Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Aplikativna botanika, genetika in ekologija

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.03.00  Biotehnika  Rastlinska produkcija in predelava   

Koda Veda Področje
B6   Biomedicinske vede  B6  
B4   Biomedicinske vede  B4  
B3   Biomedicinske vede  B3  
T2   Tehnološke vede  T2  
B290  Biomedicinske vede  Sistematična botanika, sistematika, morfologija, fitogeografija, kmotaksonomija, fiziologija brezžilnih rastlin 
B270  Biomedicinske vede  Rastlinska ekologija 
B310  Biomedicinske vede  Fiziologija žilnih rastlin 
B225  Biomedicinske vede  Rastlinska genetika 
T270  Tehnološke vede  Okoljska tehnologija, nadzor onesnaženja 

Koda Veda Področje
4.01  Kmetijske vede in veterina  Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
Ključne besede
agronomija, aplikativna botanika, rastlinska genetika, rastlinska ekologija in fiziologija, pedologija, varstvo okolja, agrometeorologija, urejanje kmetijskih zemljišč, informatika
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (49)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  04715  dr. Dea Baričevič  Biotehnika  Raziskovalec  2009 - 2014  279 
2.  08784  dr. Tomaž Bartol  Informacijska znanost in bibliotekarstvo  Raziskovalec  2009 - 2014  279 
3.  02085  dr. Franc Batič  Rastlinska produkcija in predelava  Vodja  2009 - 2014  817 
4.  28494  dr. Andrej Ceglar  Fizika  Raziskovalec  2009 - 2014  157 
5.  11062  dr. Zalika Črepinšek  Fizika  Raziskovalec  2009 - 2014  267 
6.  24416  dr. Klemen Eler  Biologija  Raziskovalec  2009 - 2014  299 
7.  29164  dr. Mitja Ferlan  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Mladi raziskovalec  2009 - 2012  218 
8.  25506  dr. Neža Finžgar  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2012  85 
9.  28495  dr. Matjaž Glavan  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2014  281 
10.  19262  Svetlana Gogič Knežić    Tehnični sodelavec  2009 - 2014 
11.  27537  dr. Borut Gosar  Biotehnika  Raziskovalec  2009 - 2012 
12.  26291  dr. Boštjan Grabner  Biologija  Mladi raziskovalec iz gospodarstva  2009 - 2012  53 
13.  16073  dr. Helena Grčman  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2014  442 
14.  25508  dr. Marija Gregori  Biotehnika  Mladi raziskovalec  2009  80 
15.  26536  dr. Jože Hladnik  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2012  62 
16.  17775  Rozalija Ilc    Tehnični sodelavec  2009 - 2014  21 
17.  17791  Marjanca Jamnik    Tehnični sodelavec  2009 - 2014  17 
18.  34406  dr. Maša Jelušič  Rastlinska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2011 - 2014  17 
19.  35364  dr. Erika Jež  Varstvo okolja  Mladi raziskovalec  2012 - 2014  35 
20.  09593  dr. Lučka Kajfež-Bogataj  Fizika  Raziskovalec  2009 - 2014  2.664 
21.  29867  dr. Petra Karo Bešter  Varstvo okolja  Mladi raziskovalec iz gospodarstva  2009 - 2012  34 
22.  10689  dr. Damijana Kastelec  Matematika  Raziskovalec  2009 - 2014  235 
23.  34338  dr. Anela Kaurin  Rastlinska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2011 - 2014  43 
24.  24832  dr. Tomaž Kralj  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2012  192 
25.  00950  dr. Ivan Kreft  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2012  903 
26.  12673  dr. Bojka Kump  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2014  34 
27.  17789  Gabrijel Leskovec    Tehnični sodelavec  2009 - 2014 
28.  08259  dr. Domen Leštan  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2014  398 
29.  00952  dr. Franc Lobnik  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2014  820 
30.  21581  dr. Irena Maček  Biologija  Raziskovalec  2009 - 2014  135 
31.  13073  dr. Rok Mihelič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2014  467 
32.  17776  Bernarda Mohorović    Tehnični sodelavec  2009 - 2012 
33.  10024  dr. Marina Pintar  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2014  837 
34.  31969  dr. Gregor Plestenjak  Varstvo okolja  Raziskovalec  2009 - 2013  40 
35.  30708  dr. Petra Ratajc  Farmacija  Mladi raziskovalec  2009 - 2012  13 
36.  14056  dr. Marjetka Suhadolc  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2014  247 
37.  31877  dr. Nataša Šibanc  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Mladi raziskovalec  2009 - 2014  82 
38.  17780  Viljem Šijanec    Tehnični sodelavec  2009 - 2014 
39.  16075  dr. Helena Šircelj  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2014  197 
40.  33146  dr. Petra Štrekelj  Rastlinska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2010 - 2011  14 
41.  19261  Irena Tič    Tehnični sodelavec  2009 - 2014  239 
42.  26538  dr. Metka Udovič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2013  57 
43.  25509  dr. Urška Videmšek  Rastlinska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2009  14 
44.  14011  dr. Dominik Vodnik  Biologija  Raziskovalec  2009 - 2014  412 
45.  31993  dr. David Voglar  Varstvo okolja  Mladi raziskovalec  2009 - 2012  19 
46.  31120  dr. Grega Ernest Voglar  Varstvo okolja  Mladi raziskovalec iz gospodarstva  2009 - 2012  38 
47.  30709  dr. Maja Vogrinčič  Rastlinska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2009 - 2011  32 
48.  34325  dr. Andrej Vončina  Rastlinska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2011 - 2014  177 
49.  19259  dr. Vesna Zupanc  Varstvo okolja  Raziskovalec  2009 - 2014  354 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  65.885 
Povzetek
Program raziskovalne skupine je interdisciplinaren. Obsega raziskave s področja bioloških in okoljskih osnov rastlinske pridelave in predelave ter rabe prostora. Težišče raziskav je na relaciji rastlina-tla-ozračje in s tem povezanimi strukturami, funkcijami in odnosi v specifičnih okoljskih in pridelovalnih razmerah Slovenije, upoštevajoč evropske in širše dimenzije. Raziskave na področju aplikativne botanike in genetike se ukvarjajo z zgradbo in delovanjem kmetijskih rastlin (poljščin, sadnih vrst, travinja, zdravilnih in aromatičnih rastlin ter plevelov) na morfološko-anatomski, ekofiziološki, genetski in molekularni ravni v povezavi s kmetijskimi tehnologijami, okoljskimi stresi (klimatske spremembe, onesnaževanje zraka, vode in tal), cilji varstva okolja, pridelave zdrave hrane in ohranjanja biotske raznovrstnosti v ekosistemih. Raziskave na področju agroklimatologije obsegajo dinamično modeliranje rasti in razvoja rastlin, fenološka opazovanja in analize, oblikovanje scenarijev klimatskih sprememb in določanje posledic klimatskih sprememb za ekosisteme, statistično modeliranje in prostorske interpolacije. Raziskave na področju pedologije in varstva okolja se ukvarjajo s fizikalnimi, kemičnimi in biološkimi procesi v tleh, ter rabo in varstvom tal. Preučujejo njihovo rodovitnost zaradi vplivov naravnih procesov, kmetijske tehnologije, urbanizacije in onesnaževanja iz različnih virov. Preučevanje procesov v tleh kot posledica onesnaževanja pripomore k odločitvam o bodoči rabi tal in njihovi remediaciji, ugotavljanju kvalitete pridelkov oz. hrane ter ustvarja bazo podatkov za talni informacijski sistem. Preučevanje pedosekvenc rjavih plitvih tal na prodih in peskih, ki predstavljajo enega najbolj občutljivih ekosistemov, je pomemben del raziskav za prognoziranje cikličnega pojavljanja suš in presežkov vode ter ugotavljanja izpiranja hranil in drugih snovi izven območja korenin v podtalnico. Preučevanje rabe vode in vodnega režima je eden izmed glavnih izzivov v trajnostni rastlinski in živalski pridelavi in predelavi, še posebej ob upoštevanju rabe vode kot obnovljivega vira in njenih omejenih količin, upoštevaje tudi druge porabnike vode, nastale klimatske spremembe in onesnaževanje vode iz kmetijstva. Raziskave na področju scientometrije , informatike in dokumentalistike se ukvarjajo z zgradbo znanstvenih in strokovnih informacijskih virov na širšem področju kmetijske dejavnosti, tako glede vsebine kot zgradbe dokumentov.
Pomen za razvoj znanosti
Pomen dela in rezultatov programske skupine za razvoj znanosti je v tem, da predstavlja skupina v Sloveniji osrednjo programsko skupino, ki raziskuje okolje v povezavi s spremembami v rabi prostora, s poudarkom na kmetijskem prostoru in vplivi antropogenega onesnaževanja okolja v povezavi s kmetijskimi tehnologijami in drugimi dejavnostmi človeka v smislu varstva okolja in ohranjanja narave. Napodročju raziskav v agrometeorologiji, raziskavah tal in rastlin v kopenskih ekosistemih prispeva programska skupina večji del osnovnih raziskav v Sloveniji in je tudi širše povezana s skupinami v EU in širše, ki delujejo na tem področju. Del programske skupine pokriva tudi raziskave informatike v biotehniki, osnovne raziskave v kmetijskih tehnologijah, ki so povezane s trajnostno rabo prostora, proizvodnjo zdrave hrane, zdravilnih in aromatičnih rastlin v razmerah klimatskih sprememb, sprememb v kmetijskih tehnologijah in z njimi povezanimi procesi.
Pomen za razvoj Slovenije
Osnovni pomen raziskav in dela opravljenega v okviru programske skupine je podpora trajnostnemu razvoju Slovenije na področju kmetijstva, gozdarstva in drugih aktivnosti povezanih z rabo prostora. V okviru tega je raziskovalno delo skupine pomembna osnova za razvoj sonaravnih kmetijskih tehnologij, varstvo okolja in ohranjanje biološke pestrosti. Raziskovalno delo programske skupine je hkrati tudi znanstvena podpora za potek in razvoj visokega šolstva na področju biotehnike in širše v Sloveniji, tako na diplomski kot podiplomski stopnji. To potrjujejo že našteti glavni dosežki raziskovalnega programa P4­ 0085 Aplikativna botanika, genetika in ekologija za obdobje 2009-­2014 na področjih raziskav tal in varstva okolja, urejanja kmetijskih zemljišč, agrometeorologije, genetike, ekologije in fiziologije rastlin v kopenskih ekosistemih, specialnih kmetijskih tehnologij (proizvodnaj funkcionalne hrane, zdravilnih in aromatičnih rastlin) in informatike v biotehniki.
Avdiovizualni viri (1)
št. Naslov (s povezavo na video) Dogodek Vir
1. Aplikativna botanika, genetika in ekologija    Video predstavitev raziskovalnega programa 
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno