Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Raziskave na področju javnega zdravja

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
3.08.00  Medicina  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)   
1.08.00  Naravoslovje  Varstvo okolja   
3.01.00  Medicina  Mikrobiologija in imunologija   
3.09.00  Medicina  Psihiatrija   

Koda Veda Področje
B680  Biomedicinske vede  Javno zdravstvo, epidemiologija 
S290  Družboslovje  Socialna medicina 
Ključne besede
Javno zdravje, promocija zdravja, nalezljive bolezni, družinska medicina, okolje in zdravje, duševno zdravje
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (18)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  18329  dr. Josip Car  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2004 - 2008  244 
2.  13383  dr. Mojca Zvezdana Dernovšek  Psihiatrija  Raziskovalec  2004 - 2007  597 
3.  10211  dr. Sonja Jeram  Biologija  Raziskovalec  2004 - 2006  211 
4.  19176  dr. Helena Jeriček Klanšček  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2005 - 2008  404 
5.  18330  dr. Janko Kersnik  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2004 - 2008  953 
6.  11408  dr. Stanislava Kirinčič  Kemija  Raziskovalec  2004 - 2006  99 
7.  07782  dr. Irena Klavs  Medicina  Raziskovalec  2004 - 2008  535 
8.  24510  dr. Marko Kolšek  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2004 - 2008  359 
9.  03194  dr. Alenka Kraigher  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2004 - 2008  1.252 
10.  29588  dr. Aleš Lamut  Medicina  Mladi raziskovalec  2007 - 2008  33 
11.  12768  dr. Andrej Marušič  Psihiatrija  Raziskovalec  2005 - 2008  882 
12.  24760  Anja Potočnik    Tehnični sodelavec  2005  81 
13.  24800  dr. Maja Roškar  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Mladi raziskovalec  2007 - 2008  433 
14.  22821  dr. Saška Roškar  Psihiatrija  Raziskovalec  2004 - 2008  364 
15.  24761  Kati Rupnik    Tehnični sodelavec  2005 - 2008  46 
16.  12213  dr. Ksenija Saražin Klemenčič  Ekonomija  Raziskovalec  2004 - 2006  168 
17.  11329  dr. Maja Sočan  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2004 - 2008  620 
18.  11867  dr. Igor Švab  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Vodja  2004 - 2008  1.070 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0381  Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta  Ljubljana  1627066  48.729 
Povzetek
Pomen krepitve javnozdravstvenih raziskav poudarjajo vse pomembnejše strategije razvoja zdravstva, kjer raziskovanje na področju javnega zdravja podpira zdravstveno politiko. Po drugi strani pa imajo raziskave javnega zdravja pomemben doprinos k znanosti s svojimi specifičnimi metodami dela, zlasti epidemiološkimi. Pojavlja se vse večja potreba po poglobljenih raziskavah s področja javnega zdravja, ki bi nadgradile izsledke temelječe na osnovni zdravstveni statistiki. Naslednja značilnost raziskav na področju javnega zdravja je potreba po interdisciplinarnem sodelovanju, zato smo v predlogu raziskovalnega programa opredelili ključne tematske sklope, ki so izbrani na osnovi pomembnosti problemov modernega javnega zdravja v Sloveniji. Ti sklopi so JAVNO DUŠEVNO ZDRAVJE, ki predstavlja enega temeljnih javnozdravstvenih problemov prihodnosti, OPOZORILNE MREŽE PRI OBVLADOVANJU NALEZLJIVIH BOLEZNI, ki nam bodo omogočile kakovosten nadzor nad nalezljivimi boleznimi ter KAKOVOSTNA DRUŽINSKA MEDICINA, ki predstavlja temelj delovanja kakovostne zdravstvene službe. Izbrane okužbe in nalezljive bolezni predstavljajo pomembne javno-zdravstvene probleme. Trenutno razpoložljivi podatki nacionalnega epidemiološkega spremljanja nam ne omogočajo realne ocene njihovega bremena in trendov v prebivalstvu. Z rezultati raziskovalnega programa bomo pridobili podatke za oblikovanje kakovostne nacionalne doktrine in politike preprečevanja in obvladovanja mumpsa, okužb z varicella-zoster virusom in bolnišničnih okužb, bolezni povezanih s potovanji ter sledenje učinkovitosti teh programov. Ker na duševno zdravje vplivajo številni dejavniki, tako biološki kot psihološki, socialni, ekonomski, politični in kulturni, mora biti merski sistem zasnovan tako, da vključi vse pomembne determinante duševnega zdravja. Predlagani sklopi raziskav na področju javnega duševnega zdravja so Indikatorji javnega duševnega zdravja, Razširjenost in obvladljivost nekaterih najpogostejših oblik duševnih motenj, Spremljanje zdravstvenih indikatorjev pri nekaterih specifičnih skupinah populacije ter Evalvacija promocijskega in preventivnega gradiva. Družinska medicina predstavlja strokovno nadgradnjo splošne medicine. Gre za stroko, ki v svetu v zadnjem času doživlja velik strokovni razvoj. Z razvojem nove specializacije iz družinske medicine je poskrbljeno, da se bo nadaljeval kakovosten razvoj stroke tudi na tem področju. Z izsledki raziskovalnega programa se bomo aktivno vključevali v izvajanje specialističnega študija na področju družinske medicine, kakor tudi uspešno vključevali v dodiplomske in podiplomske izobraževalne programe.
Pomen za razvoj znanosti
Uveljavljati se moramo s sposobnostjo izdelave rešitev za javnozdravstvene probleme.To je proces, ki je dolgotrajen in terja interdisciplinaren in znanstveno utemeljen pristop. V Sloveniji družinska medicina predstavlja strokovno nadgradnjo splošne medicine. Gre za stroko, ki v svetu v zadnjem času doživlja velik strokovni razvoj. Z razvojem nove specializacije iz družinske medicine je poskrbljeno, da se bo nadaljeval kakovosten razvoj stroke. Z izsledki raziskovalnega programa se bomo aktivno vključevali v izvajanje specialističnega študija na področju družinske medicine, kakor tudi uspešno vključevali v dodiplomske in podiplomske izobraževalne programe. Rezultati - pomembni za razvoj znanosti na področju družinske medicine 1. Razvoj orodja za merjenje kakovosti organizacije in dela splošnih ambulant. 2. Razvoj orodja za merjenje kakovosti izvajanja preventive v osnovnem zdravstvu. 3 Razvoj orodja za obravnavanje etičnih problemov v splošnih ambulantah. 4. Razvoj orodja za merjenje zadovoljstva bolnikov v dežurnih ambulantah. Nalezljive bolezni še vedno predstavljajo pomembne javno-zdravstvene probleme. Z rezultati raziskovalnega programa smo pridobili podatke za oblikovanje kakovostne nacionalne doktrine in politike preprečevanja in obvladovanja mumpsa, okužb z varicella-zoster virusom in bolnišničnih okužb, bolezni povezanih s potovanji ter sledenje učinkovitosti teh programov. Ker na duševno zdravje vplivajo številni dejavniki, mora biti merski sistem zasnovan tako, da vključi vse pomembne determinante duševnega zdravja. Dobljeni rezultati raziskovanja na področju javnega duševnega zdravja so indikatorji javnega duševnega zdravja, razširjenost in obvladljivost nekaterih najpogostejših oblik duševnih motenj, spremljanje zdravstvenih indikatorjev pri nekaterih specifičnih skupinah populacije ter evalvacija promocijskega in preventivnega gradiva.
Pomen za razvoj Slovenije
Značilnost raziskav na področju javnega zdravja je potreba po interdisciplinarnem sodelovanju. Raziskovalni program je vseboval tematske sklope, ki so bili izbrani na osnovi pomembnosti problemov modernega javnega zdravja v Sloveniji. Ti sklopi so JAVNO DUŠEVNO ZDRAVJE, ki predstavlja enega temeljnih javnozdravstvenih problemov prihodnosti, OPOZORILNE MREŽE PRI OBVLADOVANJU NALEZLJIVIH BOLEZNI, ki nam bodo omogočile kakovosten nadzor nad nalezljivimi boleznimi ter KAKOVOSTNA DRUŽINSKA MEDICINA, ki predstavlja temelj delovanja kakovostne zdravstvene službe. Rezultati pomembni za razvoj Slovenije na področju družinske medicine: 1. Ocena kakovosti organizacije in dela splošnih ambulant. 2. Ocena kakovosti vodenja hipertonikov. 3. Analiza upoštevanja smernic pri vodenju hipertonikov. 4. Analiza etičnih dilem v splošnih ambulantah. Pomemben je tudi razvoj opozorilnega mrežnega spremljanja okužb z respiratornim sincicijskim virusom z uporabo spletne aplikacije. Na področju potovalne medicine smo razvili obsežen portal ZdraviNaPot+nazaj (www.ZdraviNaPot.net), kjer objavljamo vse potrebne informacije v zvezi z varnim in zdravim potovanjem ter vse potrebe po potrebni zaščiti za vse države sveta. Vzpostavili smo sodelovanje z vsemi akterji, ki so vključeni v potovalne aranžmaje, od turističnih agencij, do MInistrstva za notranje in zunanje zadeve ter povezave z drugimi društvi in organizacijami. Od leta 2006 do 2008 smo redno pripravljali analize zdravstvenega stanja potnikov v ambulanti za potnike. Spremljali smo tudi obisk spletne strani ter značilnosti zastavljenih vprašanj in na osnovi vseh parametrov načrtovali nadaljnje aktivnosti na področju varnih in zdravih potovanj. Rezultati raziskovalnega programa javnega zdravja bodo vidni šele tekom let, saj se sproti prenašajo kot osnova v zdravstveno politiko in upamo, da predstavljajo temelje razvoja modernega javnega zdravja v državi.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno