Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Konkurenčnost agroživilstva

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.03.00  Biotehnika  Rastlinska produkcija in predelava   
4.02.00  Biotehnika  Živalska produkcija in predelava   

Koda Veda Področje
S187  Družboslovje  Ekonomika kmetijstva 
Ključne besede
kmetijstvo, živilskopredelovalna industrija, kmetijska politika, konkurenčnost, indikatorji, sektorsko modeliranje, modeli kmečkih gospodinjstev, input-output modeli, socioekonomska struktura kmetijstva, neproizvodne funkcije kmetijstva, vertikalne integracije agroživilstva, skupna kmetijska politika EU, modeli odločanja
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (12)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  10890  dr. Emil Erjavec  Rastlinska produkcija in predelava  Vodja  2004 - 2008  1.187 
2.  16329  dr. Luka Juvančič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2006 - 2008  428 
3.  13487  dr. Stanko Kavčič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2006 - 2008  405 
4.  24297  dr. Maja Kožar  Rastlinska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2005 - 2008  198 
5.  19316  dr. Aleš Kuhar  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2005 - 2008  672 
6.  11171  dr. Martin Pavlovič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2004 - 2008  424 
7.  08718  dr. Miroslav Rednak  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2004 - 2008  505 
8.  27548  dr. Darja Regoršek  Živalska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2006 - 2008  69 
9.  10584  dr. Andrej Udovč  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2004 - 2008  563 
10.  04694  dr. Katja Vadnal  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2004 - 2008  517 
11.  05661  dr. Tinca Volk  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2006 - 2008  537 
12.  28498  dr. Jana Zurc  Rastlinska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2007 - 2008  14 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0401  Kmetijski inštitut Slovenije  Ljubljana  5055431  20.096 
2.  0416  Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije  Žalec  5051762000  4.269 
3.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  66.775 
Povzetek
Cilj raziskovanja programske skupine je sistemska in celovita obravnava različnih vprašanj konkurenčnosti agroživilstva. Pri tem nameravajo raziskovalci prenašati in oblikovati nova znanja, razvijati in dograjevati empirična orodja, izvajati prenos znanja v mednarodni prostor, pripravljati strokovne osnove za potrebe učinkovitejšega odločanja poslovnih subjektov in države, prenašati nova znanja v pedagoški proces ter skrbeti za razvoj znanstvenega podmladka na širšem vsebinskem področju agrarne ekonomike. Z razvojem temeljnih teoretičnih znanj bo okrepljena možnost uspešne izmenjave znanja in skupnega raziskovalnega dela na mednarodni ravni. Delo v okviru raziskovalne skupine razvrščamo v tri vsebinske sklope: indikatorji, modeli in instrumenti za krepitev konkurenčnosti. Za raziskovalno področje konkurenčnosti agroživilstva je predvideno delo na naslednjih indikatorjih konkurenčnosti: (i) mreža indikatorjev za presojo konkurenčnosti agroživilstva; (ii) agrarnopolitični informacijski sistem; (iii) koeficienti elastičnosti (odzivnosti) ponudbe in povpraševanja za ključne proizvode; (iv) socio-ekonomska struktura kmetijstva; (v) primerjalno kmetijsko pravo in (vi) institucionalna analiza kmetijstva in živilskopredelovalne industrije. Za pridobitev celovite ocene stanja konkurenčnosti, predvsem pa sposobnost napovedovanja učinkov in posledic spremenjenih ekonomskih razmer je predviden šele razvoj in vzdrževanje naslednjih ekonomskih modelov: (i) razvoj ekonomskega računa za kmetijstvo po dejavnostih; (ii) mednarodno kompatibilen parcialni sektorski model za presojo učinkov kmetijske politike; (iii) model splošnega ravnovesja s poudarjeno integracijo agroživilstva; (iv) regionalizirani input/output model za presojo alokacije dela; (v) parcialni sektorski model na osnovi pozitivnega matematičnega programiranja za presojo učinkov na ravni kmetijskih gospodarstev z dodatno presojo okoljskih učinkov; (vi) analiza odločitvenih procesov z uporabo modela kmečkih gospodinjstev in (vii) modeli mehanizmov odločanja kmetijske politike. Poseben poudarek pri raziskovalnem delu je namenjen tudi relevantnosti in uporabnosti rezultatov za nosilce odločanja v kmetijski politiki. V tem kontekstu je predvideno delo na iskanju izvirnih rešitev ali pa na prilagoditvi že obstoječih instrumentov za krepitev konkurenčnosti. Zajeta bodo naslednja vsebinska področja: (i) lista konkurenčnih proizvodov oz. proizvodnih tehnologij; (ii) vertikalne integracije in modeli trženja ter sledljivosti; (iii) možnosti uporabe sistemov kakovosti in varnosti hrane; (iv) možnosti e-poslovanja v kmetijstvu; (v) dodatne storitve kmečkih gospodinjstev; (vi) modeli trženjskih strategij; (vii) modeli za učinkovitejše delovanje trga s proizvodnimi dejavniki v kmetijstvu in (viii) racionalni in učinkoviti mehanizmi odločanja v kmetijski politiki.
Pomen za razvoj znanosti
Skupina deluje na različnih področjih agrarne ekonomike. Pomembni dosežki skupine so na področju sektorskega modeliranja tranzicjiskih in integracijskih procesov v kmetijstvu in živilstvu. Razvita je bila cela družina sektorskih modelov (model parcialnega ravnovesja, model splošnega ravnovesja, Input/output model, linearni model kmetijskega gospodarstva, statistični deterministični model kmetijskega gospodarstva), prvič apliciranih na podatkih slovenskega agro-živilstva z izvirnimi rešitvami modeliranja političnih instrumentov in transmisije cen. Modeli omogočajo presojo različnih pristopnih učinkov v EU in sprememb ekonomskega okolja. Pomembni dosežki so tudi na proučevanju odzivanja delovne sile v kmetijstvu na spremembe ekonomskega in socialnega okolja skozi čas. Neoklasični model kmetijskega gospodarstva je bil prvič apliciran na podatkih za tranzicjiske države. Izvirno sta bili povezani politično-ekonomska in tekstualna diskurzivna analiza pri presoji diskurzov Skupne kmetijske politike, analizirano na podlagi govorov komisarjev EU in presoje politično-ekonomskih reformnih procesov. Skupina je v tem obdobju imela skoraj 10 različnih projektov EU (5,6 in 7 OP), kar pomeni, da je izjemno integrirana v mednarodno raziskovalno okolje in je referenčna točka za raziskovalno delo na različnih področjih agrarne ekonomike v EU. Skupina je med tistimi v Sloveniji, ki ima najvišji deleže EU projektov na raziskovalca.
Pomen za razvoj Slovenije
Skupina izvaja ključno raziskovalno podporo nosilcem odločanja na področju kmetijske politike v Sloveniji. Izvaja se stalni monitoring stanja v kmetijstvu, kmetijske politike in živilske industrije, ki je standardiziran v obliki indikatorjev, ki na podlagi standardnih metod presoje sektorskih in agrarnopolitičnih učinkov, omogočajo stalno spremljanje in analizo. Dela so predstavljena državnih organom in nevladnim organizacijam na letni ravni. Prav tako skupina sodeluje z rezultati svojega strokovno-svetovalnega in raziskovalnega dela pri vseh ključnih odločitvah v povezavi s kmetijsko politiko. V tem obdobju je bila to predvsem uvedba nove sheme neposrednih plačil in programa razvoja podeželja za obdobje 2007-2013. Izvedene so bile različne študije in ekspertize, ki so podprle odločanje vladnih organov na področju kmetijstva. Skupina je s študijami podprla tudi odločanje Slovenije v organih Sveta Evropske unije. Posamezni raziskovalci izvajajo tudi različne druge strokovne naloge za naročnike iz državne uprave in gospodarstva. Skupina je na ta način pridobila precejšnja dodatna sredstva za raziskovalno delo. PS vključuje raziskovalce treh različnih raziskovalnih inštitucij in je tako z izjemo ene ustanove zajela vse raziskovalce v Sloveniji na področju agrarne ekonomike. Tak pristop omogoča koordiniran in vzajemen razvoj agrarne ekonomike kot znanstvene vede, omogoča pretok kadrov in idej ter prispeva k hitrejši integraciji področja v mednarodno izmenjavo znanj. Skupina predstavlja Slovenijo na področju kmetijske politike v OECD, Evropski komisiji, pomembno vlogo pa tudi odigrava pri razvoju in integraciji raziskovalnega dela na področju agrarne ekonomike v državah Zahodnega Balkana, o čemer pričajo številni projekti in nagrade.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno