Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Psihološke raziskave

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.09.00  Družboslovje  Psihologija   
3.03.00  Medicina  Nevrobiologija   

Koda Veda Področje
S260  Družboslovje  Psihologija 
S261  Družboslovje  Diferencialna in individualna psihologija 
S262  Družboslovje  Razvojna psihologija 
S263  Družboslovje  Socialna psihologija 
S264  Družboslovje  Uporabna in eksperimentalna psihologija 
S266  Družboslovje  Industrijska psihologija 
Ključne besede
osebnost, osebnostni razvoj, kognitivni procesi, kognitivne sheme, kognitivni razvoj, učenje, stališča, vrednote, organizacijska kultura, stres, psihosocialni stres, odvisnost, rizično obnašanje, inteligentnost, umetna inteligenca, ustvarjalnost, multivariatne analize
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (25)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  07499  dr. Janez Bečaj  Psihologija  Raziskovalec  2001 - 2003  256 
2.  01294  dr. Klas Matija Brenk  Psihologija  Raziskovalec  2001 - 2003  160 
3.  09182  dr. Valentin Bucik  Psihologija  Raziskovalec  2001 - 2003  652 
4.  18862  dr. Matej Černigoj  Psihologija  Raziskovalec  2001 - 2003  74 
5.  20922  dr. Urška Fekonja  Psihologija  Raziskovalec  2001 - 2003  300 
6.  03901  dr. Ludvik Horvat  Psihologija  Raziskovalec  2001 - 2003  300 
7.  21336  dr. Tina Kavčič  Psihologija  Raziskovalec  2001 - 2003  360 
8.  13425  dr. Darja Kobal Grum  Psihologija  Raziskovalec  2001 - 2003  629 
9.  04579  dr. Edvard Konrad  Psihologija  Raziskovalec  2001 - 2003  239 
10.  18863  dr. Petra Lešnik Musek  Psihologija  Raziskovalec  2001 - 2003  161 
11.  07606  dr. Ljubica Marjanovič-Umek  Psihologija  Raziskovalec  2001 - 2003  1.291 
12.  01337  dr. Janek Musek  Psihologija  Vodja  2001 - 2003  729 
13.  06813  dr. Vlasta Novak Zabukovec  Psihologija  Raziskovalec  2001 - 2003  427 
14.  06835  dr. Sonja Pečjak  Psihologija  Raziskovalec  2001 - 2003  818 
15.  10811  dr. Cirila Peklaj  Družboslovje  Raziskovalec  2001 - 2003  412 
16.  18919  dr. Anja Podlesek  Psihologija  Raziskovalec  2001 - 2002  526 
17.  01304  dr. Marko Polič  Psihologija  Raziskovalec  2001 - 2003  985 
18.  11545  dr. Peter Praper  Psihologija  Raziskovalec  2001 - 2003  558 
19.  17893  dr. Grega Repovš  Psihologija  Raziskovalec  2001 - 2003  483 
20.  10825  dr. Velko S. Rus  Družboslovje  Raziskovalec  2001 - 2003  415 
21.  02885  dr. Argio Sabadin  Psihologija  Raziskovalec  2001 - 2003  179 
22.  15062  dr. Matija Svetina  Psihologija  Raziskovalec  2001 - 2003  348 
23.  07604  dr. Maks Tušak  Psihologija  Raziskovalec  2001 - 2003  404 
24.  07671  dr. Maja Zupančič  Psihologija  Raziskovalec  2001 - 2003  840 
25.  02237  dr. Dragotin Žagar  Psihologija  Raziskovalec  2001 - 2003  289 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0581  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta  Ljubljana  1627058  95.394 
Povzetek
Program zajema temeljne znanstvene raziskave za razvoj psihologije in njenih panog. Osrednji problemi teh raziskav bodo:- raziskovanje kognitivnih in drugih psiholoških vidikov osebnosti, njenega delovanja in razvoja (oblikovanje modelov osebnostnega in kognitivnega delovanja /delovanja kognitivnih shem/, kognitivnega modela osebnosti; modelov osebnostnega razvoja, njegovih genetskih in miljejskih determinant, kognitivnega razvoja in igralnega razvoja; raziskovanje oblikovanja osebnosti v šolski situaciji s proučevanjem sodobnih psiholoških pristopov na področju učenja in poučevanja z vidika kognitivnih, emocionalnih in socialnih procesov; razvijanje kognitivnega ergonomskega modela; integracija psiholoških spoznanj v teoretske modele kognitivne znanosti; razvijanje novih metodoloških modelov, tehnik in metod raziskovanja),- raziskovanje psihološke in psihosocialne problematike preobrazbenih procesov, spreminjanja miselnosti, stališč, prepričanj, vrednot in vrednotnih usmeritev ob tranziciji, vstopanju Slovenije v EU in v procese globalizacije in ob integriranju Slovenije v informacijsko družbo in njene tržno gospodarske tokove (oblikovanje socialno psiholoških modelov in paradigem, modelov razvoja in delovanja vrednot, z iskanjem komparativnih prednosti Slovenije in dejavnikov, ki pozitivno ali negativno vplivajo na ohranjanje in utrjevanje nacionalne in državne samobitnosti; raziskovanje vpliva nacionalne in organizacijske kulture na učinkovitost vodenja; raziskovanje psiholoških vidikov stresnosti, kvalitete življenja, zdravja, telesne kulture in športa, alkoholizma, odvisnosti, migracijskih tokov, starostnega prestrukturiranja populacije, upokojevanja, zaposlovanja...).
Pomen za razvoj znanosti
Raziskovalni problemi programa se organsko vključujejo v aktualne in perspektivne teme raziskovanj v svetovni psihologiji, posegajo pa tudi na interdisciplinarna znanstvena področja, ki postajajo aktualna šele v zadnjem času (npr. področje kognitivne znanosti, psihogenetske raziskave...). Ob tem so v raziskovalnem programu zajeti predvsem tisti problemi, kjer je pričakovati zares tvorno vključevanje in bistvene prispevke našega znanstvenega potenciala, še posebno takrat, ko gre za sodelovanje z raziskovalci v razvitem svetu in drugod v tujini in za povezave z raziskovalnimi projekti, ki potekajo v prominantnih raziskovalnih centrih in ustanovah v svetu. Pomen pa vidimo tudi v raziskovanju tistih vprašanj, ki jih nikjer drugje ne raziskujejo, ker so nacionalno in kulturno specifična in jih mora slovenska psihologija kot specificum prispevati v svetovno zakladnico psiholoških spoznanj.
Pomen za razvoj Slovenije
Program je za slovenski prostor pomemben zzaradi naslednjega:- omogoča in spodbuja nadaljnji razvoj psihologije kot znanstvene discipline in razvoj njenih meddisciplinskih povezav pri tem pa nadaljuje že uveljavljeno tradicijo psihološkega raziskovanja pri nas, - tvorno vključuje slovensko psihologijo v globalni razvoj psihologije,- usmerja se na vprašanja in probleme psihologije, ki so (in bodo verjetno še dlje časa) zelo aktualni pri nas tako s teoretičnega kot z aplikativnega vidika (modeli osebnosti in kognitivnega razvoja, proučevanje miselnosti in modeli vrednot; proučevanja pristopov k poučevanju; raziskovanje dejavnikov vodenja; raziskovanje psiholoških dejavnikov preobrazbenih procesov, informatizacije, globalizacije, integracije v EU; raziskovanje vplivov in stresov, ki izvirajo iz načina življenja, zdravstvenih in telesno kulturnih razmer, populacijskih gibanj, odnosov med spoloma idr.) - spodbuja čedalje večjo vpetost psiholoških spoznanj v druge stroke in refleksijo nepsiholoških spoznanj v psihologijo
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno