003  18 
5.  21332  dr. Žiga Bolta  Biotehnologija  Raziskovalec  2002 - 2003  24 
6.  00950  dr. Ivan Kreft  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2002 - 2003  910 
7.  12673  dr. Bojka Kump  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2002 - 2003  34 
8.  22463  dr. Anita Kušar  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2003  108 
9.  17789  Gabrijel Leskovec    Raziskovalec  2002 - 2003 
10.  21581  dr. Irena Maček  Biologija  Raziskovalec  2002 - 2003  136 
11.  23000  dr. Helena Poličnik  Interdisciplinarne raziskave  Raziskovalec  2003  217 
12.  06403  mag. Tomaž Sinkovič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2002 - 2003  91 
13.  16075  dr. Helena Šircelj  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2002 - 2003  199 
14.  14054  dr. Vida Škrabanja  Farmacija  Raziskovalec  2002 - 2003  154 
15.  10583  dr. Boris Turk  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2002 - 2003  211 
16.  15244  dr. Natalija Vidergar Gorjup  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2002 - 2003  26 
17.  19720  dr. Matej Vidrih  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2002 - 2003  526 
18.  14011  dr. Dominik Vodnik  Biologija  Raziskovalec  2002 - 2003  415 
19.  15415  dr. Alenka Zupančič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2002 - 2003  41 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  66.962 
Povzetek
Raziskave programske skupine obsegajo raziskave s področja aplikativne botanike, fiziologije in ekologije rastlin ter genetike v povezavi s kmetijsko pridelavo, varstvom okolja in naravne dediščine. Na področju aplikativne botanike in fiziologije rastlin je poudarek na morfološko anatomskih raziskavah na različnih ravneh (celica, tkiva, organi cele rastline, združbe) v povezavi z rastjo, razvojem in razmnoževanjem predvsem kmetijskih rastlin (poljščin, sadnih vrst, zelenjave, travinj in plevelov).Sklop genetskih raziskav preučuje genetske in molekularne osnove lastnosti kmetijskih rastlin s poudarkom na morfoloških in fizioloških lastnostih ter na hranilni vrednosti pridelkov, zlasti žit, nepravih žit (ajde) in stročnic. S poznavanjem genetskega potenciala rastlin za omenjene lastnosti je le-te možno kombinirati s pravilno izbiro tehnološkega postopka za funkcionalna (dietna) živila za specifične skupine potrošnikov (n.pr. enakomernejši glikemični odziv). Taksonomsko vegetacijske raziskave so namenjene predvsem preučevanju travinj in plevelnih združb v povezavi s kmetijskimi tehnologijami, varstvom okolja in nego krajine. Ekofiziološke raziskave so namenjene predvsem opredelitvi in preučevanju stresa pri kmetijskih rastlinah v povezavi z okoljskimi vplivi, kmetijskimi tehnologijami in vplivi onesnažil v okolju. S tem v zvezi je poudarek na preučevanju vpliva onesnažil iz zraka na kmetijske rastline, predvsem vpliv fotooksidantov, njihovih prekurzorjev in vpliv povečanih koncentracij CO2. V ekoloških raziskavah je poudarek na bioindikaciji onesnaženja in stanja kopenskih ekosistemov na različnih ravneh (horologija, anatomija, morfologija, fiziologija, biokemija, simbiontski odnosi) ter na preučevanju interakcij med rastlinami, glivami in živalmi na osnovi sekundarnih metabolitov. Kot posebno področje aplikativne botanike vključuje programska skupina še programski sklop raziskav na področju proizvodnje, predelave in kontrole kakovosti rastlinskih drog v Sloveniji, ki obsega raziskave iz naslednjih področij: genska banka in mapiranje naravnih nahajališč; identifikacija, razvoj in potrjevanje kultivarjev zdravilnih rastlin; zasnova nasadov zdravilnih in aromatičnih rastlin; analiza in spremljanje kakovosti rastlinskih drog. Ker je področje izrazito interdisciplinarno, smo kot nosilci razvoja na področju pridelovanja in kontrole kakovosti rastlinskih drog v Sloveniji povabili k sodelovanju tudi druge strokovnjake, ki delujejo na področju zdravilnih rastlin in pripravili program Tehnološkega centra MEDPLANT (skupaj z drugimi inštitucijami), v okviru katerega naj bi v prihodnosti opravljali raziskovalno in razvojno dejavnost na področju proizvodnje, predelave in kakovosti zdravilnih rastlin/rastlinskih drog in rastlinskih zdravil.
Pomen za razvoj znanosti
Raziskovalni program skupine je pomemben za širši evropski prostor saj v okviru raziskav, ki jih obravnavajo projekti posameznih članov programske skupine in njihovih sodelavcev potekajo raziskave, v katerih so podatki in izsledki naših raziskav nujno potrebni za interpretacijo in razumevanje narave in kmetijske proizvodnje. V to skupino sodijo botanične in genetske raziskave slovenskih sort kmetijskih rastlin v povezavi s specifičnimi okoljskimi razmerami v Sloveniji in uporabljenimi tehnologijami pridelave pri nas. Na področju ekoloških raziskav je programska skupina vključena v projekte, ki potekajo koordinirano v članicah Evropske unije, v katerih je eden izmed osnovnih ciljev pridobivanje relevantnih podatkov v evropskem prostoru za potrebe odločitev na ravni unije upoštevaje različne naravne, tehnološke in razvojne razmere. Trenutno sta tašna projekta preučevanje vpliva fotooksidantov na kmetijske rastline (ICP-Crops- Integrated Cooperative Programme on Effects of Air Pollution and Other Stresses on Crops and Non-wood Plants) in projekt COST 619, ki se ukvarja z vplivi povečanih koncentracij CO2 na travinja (Effects of atmospheric CO2 increase on carbon fluxes in grassland ecosystems). Poleg tega sodelujejo naši raziskovalci v evropskih projektih, ki se ukvarjajo z ekosistemskimi raziskavami gozdnih ekosistemov, v projektih, ki obravnavajo kvaliteto hrane (COST 916) in proizvodnjo aromatičnih in zdravilnih rastlin, ter v slov.-kitajskem meddržavnem projektu biotehnologije ajde.
Pomen za razvoj Slovenije
V slovenskem prostoru so raziskave naše programske skupine pomembne za razvoj in vzdrževanje primerne ravni znanja na področju botanike in genetike, kar je osnova vsake rastlinske proizvodnje v kmetijstvu. V to področje sodijo vse klasične in novejše botanične raziskave na različnih ravneh (fitocenologija, taksonomija, morfologija, fiziologija), katerih namen je preučevanje naše flore in vegetacije v povezavi s kmetijsko proizvodnjo, izrabo prostora in varstvom okolja.Podobno so genetske raziskave izbranih kmetijskih rastlin (žit in stročnic) pomembne z vidika njihove uporabe v preskrbi prebivalstva z ustreznimi živili. Na področju varstva okolja raziskave vpliva zračnih onesnažil dopolnjujejo druge tovrstne raziskave (preučevanje onesnaženosti tal, voda, zraka in gozdov) in omogočajo ocenitev stanja, dajejo smernice za ukrepe pri načrtovanju okoljevarstvene politike v povezavi s kmetijsko proizvodnjo. Enako velik pomen imajo te raziskave pri osveščanju kmetijskega prebivalstva s problemi onesnaževanja in varstva okolja. Raziskave s področja zdravilnih in aromatičnih rastlin so pomembne za ocenitev možnosti pridelave na tem področju, prispevajo spoznanja o naravnih danostih za gojenje in izrabo teh rastlin ter možnosti njihove gojitve in predelave.V okviru možnosti prispevajo vsi segmenti raziskav k razvoju raziskovalnega potenciala v Sloveniji tako na dodiplomskem študiju kot tudi na podiplomski stopnji
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno