Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Ekonomika agroživilstva in naravnih virov

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.02.00  Biotehnika  Živalska produkcija in predelava   
4.03.00  Biotehnika  Rastlinska produkcija in predelava   

Koda Veda Področje
S187  Družboslovje  Ekonomika kmetijstva 

Koda Veda Področje
4.01  Kmetijske vede in veterina  Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
Ključne besede
kmetijstvo, živilskopredelovalna industrija, kmetijska politika, konkurenčnost, indikatorji, sektorsko modeliranje, modeli kmečkih gospodinjstev, input-output modeli, socioekonomska struktura kmetijstva, neproizvodne funkcije kmetijstva, vertikalne integracije agroživilstva, skupna kmetijska politika EU, modeli odločanja
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (14)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  10890  dr. Emil Erjavec  Rastlinska produkcija in predelava  Vodja  2009 - 2013  1.182 
2.  16329  dr. Luka Juvančič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2013  422 
3.  13487  dr. Stanko Kavčič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2012  405 
4.  24297  dr. Maja Kožar  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2012  197 
5.  19316  dr. Aleš Kuhar  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2012  670 
6.  29181  dr. Vesna Miličić  Interdisciplinarne raziskave  Raziskovalec  2009 - 2013  62 
7.  11171  dr. Martin Pavlovič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2013  423 
8.  08718  dr. Miroslav Rednak  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2012  505 
9.  27548  dr. Darja Regoršek  Živalska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2009 - 2010  69 
10.  10584  dr. Andrej Udovč  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2013  560 
11.  04694  dr. Katja Vadnal  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2012  516 
12.  05661  dr. Tinca Volk  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2013  537 
13.  28498  dr. Jana Zurc  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2010  14 
14.  29649  dr. Jaka Žgajnar  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2010 - 2013  233 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0401  Kmetijski inštitut Slovenije  Ljubljana  5055431  20.018 
2.  0416  Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije  Žalec  5051762000  4.259 
3.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  66.279 
Povzetek
Cilj raziskovanja programske skupine je sistemska in celovita obravnava različnih vprašanj konkurenčnosti agroživilstva. Pri tem nameravajo raziskovalci prenašati in oblikovati nova znanja, razvijati in dograjevati empirična orodja, izvajati prenos znanja v mednarodni prostor, pripravljati strokovne osnove za potrebe učinkovitejšega odločanja poslovnih subjektov in države, prenašati nova znanja v pedagoški proces ter skrbeti za razvoj znanstvenega podmladka na širšem vsebinskem področju agrarne ekonomike. Z razvojem temeljnih teoretičnih znanj bo okrepljena možnost uspešne izmenjave znanja in skupnega raziskovalnega dela na mednarodni ravni. Delo v okviru raziskovalne skupine razvrščamo v tri vsebinske sklope: indikatorji, modeli in instrumenti za krepitev konkurenčnosti. Za raziskovalno področje konkurenčnosti agroživilstva je predvideno delo na naslednjih indikatorjih konkurenčnosti: (i) mreža indikatorjev za presojo konkurenčnosti agroživilstva; (ii) agrarnopolitični informacijski sistem; (iii) koeficienti elastičnosti (odzivnosti) ponudbe in povpraševanja za ključne proizvode; (iv) socio-ekonomska struktura kmetijstva; (v) primerjalno kmetijsko pravo in (vi) institucionalna analiza kmetijstva in živilskopredelovalne industrije. Za pridobitev celovite ocene stanja konkurenčnosti, predvsem pa sposobnost napovedovanja učinkov in posledic spremenjenih ekonomskih razmer je predviden šele razvoj in vzdrževanje naslednjih ekonomskih modelov: (i) razvoj ekonomskega računa za kmetijstvo po dejavnostih; (ii) mednarodno kompatibilen parcialni sektorski model za presojo učinkov kmetijske politike; (iii) model splošnega ravnovesja s poudarjeno integracijo agroživilstva; (iv) regionalizirani input/output model za presojo alokacije dela; (v) parcialni sektorski model na osnovi pozitivnega matematičnega programiranja za presojo učinkov na ravni kmetijskih gospodarstev z dodatno presojo okoljskih učinkov; (vi) analiza odločitvenih procesov z uporabo modela kmečkih gospodinjstev in (vii) modeli mehanizmov odločanja kmetijske politike. Poseben poudarek pri raziskovalnem delu je namenjen tudi relevantnosti in uporabnosti rezultatov za nosilce odločanja v kmetijski politiki. V tem kontekstu je predvideno delo na iskanju izvirnih rešitev ali pa na prilagoditvi že obstoječih instrumentov za krepitev konkurenčnosti. Zajeta bodo naslednja vsebinska področja: (i) lista konkurenčnih proizvodov oz. proizvodnih tehnologij; (ii) vertikalne integracije in modeli trženja ter sledljivosti; (iii) možnosti uporabe sistemov kakovosti in varnosti hrane; (iv) možnosti e-poslovanja v kmetijstvu; (v) dodatne storitve kmečkih gospodinjstev; (vi) modeli trženjskih strategij; (vii) modeli za učinkovitejše delovanje trga s proizvodnimi dejavniki v kmetijstvu in (viii) racionalni in učinkoviti mehanizmi odločanja v kmetijski politiki.
Pomen za razvoj znanosti
Programska skupina sistematično in celovito obravnava različna vprašanja agrarne ekonomike povezana s pojmom konkurenčnosti agroživilstva. Posebej bi izpostavili naslednje dosežke: - Razvita in nadgrajena so nova vrhunska empirična orodja in pristopi, med katerimi omenimo predvsem kombiniranje kvantitativnih orodij splošnega in delnega ravnovesja za presojo učinkov politike razvoja podeželja (CAPRI-RD), DEXI model za presojo sort hmelja, model za presojo tveganj v kmetijstvu na temelju podatkov o kmetijskih gospodarstev, ki aplicirajo za subvencije v Slovenji, orodje za presojo proračunskih transferjev kmetijske politike (APM); - Uvedba novih kvantitativnih pristopov in analiza različnih vprašanj presoje družbenih vprašanj in učinkov politike (prostorska ekonometrija, agentno modeliranje (ABM), učinkov na cenovna razmerja v agro-živilski verigi (model vektorske avtoregresije). - Razvoj novih tipologij občin in kmetijskih gospodarstev (multivariatna regresija in clusterska analiza). - Izvirno politično-ekonomsko analizo koncepta in odločanja v Skupni kmetijski politiki (s pomočjo ontološkega realizma, policy modelov in diskurzivne analize). Skupina se je utrdila kot referenčna nacionalna skupina, združujoča raziskovalce treh ustanov, na področju ekonomike agroživilstva in ekonomike naravnih virov. Posebej poudarimo, da skupina beleži visoko koncentracijo EU projektov (OP in drugih) na posameznega člana skupine in njihova uspešna zaključitev, skupina postaja uveljavljeni člen mednarodne znanstvene skupnosti na področju agrarne ekonomike in ekonomike naravnih virov.
Pomen za razvoj Slovenije
Skupina s svojimi izsledki deluje predvsem na področju javnega interesa . Analizira stanja, presoja učinke spremenjenih ekonomskih razmer in predvsem učinke javnih politik na področju kmetijstva, živilstva, naravnih virov in razvoja podeželja na ravni države, Evropske unije, posameznih gospodarskih subjektov in lokalnih skupnosti. V zadnjem obdobju izpostavimo predvsem naslednje rezultate raziskovalnega in strokovnega dela, ki so imeli neposredni učinek na odločanje javnih organov v kmetijstvu: - stalni monitoring stanja v kmetijstvu in kmetijski politiki, rezultati predstavljeni stalno vladi Republike Slovenije (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje); na Odboru za kmetijstvu Državnega zbora in posvetih Kmetijsko-gozdarske zbornice in Zadružne zveze Slovenije kot osnova za presojo deležnikov o stanju in učinkih politike; - presoje sprememb Skupne kmetijske politike v postopkih reform po letu 2009 kot osnova za pogajalska stališča Republike Slovenije v pogajanjih v Svetu; - presoja sprememb proračuna EU na področju kmetijstva kot osnova za pogajalska stališča Republike Slovenije v pogajanjih o večletnem finančnem okvirju EU (2014-2020); - presoja različnih ukrepov in vprašanj Skupne kmetijske politike za Evropski parlament (naložbe v kmetijstvu, vprašanje majhnih kmetij) - analiza in presoja kmetijskih politik za države Zahodnega Balkana (FAO projekti). Izvedene so bile tudi modelne ekonomske ocene tržnih zakupnin za kmetijska in gozdarska zemljišča (Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS), ocene stroškov okoljsko prijaznejših tehnologij pridelav (MKO) in modelnih ocen standardiziranih outputov kmetijstva (SURS), ki so podprle odločanje vladnih organizacij. Izdelane so bile tudi različne socio-ekonomske presoje spremenjenih gospodarskih ali naravnih razmer na kmetijstvo, ali kmetijstva na naravne vire za različne javne naročnike in lokalne skupnosti, ki so prav tako podprle odločanje organov teh ustanov. Skupina je aktivna tudi pri organizaciji znanstvenih srečanj. V okviru evropskega združenja agrarnih ekonomistov je organizirala seminar o razvoju podeželja, je ključni organizator njenega evropskega kongresa v letu 2014. Organizirajo se tudi nacionalne znanstvene prireditve v okviru Društva agrarnih ekonomistov DAES (zadnja leta 2013). Skupina uspešno prenaša raziskovalne dosežke tudi v pedagoški proces na vseh treh stopnja univerzitetnega izobraževanja na področju agrarne ekonomike in ekonomike naravnih virov. V okviru skupine nastaja tudi velika večina doktorskih nalog s področja agrarne ekonomike v Sloveniji.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno