Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Farmacevtska tehnologija: od dostavnih sistemov učinkovin do terapijskih izidov zdravil pri otrocih in starostnikih

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.09.00  Naravoslovje  Farmacija   

Koda Veda Področje
3.01  Medicinske in zdravstvene vede  Temeljna medicina 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (49)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  15490  dr. Pegi Ahlin Grabnar  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2013  207 
2.  15104  dr. Saša Baumgartner  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2013  306 
3.  25492  dr. Katja Berginc  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2013  77 
4.  11124  dr. Marija Bogataj  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2013  372 
5.  17432  Margareta Cof    Tehnični sodelavec  2009 - 2013 
6.  26494  dr. Andrej Dolenc  Farmacija  Mladi raziskovalec  2009  12 
7.  21455  dr. Rok Dreu  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2013  292 
8.  34509  dr. Mateja Egart  Farmacija  Mladi raziskovalec  2011 - 2013  15 
9.  18700  Valerija Garb    Tehnični sodelavec  2009 - 2013 
10.  11789  dr. Mirjana Gašperlin  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2013  598 
11.  28446  dr. Ilija German Ilić  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2013  141 
12.  29887  dr. Mirjam Gosenca Matjaž  Farmacija  Raziskovalec  2012 - 2013  138 
13.  16107  dr. Iztok Grabnar  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2013  435 
14.  17433  Tatjana Hrovatič    Tehnični sodelavec  2009 - 2013 
15.  34670  dr. Biljana Janković  Farmacija  Raziskovalec  2012 - 2013  136 
16.  12942  dr. Janez Kerč  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2013  240 
17.  20370  dr. Mojca Kerec Kos  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2013  237 
18.  18699  Mojca Keržan    Tehnični sodelavec  2009 - 2013 
19.  01466  dr. Vojko Kmetec  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2012  193 
20.  24402  dr. Petra Kocbek  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2013  291 
21.  17434  Mihaela Kolarev    Tehnični sodelavec  2009 - 2013 
22.  20374  dr. Mitja Kos  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2013  481 
23.  30818  dr. Eva Kralj  Farmacija  Mladi raziskovalec  2009 - 2013  18 
24.  33296  dr. Ana Krese  Farmacija  Mladi raziskovalec  2010 - 2013  10 
25.  11122  dr. Albin Kristl  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2013  350 
26.  09032  dr. Julijana Kristl  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2013  932 
27.  32037  dr. Zoran Lavrič  Farmacija  Mladi raziskovalec  2009 - 2013  67 
28.  17430  Nevenka Lilik    Tehnični sodelavec  2009 - 2013 
29.  24399  dr. Igor Locatelli  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2013  273 
30.  35433  dr. Nika Marđetko  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Mladi raziskovalec  2012 - 2013  36 
31.  06086  dr. Aleš Mrhar  Farmacija  Vodja  2009 - 2013  1.161 
32.  36441  dr. Urška Nabergoj Makovec  Farmacija  Mladi raziskovalec  2013  61 
33.  26510  dr. Nataša Nagelj Kovačič  Farmacija  Mladi raziskovalec  2009 - 2013  16 
34.  25489  dr. Marko Obradović  Farmacija  Mladi raziskovalec  2009  30 
35.  33909  dr. Jan Pelipenko  Farmacija  Mladi raziskovalec  2011 - 2013  44 
36.  33336  dr. Mitja Pišlar  Farmacija  Mladi raziskovalec  2010 - 2013  29 
37.  14935  dr. Odon Planinšek  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2013  437 
38.  32039  dr. Romana Rošic Danko  Farmacija  Mladi raziskovalec  2009 - 2013  43 
39.  23549  dr. Robert Roškar  Farmacija  Raziskovalec  2010 - 2013  301 
40.  25488  Branka Rozman  Farmacija  Mladi raziskovalec  2009  22 
41.  09031  dr. Stanko Srčič  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2013  675 
42.  28860  dr. Karmen Teskač Plajnšek  Farmacija  Mladi raziskovalec  2009 - 2011  50 
43.  30817  dr. Tina Trdan Lušin  Naravoslovje  Mladi raziskovalec  2009 - 2013  38 
44.  23420  dr. Jurij Trontelj  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2013  254 
45.  18155  dr. Tomaž Vovk  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2013  227 
46.  08333  dr. Franc Vrečer  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2013  397 
47.  36439  dr. Špela Zupančič  Farmacija  Mladi raziskovalec  2013  127 
48.  26226  dr. Alenka Zvonar Pobirk  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2013  209 
49.  22659  dr. Simon Žakelj  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2013  162 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0787  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo  Ljubljana  1626973  17.522 
Pomen za razvoj znanosti
Program se vključuje v sodobne znanstvene trende s ciljem zmanjšati interindividualno variabilnost ter tako povečati učinkovitost zdravljenja. Proučevali smo različne pristope in jih ovrednotili na izbranih modelnih učinkovinah. Pristop je mogoče implementirati tako na klasične nizkomolekularne učinkovine kot tudi na novejše proteinske učinkovine. Razvoj validiranega numeričnega modela dvofaznega toka delcev znotraj procesne opreme za oblaganje je pomemben za razumevanje rezultatov procesa oblaganja in nam hkrati omogoča vpogled v tiste dele procesne komore, ki so za eksperimentalne tehnike težko dostopni. Razvoj praktično uporabnega numeričnega modela toka delcev je hkrati pomemben, ker predstavlja orodje za načrtovanje in razvoj inovativne procesne opreme za oblaganje. Z razvojem in optimizacijo tehnoloških postopkov, ki vodijo k izdelavi novih dostavnih sistemov, s katerimi je mogoče nadzorovati sproščanje ali povečati biološko uporabnost izbranih zdravilnih učinkovin, smo razvili trdne farmacevtske oblike za peroralno aplikacijo na osnovi S(M)EDS. Razviti dostavni sistemi ohranjajo vse prednosti mikroemulzij ter dodatno povečano stabilnost in večjo sposobnost vgrajevanja modelnih učinkovin. Z optimizacijo tehnološkega procesa se je možnost aplikacije teh sistemov, ki je bila doslej omejena na tekoče sisteme ali mehke želatinske kapsule, zelo razširila. Z razvojem dostavnih sistemov, kot so nanodelci, je možno povečati učinkovitost zdravljenja in bistveno zmanjšati neželene učinke zdravil. Raziskovalno delo je dalo pomembne informacije o interakcijah med raznovrstnimi makromolekulami (polimeri in proteini) ter pokazalo ali lahko zakonitosti, ki veljajo v naravnih bioloških sistemih (molekularne interakcije, spontano konformiranje, biološko prepoznavanje, celični procesi) smiselno izkoristimo pri oblikovanju novih dostavnih sistemov. Raziskali smo omejitve in možnosti oblikovanja, s katerimi lahko premostimo pomanjkljivosti in izkoristimo prednosti, ki jih imajo proteinske učinkovine. Tudi s proučevanjem mehanizmov in kinetike LADME procesov se program vključuje v sodobne znanstvene trende z namenom identificirati odločilne fizikalno-kemijske in biološke dejavnike, ki vplivajo na varnost in učinkovitost zdravil. Pri tem so ključnega pomena eksperimentalni modeli različne stopnje kompleksnosti, ki jih je potrebno razvijati glede na cilj raziskav. Program je sledil tem ciljem pri vseh procesih, katerim je učinkovina podvržena po različnih načinih dajanja. Z razvojem in vitro testov, ki omogočajo napovedovanje procesov sproščanja in absorpcije v in vivo pogojih dajanja zdravil na tešče in s hrano, smo bistveno doprinesli k nadaljni izgradnji BCS sistema, z razvojem eksperimentalnih pristopov za ugotavljanje in napovedovanje predsistemskega metabolizma pa smo odpravili eno njegovih glavnih pomankljivosti. V modele sproščanja smo uvedli nove fiziološke parametre in s tem dali ustrezno znanstveno težo sicer aplikativnemu pristopu, proučevanje permeabilnosti pa je dalo nove informacije o mehanizmih prehoda sluznic vseh proučevanih tipov učinkovin. S farmakokinetično-farmakodinamičnimi modeli v povezavi z metodami populacijske farmakokinetike smo odkrili vzroke za variabilnost v farmakokinetiki, farmakodinamiki in posledično v kliničnih izidih, s čimer smo lahko predlagali uvedbo ustreznih postopkov pred začetkom zdravljenja z zdravili (izogibanje sočasnemu dajanju več zdravilom, ugotavljanje genetskega polimorfizma transportnih in metaboličnih sistemov, upoštevanje demografskih in klinično-biokemičnih dejavnikov). To so najbolj aktualni znanstveni trendi pri optimizaciji odmerjanja zdravil, še posebno, če se temu pristopu pridružuje, tako kot v našem primeru, še vrednotenje stroškov in kvalitete življenja.
Pomen za razvoj Slovenije
Rezultati predlaganega programa so pomembni tako za slovensko farmacevtsko industrijo kot tudi za slovenski zdravstveni sistem, saj regulatorni organi v Evropi (EMA) in ZDA (FDA) spodbujajo uvajanje tehnologij in metod, ki prospektivno zagotavljajo izdelavo kakovostnega in varnega farmacevtskega izdelka in njegovo racionalno uporabo. Velika specifičnost in učinkovitost v nizkih koncentracijah daje proteinskim učinkovinam velik potencial v zdravljenju bolezni. Njihova uporaba v klinični praksi pa je mnogokrat omejena zaradi slabih biofarmacevtskih lastnosti. Velikost, hidrofilnost, zapletena in labilna struktura peptidov in proteinov so ključni dejavniki zaradi katerih se te učinkovine večinoma dajejo intravensko. Ker je s parenteralno aplikacijo povezano večkratno odmerjanje, sistemski toksični učinki, manjša sprejemljivost pri bolnikih ter višji stroški zdravljenja, je razvoj novih farmacevtskih oblik - nanodostavnih sistemov, ki lahko premostijo tovrstne pomanjkljivosti, ključnega pomena. Domača farmacevtska industrija je zaradi visoke tehnološke razvitosti je sposobna znanja, pridobljena v okviru tega programa, pretvoriti v farmacevtske izdelke z visoko dodano vrednostjo. Hkrati bodo izsledki raziskave pomembni za slovenska podjetja, ki se ukvarjajo z razvojem in izdelavo procesne opreme za farmacevtsko industrijo. Nadzorovanje in zagotavljanje ustrezne kakovosti surovin, opreme in proizvodnih procesov, ki vstopajo oz. jih uporabljamo v proizvodnem procesu izdelave zdravil zagotavlja tudi kakovost končnega proizvoda. Na ta način se zmanjša delež izmeta v proizvodnji zdravil. Pri delu bodo imele prednosti racionalne tehnologije, ki s stališča proizvodnje zahtevajo ekonomično porabo energije, topil in časa. Predlagani program je zagotavil tudi znanja, ki so potrebna za obvladovanje vzdržljivosti slovenskega zdravstvenega sistema na področju porabe in uporabe zdravil. Farmakoepidemiološke in farmakoekonomske raziskave se vključujejo v širši kontekst zdravstvene ekonomike in so zaradi tega nacionalnega pomena.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno