Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Raziskave na področju javnega zdravja

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
3.08.00  Medicina  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)   

Koda Veda Področje
B000  Biomedicinske vede   

Koda Veda Področje
3.03  Medicinske in zdravstvene vede  Zdravstvene vede 
Ključne besede
javno zdravje, družinsko medicina, preventiva, rehabilitacija, nalezljive bolezni, duševno zdravje, zdravstveno varstvo, epidemiološko spremljanje, cepljenje
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (23)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  13919  dr. Tit Albreht  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2015 - 2018  521 
2.  14962  dr. Helena Burger  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2015 - 2018  859 
3.  18329  dr. Josip Car  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2015 - 2018  244 
4.  30713  dr. Jerneja Farkaš-Lainščak  Medicina  Raziskovalec  2015 - 2018  400 
5.  10684  dr. Nika Goljar  Nevrobiologija  Raziskovalec  2015 - 2016  341 
6.  20462  dr. Marta Grgič Vitek  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2018  422 
7.  19176  dr. Helena Jeriček Klanšček  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2015 - 2018  395 
8.  18330  dr. Janko Kersnik  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2015  953 
9.  07782  dr. Irena Klavs  Medicina  Raziskovalec  2015 - 2018  528 
10.  32520  dr. Zalika Klemenc Ketiš  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2015 - 2018  755 
11.  03194  dr. Alenka Kraigher  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2015 - 2018  1.252 
12.  33164  dr. Irena Makivić  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Mladi raziskovalec  2015 - 2016  78 
13.  39262  dr. Špela Miroševič  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Mladi raziskovalec  2016 - 2018  45 
14.  36478  dr. Daniel Omersa  Srce in ožilje  Mladi raziskovalec  2015 - 2017  42 
15.  24488  dr. Janez Rifel  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2016 - 2018  211 
16.  22821  dr. Saška Roškar  Psihiatrija  Raziskovalec  2015 - 2018  356 
17.  18328  dr. Danica Rotar Pavlič  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2018  1.114 
18.  10937  dr. Polona Selič - Zupančič  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2015 - 2018  464 
19.  32087  dr. Mojca Serdt  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Mladi raziskovalec  2015 - 2016  32 
20.  11329  dr. Maja Sočan  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2015 - 2018  608 
21.  11867  dr. Igor Švab  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Vodja  2015 - 2018  1.060 
22.  30503  dr. Veronika Učakar  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2018  337 
23.  12017  dr. Maruška Vidovič  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2015 - 2018  160 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0309  Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča  Ljubljana  5053919000  5.708 
2.  0381  Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta  Ljubljana  1627066  46.192 
3.  3333  NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE  Ljubljana  6462642  18.295 
Povzetek
Program bo obsegal aktivnosti na področjih družinsko medicine, nalezljivih bolezni, duševnega zdravja, zdravstvenega varstva in rehabilitacijske medicine.   Ključne usmeritve raziskovalnega dela na področju družinske medicine bodo proučevanje vodenja kroničnih bolezni, zlorabo psihoaktivnih substanc, obvaldovanja multimorbidnosti, polipragmazije, duševnih motenj, predvsem depresije. Proučevali bomo komunikacijske in odnosne kompetence zdravnika, moderne informacijske tehnologije, vlogo DM v domačem in mednarodnem okolju, zlasti v jugovzhodni Evropi in v ruralnem okolju, vpliv urbanizacije, večje mobilnost prebivalstva, marginalne skupine, kulturne razlik, prilagoditev preventivne dejavnosti in odkrivanje različnih dogajanj, kot so socialna in zdravstvena izključenost, nasilje, ki lahko prispevajo k slabšemu zdravstvenemu stanju in z zdravjem povezni kakovosti življenja ter edukacijo na področju DM.   Na področju nalezljivih bolezni je razvoj algoritmov, doktrin in uspešne preventive zelo pomemben. Med nalezljivimi boleznimi in okužbami, ki so javnozdravstveni problem so bolezni, ki jih preprečujemo s cepljenjem, akutne okužbe dihal, spolno prenosljive okužbe in okužbe s HIV ter bolnišnične okužbe, zoonoze, bolezni, ki se prenašajo s členonožci, porajajoče bolezni in druge. Determinante nalezljivih bolezni se spreminjajo in zajemajo biotske, abiotske in družbeno-ekonomske dejavnike. Cilji programa so izboljšano poznavanje javnozdravstveno pomembnih povzročiteljev, ocenjevanje nevarnosti in diseminacija informacij, znanja in veščin z uporabo sodobnih komunikacijskih orodij.   Na področju duševnega zdravja bomo osredotočili na pozitivne in negativne indikatorje duševnega zdravja s ciljem da ugotovimo razširjenost nekaterih najpogostejših težav v duševnem zdravju: depresija, anksioznost, stres, samomorilno vedenje. Za analizo podatkov bomo uporabili predvsem kvantitavno raziskovalno metodologijo. Dobljene podatke bomo poskušali razlagati v luči trenutni socioalno ekonomskih sprememb v družbi in najnovejših teorih in pristopov na področju javnega duševnega zdravja.   Program zdravstvenega varstva bo usmerjen v raziskovanje elementov strukture in uporabe sistema zdravstvenega varstva. Opravljene bodo poglobljene analize in projekcije preskrbljenosti z zdravniki in medicinskimi sestrami ter preskušene novejše metode za njihovo načrtovanje. Poleg tega bomo na inovativen način raziskovali značilnosti bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnav.    Z raziskovanjem na področju rehabilitacije bomo pridobili dodatna znanja o zdravju in funkcioniranju oseb z različnimi okvarami ter dokaze o učinkovitosti različnih metod rehabilitacije, telerehabilitacije in podporne tehnologije. Slednje je nujno za kakovosten in učinkovit sistem zdravstvenega varstva ter osnova za pospešitev prehoda obstoječega zdravstvenega sistema v naprednejšega.
Pomen za razvoj znanosti
Pomen za razvoj znanosti bo viden na več področjih.   DRUŽINSKA MEDICINA Raziskovanje na področju družinske medicine lahko bistveno pripomore k razvoju znanosti na področjih, ki jih raziskuje. Gre predvsem za aplikativni vidik kliničnega raziskovanja (način, kako prevedemo klinična dognanja v prakso), kvalitativno raziskovanje in epidemiološke študije, ki prikazujejo uporabo zdravstvene službe in njeno racionalnost v sistemu zdravstvenega varstva.   NALEZLJIVE BOLEZNI   Program bo dal podlage za oblikovanje izvirnih pristopov na področju varstva prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi do populacije, tarčnih skupin in strokovne javnosti v Sloveniji in za razvoj komunikacijskih orodij.     DUŠEVNO ZDRAVJE Na podlagi rezultatov bomo dobili možnost vpogleda v različne dejavnike tveganja in varovalne dejavnike duševnega zdravja, njihovo sovplivanje, trende, možnost prepoznavanja ogroženih skupin in najbolj perečih področij duševnega zdravja v Sloveniji. To bo omogočilo razvoj novih hipotez o povezanosti določenih indikatorjev duševnega zdravja in določenih skupin prebivalstva, hkrati pa bodo novi rezultati doprinesli k razvoju dolgoročnega spremljanja indikatorjev duševnega zdravja. ZDRAVSTVENO VARSTVO Raziskovanje zdravstvene službe, zdravstvenega varstva in zdravstvenega sistema so podhranjene veje raziskovanja v zdravstvu. S pomočjo okrepitve raziskovalnih prizadevanj na teh področjih želimo doseči predvsem tri cilje: pridobiti nova spoznanja o analiziranih pojavih, okrepiti raziskovalno zmogljivost na teh področjih in afirmirati stroko s pomočjo diseminacije rezultatov.   REHABILITACIJA Z raziskovanjem bomo pridobili dodatna znanja o zdravju in funkcioniranju oseb z različnimi okvarami ter dokaze o učinkovitosti različnih metod rehabilitacije, telerehabilitacije in podporne tehnologije. Slednje je nujno za kakovosten in učinkovit sistem zdravstvenega varstva. Rezultati bodo osnova za pospešitev prehoda obstoječega zdravstvenega sistema v naprednejšega, ki bi s podporo sodobnih IKT tehnologij v večji meri izpolnjeval potrebe starajoče se populacije in izboljšal kakovost življenja, hkrati pa zmanjševal zdravstvene stroške.
Pomen za razvoj Slovenije
Pomen javnozdravstvenih raziskav za družbeni in ekonomski razvoj države je že zaradi narave stroke velik.   DRUŽINSKA MEDICINA Družinska medicina (DM) predstavlja jedro osnovne zdravstvene dejavnosti, ki omogoča neposredni dostop vsem prebivalcem ne glede na naravo njihovih problemov. Z ustreznim preventivnim delovanjem, zgodnjim odkrivanjem bolezni, primarno zdravstvenim pristopom, vodenjem kroničnih bolnikov in paliativno oskrbo ter zdravljenjem na domu in pravočasnim vključevanjem drugih strokovnjakov ter ravni zdravstvene dejavnosti predstavlja najučinkovitejšo in najracionalnejšo obliko organizacije sistem zdravstvenega varstva. Z uvedbo referenčnih ambulant  je ta koncept v polnosti zaživel tudi v praksi. Proučili bomo delo v ruralnih ambulantah. Komunikacija z bolnikom predstavlja nenadomestljivi vir informacij. Običajno poteka v živo (v ambulanti, na hišnem obisku, v dežurni ambulanti ipd.), občasno po telefonu. Bolj kakovostna komunikacija prinaša večje zaupanje, kar je povezano s potencialno manjšimi stroški – manj nepotrebnih napotitev in diagnostičnih preiskav, ki bi jih bolniki sicer zahtevali, boljše sodelovanje v procesu zdravljenja, bolj verjetno izvajanje preventivnih ukrepov. Telesne in duševne posledice nasilja, pa tudi negativni vpliv na splošno zdravstveno stanje, povzročajo pogostejše vstopanje prizadetih posameznikov v zdravstveni sistem, zato tudi značilno večjo uporabo in obremenitev zdravstvenih storitev. Nepotrebne preiskave in hipermedikacija sodijo med možne posledice neprepoznanih žrtev nasilja v družini. Izboljševanje kakovosti, vsebine in izvajanja edukacije s področja DM na osnovi rezultatov raziskav bo omogočilo razvoj kakovostnejših izvajalcev zdravstvene oskrbe na področju družinske medicine.   NALEZLJIVE BOLEZNI  Program ima neposredne posledice za vse deležnike v državi od zdravstvenih domov do zasebnih zdravnikov in drugih zdravstvenih ustanov na primarni, sekundarni in terciarni ravni. Lahko ima vpliv tudi na slovensko infrastrukturo še zlasti glede preskrbe s pitno vodo, hrano in tudi na farmacevtsko panogo. Projekt ima lahko tudi neposreden pomen za izvajalce promocijskih kampanj na področju preventivne medicine in promocije zdravja.   DUŠEVNO ZDRAVJE Raziskovanje duševnega zdravju je ključno za načrtovanje ukrepov za preventivo duševnih težav in promocijo pozitivnega duševnega zdravja, kot tudi za delovanje na socialnem, gospodarskem in drugih področjih. Šele na podlagi ocene stanja prepoznavanja največjih problemov na področju duševnega zdravja, je možno tudi učinkovito, predvsem pa pravočasno ukrepanje in zmanjševanje finančnega in drugega bremena, ki ga skupnosti, družbi in državi prinašajo duševne bolezni in težave.   ZDRAVSTVENO VARSTVO Program je pomemben zaradi razvoja in uporabe metodologij za načrtovanje zdravstvenih zmogljivosti v Sloveniji ter za vrednotenje njihove učinkovitosti in kakovosti.   REHABILITACIJA Rezultati bodo pomembni za vse udeležence in zainteresirane za proces rehabilitacije: za paciente, zdravstvene strokovnjake, plačnike zdravstvenih storitev, sistem zdravstvenega varstva ter industrijo s področja telerehabilitacijskih storitev. Rezultati bodo spremenili proces rehabilitacije in njene tradicionalne metode. Klinične odločitve in programi rehabilitacije bodo temeljile na realnih podatkih funkcioniranja v pacientovem bivanjskem okolju, vodili in nadzorovali pa jih bodo izkušeni strokovnjaki s terciarne ravni. Trajanje rehabilitacije bo podaljšano in zato bolj učinkovito, rehabilitacijski programi pa bodo za paciente bolj dostopni, tudi v oddaljenih krajih. Končni rezultat bo večja samostojnost ter boljša kakovost življenja vključenih pacientov.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2015, 2016, 2017, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2015, 2016, 2017, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno