Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Konstrukcije in gradbena informatika

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.01.00  Tehnika  Gradbeništvo   

Koda Veda Področje
T220  Tehnološke vede  Gradbeništvo, hidravlika, priobalna tehnologija, mehanika zemljin 
T230  Tehnološke vede  Visoke gradnje 
T121  Tehnološke vede  Obdelava signalov 
T125  Tehnološke vede  Avtomatizacija, robotika, nadzorno inženirstvo 
spaj  Družboslovje  spaj 
Ključne besede
gradbeništvo, konstrukcije, analiza konstrukcij, metoda konenih elementov, gradbena informatika, raeunalniško integrirana gradnja, soeasno in kolaborativno inženirstvo, robotizacija, objektno orientirano programiranje, umetna inteligenca
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (9)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  10562  dr. Boštjan Brank  Gradbeništvo  Raziskovalec  2001 - 2003  465 
2.  18683  dr. Tomo Cerovšek  Gradbeništvo  Raziskovalec  2001 - 2003  842 
3.  17759  dr. Matevž Dolenc  Gradbeništvo  Raziskovalec  2001 - 2003  259 
4.  05805  dr. Janez Duhovnik  Gradbeništvo  Raziskovalec  2001 - 2003  246 
5.  06702  dr. Iztok Kovačič  Gradbeništvo  Raziskovalec  2001 - 2003  95 
6.  02668  mag. Vid Marolt  Gradbeništvo  Raziskovalec  2001 - 2003  36 
7.  17720  Darja Okorn    Raziskovalec  2001 - 2003 
8.  01253  dr. Janez Reflak  Gradbeništvo  Raziskovalec  2001 - 2003  76 
9.  08375  dr. Žiga Turk  Gradbeništvo  Vodja  2001 - 2003  535 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0792  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo  Ljubljana  1626981  25.704 
Povzetek
Gradbeništvo je panoga, ki v vseh razvitih državah zavzema pomembno mesto med gospodarskimi dejavnostmi. V državah, ki žele zmanjšati zaostanek v razvoju, je zaradi intenzivne gradnje infrastrukturnih in drugih objektov pomen gradbeništva še posebno velik. Zato si povsod po svetu prizadevajo za posodobitev gradbeništva in s tem za povečanje njegove učinkovitosti. Posodobitev gradbeništva pa je v precejšnji meri povezana z uvedbo sodobnih informacijskih tehnologij v vse faze graditve objektov.. Predmet raziskav tega raziskovalnega programa bo razvoj in uporaba informacijskih tehnologij (a) v gradbeništvu nasploh ter (b) na ožjem področju gradbenih konstrukcij. Pod (a) se bomo ukvarjali z nekaterimi zahtevnimi področji uporabe informacijskih tehnologij v gradbeništvu, ki ima v primerjavi z drugimi industrijskimi panogami nekatere posebnosti. Ena med njimi je velika razdrobljenost dejavnikov. Zato bomo še vnaprej proučevali in razvijali možnosti za povezovanje podatkov, procesov in ljudi znotraj gradbeništva z uporabo integriranih računalniških orodij, modelov procesov in produktov ter računalniških komunikacij. Pod (b) bomo raziskovali računalniške metode za projektiranje in izdelavo gradbenih konstrukcij. Raziskovali bomo razne oblike računalniškega projektiranja konstrukcij, rabo umetne inteligence, kompjuterizacijo predpisov in njihovo uporabo v računalniških omrežjih ter na informacijsko tehnologijo oprte postopke pri zagotavljanju kakovosti. Ker je posebnost gradbenih konstrukcij unikatnost, je delež in pomen načrtovanja sorazmerno večji kot pri serijskih izdelkih drugih panog. Zaradi tega bomo še naprej raziskovali tudi možnosti uvedbe robotizacije v proizvodnji gradbenih konstrukcij. Ker je na obeh področjih pomemben prenos znanja v prakso, bomo z drugimi skupinami raziskovali in razvijali možnosti za rabo informacijskih tehnologij pri izobraževanju in učenju na daljavo. Tu se bomo posebej posvetili manjšim in srednjim podjetjem (SME). Pri raziskavah bomo od računskih metod uporabljali predvsem numerične metode. Eksperimente bomo opravljali na simuliranih primerih na računalniških omrežjih, na katera imamo že zagotovljen pristop. Tudi v prihodnje bomo vzdrževali stike z raziskovalci na drugih univerzah, raziskovalnih inštitutih in razvojnih oddelkih podjetij doma in v tujini. Skupaj z njimi si bomo tudi v prihodnje prizadevali za pridobitev mednarodnih raziskovalnih projektov. V raziskovalno skupino bodo poleg raziskovalcev vključeni tudi študentje na dodiplomskem študiju, mladi raziskovalci in razvojniki iz podjetij. Rezultate temeljnih raziskav bomo neposredno uporabljali v aplikativnih in razvojnih projektih, rezultate teh projektov pa prenašali v prakso.
Pomen za razvoj znanosti
Skupina se je na področju gradbene informatike uveljavila v svetu, kar dokazuje sodelovanje v mednarodnih projektih, članstva v uredniških in recenzijskih odborih mednarodnih konferenc in revij ter vabila vodji skupine za predavanja na tujih univerzah in mednarodnih konferencah. Poleg formalnega sodelovanja pri mednarodnih raziskovalnih projektih neformalno sodelujemo z vodilnimi raziskovalnimi centri na področju gradbene informatike iz ZDA, Kanade, Finske, Švedske, Velike Britanije in Nemčije. Rezultat so prispevki v projektu ESPRIT-SCENIC in skupni znanstveni članki. Zaradi rednih stikov (WWW, e-mail, obiski, konference) z najpomembnejšimi raziskovalnimi centri so naše raziskave komplementarne aktualnim raziskavam v svetu. Pričakujemo, da bomo še naprej prispevali k razvoju svetovnega znanja na področju gradbene informatike.
Pomen za razvoj Slovenije
Uvajanje sodobnih informacijskih tehnologij v gradbeništvo je danes nujno, ee želimo v tej gospodarski panogi obdržati sedanji položaj med gradbenimi industrijami tistih držav, ki lahko konkurirajo pri graditvi objektov pri nas in tam, kjer se naša gradbena industrija pojavlja kot ponudnik. Podobno kot v državah, kjer je v zadnjih letih gradbeništvo najbolj napredovalo prav zaradi uvajanja informacijskih tehnologij, lahko tudi v Sloveniji prieakujemo, da bo posodobitev panoge privabila vanjo najsposobnejše mlade strokovnjake, ker bodo v tem delu videli možnost za svojo uveljavitev. Ti strokovnjaki pa bodo nova spodbuda za nadaljnjo posodobitev. Posodobljeno gradbeništvo bo zahtevalo najmanj poklicno izobražene kadre, ki bodo nadomestili sedanje nekvalificirane delavce, ki prihajajo k nam iz manj razvitih sosednjih držav. Neposredna splošna korist od posodobitve gradbeništva bodo manjši stroški gradnje in veeja kakovost gradbenih objektov, ki pomenijo najdolgoroenejšo naložbo sedanje civilizacije. Raziskovalni rezultati skupine se bodo na najbolj neposreden naein prenašali v prakso preko študentov na visokem strokovnem, univerzitetnem in podiplomskem študiju pri predmetih, ki jih predavajo elani skupine. Posreden prenos znanja pa bo izveden z udeležbo na slovenskih strokovnih sreeanjih in uvedbo novih programskih rešitev v strokovno prakso. Skupina bo še naprej redno organizirala vseslovenska strokovna in znanstvena sreeanja na podroeju raeunalništva v gradbeništvu. Naše dosežke bomo sproti objavljali tudi na spletnih straneh, ki bodo javno dostopne strokovnjakom v praksi.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno