Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARRS

Bio-psiho-socialni model kvalitete življenja

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
3.08.00  Medicina  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)   
2.04.00  Tehnika  Materiali   

Koda Veda Področje
3.05  Medicinske in zdravstvene vede  Druge medicinske vede 
2.06  Tehniške in tehnološke vede  Zdravstveni inženiring 
Ključne besede
Javno zdravje, napredni (bio)materiali, 3D tiks, in vitro modeli, meta-analize, z dokazi podprta medicina, e-zdravje, pediatrična populacija, starostniki, regenerativna in reproduktivna medicina, presnovne motnje, klinična in funkcionalna prehrana, kvaliteta življenja, izobraževanje v medicini
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Upoš. tč.
9.291,89
A''
1.246,6
A'
4.181,25
A1/2
5.745,68
CI10
10.109
CImax
843
h10
42
A1
32,21
A3
27,53
Podatki za zadnjih 5 let (citati za zadnjih 10 let) na dan 09. junij 2023; A3 za obdobje 2017-2021
Podatki za razpise ARRS ( 04.04.2019 - Programski razpis , arhiv )
Baza Povezani zapisi Citati Čisti citati Povprečje čistih citatov
WoS  601  10.036  9.218  15,34 
Scopus  600  12.484  11.627  19,38 
Raziskovalci (19)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  27593  dr. Sebastjan Bevc  Medicina  Raziskovalec  2022 - 2023  706 
2.  11945  dr. Dejan Dinevski  Tehnika  Raziskovalec  2022 - 2023  366 
3.  19125  dr. Jernej Dolinšek  Medicina  Raziskovalec  2022 - 2023  563 
4.  25683  dr. Hojka Gregorič Kumperščak  Medicina  Raziskovalec  2022 - 2023  284 
5.  23215  dr. Evgenija Homšak  Medicina  Tehnični sodelavec  2022 - 2023  154 
6.  25641  dr. Miljenko Križmarić  Medicina  Raziskovalec  2022 - 2023  432 
7.  15998  dr. Nataša Marčun Varda  Medicina  Raziskovalec  2022 - 2023  446 
8.  33260  dr. Tina Maver  Medicina  Raziskovalec  2022 - 2023  156 
9.  30850  dr. Uroš Maver  Medicina  Vodja  2022 - 2023  421 
10.  02057  dr. Dušanka Mičetić-Turk  Medicina  Raziskovalec  2022 - 2023  1.088 
11.  50675  dr. Marko Milojević  Medicina  Raziskovalec  2022 - 2023  51 
12.  23187  dr. Faris Mujezinović  Medicina  Raziskovalec  2022 - 2023  248 
13.  53046  dr. Jan Rožanc  Medicina  Raziskovalec  2022 - 2023  26 
14.  29591  dr. Maja Šikić Pogačar  Medicina  Raziskovalec  2022 - 2023  132 
15.  50432  dr. Matej Štuhec  Medicina  Raziskovalec  2022 - 2023  215 
16.  53295  Tadej Tofant    Tehnični sodelavec  2022 - 2023  11 
17.  27610  dr. Eva Turk  Medicina  Raziskovalec  2022 - 2023  146 
18.  50121  dr. Boštjan Vihar  Naravoslovje  Raziskovalec  2022 - 2023  51 
19.  36420  dr. Tanja Zidarič  Medicina  Raziskovalec  2022 - 2023  36 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0334  Univerzitetni klinični center Maribor  Maribor  5054150000  22.370 
2.  2334  Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta  Maribor  5089638048  16.472 
Povzetek
Program zajema temeljne in aplikativne raziskave na preseku področij javnega zdravja in materialov. Obravnava interakcijo med široko populacijo ljudi in vse bolj naprednimi materiali, s katerimi ti prihajajo v stik. Ker ta interakcija pomembno vpliva na človekovo zdravje, bivanje in vključevanje v okolje, je ključna za bio-psiho-socialno kvaliteto življenja. Usmeritve prispevajo k razvoju družbe znanja ter temeljijo na rezultatih RISS11-20 in ciljajo RISS21-30. Usklajen je s smernicami Obzorij Evrope in komplementaren CRP programom. Program vključuje vrednotenje interakcij v medicinski oskrbi (stik bolnik/zdravstveno osebje), ter zunaj nje (bolnik/svojci), z različnimi ""materiali"", ki so del oskrbe (zdravila, medicinski pripomočki, senzorji, implanti, prehrana idr.), ali ob direktnem in indirektnem stiku (oskrba na daljavo) s sodobnimi IKT rešitvami. Omenjena stična področja bomo v obravnavali v več delovnih sklopih in jih preverjali na vseh populacijskih skupinah (pediatrična populacija, odrasli in starostniki): 1) Uvajanje sodobnih naprednih metod na področju izobraževanja v zdravstvu in v klinično prakso. 2) Napredni in vitro modeli tkiv in bolezni ter regenerativna medicina. 3) Sodobna funkcionalna in klinična prehrana. 4) Reproduktivno zdravje in presnovne motnje. Prvi sklop razvija in uvaja moderne metode spremljanja bolnikov in izobraževanja na področju zdravstva. Vključuje vse naprednejše simulatorje, virtualno in nadgrajeno resničnost, ter sodobne pristope izobraževanja v zdravstvu. Omenjeno naš programa razvija in uporablja v znanstvenem, strokovnem in pedagoškem smislu. Sklop razvija in vrednoti tudi nove rešitve s širšega področja e-zdravja, vključno z oskrbo bolnikov na daljavo. Demografska slika in porast neprenosljivih kroničnih bolezni sta osnova za naše usmeritve v drugem sklopu. Programska skupina je med najbolj prodornimi v okolici na področju novih in vitro modelov tkiv in bolezni, s fokusom na razumevanju njihovih fizioloških in patoloških značilnosti. Usmeritev je v iskanju novih terapevtskih rešitev, vključno z regenerativno medicino in COVID-19. Tretji sklop je usmerjen v področje zdrave, varne in moderne prehrane (funkcionalne, klinične). Ključen je razvoj tako novih modelov testiranja na celičnih kulturah in v kliničnih študijah ter razvoj laboratorijskih različic ključnih nutrientov (npr. meso), kjer se sklop prekriva s prejšnjim. V četrtem sklopu bo poudarek na iskanju novih terapevtskih rešitev za bolezni reproduktivnih organov s slabo prognozo (npr. trojno negativni rak dojke) in/ali presnovnih motnjah (npr. celiakija). Pridobljena znanja bomo uporabili pri razvoju: i) novih smernic v vključenih populacijskih skupinah, s ciljem večje kvalitete življenja, ii) materialov za biomedicinsko rabo in izboljšanje medicinske oskrbe, iii) sodobnih prehranskih trendov za manjšo pojavnost določenih kroničnih bolezni, iv) novih terapevtskih pristopov na področju reproduktivnega zdravja in presnovnih bolezni.
Pomen za razvoj znanosti
Nova spoznanja na podlagi izvedenih predkliničnih in kliničnih študij, bodo osnova za razvoj novih terapevtskih rešitev, materialov in podlaga za bazične raziskave, ki bodo vključevale vsa ključna področja, s katerimi se programska skupina ukvarja. Ena izmed osnovnih usmeritev je torej dognanja omenjenih študij (na osnovi testiranj na in vitro tkivnih in bolezenskih modelih, v okviru epidemioloških in kliničnih študij, na podlagi meta-analiz, in sicer predvsem pri pediatrični populaciji in populaciji starostnikov) najprej razumeti (bazične raziskave na področjih medicine, materialov, telemedicine, prehrane itd.) in potem ustrezno ukrepati (razvoj naprednih in v prakso prenosljivih terapevtskih rešitev) ter dvigniti nivo povezanega znanja na vseh nivojih izobraževanja. Bazični del bo ključen za naše razumevanje nastanka bolezni na makro-, mikro- in nano- nivoju (npr. molekularna patofiziologija različnih bolezni, pristopi za učinkovito spremljanje ključnih znakov bolezni na daljavo ipd.), kar bo osnova najprej za razvoj naprednih laboratorijskih modelov bolezni, ki bodo preko simuliranja kliničnih manifestacij, omogočili učinkovitejši razvoj novih terapevtskih rešitev. Osredotočili se bomo tako na vidik varnosti kot učinkovitosti, s čemer bomo rešitev hitreje in načrtno približali praktični izrabi. Na osnovi novih dognanj bomo razvijali nove materiale (npr. funkcionalne plenice, prehranska dopolnila, tkivne polnilce, dostavne sisteme zdravilnih učinkovin, (bio)senzorje, implante itd.) ter ustrezne tehnologije za njihovo pripravo s poudarkom na izboljšani kvaliteti življenja bolnikov v vseh fazah zdravljenja. Izpostavljamo nekaj izmed znanstvenih prispevkov, ki izhajajo iz dela programske skupine: o nova spoznanja na področju priprave naprednih in vitro funkcionalnih modelov tkiv in bolezni, o nove spoznanja na področju uporabe naravnih ekstraktov v zdravljenju različnih bolezni, o nova spoznanja na področju celiakije (vključno s sodelovanjem pri razvoju novih diagnostičnih pripomočkov za njeno identifikacijo), o nova spoznanja na področju regenerativne medicine (nove funkcionalne medicinske obloge in razumevanje njihovega delovanja ob stiku s celicami in tkivi), o nove rešitve za spremljanje bolnikov na daljavo, o nove rešitve na področju uporabe naprednih simulatorjev v medicini. Pridobljena znanja bodo prispevala: o k razvoju komplementarnih znanstvenih področij (povezava področij materialov, informacijske tehnologije z medicino), o k novim smernicam v izobraževanju v medicini in sorodnih vedah, o k razvoju družbe znanja. Vsebina programa se ujema s temeljnimi cilji Obzorij Evrope, ter Evropskega strateškega razvojnega programa (SRA - Strategic Research Agenda), kakor tudi s slovenskimi strateškimi dokumenti, kot je RISS21-30. Rezultate bomo objavili v najboljših indeksiranih znanstvenih revijah in na odmevnih mednarodnih konferencah, ter na tak način izmenjali izkušnje in ideje s kolegi, aktivnih na sorodnih področjih, kar bo povečalo možnosti za komplementarna sodelovanja v mednarodnih konzorcijih različnih deležnikov. S tem se bo povečala tako možnost vključevanja v različne bilateralne projekte in raziskovalne projekte EU, kot tudi možnost razvojno naravnanih projektov s povezano industrijo.
Pomen za razvoj Slovenije
Povezovanje epidemioloških študij ter meta-analiz z in vitro ter in vivo raziskavami v laboratoriju in kliniki je ključno za napredek na področju vpeljave novih terapevtskih pristopov v klinično prakso, torej za korist bolnika. Izboljšana kvaliteta življenja, ki jo bomo dosegli z razvojem učinkovitejših in bolniku bolj prijaznih terapevtskih pristopov, bo bistveno prispevala tudi k splošnemu družbenemu učinku udejstvovanja programske skupine. Hkrati v okviru v vseh predvidenih raziskovanih sklopov stremimo k razvoju rešitev, ki bodo prav tako cenovno sprejemljive oz. bodo vodile do prihrankov tako za institucionalne blagajne (bolnišnice in zavarovalnice), kot tudi za uporabnike/bolnike same. Rezultati načrtovanih raziskav bodo prispevali k obogatitvi slovenske zakladnice znanja na preseku področij javnega zdravja in razvoja novih materialov za biomedicinske aplikacije. Poudarek je na ciljnih področjih regenerativne in reproduktivne medicine, prehrane in telemedicine in to v prav vseh vključenih populacijskih skupinah. S kakovostnim povezovanjem različnih področij, kot so znanost o materialih, javno zdravje, pediatrija, telemedicina, itd. bomo z rezultati temeljnega raziskovanja doprinesli tudi k širjenju znanj drugih znanstvenih ved. Uporabna znanja, pridobljena z raziskavami, bodo izhodišče za razvoj naprednih izdelkov, procesov in terapevtskih pristopov, ki bodo temeljili na rezultatih premišljenih epidemioloških študij, v katerih bomo poskusili poleg trenutnega stanja, zajeti tudi že pregled najbolj smiselnih rešitev na osnovi še razvitih rešitev ali drugih, že načrtovanih. Razvite rešitve, tehnologije in procesi bodo zaradi interdisciplinarnosti, ki je osnova programske skupine, omogočala razvoj tudi na drugih področjih, kot so druge veje medicine, higiena, informacijska tehnologija, mikrobiologija, prehrana, celična biologija, itd. Nova spoznanja bomo neposredno prenašali v prakso preko obstoječih partnerjev v več tekočih projektov z industrijo oz. z bolnišnicami. Oba tipa partnerjev sta ključni končni člen v vrednostni verigi naše programske usmeritve, saj predstavljajo direkten stik z uporabnikom/bolnikom. Rešitve bodo tudi dobra iztočnica za osveščanje gospodarstva o naprednih tehnologijah, materialih, novih smernice v terapiji ter povezavi informacijske tehnologe z medicino. Z nacionalnimi in evropskimi projekti z različnimi partnerji, funkcionalnim izobraževanjem, skupnimi diplomami, magisteriji in doktorati ter različnimi ciljnimi razvojno-raziskovalnimi nalogami bomo posredno vplivali na tehnološki razvoj in preusmeritev klinične prakse ter tudi razvoja izdelkov v smeri visoke učinkovitosti in varnosti na eni strani, ter večje dodane vrednosti na drugi. S tem bomo pozitivno prispevali tudi na dvig konkurenčnosti povezane (slovenske) industrije (trajnostna proizvodnja visokotehnoloških produktov) in bolj učinkovito delovanje zdravstvenega sistema Slovenije. Tovrstna usmeritev je že vodila v nekatere prebojne rezultate, ki so v fazi kliničnega preskušanja. Z organizacijo srečanj, simpozijev, kongresov, delavnic in drugih oblik obveščanja in prenašanja znanja (nove učne vsebine in predmeti v kurikulumih) bomo prispevali k osveščanju na eni strani bodočih zdravnikov, gospodarskih subjektov, kakor tudi občanov in javnosti o naprednih in trajnostnih rešitvah na povezanih področjih. Vse te aktivnosti lahko v veliki meri prispevajo k preusmeritvi slovenskih malih in srednjih podjetij k proizvodnji izdelkov z višjo dodano vrednostjo in tako k dvigu konkurenčnosti slovenske industrije oziroma k ublažitvi posledic recesije, k usmeritvi v trajnostni razvoj, izboljšano zdravje oz. daljše obdobje zdrave starosti ter posledično k dvigu kakovosti življenja. Nenazadnje pa bo naše raziskovalno delo vplivalo na razvoj dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja in s tem bistveno prispevalo k razvoju visokošolskega izobraževanja, s tem pa k oblikovanju družbe znanja.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno