Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Aplikativna botanika, genetika in ekologija

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.03.00  Biotehnika  Rastlinska produkcija in predelava   

Koda Veda Področje
B006  Biomedicinske vede  Agronomija 
B004  Biomedicinske vede  Botanika 
B003  Biomedicinske vede  Ekologija 
T002  Tehnološke vede  Gradbena tehnologija 
B290  Biomedicinske vede  Sistematična botanika, sistematika, morfologija, fitogeografija, kmotaksonomija, fiziologija brezžilnih rastlin 
B270  Biomedicinske vede  Rastlinska ekologija 
B310  Biomedicinske vede  Fiziologija žilnih rastlin 
B225  Biomedicinske vede  Rastlinska genetika 
T270  Tehnološke vede  Okoljska tehnologija, nadzor onesnaženja 
Ključne besede
agronomija, aplikativna botanika, rastlinska genetika, rastlinska ekologija in fiziologija, pedologija, varstvo okolja, agrometeorologija, urejanje kmetijskih zemljišč, informatika
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (42)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  04715  dr. Dea Baričevič  Biotehnika  Raziskovalec  2004 - 2008  279 
2.  08784  dr. Tomaž Bartol  Informacijska znanost in bibliotekarstvo  Raziskovalec  2004 - 2008  279 
3.  02085  dr. Franc Batič  Rastlinska produkcija in predelava  Vodja  2004 - 2008  817 
4.  17764  dr. Klemen Bergant  Fizika  Raziskovalec  2004  215 
5.  28494  dr. Andrej Ceglar  Fizika  Mladi raziskovalec  2007 - 2008  157 
6.  11062  dr. Zalika Črepinšek  Fizika  Raziskovalec  2004 - 2008  267 
7.  24416  dr. Klemen Eler  Biologija  Raziskovalec  2006 - 2008  299 
8.  24412  dr. Nina Fabjan  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2006 - 2008  16 
9.  25506  dr. Neža Finžgar  Rastlinska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2006 - 2008  85 
10.  28495  dr. Matjaž Glavan  Rastlinska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2007 - 2008  281 
11.  19262  Svetlana Gogič Knežić    Tehnični sodelavec  2004 - 2008 
12.  27537  dr. Borut Gosar  Biotehnika  Mladi raziskovalec  2006 - 2008 
13.  16073  dr. Helena Grčman  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2004 - 2008  442 
14.  25508  dr. Marija Gregori  Biotehnika  Mladi raziskovalec  2006 - 2008  80 
15.  26536  dr. Jože Hladnik  Rastlinska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2006 - 2008  62 
16.  17775  Rozalija Ilc    Tehnični sodelavec  2004 - 2008  21 
17.  17791  Marjanca Jamnik    Tehnični sodelavec  2004 - 2008  17 
18.  09593  dr. Lučka Kajfež-Bogataj  Fizika  Raziskovalec  2004 - 2008  2.664 
19.  10689  dr. Damijana Kastelec  Matematika  Raziskovalec  2004 - 2008  235 
20.  21504  dr. Boštjan Kos  Rastlinska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2004 - 2005  29 
21.  24832  dr. Tomaž Kralj  Rastlinska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2006 - 2008  192 
22.  00950  dr. Ivan Kreft  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2004 - 2008  903 
23.  12673  dr. Bojka Kump  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2004 - 2008  34 
24.  22463  dr. Anita Kušar  Rastlinska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2004 - 2005  104 
25.  17789  Gabrijel Leskovec    Tehnični sodelavec  2004 - 2008 
26.  08259  dr. Domen Leštan  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2004 - 2008  398 
27.  00952  dr. Franc Lobnik  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2004 - 2008  820 
28.  21581  dr. Irena Maček  Biologija  Raziskovalec  2004  135 
29.  13073  dr. Rok Mihelič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2005 - 2008  467 
30.  17776  Bernarda Mohorović    Tehnični sodelavec  2004 - 2008 
31.  10024  dr. Marina Pintar  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2004 - 2008  836 
32.  23000  dr. Helena Poličnik  Interdisciplinarne raziskave  Mladi raziskovalec  2004 - 2008  216 
33.  14056  dr. Marjetka Suhadolc  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2005 - 2008  247 
34.  17780  Viljem Šijanec    Tehnični sodelavec  2004 - 2008 
35.  16075  dr. Helena Šircelj  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2004 - 2008  197 
36.  19261  Irena Tič    Tehnični sodelavec  2004 - 2008  239 
37.  26538  dr. Metka Udovič  Rastlinska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2006 - 2008  57 
38.  25509  dr. Urška Videmšek  Rastlinska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2006 - 2008  14 
39.  04847  dr. Nataša Jaecks Vidic  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2004 - 2008  166 
40.  14011  dr. Dominik Vodnik  Biologija  Raziskovalec  2004 - 2008  412 
41.  19259  dr. Vesna Zupanc  Varstvo okolja  Raziskovalec  2004 - 2008  354 
42.  15415  dr. Alenka Zupančič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2004  41 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  65.856 
Povzetek
Program raziskovalne skupine je interdisciplinaren. Obsega raziskave s področja bioloških in okoljskih osnov rastlinske pridelave in predelave ter rabe prostora. Težišče raziskav je na relaciji rastlina-tla-ozračje in s tem povezanimi strukturami, funkcijami in odnosi v specifičnih okoljskih in pridelovalnih razmerah Slovenije, upoštevajoč evropske in širše dimenzije. Raziskave na področju aplikativne botanike in genetike se ukvarjajo z zgradbo in delovanjem kmetijskih rastlin (poljščin, sadnih vrst, travinja, zdravilnih in aromatičnih rastlin ter plevelov) na morfološko-anatomski, ekofiziološki, genetski in molekularni ravni v povezavi s kmetijskimi tehnologijami, okoljskimi stresi (klimatske spremembe, onesnaževanje zraka, vode in tal), cilji varstva okolja, pridelave zdrave hrane in ohranjanja biotske raznovrstnosti v ekosistemih. Raziskave na področju agroklimatologije obsegajo dinamično modeliranje rasti in razvoja rastlin, fenološka opazovanja in analize, oblikovanje scenarijev klimatskih sprememb in določanje posledic klimatskih sprememb za ekosisteme, statistično modeliranje in prostorske interpolacije. Raziskave na področju pedologije in varstva okolja se ukvarjajo s fizikalnimi, kemičnimi in biološkimi procesi v tleh, ter rabo in varstvom tal. Preučujejo njihovo rodovitnost zaradi vplivov naravnih procesov, kmetijske tehnologije, urbanizacije in onesnaževanja iz različnih virov. Preučevanje procesov v tleh kot posledica onesnaževanja pripomore k odločitvam o bodoči rabi tal in njihovi remediaciji, ugotavljanju kvalitete pridelkov oz. hrane ter ustvarja bazo podatkov za talni informacijski sistem. Preučevanje pedosekvenc rjavih plitvih tal na prodih in peskih, ki predstavljajo enega najbolj občutljivih ekosistemov, je pomemben del raziskav za prognoziranje cikličnega pojavljanja suš in presežkov vode ter ugotavljanja izpiranja hranil in drugih snovi izven območja korenin v podtalnico. Preučevanje rabe vode in vodnega režima je eden izmed glavnih izzivov v trajnostni rastlinski in živalski pridelavi in predelavi, še posebej ob upoštevanju rabe vode kot obnovljivega vira in njenih omejenih količin, upoštevaje tudi druge porabnike vode, nastale klimatske spremembe in onesnaževanje vode iz kmetijstva. Raziskave na področju scientometrije , informatike in dokumentalistike se ukvarjajo z zgradbo znanstvenih in strokovnih informacijskih virov na širšem področju kmetijske dejavnosti, tako glede vsebine kot zgradbe dokumentov.
Pomen za razvoj znanosti
Pomen dela in rezultatov programske skupine za razvoj znanosti je v tem, da predstavlja skupina v Sloveniji osrednjo programsko skupino, ki raziskuje okolje v povezavi s spremembami v rabi prostora, s poudarkom na kmetijskem prostoru in vplivi antropogenega onesnaževanja okolja v povezavi s kmetijskimi tehnologijami in drugimi dejavnostmi človeka v smislu varstva okolja in ohranjanja narave. Napodročju raziskav v agrometeorologiji, raziskavah tal in rastlin v kopenskih ekosistemih prispeva programska skupina večji del osnovnih raziskav v Sloveniji in je tudi širše povezana s skupinami v EU in širše, ki delujejo na tem področju. Del programske skupine pokriva tudi raziskave informatike v biotehniki, osnovne raziskave v kmetijskih tehnologijah, ki so povezane s trajnostno rabo prostora, proizvodnjo zdrave hrane, zdravilnih in aromatičnih rastlin v razmerah klimatskih sprememb, sprememb v kmetijskih tehnologijah in z njimi povezanimi procesi.
Pomen za razvoj Slovenije
Osnovni pomen raziskav in dela opravljenega v okviru programske skupine je podpora trajnostnemu razvoju Slovenije na področju kmetijstva, gozdarstva in drugih aktivnosti povezanih z rabo prostora. V okviru tega je raziskovalno delo skupine pomebna osnova za razvoj sonaravnih kmetijskih tehnologij, varstvo okolja in ohranjanje biološke pestrosti. Raziskovalno delo programske skupine je hkrati tudi znanstvena podpora za potek in razvoj visokega šolstva na področju biotehnike in širše v Sloveniji, tako na diplomski kot podiplomski stopnji. To potrjujejo že našteti glavni dosežki raziskovalnega programa P4-0085 Aplikativna botanika, genetika in ekologija za obdobje 2004-2008 na področjih raziskav tal in varstva okolja, urejanja kmetijskih zemljišč, agrometeorologije, genetike, ekologije in fiziologije rastlin v kopenskih ekosistemih, specialnih kmetijskih tehnologij (proizvodnaj funkcionalne hrane, zdravilnih in aromatičnih rastlin) in informatike v biotehniki.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno