Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARRS

Bio-psiho-socialni model kvalitete življenja

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
3.08.00  Medicina  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)   
7.01.00  Interdisciplinarne raziskave  Raziskovalni  program  "Narava in civilizacijsko-kulturna podoba slovenskega prostora in človeka skozi čas" (NCKS)   
4.03.00  Biotehnika  Rastlinska produkcija in predelava   
1.03.00  Naravoslovje  Biologija   

Koda Veda Področje
B680  Biomedicinske vede  Javno zdravstvo, epidemiologija 
Ključne besede
kvaliteta življenja, prehrana, okolje, komuniciranje, vseživljensko učenje, osebnostna rast, rehabilitacija in rekreacija, skrb za dementne osebe in starostnike, kronično bolni otroci in odrasli
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (24)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  25634  dr. Helena Blažun Vošner  Medicina  Tehnični sodelavec  2005 - 2008  238 
2.  06996  dr. Silva Burja  Medicina  Raziskovalec  2004 - 2008  161 
3.  19125  dr. Jernej Dolinšek  Medicina  Raziskovalec  2006 - 2008  562 
4.  03457  dr. Borut Gorišek  Medicina  Raziskovalec  2004 - 2008  254 
5.  28427  dr. Simon Kocbek  Interdisciplinarne raziskave  Mladi raziskovalec  2007 - 2008  42 
6.  03782  dr. Peter Kokol  Tehnika  Raziskovalec  2005 - 2008  1.189 
7.  15712  Martina Kos  Medicina  Tehnični sodelavec  2006  38 
8.  02053  dr. Ivan Krajnc  Medicina  Raziskovalec  2006 - 2008  615 
9.  25641  dr. Miljenko Križmarić  Medicina  Tehnični sodelavec  2006 - 2008  432 
10.  23216  Erika Macur    Tehnični sodelavec  2005 - 2008 
11.  15998  dr. Nataša Marčun Varda  Medicina  Raziskovalec  2008  446 
12.  02057  dr. Dušanka Mičetić-Turk  Medicina  Vodja  2004 - 2008  1.087 
13.  20137  mag. Milojka Molan-Štiglic  Medicina  Tehnični sodelavec  2008  52 
14.  26251  Zvonka Murko    Tehnični sodelavec  2005 - 2008 
15.  29757  Karmen Obrul    Tehnični sodelavec  2008 
16.  26526  dr. Miroslav Palfy  Medicina  Mladi raziskovalec  2006 - 2008  46 
17.  02723  dr. Dražigost Pokorn  Medicina  Raziskovalec  2004  640 
18.  10482  dr. Zlatka Rakovec-Felser  Družboslovje  Raziskovalec  2005 - 2006  182 
19.  21605  dr. Marjan Skalicky  Medicina  Raziskovalec  2006  371 
20.  23217  Gordana Strgar    Tehnični sodelavec  2005 - 2008 
21.  29591  dr. Maja Šikić Pogačar  Medicina  Mladi raziskovalec  2008  131 
22.  05338  dr. Zmago Turk  Medicina  Raziskovalec  2004 - 2008  1.085 
23.  23192  mag. Darja Urlep Žužej  Medicina  Tehnični sodelavec  2006 - 2008  177 
24.  22443  dr. Renata Vauhnik  Medicina  Mladi raziskovalec  2004 - 2006  334 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0334  Univerzitetni klinični center Maribor  Maribor  5054150000  22.327 
2.  1604  Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede  Maribor  5089638016  6.924 
Povzetek
V zadnjih dveh desetletjih narašča zanimanje za preučevanje in merjenje kvalitete življenja (health-related quality of life- HRQOL) bolnikov s kroničnimi boleznimi. Pojem HRQOL izhaja iz dobro znane in široko zastavljene definicije zdravja Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki zdravje opredeljuje kot stanje popolnega telesnega, duševnega in socialnega blagostanja, in ne le kot odsotnosti bolezn ali invalidnosti. HRQOL je večdimenzionalen koncept, ki vključuje tri glavne vidike kvalitete življenja: -telesno-gibalni vidik, - psihološki (emocionalni in kognitivni vidik) in -socialni vidik. Pri sledenju bolnikov s kroničnimi boleznimi so namreč ugotovili, da za oceno njihovega zdravstvenega stanja in uspešnosti terapije ne zadostujejo le objektivni klinični in laboratorijski parametri. Pomembno je tudi bolnikovo lastno doživljanje tegob same bolezni in vpliv bolezni na kvaliteto njegovega življenja.V zadnjih letih so razvili številne teste za ocenjevanje kvalitete življenja pri kroničnih boleznih, vendar le maloštevilni izpolnjujejo stroge metodološke kriterije zanesljivosti in verodostojnosti (reliability), učinkovitosti in veljavnosti (validity) ter senzitivnosti na spremembe (responsiveness to change).Za vrednotenje kvalitete življenja obstajata dva tipa testov: splošni - generični (generic measures)in bolezensko specifični (disease - specific measures). Prve raziskave na področju kvalitete življenja so bile namenjene evaluaciji zdravljenja bolnikov z malignimi in kardiovaskularnimi obolenji. Šele nekaj let zatem so sledile tudi študije o kvaliteti življenja bolnikov s kroničnimi boleznimi prebavil, predvsem bolnikov z refluksno in ulkusno boleznijo, bolnikov s kronično vnetno črevesno boleznijo in sindromom prevzdražljivega črevesa. Raziskave kvalitete življenja otrok in mladostnikov z različnimi boleznimi, zaenkrat še niso zaživele, saj metodološko preverjenih testov ocenjevanja HRQOL, ki se uporabljajo za odrasle, ni mogoče enostavno prenesti na pediatrično populacijo prav zaradi svojstvenih značilnosti te populacije (razvojni vidiki, odvisnost od staršev, iskanje samopodobe...). Sicer obstaja nekaj generičnih testov za merjenje HRQOL v pediatrični populaciji, kot so RAND Health Status Measure of children, PedsQL,TACQOL, Quality of Life Profile in še nekateri, vendar nobeden od teh zaenkrat ni popolnoma zadovoljiv, vsak od njih pa vsebuje elemente, ki so dobra osnova za nadaljnje raziskovalno delo na tem področju.V fazi razvoja so tudi specifični testi za posamezne kronične bolezni v otroškem in adolescentnem obdobju. Zaenkrat so metodološko dobro izdelani le za astmo, epilepsijo in maligne bolezni, pred nedavnim pa so nizozemski raziskovalci izdelali Impact-II, specifičen test za merjenje kvalitete življenja otrok in mladostnikov s kronično vnetno črevesno boleznijo. Edina do sedaj objavljena nizozemska raziskava kvalitete življenja otrok in mladostnikov (starostni razpon od 8-16 let) s celiakijo uporablja dva generična testa (TACQOL in DUCATQOL) ter šest bolezensko specifičnih vprašanj. Rezultati na splošno ne kažejo razlik v kvaliteti življenja otrok in adolescentov s celiakijo glede na kontrolno skupino, ki pa starostno ni bila dobro prilagojena (starost 11-12 let). Tudi naša skupina razvija splošni generični test za "Quality of life profile" oziroma Kakovost življenja in specifični test za kronično bolne otroke, mladostnike in odrasle.Z omenjenimi metodami menimo, da je možno ovrednotiti kvaliteto življenja in način prehranjevanja in vplivati na dvig kvalitete življenja vseh starostnih skupin, na izboljšanje zdravstvene in rehabilitacijske celostne obravnave celotne populacije in vplivati na oblikovanje in educiranje ustreznih strokovnih teamov. Gre za zagotovitev prenosa novih teoretičnih in raziskovalnih dosežkov v vsakodnevno prakso, kjer ima zdravstvena nega in medicina temeljno vlogo.
Pomen za razvoj znanosti
Raziskave dejavnikov kvalitete življenja bolnikov z različnimi kroničnimi, rakastimi in degenerativni boleznimi potekajo po celem svetu. Enako potekajo analize dejavnikov, ki vplivajo na kvaliteto življenja zdrave populacije, na rast in razvoj otrok in na procese staranja. Analiza dejavnikov, ki vplivajo na kvaliteto življenja zdrave in bolne populacije je izredno pomembna in vpliva na možnost odkritja novih zdravstvenih spoznanj. Le-ta imajo indirektni vpliv na razvoj aplikativnega raziskovanja in tudi na razvoj temeljnega raziskovalnega področja. Združeno delo raziskovalcev Klinike za pediatrijo, Klinike za interno medicino, Klinike za ginekologijo in perinatologijo, Oddelka za fizikalno in rehabilitacijsko medicino, Oddelka za znanstveno raziskovalno delo UKC Maribor in Medicinske fakultete UM vpliva na širjenje in poglabljanje znanja iz segmenta pediatričnih, ginekološko-onkoloških , internističnih, gerontoloških, prehrambenih in rehabilitacijskih strok na vključevanje novih izsledkov raziskav v poučevanje na dodiplomskem in podiplomskem študiju medicine in drugih zdravstvenih ved ter ima odzivnost v klinični praksi.
Pomen za razvoj Slovenije
Znanje o kvaliteti življenja zdravih ljudi in bolnikov z različnimi kroničnimi in rakastimi boleznimi je pomembno, saj lahko že zelo zgodaj začnemo s preventivnimi ukrepi v smislu preprečevanja nastanka bolezni, zniževanja različnih kliničnih manifestacij bolezni, obolevnosti in tudi smrtnosti zaradi nepravilne prehrane ipd. Ne nazadnje na ta način vplivamo na zmanjšanje obolevnosti in umrljivosti zaradi malignih bolezni. Indirektno podatki o kvaliteti življenja pripomorejo k širjenju znanja in zdravem načinu prehranjevanja, zdravem načinu življenja, o možnosti prevencije razvoja bolezni in drugih preventivnih merah. Gre za zagotovitev prenosa novih teoretičnih in raziskovalnih dosežkov v vsakodnevno klinično prakso. Učenje o zdravem življenju in zdravi prehrani lahko doseže svoj smisel le skozi zagotovitev dejanskih potreb v populaciji ter z realizacijo primerne zdravstvene oskrbe in zdravstvene nege. Izsledki raziskav so uporabni tudi za oblikovanje in izboljšanje pedagoškega dela na Visokih zdravstvenih šolah in Medicinskih fakultetah in sicer z: 1. Razvijanjem nadaljnjih teorij in prakse s strani zdravstvenih šol (izboljšanje dodiplomskega in podiplomskega izobraževalnega procesa). 2. Uvajanje novih izobraževalnih metod, ki so prilagojene raziskovalni tematiki programa in specifičnim ciljnim skupinam tako v fazah do- in podiplomskega izobraževanja, kot vseživljenjskega učenja. 3. Izboljšanje dela in učinkovitosti na primarnem in sekundarnem zdravstvenem varstvu prebivalstva. 4. Izboljšanje dela zdravstvenega in parazdravstvenega osebja v življenjskem okolju vseh obravnavanih skupin. Velik pomen ima tudi ocena zahtev in potreb po zdravstveni oskrbi prebivalstva z ozirom na izboljšanje kvalitete življenja in zdrav način prehranjevanja ter oblikovanje modelov za aktiviranje in rehabilitacijo starostnikov v začasnih in stalnih življenjskih okoljih. Pravilno načrtovanje in izvajanje zdravstvene oskrbe celotne populacije pomeni zmanjšanje stroškov v zdravstvu, zmanjšanje števila hospitalizacij in zmanjšanje števila zapletov bolezni in smrtnosti. Zgodnje odkrivanje bolezni v otroški dobi, spremljanje rasti in razvoja otrok, vplivanje na zdravo prehranjevanje ima učinke ne le v otroški dobi temveč dolgoročne učinke tudi v odrasli dobi. Zdrava, ustvarjalna, kreativna populacija odraslih ljudi omogoča vsaki državi napredek v ekonomski, socialno kulturni sferi pa tudi v razvijanju demokratičnih odnosov. Učinkovito informiranje in izobraževanje populacije odraslih v kontekstu vseživljenjskega učenja z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije in infrastrukture dokazano dvigne kakovost življenja in poveča integriranost v civilno družbo. Izpopolnjevanje mladih raziskovalcev v raziskovalni metodologiji ( v sklopu podiplomskega študija in njihova priprava na samostojno raziskovanje in objavljanje v mednarodnih revijah, veča prepoznavnost Slovenije v mednarodnem znanstveno raziskovalnem prostoru. Vsebina raziskovanj je večinoma klinično in javno zdravstveno usmerjena in zato imajo rezultati pomemben delež tudi v klinični praksi. V predhodnem obdobju so bila zaključena mentorstva pri 3 doktoratih, 2 magisterijih in 6 specializacijah.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno