Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Bio-psiho-socialni model kvalitete življenja

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
3.08.00  Medicina  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)   
2.07.00  Tehnika  Računalništvo in informatika   

Koda Veda Področje
B420  Biomedicinske vede  Prehrana 

Koda Veda Področje
3.03  Medicinske in zdravstvene vede  Zdravstvene vede 
1.02  Naravoslovne vede  Računalništvo in informatika 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (12)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  11945  dr. Dejan Dinevski  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2013 - 2016  373 
2.  19125  dr. Jernej Dolinšek  Metabolne in hormonske motnje  Raziskovalec  2013 - 2016  613 
3.  33622  Darja Farasin    Tehnični sodelavec  2013 - 2016 
4.  25683  dr. Hojka Gregorič Kumperščak  Medicina  Raziskovalec  2013 - 2016  301 
5.  23215  dr. Evgenija Homšak  Mikrobiologija in imunologija  Tehnični sodelavec  2013 - 2016  163 
6.  25641  dr. Miljenko Križmarić  Srce in ožilje  Raziskovalec  2013 - 2016  443 
7.  15998  dr. Nataša Marčun Varda  Srce in ožilje  Raziskovalec  2013 - 2016  477 
8.  30850  dr. Uroš Maver  Medicina  Raziskovalec  2013 - 2016  455 
9.  02057  dr. Dušanka Mičetić-Turk  Reprodukcija človeka  Vodja  2013 - 2016  1.116 
10.  23187  dr. Faris Mujezinović  Onkologija  Raziskovalec  2015 - 2016  261 
11.  29591  dr. Maja Šikić Pogačar  Reprodukcija človeka  Mladi raziskovalec  2013 - 2016  154 
12.  05338  dr. Zmago Turk  Nevrobiologija  Raziskovalec  2013 - 2016  1.094 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0334  Univerzitetni klinični center Maribor  Maribor  5054150000  22.976 
2.  2334  Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta  Maribor  5089638048  16.626 
Povzetek
Poslanstvo programske skupine Bio-psiho-socialni model kvalitete življenja je razvijati odličnost in prepoznavnost raziskav opravljenih v našem okolju, v domačem in evropskem ter svetovnem prostoru.  V obdobju 2009-2012 smo člani programske skupine s svojim raziskovalnim delom in vpetostjo v strokovna, izobraževalna in organizacijska področja na lokalnem, nacionalnem in internacionalnem nivoju prispevali k razpoznavnosti univerzitetnega mesta Maribor in Slovenije v evropskem prostoru.  Program, ki ga predlagamo še za naslednje obdobje, nadaljuje osnovno raziskovalno linijo, to je raziskovanje kvalitete živjenja, zdravih in bolnih ljudi, predvsem iz zdravstvenega vidika. Intenzivneje se bomo posvetili štirim sklopom raziskovanja: - socialnemu aspektu genomike in genetike skupnosti s posebnim poudarkom na skupino bolnikov s celiakijo, - bio-psiho-socialnemu modelu kvalitete življenja starostnikov in skrbi za starostnika, - vplivu prehrane na razvoj kroničnih bolezni in varovanje zdravja, - modernim metodam izobraževanja na področju medicine, kot so simulacijska medicina, virtualni pacienti, telemedicina in drugo. Člani programske skupine so doslej organizirali številna znanstvena in strokovna srečanja na lokalnem, nacionalnem in internacionalnem nivoju. Posebej izpostavljamo organizacijo evropskih poletnih šol iz pediatrične gastroenterologije v državah vzhodne Evrope. Sodelovanje znotraj EU projektov je bilo zelo uspešno, saj smo kot partnerji intenzivno sodelovali v okviru 7. evropskega okvirnega programa – Coeliac Disease Management Monitoring and Diagnosis using Biosensors and an Integrated Chip System, v okviru LQ-CELIAC - Izboljšanje kvalitete življenja bolnikov s celiakijo na obmejnem območju Slovenije in Madžarske, v okviru MEDICEL - Mediteranian Network on Coeliac Disease in v okviru ESPGHAN delovnih skupin. Z vsemi partnerji bomo nadaljevali sodelovanje tudi v prihodnjem obdobju. Prizadevamo si za intenzivnejše povezovanje z drugimi raziskovalnimi skupinami v slovenskem prostoru.  Programska skupina, v kolikor bo program sprejet za nadaljevanje, bo v naslednjem obdobju zbrala še boljše kazalce odličnosti, saj bo veliko doslej opravljenega dela objavljeno šele v naslednjem obdobju. Prav tako bo prispevala k izboljšanju življenjskega sloga prebivalcev Slovenije.
Pomen za razvoj znanosti
Nova spoznanja na podlagi izvedenih epidemioloških in kliničnih študij, bodo osnova za razvoj novih terapevtskih rešitev, materialov in podlaga za bazične raziskave, ki bodo vključevale vsa ključna področja, s katerimi se bo programska skupina ukvarjala. Ena izmed osnovnih usmeritev je torej dognanja študij (epidemiološke in klinične študije predvsem pri pediatrični populaciji in populaciji starostnikov) najprej razumeti (bazične raziskave na področjih medicine, materialov, telemedicine, prehrane itd.) in potem ustrezno ukrepati (razvoj naprednih in v prakso prenosljivih terapevtskih rešitev) ter dvigniti nivo povezanega znanja na vseh nivojih izobraževanja. Bazični del bo ključen za naše razumevanje nastanka bolezni mikro- in nano- nivoju (npr. nastanek pleničnega izpuščaja, interakcija črevesne flore s probiotiki, razvoj algoritmov za učinkovito spremljanje ključnih znakov bolezni na daljavo ipd.), kar bo osnova najprej za razvoj laboratorijskih modelov bolezni, ki bodo preko simuliranja neke klinične manifestacije, omogočili učinkovitejši razvoj novih terapevtskih rešitev. Osredotočili se bomo tako na vidik varnosti kot učinkovitosti, s čemer bomo rešitev hitreje in načrtno približali praktični izrabi. Na osnovi novih dognanj o bomo razvijali nove materiale (funkcionalne plenice, prehranska dopolnila, obliži itd.) ter ustrezne tehnologije za njihovo pripravo s poudarkom na izboljšani kvaliteti življenja bolnikov. Izpostavljamo nekaj izmed znanstvenih prispevkov, ki izhajajo iz dela programske skupine: · nova spoznanja na področju probiotičnih bakterij v(npr. pri razvoju novih terapevtskih pristopov in dodatkov hrani), · nove spoznanja na področju uporabe naravnih ekstraktov za preprečevanje okužb (npr. v primeru Campilobacter spp.) · nova spoznanja na področju celiakije (vključno s sodelovanjem pri razvoju novih diagnostičnih pripomočkov za njeno identifikacijo), · nova spoznanja na področju regenerativne medicine (nove funkcionalne medicinske obloge in razumevanje njihovega delovanja ob stiku s celicami in tkivi), · nove rešitve za spremljanje bolnikov na daljavo, · nove rešitve na področju uporabe simulatorjev v medicini. Pridobljena znanja bodo prispevala: · k razvoju komplementarnih znanstvenih področij (povezava področij materialov, informacijske tehnologije z medicino), · k novim smernicam v izobraževanju v medicini in sorodnih vedah, · k razvoju družbe znanja. Vsebina programa se ujema z osnovnimi cilji Obzorij 2020, ter Evropskega strateškega razvojnega programa (SRA - Strategic Research Agenda), kakor tudi s slovenskimi strateškimi dokumenti, kot je RISS11-20. Rezultate bomo objavili v indeksiranih znanstvenih revijah in na mednarodnih konferencah, ter na tak način izmenjali izkušnje in ideje, kar bo povečalo možnosti za sodelovanje s tujimi strokovnjaki na predlaganem področju. S tem se bo povečala tudi možnost vključevanja v različne bilateralne projekte in raziskovalne projekte EU.
Pomen za razvoj Slovenije
Povezovanje epidemioloških študij z in vitro ter in vivo raziskavami v laboratoriju in kliniki je ključno za napredek na področju vpeljave novih terapevtskih pristopov v klinično prakso, torej za korist bolnika. Izboljšana kvaliteta življenja, ki jo bomo dosegli z razvojem učinkovitejših in bolniku bolj prijaznih terapevtskih pristopov, bo bistveno prispevala tudi k splošnemu družbenemu učinku udejstvovanja programske skupine. Hkrati v okviru v vseh predvidenih raziskovanih sklopov stremimo k razvoju rešitev, ki bodo prav tako cenovno sprejemljive oz. bodo vodile do prihrankov tako za institucionalne blagajne (bolnišnice in zavarovalnice), kot tudi za uporabnike/bolnike same. Rezultati načrtovanih raziskav bodo prispevali k obogatitvi slovenske zakladnice znanja na preseku področij javnega zdravja in razvoja novih materialov za biomedicinske aplikacije. Poudarek je na ciljnih področjih regenerativne in reproduktivne medicine, prehrane in telemedicine in to v prav vseh vključenih populacijskih skupinah. S kakovostnim povezovanjem različnih področij, kot so znanost o materialih, javno zdravje, pediatrija, telemedicina, itd. bomo z rezultati temeljnega raziskovanja doprinesli tudi k širjenju znanj drugih znanstvenih ved. Uporabna znanja, pridobljena z raziskavami, bodo izhodišče za razvoj naprednih izdelkov, procesov in terapevtskih pristopov, ki bodo temeljili na rezultatih premišljenih epidemioloških študij, v katerih bomo poskusili poleg trenutnega stanja, zajeti tudi že pregled najbolj smiselnih rešitev na osnovi še razvitih rešitev ali drugih, že načrtovanih. Razvite rešitve, tehnologije in procesi bodo zaradi interdisciplinarnosti, ki je osnova programske skupine, omogočala razvoj tudi na drugih področjih, kot so druge veje medicine, higiena, informacijska tehnologija, mikrobiologija, prehrana, itd. Nova spoznanja bomo neposredno prenašali v prakso preko obstoječih partnerjev v več tekočih projektov z industrijo oz. z bolnišnicami. Oba tipa partnerjev sta ključni končni člen v vrednostni verigi naše programske usmeritve, saj predstavljajo direkten stik z uporabnikom/bolnikom. Rešitve bodo tudi dobra iztočnica za osveščanje gospodarstva o naprednih tehnologijah, materialih, novih smernice v terapiji ter povezavi informacijske tehnologe z medicino. Z nacionalnimi in evropskimi projekti z različnimi partnerji, funkcionalnim izobraževanjem, skupnimi diplomami, magisteriji in doktorati ter različnimi ciljnimi razvojno-raziskovalnimi nalogami bomo posredno vplivali na tehnološki razvoj in preusmeritev klinične prakse ter tudi razvoja izdelkov v smeri visoke učinkovitosti in varnosti na eni strani, ter večje dodane vrednosti na drugi. S tem bomo pozitivno prispevali tudi na dvig konkurenčnosti povezane (slovenske) industrije (trajnostna proizvodnja visokotehnoloških produktov) in bolj učinkovito delovanje zdravstvenega sistema Slovenije. Tovrstna usmeritev je že vodila v nekatere prebojne rezultate, ki so v fazi kliničnega preskušanja. Z organizacijo srečanj, simpozijev, kongresov, delavnic in drugih oblik obveščanja in prenašanja znanja (nove učne vsebine in predmeti v kurikulumih) bomo prispevali k osveščanju na eni strani bodočih zdravnikov, gospodarskih subjektov, kakor tudi občanov in javnosti o naprednih in trajnostnih rešitvah na povezanih področjih. Vse te aktivnosti lahko v veliki meri prispevajo k preusmeritvi slovenskih malih in srednjih podjetij k proizvodnji izdelkov z višjo dodano vrednostjo in tako k dvigu konkurenčnosti slovenske industrije oziroma k ublažitvi posledic recesije, k usmeritvi v trajnostni razvoj, izboljšano zdravje oz. daljše obdobje zdrave starosti ter posledično k dvigu kakovosti življenja. Nenazadnje pa bo naše raziskovalno delo vplivalo na razvoj dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja in s tem bistveno prispevalo k razvoju visokošolskega izobraževanja, s tem pa k oblikovanju družbe znanja.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2013, 2014, 2015, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2013, 2014, 2015, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno