Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Raziskave slovenske glasbene preteklosti

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.08.00  Humanistika  Muzikologija   

Koda Veda Področje
H320  Humanistične vede  Muzikologija 
Ključne besede
glasba, zgodovina, srednji vek, renesansa, barok, klasicizem, romantika, glasba 20. stol., moderna, modernizem, zgodovinska avantgarda, popis virov, bibliografija, glasbena teorija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (10)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  21448  dr. Alenka Bagarič  Muzikologija  Mladi raziskovalec  2004 - 2007  62 
2.  12243  dr. Matjaž Barbo  Muzikologija  Raziskovalec  2004  490 
3.  15372  dr. Nataša Cigoj Krstulović  Muzikologija  Raziskovalec  2004 - 2008  148 
4.  03365  dr. Ivan Klemenčič  Muzikologija  Raziskovalec  2004  380 
5.  13137  dr. Metoda Kokole  Muzikologija  Raziskovalec  2004 - 2008  422 
6.  13612  dr. Aleš Nagode  Muzikologija  Raziskovalec  2004  337 
7.  09622  dr. Jurij Snoj  Muzikologija  Vodja  2004 - 2008  299 
8.  15699  dr. Leon Stefanija  Muzikologija  Raziskovalec  2004  481 
9.  27509  dr. Katarina Šter  Humanistika  Mladi raziskovalec  2006 - 2008  419 
10.  29393  dr. Maruša Zupančič  Muzikologija  Mladi raziskovalec  2008  68 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000  62.515 
Povzetek
Predmet raziskav je slovenska glasba kot umetnost, predvsem njen zgodovinski vidik od srednjega veka do danes. Raziskave zajemajo dokumentarno, biografsko, analitično in sintetično znanstveno obravnavo. Vsebinsko se bodo osredotočale na raziskavo enoglasnih in polifonih repertoarjev do nastopa monodije; na skladatelje Giacoma Gorzanisa, Gabriella Pulitija, Antonia Tarsio in J. K. Dolarja; na cerkveno glasbo poznega klasicizma na Slovenskem, na vlogo in pomen zborovstva v obdobju do prve svetovne vojne ter na vprašanje simfonične umetnosti po drugi vojni.
Pomen za razvoj znanosti
Program "Raziskave slovenske glasbene preteklosti" je posvečen zgodovini glasbe na Slovenskem. Kot tak vključuje specialistične raziskave posameznih obdobij, med katerimi so srednji vek (srednjeveški glasbeni rokopisi slovenskih hranišč), reformacija, glasba 17. in 18. stol. na Slovenskem (glasba aristokratskega in meščanskega interjera, operno uprizarjanje, skladatelji, glasba sakralnih prostorov), glasba 19. stol. (glasbeno življenje meščanskih plasti, nastajanje nacionalne glasbene kulture, slovenski skladatelji 19. in zgodnjega 20. stol.). Na vsakem od omenjenih področij je v okviru programskega dela nastala vrsta specialističnih razprav. S temi razpravami se je dosedanje vedenje povečalo, mestoma korigiralo, pogosto pa dopolnilo in hkrati reinterpretiralo (tako npr. pri rekonstruiranju opernega uprizarjanja v Ljubljani, ki se je ob primerjavi s sosednjimi notranjeavstrijskimi središči pokazalo v novi luči). Poudariti je treba, da je sodobna zgodovina glasbe (historična muzikologija) močno specializirana; popolno sliko o dogajanju v določenem času je mogoče dobiti le z upoštevanjem vsega ohranjenega zgodovinskega gradiva (zapisane glasbe, poročil o glasbenih dogodkih, delovanju glasbenih institucij, glasbenikov). Številne razprave raziskovalcev programske skupine so bile objavljene v širši znanstveni javnosti dostopnih jezikih; poleg tega so se raziskovalci skupine redno udeleževali mednarodnih znanstvenih srečanj, na katerih so pred mednarodno znanstveno publiko referirali o glasbi s slovenskega prostora. Prav s tem pa so prispevali k boljšemu poznavanju posameznih obdobij v evropski glasbeni in kulturni zgodovini.
Pomen za razvoj Slovenije
Program "Raziskave slovenske glasbene preteklosti" je edini zgodovini glasbe na Slovenskem posvečeni program, kar pomeni, da ima v slovenski humanistiki nepogrešljivo mesto. Čeprav je glasba del vsakdanjega življenja vsake zgodovinske skupnosti, sta raziskovanje glasbe ter refleksija o njej na Slovenskem zanemarjeni področji. Raziskovalci programske skupine so se skladno s svojo specialistično strokovnostjo ukvarjali z različnimi vprašanji ali aspekti posemeznih obdobij slovenske glasbene in kulturne zgodovine; pri tem so izhajali iz miselnih in metodoloških izhodišč sodobne historične muzikologije, ki so jih aplicirali na slovensko gradivo. Njihove razprave imajo tako v kulturnem življenju sodobne slovenske družbe dvojni pomen: po eni strani predstavljajo nove sodobne interpretacije posameznih segmentov slovenske kulturne zgodovine, po drugi pa v slovsnekem prostoru uzaveščajo pomen glasbe kot kulturnega fenomena z močno zgodovinsko razsežnostjo.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno