Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Zunanjeekonomski odnosi - evropske integracije

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.02.00  Družboslovje  Ekonomija   

Koda Veda Področje
S186  Družboslovje  Mednarodna trgovina 
S188  Družboslovje  Razvojna ekonomika 
S185  Družboslovje  Tržna in industrijska ekonomika 
S184  Družboslovje  Ekonomsko planiranje 
S195  Družboslovje  Razvojno sodelovanje 
Ključne besede
ekonomika, ekonomika mednarodne menjave, zunanja trgovina, mednarodno gospodarsko sodelovanje, industrijska ekonomika, mednarodne finance, zunanjetrgovinska in industrijska politika
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (7)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  13547  dr. Jože Damijan  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2003  2.414 
2.  15636  dr. Damjan Kavaš  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2003  273 
3.  19650  dr. Art Kovačič  Družboslovje  Raziskovalec  2001 - 2003  133 
4.  03216  dr. Franc Kuzmin  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2003  192 
5.  03571  mag. Vladimir Lavrač  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2003  348 
6.  09110  dr. Boris Majcen  Ekonomija  Vodja  2001 - 2003  484 
7.  16385  mag. Hedvika Usenik  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2003  40 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0502  Inštitut za ekonomska raziskovanja  Ljubljana  5051690000  2.489 
Povzetek
ZNANSTVENA PODROEJA: ekonomika mednarodne menjave, zunanjetrgovinska politika, mednarodne finance (devizni teeaj, liberalizacija kapitalskih tokov), ekonomska integracija, monetarna in finanena integracija, mednarodna konkurenenost gospodarstva, internacionalizacija in globalizacija gospodarstva, regionalna ekonomika, regionalna in strukturna politika, ekonometrieno modeliranje, modeliranje splošnega ravnotežjaCILJI IN NAMENI RAZISKAV so najprej v proueevanju in razvijanju sodobne teorije mednarodne ekonomije, teorije ekonomske in monetarne integracije in regionalne ekonomike. Teoretiena spoznanja bodo uporabljena za razvoj metodoloških in analitienih orodij, ki bodo skupaj z vzpostavljenimi bazami podatkov služila za oceno posledic procesa tranzicije in vkljueevanja Slovenije v evropske integracijske procese in svetovni proces internacionalizacije in globalizacije ter za simulacije in ovrednotenje ukrepov tekoee ekonomske politike. Rezultati raziskav in analize zunanjetrgovinskih tokov bodo objavljani v redni publikaciji, ki bo pripravljena posebej za namen tega raziskovalnega programa. Predlagane aktivnosti bodo prispevale k strokovno bolj podprtem in zato kvalitetnejšemu odloeanju nosilcev ekonomske politike.ZNANSTVENI PROBLEMI:· Razvoj teorije interakcije ekonomij obsega in monopolistiene konkurence ter teorije zašeite in vgraditev novih teoretienih spoznanj v dvoregionalni model splošnega ravnotežja (CGE model).· Razvoj modela splošnega ravnotežja, ocenjevanje kljuenih parametrov modela (AIDS - almost ideal demand system, produkcijske funkcije, elastienosti substitucije in elastienosti transformacije).· Uporaba teorije monetarne integracije in optimalnega valutnega obmoeja za proueevanje pomena asimetrienih šokov in potrebnih prilagajanj v procesu regionalizacije držav elanic EU.· Oblikovanje in prilagajanje zunanjetrgovinske politike v obdobju priprav na vkljueitev v EU.· Ocenjevanje mednarodne konkurenenosti slovenskega gospodarstva.· Harmonizacija slovenske regionalne politike v procesu prilagajanja regionalni in strukturni politiki EU.
Pomen za razvoj znanosti
Primerljive raziskave v svetu so podlaga za: razvoj novejših zunanjetrgovinskih teorij; vključevanje novih teoretičnih spoznanj (nepopolna konkurenca, diferencirani proizvodi, ekonomije obsega, dinamiziranje, vključitev monetarne sfere, AIDS) v modele splošnega ravnotežja; uporaba modelov splošnega ravnotežja za ocenjevanje posledic multilateralne liberalizacije svetovne trgovine, regionalnih ekonomskih integracij in ukrepov tekoče ekonomske politike (zunanjetrgovinska, davčna, okoljevarstvena, regionalna politika); razvoj in uporaba teorije monetarne integracije in optimalnega valutnega območja za proučevanje pomena asimetričnih šokov v procesu monetarne integracije; razvoj teorije internacionalizacije in globalizacije svetovnega gospodarstva in proučevanje učinkov na razvite in nerazvite države; razvijanje teorij regionalnega razvoja.Predlagano raziskovalno delo v okviru programske skupine bo prispevalo k znanstvenim metodam in dognanjem v svetu s tem, da bodo teorija in razvite metode uporabljene v specifičnem kontekstu malega odprtega gospodarstva v tranziciji in v procesu vključevanja v EU ter v globalne trgovinske in finančne tokove.
Pomen za razvoj Slovenije
Predlagane raziskave bodo v procesu približevanja Slovenije EU podlaga za:· razvoj metodoloških in analitienih orodij (ekonometrieni model, dvoregionalni CGE model), · vzpostavitev in vzdrževanje baz podatkov o zunanjetrgovinski menjavi, zašeiti in proizvodnji,· ocenjevanje posledic procesa tranzicije in vkljueevanja Slovenije v evropske integracijske procese in svetovni proces internacionalizacije in globalizacije na podlagi razvitih analitienih orodij in baz podatkov,· simulacije ukrepov in analiza posledic tekoee ekonomske politike na podlagi razvitih analitienih orodij in baz podatkov · za tekoee objave rezultatov raziskav in analiz zunanjetrgovinskih tokov v redni publikaciji, ki bo pripravljena posebej v namen tega raziskovalnega programa. · oblikovanje sodobne regionalne politike, spodbujanje inovativnosti in ustrezne organiziranosti, kar bo omogoeilo gospodarski razvoj celotnega obmoeja Slovenije in erpanje strukturnih sredstev EU.Rezultati predlaganih raziskovalnih aktivnosti bodo predstavljali analitieno podlago nosilcem ekonomske politike za kvalitetnejše odloeanje in vodenje konsistentne ekonomske politike v procesu tranzicije in vkljueevanja Slovenije v EU.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno