Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Funkcionalna živila in prehranska dopolnila

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.04.00  Naravoslovje  Kemija   
2.02.00  Tehnika  Kemijsko inženirstvo   
4.03.00  Biotehnika  Rastlinska produkcija in predelava   

Koda Veda Področje
1.04  Naravoslovne vede  Kemija 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (19)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  29488  dr. Alen Albreht  Kemija  Raziskovalec  2009 - 2014  128 
2.  33204  dr. Lučka Brulc  Rastlinska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2010 - 2014  16 
3.  28562  dr. Vesna Glavnik  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2014  174 
4.  06787  dr. Alenka Golc Wondra  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2014  210 
5.  32117  dr. Zoran Kitanovski  Kemija  Raziskovalec začetnik  2013 - 2014  46 
6.  28555  dr. Darja Kotnik  Farmacija  Raziskovalec  2010 - 2013  24 
7.  36423  dr. Eva Kranjc  Farmacija  Mladi raziskovalec  2013 - 2014  30 
8.  24445  dr. Mitja Križman  Kemija  Raziskovalec  2009 - 2014  152 
9.  26511  dr. Mitja Martelanc  Kemija  Mladi raziskovalec  2009 - 2010  73 
10.  34548  dr. Katerina Naumoska  Kemija  Mladi raziskovalec  2011 - 2014  73 
11.  01095  dr. Mirko Prošek  Kemija  Raziskovalec  2009 - 2014  406 
12.  17266  Mateja Puklavec    Tehnični sodelavec  2009 - 2014  22 
13.  30849  Zoran Rodić  Interdisciplinarne raziskave  Mladi raziskovalec  2009 - 2012  11 
14.  15461  dr. Breda Simonovska  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2014  247 
15.  32115  dr. Samo Smrke  Kemija  Mladi raziskovalec  2009 - 2012  17 
16.  36678  Andreja Starc    Tehnični sodelavec  2013 - 2014 
17.  05397  dr. Andrej Šmidovnik  Kemija  Raziskovalec  2009 - 2014  131 
18.  25503  dr. Kajetan Trošt  Rastlinska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2009  48 
19.  11395  dr. Irena Vovk  Kemija  Vodja  2009 - 2014  564 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0104  Kemijski inštitut  Ljubljana  5051592000  21.237 
Pomen za razvoj znanosti
Nova znanstvena spoznanja in dosežki o analitiki bioaktivnih spojin, pridobivanju bioaktivnih spojin iz rastlinskih materialov, modifikaciji lastnosti izbranih bioaktivnih spojin, karakterizaciji in delovanju novih materialov so pomembna za razvoj mnogih drugih področij temeljnih znanosti in aplikativnega raziskovanja (kemija, biologija, molekularna biologija, farmacija, medicina, agronomija, živilstvo, zaščita okolja itd.), ker bodo ta prevzela nova orodja (metode, postopki) in jih uporabila v svojih raziskavah. Naša dognanja vplivajo na kakovost in verodostojnost rezultatov tudi drugih analiznih laboratorijev po svetu. Omogočajo kvantitativno ekstrakcijo, stabilizacijo analitov med ekstrakcijo in separacijo ter določanje analitov v različnih matricah in v različnih koncentracijskih območjih. Poleg novih znanstvenih spoznanj o analitiki številnih naravnih spojin smo prispevali tudi znanja o njihovih spektralnih (MS, NMR itd.) ter drugih lastnostih. Kot prvi v svetu smo v rastlinskih materialih identificirali nekatere fenolne kisline, flavonoide, karotenoide, pentaciklične triterpenoide, fitosterole in naftokinonske ter antocianinske derivate. Določili smo tudi strukture nekaterih novih še neodkritih spojin v rastlinskih materialih. Novi postopki derivatizacije analitov in razviti ter optimizirani detekcijski reagent omogočajo nižje meje zaznave ter meje določitve. Z razvitim in optimiziranim TLC detekcijskim reagentom za flavanole smo odkrili napačno navajanje (+)-katehina namesto (-)-katehina na certifikatu za standardizirani referenčni material SRM 2384 jedilne čokolade Nacionalnega inštituta za standarde in tehnologijo (National Institute of Standards and Technology-NIST) iz ZDA. S tem smo prispevali k pravilnemu navajanju analitov v znanstvenih publikacijah. Rezultati naših raziskav ločevanja znanih beljakovin na monolitnih kromatografskih stacionarnih fazah že omogočajo optimizacijo in izdelavo novih funkcionaliziranih kromatografskih materialov z boljšimi karakteristikami in možnostmi ločbe. Razviti postopki modifikacije lastnosti koencima Q10 in šikonina z vključevanjem v različne polimerne ogljikove hidrate in beljakovine ter karakterizacija tako pripravljenih vodotopnih kompleksov omogočajo dizajniranje novih materialov zanimivih ne le za funkcionalna živila in prehranska dopolnila, ampak tudi za druga živila in krmila. Te študije medmolekulskih interakcij so in bodo osnova številnim novim raziskavam na področjih kot so farmacija, biomedicina, živilstvo, fitomedicina. Naši dosežki nam omogočajo sodelovanje na ustreznih ravneh slovenske in evropske raziskovalne sfere, kar se odraža v skupnih nacionalnih, bilateralnih in evropskih projektih, sodelovanje v Centru odličnosti EN-FIST in povezovanju s tujimi centri za raziskovanje bioloških aktivnosti spojin. S tem smo prispevali k razvoju znanosti preko izmenjave znanja in raziskovalcev v mednarodnem prostoru, ter bistvenemu povečanju števila tujih raziskovalcev, ki se v našem laboratoriju usposabljajo na področju analitike naravnih spojin. Odmevnost naših znanstvenih dosežkov je doprinesla tudi k dodelitvi organizacije mednarodnega simpozija s področja separacijskih znanosti »21st International Symposium on Separation Sciences« (www.isss2015.si, 30.6.-3.7.2015, Ljubljana) Sloveniji.
Pomen za razvoj Slovenije
Naši rezultati povezani z edinstveno usmeritvijo, ki je povezovanje znanj s področij analizne kemije, živilstva in farmacije, odpirajo nove možnosti razvoja na trgu funkcionalnih živil in prehranskih dopolnil in krmnih dodatkov v Sloveniji in v svetovnem merilu. Razvite analizne metode so in bodo v pomoč proizvajalcem pri kreiranju novih izdelkov v vseh fazah razvoja izdelka, od izbora surovin, kontrole ekstrakcije ali sinteze, študij stabilnosti in kontrole končnih produktov. Ker gre na tem področju ne le v Sloveniji, ampak tudi v svetovnem merilu za pomanjkanje zakonske regulative zaradi izredno kompleksne sestave in intenzivne produkcije vedno novih proizvodov in posledično pomanjkanja analiznih metod za nadzor njihove kakovosti, so bile in bodo naše razvite in validirane analizne metode v pomoč državnim regulatornim in nadzornim organom (npr. lutein v prehranskih dopolnilih, flavanoli v uvoženi surovini). Preko medijev smo najširšo javnost obveščali o kvaliteti prehranskih dopolnil z luteinom na slovenskem tržišču in s tem dosegli umik neustreznih izdelkov. Naše analizne metode so in bodo uporabne tudi za izvedbo rutinskih laboratorijskih analiz v živilski industriji (kontrola vhodnih surovin in končnih izdelkov), agronomiji (izbor sort), farmaciji, klinični kemiji in na drugih sorodnih področjih. To dokazuje izkazano zanimanje za raznovrstne analize in tudi število različnih vzorcev, ki jih prejmemo s strani naročnikov, zlasti iz industrije (živilske, farmacevtske in kemijske), drugih raziskovalnih skupin ter državnih nadzornih služb. Naše ekspertno znanje s področja separacijskih tehnik je uporabno za razvojne naloge za zunanje naročnike (razvoj novih metod), ki so na osnovi našega dela v velikem številu primerov že optimizirali tehnološke procese, naredili nove produkte, itd. Preko posredovanja našega znanja in rešitev gospodarskim družbam smo in bomo posredno ali neposredno vključeni v proizvodnjo in trženje visokotehnoloških industrijskih izdelkov (funkcionalna živila, prehranska dopolnila, zdravila, kromatografski izdelki, itd.), s čimer prispevamo k dvigu njihove konkurenčnosti in prepoznavnosti doma in po svetu in posledično tudi k slovenski gospodarski rasti. Z razvojem postopkov za izolacijo in modifikacijo izbranih spojin, njihovo karakterizacijo in razvojem analiznih metod (na osnovi separacijskih in sklopljenih tehnik) smo pomembno prispevali k razvoju kemijske stroke. Rezultati raziskovalno razvojnega dela naše programske skupine iz preteklega in sedanjega programskega obdobja se v zadnjih letih kažejo predvsem v pojavljanju in trženju novih funkcionalnih živil, prehranskih dopolnil in kozmetičnih izdelkov s patentirano obliko vodotopnega koencima Q10, ki ga na osnovi licenčne pogodbe trži podjetje Valens Int. d.o.o.. Tudi kompleks proteina ß-laktoglobulina in sekundarnega metabolita šikonina ter enkapsulirani ksantofilni ekstrakt so znanje, ki bo v prihodnje zagotovo osnova za nove izdelke, tako za ljudi kot za živali. V okviru programa so se pod mentorstvom naših raziskovalcev izobraževali dodiplomski in podiplomski študentje (magistrandi in doktorandi - mladi raziskovalci) iz Slovenije in tujine, s čimer smo prispevali k povečanju števila specializiranih kadrov. Vsi, ki so se izobraževali pri nas, so brez težav dobili zaposlitve v raziskovalnih inštitucijah ali gospodarskih družbah v Sloveniji oziroma v tujini. Skrbeli smo tudi za popularizacijo znanosti in raziskovalnega dela z vodenjem različnih izobraževalnih delavnic za osnovnošolce in srednješolce. V sodelovanju s Slovenskim kemijskim društvom in Central European Group for Separation Sciences smo v letu 2014 začeli z organizacijo »21th International Symposium on Separation Sciences«, ki bo leta 2015 v Ljubljani. Simpozij bo imenitna priložnost za promocijo Slovenije, naših znanstvenih dosežkov in dosežkov naših partnerjev iz gospodarskih družb (kot proizvajalcev, razstavljavcev).
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno