Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Farmacevtska tehnologija: načrtovanje, priprava in vrednotenje sodobnih dostavnih sistemov učinkovin

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.09.00  Naravoslovje  Farmacija   

Koda Veda Področje
B740  Biomedicinske vede  Farmakološke vede, farmakognozija, farmacija, toksikologija 
Ključne besede
učinkovine (biološko aktivne snovi), pomožne snovi, dostavni sistemi učinkovin, predformulacijske študije, formulacijske študije, interakcije, transport, modeliranje in simulacija, klinični učinki zdravil, farmakogenetika, farmakoekonomika, farmakoepidemiologija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (47)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  15490  dr. Pegi Ahlin Grabnar  Farmacija  Raziskovalec  2004 - 2008  210 
2.  15104  dr. Saša Baumgartner  Farmacija  Raziskovalec  2004 - 2008  306 
3.  25492  dr. Katja Berginc  Farmacija  Mladi raziskovalec  2005 - 2008  78 
4.  11124  dr. Marija Bogataj  Farmacija  Raziskovalec  2004 - 2008  374 
5.  15623  dr. Matejka Burjak  Farmacija  Raziskovalec  2004  51 
6.  22658  dr. Mateja Cegnar  Farmacija  Raziskovalec  2004 - 2008  91 
7.  17432  Margareta Cof    Tehnični sodelavec  2004 - 2008 
8.  26494  dr. Andrej Dolenc  Farmacija  Mladi raziskovalec  2006 - 2008  12 
9.  21455  dr. Rok Dreu  Farmacija  Raziskovalec  2004 - 2008  292 
10.  12084  dr. Darja Frankič  Farmacija  Raziskovalec  2005 - 2006  197 
11.  18700  Valerija Garb    Tehnični sodelavec  2004 - 2008 
12.  11789  dr. Mirjana Gašperlin  Farmacija  Raziskovalec  2004 - 2008  600 
13.  28446  dr. Ilija German Ilić  Farmacija  Mladi raziskovalec  2007 - 2008  141 
14.  16107  dr. Iztok Grabnar  Farmacija  Raziskovalec  2004 - 2008  439 
15.  25600  dr. Miha Homar  Farmacija  Mladi raziskovalec  2005 - 2007  71 
16.  17433  Tatjana Hrovatič    Tehnični sodelavec  2004 - 2008 
17.  20371  dr. Polona Jurkovič  Farmacija  Raziskovalec  2004  34 
18.  12942  dr. Janez Kerč  Farmacija  Raziskovalec  2004 - 2008  240 
19.  20370  dr. Mojca Kerec Kos  Farmacija  Raziskovalec  2004 - 2008  243 
20.  18699  Mojca Keržan    Tehnični sodelavec  2004 - 2008 
21.  01466  dr. Vojko Kmetec  Farmacija  Raziskovalec  2004 - 2008  193 
22.  24402  dr. Petra Kocbek  Farmacija  Raziskovalec  2005 - 2008  294 
23.  17434  Mihaela Kolarev    Tehnični sodelavec  2004 - 2008 
24.  20374  dr. Mitja Kos  Farmacija  Raziskovalec  2004 - 2008  485 
25.  11122  dr. Albin Kristl  Farmacija  Raziskovalec  2004 - 2008  350 
26.  09032  dr. Julijana Kristl  Farmacija  Raziskovalec  2004 - 2008  932 
27.  20369  dr. Igor Legen  Farmacija  Raziskovalec  2004  89 
28.  17430  Nevenka Lilik    Tehnični sodelavec  2004 - 2008 
29.  24399  dr. Igor Locatelli  Farmacija  Mladi raziskovalec  2005 - 2007  275 
30.  21457  dr. Tatjana Mateović Rojnik  Farmacija  Mladi raziskovalec  2004 - 2005  23 
31.  06086  dr. Aleš Mrhar  Farmacija  Vodja  2004 - 2008  1.161 
32.  26510  dr. Nataša Nagelj Kovačič  Farmacija  Mladi raziskovalec  2006 - 2008  16 
33.  25489  dr. Marko Obradović  Farmacija  Mladi raziskovalec  2005 - 2008  30 
34.  17012  dr. Robert Pišek  Farmacija  Raziskovalec  2004  64 
35.  14935  dr. Odon Planinšek  Farmacija  Raziskovalec  2004 - 2008  438 
36.  22656  dr. Filip Podlogar  Farmacija  Mladi raziskovalec  2004 - 2005  19 
37.  25488  Branka Rozman  Farmacija  Mladi raziskovalec  2005 - 2008  22 
38.  23833  dr. Polona Smrdel  Farmacija  Mladi raziskovalec  2004 - 2007  18 
39.  09031  dr. Stanko Srčič  Farmacija  Raziskovalec  2004 - 2008  675 
40.  28860  dr. Karmen Teskač Plajnšek  Farmacija  Mladi raziskovalec  2008  50 
41.  19063  dr. Andrijana Tivadar  Farmacija  Raziskovalec  2004  75 
42.  23420  dr. Jurij Trontelj  Farmacija  Raziskovalec  2004 - 2008  258 
43.  18155  dr. Tomaž Vovk  Farmacija  Raziskovalec  2004 - 2008  231 
44.  08333  dr. Franc Vrečer  Farmacija  Raziskovalec  2004 - 2008  399 
45.  23590  dr. Jernej Zadnik  Farmacija  Mladi raziskovalec  2004 - 2006  38 
46.  26226  dr. Alenka Zvonar Pobirk  Farmacija  Mladi raziskovalec  2007 - 2008  210 
47.  22659  dr. Simon Žakelj  Farmacija  Raziskovalec  2004 - 2008  162 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0787  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo  Ljubljana  1626973  17.462 
Povzetek
Nova odkritja v naravoslovju in medicini omogočajo premik od simptomatičnega zdravljenja k preventivi in zdravljenju vzrokov bolezni. Nadalje je vse bolj opazen premik od klasičnih učinkovin, ki so majhne molekule, k učinkovinam peptidne in proteinske narave, ki so hidrofilne ter metabolično nestabilne in zato nespremenjene težje prehajajo različne fizikalne in biološke bariere. To zahteva razvoj novih metodologij za vrednotenje kinetike in mehanizmov procesov katerim je podvržena učinkovina po aplikaciji in razvoj novih dostavnih sistemov, s katerimi dostavimo učinkovino na mesto delovanja. Cilj raziskav na področju dostavnih sistemov je, ne glede na to kakšen tip učinkovin vsebujejo, prostorsko ciljana in časovno nadzorovana dostava le-teh na mesto absorpcije oz. na mesto delovanja. Danes je znano, da pri sistemski aplikaciji učinkovin pogosto doseže mesto delovanja le manjši delež aplicirane učinkovine, večina se je enakomerno porazdeli po celotnem telesu, kjer se veže na nespecifična vezavna mesta. Posledica tega je lahko pojav neželenih, v skrajnih primerih tudi toksičnih učinkov. Lahko se tudi zgodi, da enakomeren koncentracijski profil učinkovine v plazmi ne zagotavlja tudi optimalnega časovnega poteka koncentracij učinkovine na mestu delovanja. Za številne bolezni je znano, da mora koncentracija učinkovine v organu, tkivu ali celici kjer deluje nihati, če želimo doseči optimalni učinek glede na na fiziološke ritme v organizmu. Zato bo potrebno v prihodnosti razvijati »inteligentne« dostavne sisteme, pri katerih bo mogoče optimirati mesto, hitrost in obseg sproščanja glede na trenutne potrebe organizma. Raziskave bodo usmerjene v iskanje novih načinov dostave in novih pomožnih snovi, v vrednotenje njihovih lastnosti in kompatibilnosti ter stabilnosti pri načrtovanju in pripravi dostavnih sistemov za izbrano učinkovino. Nadalje bo pozornost usmerjena v tehnološke procese, v raziskave mehanizmov interakcij in transporta učinkovin v biosistemih ter v razvoj sodobnih farmacevtsko-tehnoloških in kemijskih analiznih metod ob upoštevanju varovanja okolja. Raziskave potekajo v okviru štirih med seboj povezanih sklopov: • vrednotenje učinkovin v modelih rastoče kompleksnosti: uvrstitev v biofarmacevtski klasifikacijski sistem; transportni procesi in metabolizem v povezavi z genotipom; kinetika in mehanizem ADME procesov, biološka uporabnost (uporabnost na mestu delovanja); stabilnost; analitika učinkovine in metabolitov/razpadnih produktov v heterogenih (tehnoloških in bioloških) sistemih; odnos farmakokinetika-farmakodinamika-učinki; • vgrajevanje učinkovin v dostavne sisteme: predformulacijske raziskave učinkovin (male in velike molekule - hidro/lipofilnost, topnost, permeabilnost, stabilnost, kristaliničnost, površinske lasnosti, primarna, sekundarna, terciarna in kvartarna struktura) in ekscipientov (nosilci, pospeševalci, bioadhezivi, biokonjugati, lioprotektivi, antioksidanti, antiadsorbenti, antiagregacijska sredstva – fizikalno-kemijske lastnosti, reološke lastnosti, funkcionalnost, biokompatibilnost, biorazgradljivost); formulacijske raziskave dostavnih sistemov – izbira ekscipientov za dano učinkovino glede na namen oblikovanja; načrtovanje in priprava mikrosfer/mikrokapsul, mikrotablet, pelet, nanodelcev, liposomov s ciljano dostavo in kontroliranim sproščanjem učinkovin za različne načine aplikacij; • vrednotenje dostavnih sistemov v modelih rastoče kompleksnosti: razvoj eksperimentalnih modelov za vrednotenje interakcij in transporta na osnovi fizioloških pogojev, interakcije na mejnih površinah znotraj dostavnih sistemov ter med komponentami dostavnega in biološkega sistema, transport dostavnih sistemov in učinkovin v bioloških sistemih, in vitro-in vivo korelacije; • vrednotenje klinične učinkovitosti dostavnih sistemov učinkovin: razvoj farmakokinetično-farmakodinamskih in silico modelov; napovedovanje kliničnih učinkov po aplikaciji učinkovin v dostavnih sistemih, variabilnost kliničnih
Pomen za razvoj znanosti
Program se vključuje v sodobne znanstvene trende s ciljem povečati učinkovitost zdravljenja. Proučevali smo različne pristope, poiskali korelacije med njimi in jih ovrednotili na izbranih modelnih učinkovinah. Pristop je bilo mogoče implementirati tako na klasične nizkomolekularne učinkovine kemijskega izvora kot tudi na novejše učinkovine biološkega izvora (proteine). Razvili smo nove tehnike načrtovanja delcev, ki omogočajo pridobivanje delcev koloidnih in večjih delcev z uniformnimi lastnostmi, ki zagotavljajo njihovo procesibilnost v procesih izdelave zdravil in ponovljivo kakovost farmacevtskih izdelkov. Z razvojem dostavnih sistemov, kot so nanodelci, je možno povečati učinkovitost zdravljenja in bistveno zmanjšati neželene učinke zdravil. Raziskovalno delo je dalo pomembne informacije o interakcijah med raznovrstnimi makromolekulami (polimeri in proteini) ter pokazalo ali lahko zakonitosti, ki veljajo v naravnih bioloških sistemih (molekularne interakcije, spontano konformiranje, biološko prepoznavanje, celični procesi) smiselno izkoristimo pri oblikovanju novih dostavnih sistemov. Raziskali smo omejitve in možnosti oblikovanja, s katerimi lahko premostimo pomanjkljivosti in izkoristimo prednosti, ki jih imajo proteinske učinkovine. Tudi s proučevanjem mehanizmov in kinetike LADME procesov se program vključuje v sodobne znanstvene trende z namenom identificirati odločilne fizikalno-kemijske in biološke dejavnike, ki vplivajo na varnost in učinkovitost zdravil. Pri tem so ključnega pomena eksperimentalni modeli različne stopnje kompleksnosti, ki jih je potrebno razvijati glede na cilj raziskav. Program je sledil tem ciljem pri vseh procesih, katerim je učinkovina podvržena po različnih načinih dajanja. Z razvojem in vitro testov, ki omogočajo napovedovanje procesov sproščanja in absorpcije v in vivo pogojih dajanja zdravil na tešče in s hrano, smo bistveno doprinesli k nadaljni izgradnji BCS sistema, z razvojem eksperimentalnih pristopov za ugotavljanje in napovedovanje predsistemskega metabolizma pa odpravljamo eno njegovih glavnih pomankljivosti. V modele sproščanja smo uvedli nove fiziološke parametre in s tem dali ustrezno znanstveno težo sicer aplikativnemu pristopu, proučevanje permeabilnosti pa je dalo nove informacije o mehanizmih prehoda sluznic vseh proučevanih tipov učinkovin. S farmakokinetično-farmakodinamičnimi modeli v povezavi z metodami populacijske farmakokinetike smo odkrili vzroke za variabilnost v farmakokinetiki, farmakodinamiki in posledično v kliničnih izidih, s čimer lahko predlagamo uvedbo ustreznih postopkov pred začetkom zdravljenja z zdravili (izogibanje sočasnemu dajanju več zdravilom, ugotavljanje genetskega polimorfizma transportnih in metaboličnih sistemov, upoštevanje demografskih in klinično-biokemičnih dejavnikov). To so najbolj aktualni znanstveni trendi pri optimizaciji odmerjanja zdravil, še posebno, če se temu pristopu pridružuje, tako kot v našem primeru, še vrednotenje stroškov in kvalitete življenja.
Pomen za razvoj Slovenije
Rezultati predlaganega programa so pomembni tako za slovensko farmacevtsko industrijo kot tudi za slovenski zdravstveni sistem, saj regulatorni organi v Evropi (EMEA) in ZDA (FDA) spodbujajo uvajanje tehnologij in metod, ki prospektivno zagotavljajo izdelavo kakovostnega in varnega farmacevtskega izdelka in njegovo racionalno uporabo. Velika specifičnost in učinkovitost v nizkih koncentracijah daje proteinskim učinkovinam velik potencial v zdravljenju bolezni. Njihova uporaba v klinični praksi pa je mnogokrat omejena zaradi slabih biofarmacevtskih lastnosti. Velikost, hidrofilnost, zapletena in labilna struktura peptidov in proteinov so ključni dejavniki zaradi katerih se te učinkovine večinoma dajejo intravensko. Ker je s parenteralno aplikacijo povezano večkratno odmerjanje, sistemski toksični učinki, manjša sprejemljivost pri bolnikih ter višji stroški zdravljenja, je razvoj novih farmacevtskih oblik - nanodostavnih sistemov, ki lahko premostijo tovrstne pomanjkljivosti, ključnega pomena. Domača farmacevtska industrija je zaradi visoke tehnološke razvitosti sposobna znanja, pridobljena v okviru tega programa, pretvoriti v farmacevtske izdelke z visoko dodano vrednostjo. Hkrati bodo izsledki raziskave pomembni za slovenska podjetja, ki se ukvarjajo z razvojem in izdelavo procesne opreme za farmacevtsko industrijo. Nadzorovanje in zagotavljanje ustrezne kakovosti surovin, opreme in proizvodnih procesov, ki vstopajo oz. jih uporabljamo v proizvodnem procesu izdelave zdravil zagotavlja tudi kakovost končnega proizvoda. Na ta način se zmanjša delež izmeta v proizvodnji zdravil. Pri delu bodo imele prednosti racionalne tehnologije, ki s stališča proizvodnje zahtevajo ekonomično porabo energije, topil in časa. Rezultati programa bodo zagotavljal tudi znanja, ki so potrebna za obvladovanje vzdržljivosti slovenskega zdravstvenega sistema na področju porabe in uporabe zdravil. Farmakoekonomske in farmakoepidemiološke raziskave se vključujejo v širši kontekst zdravstvene ekonomike in so zaradi tega nacionalnega pomena.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno