Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Biografske in bibliografske raziskave z dokumentacijo

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.01.00  Humanistika  Zgodovinopisje   
6.05.00  Humanistika  Jezikoslovje   

Koda Veda Področje
H100  Humanistične vede  Dokumentalistika, informacijska znanost, bibliotekarstvo, arhivistika 
H105  Humanistične vede  Bibliografija 
Ključne besede
biografika, leksikografija, bibliografija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (5)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  13660  dr. Tomaž Erzar  Teologija  Raziskovalec  2001 - 2003  330 
2.  03434  Martin Grum  Literarne vede  Raziskovalec  2001 - 2002  218 
3.  11963  dr. Mateja Matjašič Friš  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2001 - 2003  147 
4.  11698  dr. Petra Svoljšak  Humanistika  Raziskovalec  2002 - 2003  582 
5.  04305  dr. Andrej Vovko  Zgodovinopisje  Vodja  2001 - 2003  1.563 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000  63.264 
Povzetek
Program, ki je po svoji naravi interdisciplinaren, pokriva podroeja zgodovinopisja, biografike, epistemologije ter leksikografije s posebnim poudarkom na izdajanju temeljnih bio-bibliografskih del. Preueuje historieni pomen, teoretiene temelje in metodološke postavke biografike in leksikografije, raziskuje arhivske in druge primarne vire za izdajanje teh del ter gradi in dopolnjuje vseslovensko bio-bibliografsko podatkovno zbirko. V teoretienem pogledu program pretresa razsvetljenske in pozitivistiene ideje v razvoju evropske metafizike, ki so botrovale nastanku enciklopedienih del, klasifikaciji ter sistematiki znanj. V metodološkem pogledu preueuje klasiene postopke zbiranja, klasificiranja, selekcioniranja in vrednotenja gradiva, kakor tudi specifiene postopke biografike, ki postavljajo v središee osebo, osebno in družinsko zgodovino, prieevanja, spomine. Metodološko izhodišee programa je, da je osebni vidik najpomembnejše torišee razlienih metodologij, znanj in idejnih horizontov, ki nikakor ne izkljueuje znanstvene preverljivosti, ampak tej daje duhovno-bivanjske in epistemološke razsežnosti. Temeljna vsebina programa je razdeljena na tri dele: raziskovanje, zbiranje in ovrednotenje primarnih dokumentov, izdelava vseslovenskega biografskega arhiva, podatkovne zbirke in leksikona ter vodenje in sprotno dopolnjevanje arhiva in zbirke. Posebna pozornost je v programu namenjena podroejem in obdobjem, ki so bila v dosedanjih sorodnih edicijah iz konceptualnih in ideoloških razlogov izpušeena. Program predvideva tudi današnjim informativnim medijem ustrezno publiciranje in dostopnost rezultatov raziskav.
Pomen za razvoj znanosti
Program se vkljueuje v krog leksikografskih, genealoških in biografskih raziskav v srednjeevropskem prostoru, ki nastajajo v okviru nacionalnih biografskih leksikonov in inštitutov. S posredovanjem podatkov in strokovnih izmenjav ter s povzetki leksikalnih gesel v tujih jezikih, ki bodo dostopni tudi preko raeunalniških podatkovnih mrež, program seznanja evropsko in svetovno javnost, tako znanstveno-strokovno kot uporabnike v najširšem smislu, z dosežki slovenskih vidnih osebnosti na vseh podroejih delovanja (znanost, kultura, tehnika, publicistika itd.). Zlasti pomembno je širjenje zavesti o slovenski znanosti, zgodovini in kulturi v svetovni javnosti, saj je ta zavest posredovana na strokovno, znanstveno in idejno najvišji ravni.
Pomen za razvoj Slovenije
Ker se program tako v svojem praktienem kot metodološkem delu posveea slovenskim osebnostim z vseh podroeij delovanja, slovenskim biografskim in bibliografskim virom ter edicijam in ker povezuje na nacionalni ravni podatke zbrane na krajevni in regionalni ravni, predstavlja najširšo in najkvalitetnejšo vseslovensko podatkovno osnovo za razumevanje in vrednotenje osebnosti v njihovem prostoru in easu. S tem daje oporo drugim zgodovinskim in sorodnim humanistienim raziskavam in jih združuje na ravni svojih leksikalnih in bio-bibliografskih izdaj.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno