Loading...
Projekti / Programi vir: ARRS

Biografske in bibliografske raziskave z dokumentacijo

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.01.00  Humanistika  Zgodovinopisje   
6.07.00  Humanistika  Literarne vede   

Koda Veda Področje
H003  Humanistične vede  Zgodovina in umetnost 
Ključne besede
biografika, bibliografika, zgodovina, cerkvena zgodovina, vojaška zgodovina, interdisciplinarnost, humanistika, družboslovje, naravoslovje, tehnika, družbeno življenje, kulturno življenje, znanost, tehnologija, šport, politika, slovensko zamejstvo, slovensko izseljenstvo
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (2)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacij
1.  11963  dr. Mateja Matjašič Friš  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2004 - 2008  131 
2.  04305  dr. Andrej Vovko  Zgodovinopisje  Vodja projekta/programa  2004 - 2008  1.564 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacij
1.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana   5105498000  58.577 
Povzetek
Temeljna naloga biografskih in bibliografskih raziskav je proučevanje pomembnih osebnosti slovenske preteklosti in sedanjosti. Raziskovalni program je logično nadaljevanje raziskav, ki so potekale oz. še potekajo v letih 1999-2003. Biografske in bibliografske raziskave so zasnovane večdisciplinarno oz. interdisciplinarno. Tak pristop se kaže po eni strani v različnih osnovnih znanstvenih usmeritvah raziskovalcev biografsko-bibliografskih vprašanj, po drugi strani pa po proučevanih osebnostih, ki že dolgo ne izhajajo pretežno iz humanističnega (predvsem literarnozgodovinskega) področja, in s katerimi se je na Slovenskem bio-bibliografsko raziskovanje v preteklosti začelo (primer začetnih zvezkov Slovenskega biografskega leksikona), pač pa zajemajo tudi vsa druga znanstvena področja - družboslovne, naravoslovno-tehnične in druge vrste znanosti, kot tudi vse ostale vidike družbenega delovanja: gospodarstvo, politiko, kulturo, duhovno delovanje, verstvo, šolstvo, šport, množične medije, zabavo in drugo. Ta pristop tako ponuja široko množico možnih raziskovalnih tem in njihove interdisciplinarne povezave. Osnovni poudarek je na proučevanju slovenskih osebnosti, tako v preteklosti, kot tudi v sedanjosti. Proučevane osebe so živele, ali še žive tako v matični Sloveniji, kot tudi v zamejstvu in izseljenstvu. V biografske in bibliografske raziskave so vključene tudi pomembne osebnosti iz preteklosti in sedanosti, ki niso slovenskega rodu, so pa s svojim življenjem in delom postale sestavni del slovenskega prostora. Pri tem bo kot že doslej posebna pozornost posvečena tistim osebnostim iz matične Slovenije ali zunaj nje, slovenskega ali neslovenskega rodu, ki doslej iz različnih vzrokov, ideoloških ali drugih, še niso bile, ali pa niso bile ustrezno ali pravično ovrednotene.
Pomen za razvoj znanosti
Predstavljene biografske in bibliografske raziskave imajo glede na svojo slovensko naravnanost svoj temeljni pomen za razvoj slovenske znanosti, poleg tega pa imajo zlasti preko razširjanja vedenja o slovenskih osebnosti, ki so ustvarjalno delovale, ali pa še delujejo v evropskem ali širšem svetovnem prostoru, svoj pomen za razvoj tako humanističnih, kot družboslovnih, naravoslovnih in drugih znanosti tudi v teh okvirih, ki presegajo osnovni slovenski okvir teh raziskav. Ta pomen je še toliko bolj izrazit in zaželen v sedanjem času vedno pogostejših in poglobljenih mednarodnih, meddržavnih evropskih in svetovnih povezovanj. So gotovo pomemben vidik širše prepoznavnosti slovenskih osebnosti in njihovega dela v širšem evropskem in svetovnem prostoru.
Pomen za razvoj Slovenije
V času splošnega evropskega in svetovnega povezovanja pomenijo prizadevanja raziskovalnega programa Biografske in bibliografske raziskave z dokumentacijo koristen prispevek za večje prepoznavanje vidnih slovenskih osebnosti v širšem evropskem in svetovnem prostoru, hkrati s tem pa tudi večjo prepoznavnost Republike Slovenije v tem prostoru ter prispevajo k bolj odločnemu, ustvarjalnemu in enakopravnemu vključevanju njenih državljanov vanj. Pomemben del slovenskih osebnosti, tako tistih, ki so ali še delujejo pretežno v matični Sloveniji, kot tudi tistih, ki so se uveljavili v tujini, izhaja iz naravoslovno-tehnološkega področja. Biografsko-bibliografsko znanje o njih doma in v širšem evropskem in svetovnem prostoru ima nedvomno pozitivne učinke na tehnološki razvoj v Republiki Sloveniji. Biografske in bibliografske raziskave vidnih osebnosti iz slovenske preteklosti in sedanjosti ter publiciranje rezultatov o njih nedvomno prispeva k utrjevanju slovenske samozavesti in narodnostne prepoznavnosti, kot tudi k dvigovanju zavesti o pomenu naše kulturne dediščine, kar je še zlasti dragoceno in zelo koristno v času sedanjih evropskih in svetovnih povezovanj.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno