Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Algebra s kombinatoriko in teorijo grafov, verjetnostni račun in eksperimentalna ekonomija s teorijo pričakovanj

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.01.00  Naravoslovje  Matematika   
1.07.00  Naravoslovje  Računalniško intenzivne metode in aplikacije   

Koda Veda Področje
P110  Naravoslovno-matematične vede  Matematična logika, teorija množic, kombinatorika 
Ključne besede
permutacijska grupa, tranzitivnost, primitivnost, karakter grupe, semiregularni element, eluzivna grupa, bilinearna forma, K-teoretske invariante,urejenostno koherenten kolobar, razdaljna regularnost, krepko regularni graf, shema asociativnosti, antipodni krov, dvig avtomorfizma, regularni zemljevid, visoko tranzitiven graf, konfiguracija, načrt, kriptografija, končni obseg, eliptične krivulje,Delannoyeva števila, slučajni procesi, celični avtomati,statistična fizika, pronicanje, finančna in aktuarska matematika, matematična statistika, teorija iger, eksperimentalna ekonomija,teorija pričakovanj.
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (25)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  23201  dr. Iztok Banič  Matematika  Raziskovalec  2008  188 
2.  04997  dr. Janko Gravner  Matematika  Raziskovalec  2004 - 2008  73 
3.  19600  dr. Marjan Jerman  Matematika  Raziskovalec  2004 - 2008  126 
4.  08724  dr. Aleksandar Jurišić  Matematika  Raziskovalec  2004 - 2008  210 
5.  20243  dr. Branko Kavšek  Računalniško intenzivne metode in aplikacije  Raziskovalec  2005 - 2008  134 
6.  05951  dr. Damjan Kobal  Matematika  Raziskovalec  2004 - 2008  232 
7.  25997  dr. Istvan Kovacs  Matematika  Raziskovalec  2006 - 2008  215 
8.  24997  dr. Klavdija Kutnar  Matematika  Raziskovalec  2005 - 2008  254 
9.  02507  dr. Aleksander Malnič  Matematika  Raziskovalec  2004 - 2008  252 
10.  02887  dr. Dragan Marušič  Matematika  Vodja  2004 - 2008  600 
11.  21656  dr. Štefko Miklavič  Matematika  Raziskovalec  2005 - 2008  201 
12.  27776  dr. Roman Nedela  Matematika  Raziskovalec  2006 - 2007  63 
13.  21658  dr. Alen Orbanić  Računalniško intenzivne metode in aplikacije  Raziskovalec  2007 - 2008  141 
14.  27777  dr. Enes Pasalic  Matematika  Raziskovalec  2006 - 2008  138 
15.  10013  dr. Mihael Perman  Matematika  Raziskovalec  2004 - 2008  207 
16.  15851  dr. Martin Raič  Matematika  Raziskovalec  2007 - 2008  27 
17.  03231  dr. Marko Razpet  Matematika  Raziskovalec  2004 - 2006  788 
18.  12207  dr. Tomaž Slivnik  Matematika  Raziskovalec  2004  10 
19.  29820  dr. Dragan Stevanović  Matematika  Raziskovalec  2008  135 
20.  20495  dr. Petra Šparl  Matematika  Raziskovalec  2005 - 2008  97 
21.  23341  dr. Primož Šparl  Matematika  Raziskovalec  2008  194 
22.  28229  dr. Aljaž Ule  Matematika  Raziskovalec  2007 - 2008  107 
23.  27559  dr. Vito Vitrih  Matematika  Mladi raziskovalec  2006 - 2008  112 
24.  11687  dr. Boris Zgrablić  Matematika  Raziskovalec  2004 - 2008  61 
25.  03430  dr. Janez Žerovnik  Matematika  Raziskovalec  2007 - 2008  807 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0101  Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko  Ljubljana  5055598000  20.143 
2.  1540  Univerza v Novi Gorici  Nova Gorica  5920884000  14.357 
3.  1988  Univerza na Primorskem Universita del Litorale  Koper  1810014 
Povzetek
Raziskovalni program združuje posamezne sklope treh podro-v cij matematike: algebre, kombinatorike s teorijo grafov in verjetnostnega računa, hkrati pa prek matematičnega modeliranja in računalniških simulacij posega tudi na področje eksperimentalne ekonomije in raziskovanja socialnih sistemov.
Pomen za razvoj znanosti
Matematika je edini univerzalni jezik medčloveške komunikacije, ki je skozi zgodovino prisoten v vseh razvitih civilizacijah. Je temelj naravoslovnih znanosti in v samem teoretskem jedru računalništva. Abstraktne matematične teorije doživljajo nepričakovano uporabo ne le v fiziki, tehniki, računalništvu, ampak tudi v nekaterih družboslovnih in biomedicinskih vedah. Zato je vpliv matematike vse večji tudi na tistih področjih življenja - sodobna ekonomija, psihologija, sociologija, komunikacije, zaščita podatkov, dekodiranje človeškega genoma - ki bodo odločilno zaznamovale 21. stoletje. Raziskovalni program je v središču trenutnih trendov raziskav v vseh obravnavanih področnih sklopih. Dobljeni rezultati omogočajo boljše razumevanje subtilnih povezav med algebro in kombinatoriko prav v naravnem okolju teorije grafov. Strukturni rezultati o simetričnih objektih so splošnega pomena ne le v matematiki, pač pa v znanosti nasploh; denimo v kemiji in v teoriji elementarnih delcev. Tudi naše delo na področju verjetnostnega računa presega stroge matematične okvire in pomembno posega na druga znanstvena področja. Omenimo zgolj genetiko kot eno najbolj propulzivnih področij znanosti. Dodatno težo programu daje multidisciplinarnost: na področje teorije iger posegamo tako z matematičnim modeliranjem kot z računalniškimi simulacijami, tudi z objavami v uglednih revijah kot je Nature. O pomembnosti problemov, ki smo jih obravnavali, priča bibliografija članov skupine, odmevnost dosedanjih rezultatov, mnogoteri stiki s tujimi znanstveniki, ter obsežna bibliografija s tega področja v svetu nasploh. Rezultati z obdobja 2004-08 so objavljeni v uglednih mednarodnih revijah, predstavljeni pa so bili tudi na mednarodnih znanstvenih konferencah. S tem smo promovirali slovensko matematično šolo v algebri, kombinatoriki, teoriji grafov, verjetnostnem računu in teoriji iger.
Pomen za razvoj Slovenije
S tem programom Slovenija ohranja stik s svetovnimi trendi v matematiki na tistih področjih, ki jih pokriva. Obenem pa s teorijo iger v slovenski prostor vključuje sodobne prijeme matematičnega modeliranja na osnovi računalniške simulacije ter laboratorijskega preverjanja (trenutno v Sloveniji primanjkuje znanja, poučevanja ter uporabe teorije iger, tako na akademskem nivoju kot tudi v vsakdanjem življenju, kjer je se posebej uporabna). Predvsem je za Slovenijo ta program ključnega pomena zato, ker pomeni začetek kvalitetne, svetovno primerljive šole matematike za znotraj na novo ustanovljene Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije na Univerzi na Primorskem. Časi hitrih družbenih sprememb zahtevajo, da se matematika še bolj dejavno vključi v tehnološki razvoj Slovenije. Naša skupina ima na tem področju že precej izkušenj, šlo je namreč za interdisciplinarno zastavljen program, ki je vseboval močne elemente uporabne matematike. V Evropi lahko obstanemo kot razpoznavna entiteta le z ohranitvijo nacionalnega jezika in z visoko izobraženim ljudstvom, ki bo Evropi zmoglo ponuditi kaj izvorno svojega. Zato je zmožnost uporabe različnih komunikacijskih kanalov nujna - in matematika, kot univerzalni jezik, je tu ključnega pomena. Lahko le ponovimo: zaradi zgoraj navedenih razlogov, je naš program pripomogel k utrjevanju nacionalne identitete na zahodnem robu Slovenije.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno