Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Farmacevtska tehnologija: od dostavnih sistemov učinkovin do terapijskih izidov zdravil pri otrocih in starostnikih

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.09.00  Naravoslovje  Farmacija   
3.08.00  Medicina  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)   

Koda Veda Področje
B740  Biomedicinske vede  Farmakološke vede, farmakognozija, farmacija, toksikologija 

Koda Veda Področje
3.01  Medicinske in zdravstvene vede  Temeljna medicina 
3.03  Medicinske in zdravstvene vede  Zdravstvene vede 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (49)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  15490  dr. Pegi Ahlin Grabnar  Farmacija  Raziskovalec  2014 - 2017  212 
2.  15104  dr. Saša Baumgartner  Farmacija  Raziskovalec  2014 - 2015  306 
3.  38497  dr. Maja Bjelošević Žiberna  Farmacija  Tehnični sodelavec  2016 - 2017  79 
4.  11124  dr. Marija Bogataj  Farmacija  Raziskovalec  2014 - 2017  374 
5.  17432  Margareta Cof    Tehnični sodelavec  2014 - 2017 
6.  37547  dr. Andreja Detiček  Farmacija  Mladi raziskovalec  2014 - 2017  24 
7.  21455  dr. Rok Dreu  Farmacija  Raziskovalec  2014 - 2017  292 
8.  34509  dr. Mateja Egart  Farmacija  Raziskovalec  2014 - 2015  15 
9.  18700  Valerija Garb    Tehnični sodelavec  2014 
10.  11789  dr. Mirjana Gašperlin  Farmacija  Raziskovalec  2014 - 2017  600 
11.  28446  dr. Ilija German Ilić  Farmacija  Raziskovalec  2014 - 2017  143 
12.  29887  dr. Mirjam Gosenca Matjaž  Farmacija  Raziskovalec  2014 - 2017  142 
13.  16107  dr. Iztok Grabnar  Farmacija  Raziskovalec  2014 - 2017  440 
14.  17433  Tatjana Hrovatič    Tehnični sodelavec  2014 - 2017 
15.  34670  dr. Biljana Janković  Farmacija  Raziskovalec  2014 - 2017  137 
16.  12942  dr. Janez Kerč  Farmacija  Raziskovalec  2014 - 2017  240 
17.  20370  dr. Mojca Kerec Kos  Farmacija  Raziskovalec  2014 - 2017  246 
18.  18699  Mojca Keržan    Tehnični sodelavec  2014 - 2017 
19.  24402  dr. Petra Kocbek  Farmacija  Raziskovalec  2014 - 2017  295 
20.  17434  Mihaela Kolarev    Tehnični sodelavec  2014 - 2017 
21.  20374  dr. Mitja Kos  Farmacija  Raziskovalec  2014 - 2017  485 
22.  30818  dr. Eva Kralj  Farmacija  Raziskovalec  2014 - 2015  18 
23.  33296  dr. Ana Krese  Farmacija  Mladi raziskovalec  2014 - 2016  10 
24.  11122  dr. Albin Kristl  Farmacija  Vodja  2014 - 2017  350 
25.  09032  dr. Julijana Kristl  Farmacija  Raziskovalec  2014 - 2017  932 
26.  32037  dr. Zoran Lavrič  Farmacija  Raziskovalec  2014 - 2017  67 
27.  17430  Nevenka Lilik    Tehnični sodelavec  2014 - 2017 
28.  24399  dr. Igor Locatelli  Farmacija  Raziskovalec  2014 - 2017  275 
29.  35433  dr. Nika Marđetko  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Mladi raziskovalec  2014 - 2017  36 
30.  39199  dr. Janja Mirtič  Farmacija  Mladi raziskovalec  2016 - 2017  56 
31.  06086  dr. Aleš Mrhar  Farmacija  Raziskovalec  2014 - 2017  1.162 
32.  36441  dr. Urška Nabergoj Makovec  Farmacija  Mladi raziskovalec  2014 - 2017  62 
33.  26510  dr. Nataša Nagelj Kovačič  Farmacija  Mladi raziskovalec  2014  16 
34.  33909  dr. Jan Pelipenko  Farmacija  Mladi raziskovalec  2014  44 
35.  33336  dr. Mitja Pišlar  Farmacija  Raziskovalec  2014 - 2016  29 
36.  14935  dr. Odon Planinšek  Farmacija  Raziskovalec  2014 - 2017  440 
37.  50681  Katarina Rede  Farmacija  Mladi raziskovalec  2017  12 
38.  23549  dr. Robert Roškar  Farmacija  Raziskovalec  2014 - 2017  305 
39.  09031  dr. Stanko Srčič  Farmacija  Raziskovalec  2014 - 2017  675 
40.  29888  dr. Rok Šibanc  Farmacija  Raziskovalec  2015  63 
41.  38166  dr. Žane Temova Rakuša  Farmacija  Mladi raziskovalec  2015 - 2017  46 
42.  30817  dr. Tina Trdan Lušin  Naravoslovje  Mladi raziskovalec  2014  38 
43.  23420  dr. Jurij Trontelj  Farmacija  Raziskovalec  2014 - 2017  262 
44.  18155  dr. Tomaž Vovk  Farmacija  Raziskovalec  2014 - 2017  232 
45.  08333  dr. Franc Vrečer  Farmacija  Raziskovalec  2014 - 2017  400 
46.  36439  dr. Špela Zupančič  Farmacija  Mladi raziskovalec  2014 - 2017  128 
47.  26226  dr. Alenka Zvonar Pobirk  Farmacija  Raziskovalec  2014 - 2017  212 
48.  22659  dr. Simon Žakelj  Farmacija  Raziskovalec  2014 - 2017  162 
49.  50680  dr. Špela Žerovnik  Farmacija  Mladi raziskovalec  2017  21 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0787  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo  Ljubljana  1626973  17.242 
Povzetek
Razvoj originalnih, generičnih in supergeneričnih zdravil, ki so prirejena za zdravljenje bolnikov določene starosti predstavlja za znanost mnoge izzive. Te bomo v okviru predlaganega programa reševali z znanstvenimi pristopi v delovnih paketih, ki so zasnovani tako, da bodo stopenjsko generirali znanje za celostno obravnavo zdravljenja otrok in starostnikov. Na področju razvoja sodobnih terapevtskih sistemov bomo sledili konceptu »Quality by design«. Pričeli bomo s sestavinami teh sistemov in modificirali lastnosti delcev učinkovin in pomožnih spojin, izdelovali koprocesirane materiale, s sodobnimi znanstvenimi pristopi pa bomo proučevali povezave med relevantnimi fizikalno-kemijskimi značilnostmi sestavin zdravil na nivoju posameznih delcev s tistimi na nivoju populacije delcev. Razvijali bomo sodobne dostavne sisteme zdravil kot so mini in (oro)disperzbilne tablete in zmesi za peroralne suspenzije za olajšano požiranje, neinvazivne DS na osnovi tekočih kristalov in/ali (mikro)emulzij za aplikacijo na kožo in druge. Razvijali bomo različne NDS, ki so z znanstvenega vidika najbolj napredni in hkrati zahtevni, saj se z velikostjo približajo nivoju celic in delujejo neposredno nanje oziroma na subcelične strukture, zato omogočajo reševanje izzivov dostave učinkovin, ki jih s klasičnimi oblikami ne moremo doseči. Razvijali bomo modele za vrednotenje LADME procesov in FK/FD povezav pri obstoječih zdravilih. Z njimi bomo ponazarjali fiziološke pogoje za različne populacije bolnikov za vrednotenje biorelevantnega sproščanja in kompleksne procese prehoda učinkovin ter njihov metabolizem. Podobno bomo FK-FD modeliranje uporabili pri razvoju novih zdravil in načrtovanju posamezniku prilagojene farmakoterapije. Razvili bomo modele za načrtovanje odmerjanja zdravil pri otrocih in starostnikih, raziskovali vplive genetskih polimorfizmov presnovnih encimov, prenašalnih proteinov in tarč ter vrednotili in napovedovali FK in FD novih zdravil. Pomembno področje raziskav bodo tudi bioanalitske metode za kvantitatvno določevanje učinkovin in metabolitov v bioloških tekočinah, ki so so ključne za vrednotenje in interpretacijo FK, FK/FD rezultatov. V te namene bomo razvijali pristope za vzorčenje biološkega materiala predvsem v smislu zmanjšane invazivnosti za bolnike; odvzem v obliki krvnega madeža je najsprejemljivejši za novorojenčke in majhne otroke, pa tudi za starejšo populacijo. Na področju prepoznavanja, preprečevanja in razreševanja težav povezanih z zdravili se bomo ukvarjali z analizo predpisovanja, izdaje in uporabo zdravil na katere lahko vplivajo številni dejavniki, ki imajo za posledico neučinkovito zdravljenje, pojav neželenih učinkov. Zaradi narave bioloških procesov predstavljajo težave povezane z zdravili še posebej velik izziv pri starostnikih in otrocih. Podobno bomo vrednotili znanstvene tehnologije in dostopnost do zdravil v relaciji do sistemskih ukrepov, ki jih ponujajo možnosti vključevanja novih ali prilagajanja obstoječih strategij zdravljenja.
Pomen za razvoj znanosti
Nedavna odkritja na področju medicinskih, bioloških, kemičnih, fizikalnih in inženirskih znanosti so prinesla pomembne spremembe v sodobno farmacevtsko tehnologijo ter revolucionarno spremenila pristop k razvoju novih zdravil. Sočasno so v družbi nastopili novi dejavniki, kot so staranje prebivalstva in boljše možnosti za odkrivanje bolezni. Ti postavljajo smernice za individualizacijo zdravljenja z zdravili in za razvoj novih zdravil za subpopulacije bolnikov. Razvoj na področju označevalcev bolezni in farmakogenomike omogoča prilagajanje izbire zdravila in režima odmerjanja zdravila posameznemu bolniku na podlagi genotipa ter različnih biokemičnih in kliničnih dejavnikov. Fiziološke značilnosti otrok in ostarelih se pomembno razlikujejo od značilnosti pri odraslih, zato je za doseganje optimalnih terapevtskih izidov potrebno prilagoditi tudi zdravljenje z zdravili. V ta namen bomo razvijali nove pristope pri načrtovanju in izdelavi delcev, ki jih bomo vgrajevali v dostavne sisteme za zdravilne učinkovine. Z novimi dostavnimi sistemi na osnovi lipidov, tekočih kristalov, (mikro) emulzij, mini in (oro) disperzibilnih tablet, terapevtskih filmov s prirejenim sproščanjem (kronoterapvtiki, plavajoči sistemi) bomo povečali biološko uporabnost učinkovin in izboljšali vodljivost pri zdravljenju z zdravili (olajšano požiranje, maskiranje okusa, fleksibilno odmerjanje). Izzive, ki jih s klasičnimi tehnologijami ni mogoče doseči bomo reševali z nano sistemi (nanosuspenzije, polimerni in lipidni nanodelci, nanovlakna). Proučevali bomo njihove interakcije s subceličnimi strukturami in mehanizme njihovega transporta v celicah ter med celicami. Razvili bomo eksperimentalne modele za vrednotenje sproščanja učinkovin iz farmacevtskih oblik, njihove absorpcije in metabolizma in tako prispevali k optimizaciji razvoja novih inovativnih in generičnih zdravil. Za individualizacijo farmakoterapije in iskanje vzrokov za variabilnost v učinkih zdravil bomo uporabili sodobne metode za populacijsko farmakokinetično-farmakodinamično analizo. V ta namen bomo razvijali nove bioanalizne metode in alternativne pristope za vzorčenje biološkega materiala z zmanjšano invazivnostjo. Ovrednotili bomo tudi pojavnost težav povezanih z zdravili pri otrocih in starostnikih. Te lahko vodijo v neučinkovito zdravljenje, pojav neželenih učinkov, ali pa neracionalno uporabo zdravil z znatnim vplivom na javne finance. Zato bomo ovrednotili tudi primerjalno in stroškovno učinkovitost ter finančne vplive novih in obstoječih strategij zdravljenja otrok in starostnikov. Program vključuje raziskave pomembne za razvoj bazične znanosti kot tudi translacijske raziskave s katerimi bomo nova spoznanja prenesli v farmacevtsko industrijo in v klinično prakso. Menimo, da bo program tudi v bodoče dal odlične raziskovalne rezultate, ki bodo pomembno vplivali na razvoj znanosti in še večjo prepoznavnost Slovenije na tem področju.
Pomen za razvoj Slovenije
V povezavi z demografskimi spremembami v Evropi je Evropska agencija za zdravila sprejela Smernice za razvoj zdravil za pediatrično uporabo (EMA/480235/2010) in Strategijo o uporabi zdravil v geriatriji (EMA/CHMP/137793/2011). Zdravje je tudi eden od ključnih družbenih izzivov raziskav in inovacij okvirnega programa EU Obzorja 2020. Razvoj zdravil, ki so prirejena za zdravljenje bolnikov določene starosti predstavlja za znanost velik izziv. Kritičen pregled literature pokaže, da velikega števila zdravil ne moremo uporabljati za zdravljenje otrok in starostnikov, saj se ti bolniki v mnogih lastnostih razlikujejo od ostalih. Izzive, ki jih predstavlja razvoj novih zdravil in drugačnih terapevtskih režimov za zdravljenje otrok in starostnikov, bomo v okviru predlaganega programa reševali z znanstvenimi pristopi v delovnih paketih, ki so razporejeni in zasnovani tako, da bodo stopenjsko generirali znanje za celostno reševanje predlagane tematike. Rezultati predlaganega programa so pomembni tako za slovensko farmacevtsko industrijo kot tudi za slovenski zdravstveni sistem. Slovenska generična industrija zdravil, ki predstavlja pomemben segment slovenskega gospodarstva ter ostala industrija, ki ji nudi podporo (npr. z razvojem sodobne proizvodne opreme za izdelavo in pakiranje zdravil ali z razvojem in dobavo ovojnine) mora slediti svetovnim razvojnim trendom. Podobno velja za slovenski zdravstveni sistem, katerega pomemben del predstavljajo zdravila, s pomočjo katerih je možno doseči optimalne terapijske izide, če se pravilno uporabljajo. Znanje, ki je pridobljeno na področju razvoja, proizvodnje in uporabe zdravil, je strateško pomembno tudi za izobraženost diplomantov ter magistrov in doktorjev znanosti Fakultete za farmacijo v Ljubljani. Večina med njimi se zaposluje v slovenski farmacevtski industriji in so v največjem deležu strokovnjaki iz področja farmacevtske tehnologije in biofarmacije. Mladi strokovnjaki z obeh področij so pomemben dejavnik razvoja podjetij in regij, kjer poteka proizvodnja zdravil (npr. Ljubljna-Lek, Dolenjska-Krka, Štajerska-Marifarm in Prekmurje-Galex) Podobno velja za zaposlene v slovenskem zdravstvu (farmacevti v lekarnah, bolnišnični/klinični farmacevti, farmakoinformatorji-zaposleni predvsem v predstavništvih multinacionalk) in so sposobni podpirati optimalno zdravljenje bolnikov v povezavi z optimiranjem porabe sredstev za zdravila. Tako lahko npr. pojavnost ter možnosti prepoznavanja, preprečevanja in razreševanja dejanskih ter potencialnih težav povezanih z zdravili za populacijo starostnikov opredeli lekarniški oz. bolnišnični farmacevt. Podobno vlogo ima lekarniški farmacevt tudi pri zdravljenju otrok z zdravili, vključujoč percepcije staršev do izzivov, ki jih predstavlja uporaba zdravil pri otrocih, vključno s cepivi. Rezultati predlaganih raziskav vodijo v zmanjšanje porabe zdravil in posledično pozitivno povečujejo učinkovitost in varnost zdravljenja ob zmanjšanih stroških.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, 2016, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, 2016, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno