Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

E-Gradbeništvo

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.01.00  Tehnika  Gradbeništvo   
5.04.00  Družboslovje  Upravne in organizacijske vede   

Koda Veda Področje
T220  Tehnološke vede  Gradbeništvo, hidravlika, priobalna tehnologija, mehanika zemljin 
Ključne besede
gradbeništvo, gradbena informatika, računalniško integrirana gradnja, računanje konstrukcij, metoda končnih elementov, robotizacija, gradbene konstrukcije, gradbeni management, projektni management, nadzor tveganja, kazalci uspešnosti, semantični splet, spletne storitve
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (18)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  10562  dr. Boštjan Brank  Gradbeništvo  Raziskovalec  2004 - 2008  463 
2.  18683  dr. Tomo Cerovšek  Gradbeništvo  Raziskovalec  2004 - 2008  837 
3.  17759  dr. Matevž Dolenc  Gradbeništvo  Raziskovalec  2004 - 2008  258 
4.  05805  dr. Janez Duhovnik  Gradbeništvo  Raziskovalec  2004 - 2008  238 
5.  20326  dr. Andreja Istenič  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2006 - 2008  324 
6.  27996  Anton Kajzar    Tehnični sodelavec  2006 - 2008 
7.  27688  dr. Robert Klinc  Gradbeništvo  Mladi raziskovalec  2006 - 2008  173 
8.  20247  mag. Jure Kostanjšek  Promet  Tehnični sodelavec  2005 - 2008  234 
9.  06702  dr. Iztok Kovačič  Gradbeništvo  Raziskovalec  2004 - 2008  92 
10.  02668  mag. Vid Marolt  Gradbeništvo  Tehnični sodelavec  2005 - 2008  36 
11.  10440  dr. Aleš Mihelič  Mehanika  Raziskovalec  2004 - 2008  106 
12.  27689  Damjan Murn  Računalniško intenzivne metode in aplikacije  Tehnični sodelavec  2006 
13.  24096  dr. Tomaž Pazlar  Gradbeništvo  Mladi raziskovalec  2005 - 2008  119 
14.  23457  dr. Etiel Petrinja  Gradbeništvo  Mladi raziskovalec  2004 - 2006  18 
15.  14014  dr. Aleksander Srdić  Gradbeništvo  Raziskovalec  2005 - 2008  326 
16.  19728  dr. Vlado Stankovski  Računalništvo in informatika  Tehnični sodelavec  2005 - 2008  294 
17.  08375  dr. Žiga Turk  Gradbeništvo  Vodja  2004 - 2008  531 
18.  20432  Jurij Velkavrh    Tehnični sodelavec  2004 - 2008  53 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0792  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo  Ljubljana  1626981  26.289 
Povzetek
Gradbeništvo, kjer se informacijske in komunikacijske tehnologije intenzivno uporabljajo zato, da bi se povečala učinkovitost industrije, kakovost izdelkov in njihova varnost, imenujemo e-gradbeništvo. Pričujoči raziskovalni program naj bi te tehnologije razvijal, študiral posledice rabe teh tehnologij in jih prenašal v prakso na naslednjih področjih: -računalniško modeliranje, ki omogoča bistveno natančnejše možnosti za analizo konstrukcij in s tem varnejše in bolj ekonomične konstrukcije. -raba e-tehnologij daje nove možnosti za organizacijo industrije; omogoča boljše vodenje, nadzor tveganja in omogoča upravljanje z znanjem, kar bo gradbeništvo privedlo med tiste industrije, ki vedno bolj slonijo na znanju. -raba e-tehnologij korenito spreminja način inženirske komunikacije in dokumentacije. Le ta je v digitalni obliki in semantično vedno bolj kompleksna. Uvajanje terja tudi primerno usposobljenega uporabnika.
Pomen za razvoj znanosti
Numerično modeliranje: Rezultati, ki so pomembni za razvoj numerične analize konstrukcij, so naslednji: (a) Nov pristop k numeričnemu iskanju optimalne oblike ploskovnih konstrukcij, ki so ojačane s paličjem. Njegova glavna značilnost je t.i. projektni element, ki se je izkazal kot učinkovit in robusten. (b) Izpeljani in ovrednoteni so bili modeli za ploskovne konstrukcije, ki imajo prostorsko napetostno in deformacijsko stanje in ki so primerni za implementacijo kompleksnih enačb snovi. Konceptualno modeliranje: prispevali smo k premiku od strukturne k semantični interoperabilnosti, ko se za opis produktov in procesov uporabljajo semantična orodja in jeziki. Semantično modeliranje kompleksnih zadev, kot so gradbeni produkti in procesi, to pa je praktično vse kar vidimo v okolju, bo dalo tudi nova spoznanja o modeliranju velikih sistemov. Boljše poznavanje življenjskega cikla informacij, predvsem s stališča provenience, lastništva in zaupanje v informacije. Življenjski krog znanja: na podlagi izdelane metodologije in številnih implementacij bolje razumemo kako znanje pronica proti uporabnikom, kje so glavne ovire in katere pedagoške paradigme so uporabne.
Pomen za razvoj Slovenije
Program se sklada s strateškimi smernicami Evropske Tehnološke Platforme in pokriva bistvena področja Platforme: (1) Procesi z dodano vrednostjo, ki strmijo k večji dodani vrednosti za uporabnike in čim nižjim stroškom med uporabo; (2) Industrializacija, kjer z analizo delovnih tokov in aktivnosti bo mogoče lažje upravljati z procesi. (3) Digitalni modeli, ki omogočajo lažji dostop do sistemov odločanja; (4) inteligentne gradnje, ki omogočajo bolj učinkovito rabo energije (5) Interoperabilnost, ki omogoča boljši dostop do procesov; (6) Podpora sodelovanju projektnih skupin; (7) deljenje znanja za izboljšano produktivnost in (8) podpora informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Strategija razvoja Slovenije identificira informacijske in komunikacijske tehnologije kot eno od horizontalnih tehnologij, ki prispevajo k zvečanju konkurenčnosti: povečanje globalne konkurenčnosti s spodbujanjem inovativnosti in podjetništva, razširjanjem uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije ter z učinkovitim posodabljanjem in vlaganjem v učenje, izobraževanje, usposabljanje in raziskave in razvoj; Podobno vlogo imajo IKTtudi v Nacionalnem programu reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji in v Resoluciji o nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu. Program eGradbeništvo to horizontalno prioriteto - informacijske in komunikacijske tehnologije - aplicira na področje gradbeništva.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno