Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Prehrambena kemija

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.04.00  Naravoslovje  Kemija   
2.02.00  Tehnika  Kemijsko inženirstvo   
4.03.00  Biotehnika  Rastlinska produkcija in predelava   

Koda Veda Področje
P300  Naravoslovno-matematične vede  Analitična kemija 
B430  Biomedicinske vede  Gozdarstvo, gozdovi, gozdarska tehnologija 
P340  Naravoslovno-matematične vede  Lipidi, steroidi, membrane 
P390  Naravoslovno-matematične vede  Organska kemija 
Ključne besede
Lipidi, hidrogeniranje, varovalna prehrana, holesterol, sladkorji, aminokisline, HPLC, GC, TLC, CE, MEC, loeba, resolucija, GLP, akustiena spektroskopija, selektivnost, ueinkovitost
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (13)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  18671  dr. Samo Andrenšek  Naravoslovje  Raziskovalec  2001 - 2003  151 
2.  20830  mag. Nadja Gerčar  Naravoslovje  Raziskovalec  2001 - 2003  20 
3.  06787  dr. Alenka Golc Wondra  Biotehnika  Raziskovalec  2001 - 2003  210 
4.  06532  Adolf Krašna  Naravoslovje  Raziskovalec  2001 - 2003  41 
5.  21516  dr. Brigita Lapornik  Naravoslovje  Raziskovalec  2001 - 2003  25 
6.  01095  dr. Mirko Prošek  Naravoslovje  Vodja  2001 - 2003  406 
7.  17266  Mateja Puklavec    Raziskovalec  2001 - 2003  22 
8.  18207  Katarina Rozman    Raziskovalec  2001 - 2003  17 
9.  15461  dr. Breda Simonovska  Biotehnika  Raziskovalec  2001 - 2003  244 
10.  17267  Helena Sluga    Raziskovalec  2001 - 2002 
11.  05397  dr. Andrej Šmidovnik  Naravoslovje  Raziskovalec  2001 - 2003  131 
12.  22503  dr. Monika Vidmar Stražišar  Naravoslovje  Raziskovalec  2002 - 2003  19 
13.  11395  dr. Irena Vovk  Naravoslovje  Raziskovalec  2001 - 2003  546 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0104  Kemijski inštitut  Ljubljana  5051592000  20.965 
Povzetek
V laboratoriju za prehrambeno kemijo na KI se že dalj časa ukvarjamo z modificiranjem maščob in olj ter na področju deholesterolizacije mleka in mlečnih izdelkov ter jajčnega rumenjaka. Razvili in patentirali smo postopek hidrogeniranja rastlinskih olj s kataliznim prenosom (CTH), ki je glede na klasični postopek omogoča lažje pridobivanje produktov z želeno maščobnokislinsko sestavo. V načrtu imamo vpeljavo tudi drugih modifikacijskih postopkov, saj je v kombinaciji postopkov možno pridobiti prehrambene izdelke, ki zadostijo kriterijem zdrave in varovalne prehrane. Ukvarjali se nameravamo tudi s problemom obogatitve maščobnokislinske sestave z w-3 maščobnimi kislinami, deholesterolizacijo specifičnih maščob itd. Po svetu industrija vedno bolj sledi priporočilom svetovne zdravstvene organizacije, ki zahteva da prehrambeni izdelki zadostijo kriterijem varovalnih živil. Na tržišču se pojavljajo proizvodi z zmanjšano vsebnostjo celokupnih maščob, primerno maščobnokislinsko sestavo, nižjo vsebnostjo holesterola, obogateni z vitamini itd. V moderni industrijski predelavi maščob poznamo tri večje modifikacijske procese: hidrogeniranje, interesterifikacijo in vinterizacijo maščob. Pri vseh proteh procesih gre za spreminjanje fizikalnih lastnosti maščob. Hidrogeniranje je proces pri katerem pride do spremembe maščobnokislinske sestave, pri drugih dveh procesih pa maščobno kislinska sestava ostane enaka. Vse to razvojno delo pri pripravi zdrave hrane zahteva ustrezne analizne tehnike, analizne metode in postopke. To je razlog, da v laboratoriju L06 na podlagi lastnih in osvojenih analiznih tehnik razvijamo nove analizne metode. Te metode validiramo in jih uporabljamo tako v raziskovalnem, kot razvojnem delu. Naši partnerji so tako razne raziskovalne institucije doma in v svetu, kot industrijski obrati, trenutno predvsem farmacevtski, ki za svoje delo potrebujejo ustrezno raziskovalno podporo. Pri nadeljevanju svojega dela bomo razvijali nove separacijske principe in tehnike, pripravili bomo nove tipe kolon, ovrednotili bomo digitalno procesiranje slik, posnetih s pomočjo CCD video sistemov in kombinacijo tekočinske kromatografije in masne spektrometrije LC/MS. S svojim raziskovalnim delom bomo poskrbeli, da bodo razvite in uporabljene analizne metode zanesljive in verodostojne. Poskrbeli bomo za ustrezno harmonizacijo metod in uporabo GLP priporočil pri našem delu.
Pomen za razvoj znanosti
Rezultate našega dela bomo predstavili v znanstvenih revijah, študijah za posamezne vladne agencije, patentih izdelki in na podroeju modificiranja mašeob tudi v novih tehnoloških postopkih. Posebno pomembno je podroeje hidrogeniranja mašeobnih kislin, kjer je naš originalen postopek enostavnejši, cenejši, obvladljivejši od klasienega postopka hidrogeniranja in tudi ekološko nesporen. Pri raziskovalnem delu gre za odkrivanje osnovnih zakonitosti mehanizmov tovrstnega hidrogeniranja. Pri drugih procesih v prehrambeni industriji (deholesterolizacija, oksidacija mašeob) gre za ugotavljanje osnovnih mehanizmov in kinetike procesov posameznih reakcij. S poznavanjem teh procesov bomo lahko pridobili produkte z iskano sestavo. Pripravili bomo kvalitetnejše produkte, ki bodo imeli ugodnejšo mašeobno-kislinsko sestavo, predvsem glede "trans" mašeobnih kislin, visoko oksidativno stabilne mašeobe in brezholesterolne produkte.Raeunamo tudi na znaten prispevek k analizni kemiji in metrologiji. Rezultati našega dela bodo ponudili: nove analizne tehnike, nove analizne metode, nove naeine validiranja in ocenjevanja analiznih metod, nove algoritme za zagotavljanje kvalitete analiznih rezultatov, razvoj analiznih instrumentov, predvsem na podroeju avtomatizacije meritev.
Pomen za razvoj Slovenije
Pomen za Slovenijo vidimo predvsem v vpeljavi novih tehnologij, ki ne zahtevajo prevelikih naložb, vendar kljub temu zagotavljajo visokokakovostne produkte. Tako bi lahko k sodelovanju pritegnili tudi množico manjših prehrambenih podjetij in tako vplivali na razvoj tovrstne industrije pri nas. Specialni produkti " varovalna živila" pa bi Slovenijo lahko promovirala tudi v tujini.Verodostojnost analiznih metod je postala odločujoč faktor pri vseh proizvodih, ki vplivajo na zdravje ljudi, živali in okolja. Predlagan program je tudi s področja analizne kemije ključnega pomena za slovensko kemijsko, farmacevtsko in prehrambeno industrijo. Uporaba principov dobre laboratorijske prakse (GLP) je bistvena pri vključevanju v Evropo in OECD, tako s stališča industrije, kakor tudi države, saj je le ta odgovorna za zdavje svojih državljanov.Glede na to, da je bil v letu 1997 Laboratorij L06 s strani vlade imenovan za pilotni laboratorij pri uvedbi GLP v Sloveniji pričakujemo, da bo naše nadalnje raziskovalno in razvojno delo omogočilo lažje vključevanje naših podjetji v mednarodne trge. Pričakujemo tudi, da bo naše delo dvignilo skrb za razvoj in uvedbo ustreznih programov za zagotavljanje kakovosti v analiznih laboratorijih pri nas.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno