Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Farmacevtska kemija: načrtovanje, sinteza in vrednotenje učinkovin

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.09.00  Naravoslovje  Farmacija   
1.04.00  Naravoslovje  Kemija   
4.06.00  Biotehnika  Biotehnologija   
3.04.00  Medicina  Onkologija   

Koda Veda Področje
3.01  Medicinske in zdravstvene vede  Temeljna medicina 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (57)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  21456  dr. Marko Anderluh  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2014  371 
2.  27588  dr. Andrej Babič  Farmacija  Raziskovalec  2009  19 
3.  34508  dr. Boris Brus  Farmacija  Mladi raziskovalec  2011 - 2014  73 
4.  34510  Luka Cergol  Farmacija  Tehnični sodelavec  2011 
5.  19062  dr. Jožko Cesar  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2014  69 
6.  19281  dr. Zdenko Časar  Kemija  Raziskovalec  2012 - 2014  166 
7.  26498  dr. Teja Čelhar  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2010  38 
8.  31879  Petra Ferkov    Tehnični sodelavec  2014 
9.  33295  dr. Anja Fic  Farmacija  Mladi raziskovalec  2010 - 2013  10 
10.  26512  dr. Rok Frlan  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2014  113 
11.  32034  dr. Martina Gobec  Onkologija  Raziskovalec  2009 - 2014  179 
12.  15284  dr. Stanislav Gobec  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2014  839 
13.  35432  dr. Darja Gramec Skledar  Farmacija  Mladi raziskovalec  2012 - 2014  36 
14.  33052  dr. Žiga Hodnik  Farmacija  Raziskovalec  2014  29 
15.  32036  dr. Martina Hrast Rambaher  Farmacija  Raziskovalec začetnik  2009 - 2014  130 
16.  24400  dr. Janez Ilaš  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2014  247 
17.  30616  dr. Rade Injac  Farmacija  Raziskovalec  2011 - 2012  142 
18.  26496  dr. Žiga Jakopin  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2014  195 
19.  28220  dr. Damjan Janeš  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2014  233 
20.  21459  dr. Nataša Karas Kuželički  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2014  174 
21.  01463  dr. Danijel Kikelj  Farmacija  Vodja  2009 - 2014  566 
22.  21692  Irena Klančnik Mavec    Tehnični sodelavec  2012 
23.  30698  dr. Jakob Kljun  Kemija  Raziskovalec  2014  180 
24.  36438  dr. Damijan Knez  Farmacija  Mladi raziskovalec  2013 - 2014  202 
25.  26495  dr. Nina Kočevar Glavač  Farmacija  Raziskovalec  2012 - 2014  238 
26.  32321  dr. Katra Kolšek  Farmacija  Mladi raziskovalec  2009 - 2013  17 
27.  33908  dr. Urban Košak  Farmacija  Mladi raziskovalec  2012 - 2014  58 
28.  27782  dr. Andreja Kovač  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2010  84 
29.  32130  dr. Boris Kramberger  Kemija  Raziskovalec začetnik  2014  18 
30.  17436  Marija Krbavčič    Tehnični sodelavec  2009 - 2012 
31.  37669  dr. Andraž Lamut  Farmacija  Tehnični sodelavec  2014  15 
32.  25491  dr. Miha Milek  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2009 - 2011  58 
33.  12443  dr. Irena Mlinarič Raščan  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2014  533 
34.  23419  dr. Janez Mravljak  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2014  203 
35.  17437  Marjeta Mulej    Tehnični sodelavec  2009 - 2014 
36.  19061  dr. Aleš Obreza  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2014  331 
37.  28861  dr. Stane Pajk  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2011  189 
38.  19317  dr. Lucija Peterlin Mašič  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2014  407 
39.  29602  dr. Matevž Prijatelj  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2012  32 
40.  32900  dr. Nataša Radić  Medicina  Raziskovalec  2011  36 
41.  23549  dr. Robert Roškar  Farmacija  Raziskovalec  2009  304 
42.  37050  dr. Kaja Rožman  Farmacija  Mladi raziskovalec  2014  18 
43.  08519  dr. Marija Sollner Dolenc  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2014  660 
44.  30816  dr. Izidor Sosič  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2014  251 
45.  25490  dr. Matej Sova  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2014  163 
46.  28862  dr. Roman Šink  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2014  35 
47.  29903  dr. Veronika Škedelj  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2014  29 
48.  35325  Martina Tekavec    Tehnični sodelavec  2012 - 2014 
49.  28334  dr. Tihomir Tomašić  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2014  374 
50.  31492  dr. Uroš Trstenjak  Farmacija  Mladi raziskovalec  2009 - 2012  18 
51.  29773  dr. Samo Turk  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2013  88 
52.  09635  dr. Andrej Umek  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2011  171 
53.  34512  dr. Dunja Urbančič  Farmacija  Mladi raziskovalec  2011 - 2014  61 
54.  17438  Damijana Zalar    Tehnični sodelavec  2009 - 2014 
55.  18633  dr. Anamarija Zega  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2014  186 
56.  28905  dr. Nace Zidar  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2014  219 
57.  26493  dr. Matej Živec  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2014  20 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0787  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo  Ljubljana  1626973  17.216 
Povzetek
Cilj raziskovalnega programa je odkrivanje novih učinkovin in razjasnjevanje mehanizma njihovega delovanja na molekularnem nivoju. Program obsega racionalno načrtovanje učinkovin na osnovi znanih in novih validiranih tarč, sintezo in izolacijo učinkovin ter njihovo biološko in fizikalno kemijsko vrednotenje. Validirane tarče bomo izbirali med proteini z znano trodimenzionalno strukturo, ki so dostopne v bazi PDB, v okviru lastnih farmakogenomskih raziskav pa si bomo prizadevali odkriti, izolirati in validirati nove tarčne makromolekule. Med encimi z znano trodimenzionalno strukturo bomo kot tarče za razvoj inhibitorjev izbrali encime koagulacijske kaskade, Mur ligaze in antigen 85C, med receptorji pa integrin alfa-V-beta-3. Z analizo ekspresije genov s tehnologijo mikromrež načrtujemo identifikacijo, izolacijo in validacijo novih tarčnih makromolekul, ki so udeležene v regulaciji apoptoze. Med inhibitorji encimov koagulacijske kaskade se bomo zlasti posvetili načrtovanju dualnih in multiplih inhibitorjev, ki so aktualni kot nove antitrombotične učinkovine. Naš cilj je tudi razvoj inhibitorjev ključnih encimov, ki katalizirajo znotrajcelične stopnje biosinteze bakterijskega peptidoglikana (MurA do Mur F) kot potencialnih novih kemoterapevtikov. Načrtovanje inhibitorjev antigena 85 C, ki je ključnega pomena za biosintezo celične stene pri mikobakterijah, ima za cilj pripravo novih protituberkuloznih učinkovin z novim mehanizmom delovanja. Na osnovi nedavno objavljene kristalne strukture integrina alfa-V-beta-3 v kompleksu z ligandom cRGDfV bomo načrtovali antagoniste integrinov, ki so kot adhezijski receptorji udeleženi mdr. pri procesih agregacije trombocitov, metastaziranja, angiogeneze in remodelacije tkiva. Regulacija procesa apoptoze je aktualno vprašanje v procesu tumorogenze, imunskih bolezni in pridobljene odpornosti na zdravila, zato razumevanje mehanizmov regulacije apoptoze in sposobnost modulacije tega procesa obetata racionalnejši pristop k načrtovanju protitumornih in imunomodulatornih učinkovin. Pri načrtovanju inhibitorjev encimov in antagonistov receptorjev bomo uporabljali in razvijali koncepte oponašanja skupin, ki so v naravnih ligandih pomembne za interakcijo s tarčnimi makromolekulami, z njihovimi mimetiki. Načrtovani nizkomolekularni ligandi bodo glede na svojo farmacevtsko kemijsko naravo peptidomimetiki, glikomimetiki in mimetiki lipidov, pogosto pa bomo v molekuli liganda smiselno uporabili kombiniran mimetični princip, npr. kombinacijo glikomimetika in peptidomimetika. Pomemben segment dela programske skupine bosta predstavljala načrtovanje in sinteza peptidomimetikov, glikomimetikov in mimetikov lipidov. Načrtovane in sintetizirane inhibitorje encimov in antagoniste receptorjev bomo biološko vrednotili v in vitro testnih sistemih, za najboljše spojine vodnice pa bomo poskusili dobiti kristalne strukture v kompleksih s tarčnimi makromolekulami. Tako dobljene podatke bomo uporabili za načrtovanje v naslednjem ciklusu, z namenom priprave visoko učinkovitih in selektivnih inhibitorjev encimov in antagonistov receptorjev z učinkovinam primernimi lastnostmi. Spojine vodnice bomo iskali tudi med spojinami naravnega izvora s ciljanim rešetanjem rastlinskih izvlečkov v testnih sitemih specifičnih za tarčne makromolekule. Z namenom študija mehanizma delovanja novih učinkovin bomo raziskovali tudi možnosti priprave selektivnih in specifičnih spinskih označevalcev in možnosti označevanja biološko zanimivih molekul naravnega in sinteznega izvora kot orodij za študij interakcij s tarčnimi makromolekulami in študij lastnosti kompleksnih bioloških sistemov, npr. proteinov in membran ter večfaznih farmacevtskih sistemov. Proučevali bomo tudi sintezo lovilcev radikalov z različnimi lastnostmi porazdeljevanja v vzorcu za proučevanje radikalskih oksidacij v farmacevtskih in bioloških sistemih.
Pomen za razvoj znanosti
Pomen rezultatov raziskovalnega programa za razvoj znanosti je v pripravljenih novih biološko aktivnih spojinah z možnostjo njihovega razvoja do učinkovin na aktualnih terapevtskih področjih ter v razvoju metod za načrtovanje, sintezo in študij delovanja učinkovin na molekularnem nivoju. Raziskovalni program je dal v obdobju 2009-2014 pomemben znanstven prispevek k odkrivanju novih protibakterijskih učinkovin z novimi mehanizmi delovanja (inhibitorji MurA-F, inhibitorji D-Ala-D-Ala ligaze, inhibitorji D-aspartat ligaze, inhibitorji transglikozilazne in transpeptidazne domene penicilin vezočih proteinov, inhibitorji giraze B in topoizomeraze IV), ki je zaradi vedno bolj grozeče resistentnosti bakterij velik izziv za znanost v širšem svetovnem smislu. Glikomimetični antagonisti receptorja DC-SIGN (lektina udeleženega v prepoznavanju in odstranjevanju patogenov v zgodnjih fazah infekcije) z visoko vezavno afiniteto v primerjavi z D-manozo so pomemben prispevek k odkrivanju novih protimikrobnih zdravilnih učinkovin. Rezultat dela na področju DC-SIGN nudi možnost za ustanovitev spin-off podjetja. Pogostnost kardiovaskularnih in še zlasti trombotičnih obolenj zlasti v razvitih državah zahteva intenzivno iskanje novih novih antitrombotikov. Rezultati programa pri proučevanju koncepta dvojnih antitrombotičnih učinkovin (inhibitorji trombina/ antagonisti receptorja za fibrinogen, inhibitorji faktorja Xa/antagonisti fibrinogenskega receptorja) bi lahko bili osnova za antitrombotična zdravila prihodnosti. Uvajanje sodobnih genomskih tehnologij, interdisciplinarni pristop in močno mednarodna povezanost programa so omogočili uspešno iskanje in identifikacijo novih pro-apoptotičnih molekul. Razumevanje mehanizmov regulacije apoptoze in sposobnost modulacije tega procesa obetajo racionalnejši pristop k načrtovanju novih učinkovin in terapije. Pripravljeni nizkomolekularni inhibitorji 17ß-hidroksisteroid-dehidrogenaz (17-HSD) in aldo-keto-reduktaz AKR1C1-AKR1C4 imajo potencial za razvoj učinkovin za zdravljenje hormonsko odvisnih rakov. Identificirani novi inhibitorji katepsina H in L, agonisti in antagonisti receptorjev NOD2 in NOD1, novi modulatorji napetostno odvisnih natrijevih kanalov in PXR antagonisti, zaviralci encima butirilholin-esteraze, ki je pomembna tarča za lajšanje simptomov Alzheimerjeve bolezni in ligandi FimH - adhezijskega receptorja za ogljikove hidrate so pomemben prispevek k razvoju učinkovin na različnih terapevtskih področjih. Pomen rezultatov raziskovalnega raziskovalnega programa za znanost v širšem(svetovnem smislu je tako v - odkritju novih selektivnih inhibitorjev encimov in antagonistov receptorjev kot novih antitrombotičnih, protibakterijskih, in protitumornih učinkovin s potencialom za razvoj v farmacevtski industriji; - vpeljavitvi koncepta načrtovanja multiplih ligandov kot nove paradigme odkrivanja protibakterijskih, antitrombotičnih in protitumornih učinkovin - identifikaciji novih tarčnih makromolekul v regulaciji apoptoze in razvoj učinkovin, ki modulirajo njihovo aktivnost - razvoju novih pristopov načrtovanja in sinteze multiplih ligandov - razvoju novih pristopov racionalnega načrtovanja in sinteze učinkovin - razvoju novih sinteznih metod - razvoju novih mimetikov peptidov, sladkorjev in lipidov - razvoju novih molekulskih orodij za študij bioloških makromolekul in bioloških procesov
Pomen za razvoj Slovenije
Glede na izjemno velik družbeno-ekonomski pomen farmacevtske industrije v Sloveniji so raziskave novih učinkovin eden od načinov, ki bi domači farmacevtski industriji v sodelovanju s strateškimi partnerji lahko omogočil trajnostni razvoj. Kljub temu, da je domača farmacevtska industrija generična, to ne izključuje njenega razvoja in usmerjenosti v raziskovalno usmerjeno farmacevtsko industrijo v prihodnosti. Zato je izobraževanje kreativnih in kompetentnih znanstvenikov, ki izhajajo iz našega programa, pomemben doprinos k tej pomembni družbeno-ekonomski nalogi. V okviru raziskovalnega programa smo generirali nova in osvajali obstoječa znanja, ki so pomembna za trajnostni razvoj raziskav povezanih z zdravili in razvoj farmacevtske industrije v Sloveniji. Večina rezultatov raziskovalnega programa v obdobju 2009-2014 sicer sodi na področje temeljnega znanja o terapevtski modulaciji izbranih tarč udeleženih pri številnih patoloških procesih, ki so pomembni za razvoj novih zdravilnih učinkovin s strani inovatorske farmacevtske industrije, vendar pa imajo nekateri rezultati, zaščiteni s podeljenimi patenti, potencial za direktno uporabo pri razvoju novih učinkovin v farmacevtski industriji preko licenciranja. Nove biološko aktivne spojine z visokim potencialom za razvoj v spojine vodnice in učinkovine so odlično izhodišče za razvoj v inovativna zdravila v sodelovanju med slovensko in mednarodno farmacevtsko industrijo. Rezultati povezani z razvojem alternativnih sinteznih poti, zaščitenih s patentnimi prijavami, so direktno uporabni za generično farmacevtsko industrijo v Sloveniji. Številni podeljeni nacionalni patenti omogočajo trženje nekaterih produktov rastlinskega izvora s strani slovenskega privatnega podjetja. Določeni rezultati raziskovalnega programa so dosegli nivo tehnološke dovršenosti, ki omogoča ustanovitev “spin-off” podjetja. Pridobljene informacije o pojavih in škodljivih učinkih nekaterih kemikalij na zdravje človeka bodo imele pomemben doprinos pri pripravi smernic, harmonizacijo direktiv in predpisov ter oceno in upravljanje tveganja na nacionalni in evropski ravni, kar bo značilno prispevalo k zaščiti zdravja ljudi. V okviru raziskovalnega programa v obdobju 2009-2014 izobraženi mladi doktorji znanosti so vrhunsko usposobljeni za samostojno delo v raziskovalnih laboratorijih farmacevtske industrije, kjer bodo predstavljali nova raziskovalna jedra. Seveda bodo doktorji znanosti, ki so izšli iz programa, kot vrhunski strokovnjaki usposobljeni tudi za ustvarjalno delovanje na univerzi, v raziskovalnih inštitutih in v ustreznih strokovno zahtevnih službah državne uprave. Šestindvajset uspešno zaključenih doktoratov znanosti, pri katerih so bili mentorji člani naše programske skupine, so eden od ključnih družbeno-ekonomskih dosežkov raziskovalnega programa. Doseganje znanstvene odličnosti, ki je bil eden od glavnih ciljev raziskovalnega programa, je preko objav v vodilnih znanstvenih revijah ter predstavitve rezultatov na najpomembnejših mednarodnih konferencah po svetu pomembno prispevalo k ugledu slovenske znanosti. Široka mreža mednarodnega sodelovanja, ki je ena od pomembnih značilnosti tega programa, je odličen način za promocijo slovenske znanosti in vzpostavitev strateških povezav, ki bodo prispevale k slovenski in svetovni znanosti. Omenjene aktivnosti so in bodo pomembno prispevale k prepoznavnosti Slovenije in k utrjevanju slovenske nacionalne identitete v Evropi in v svetu. Pomemben družbeno ekonomski vidik predstavlja tudi načrtna predstavitev rezultatov raziskovalnega programa študentom in širši populaciji preko različnih medijev in s tem doprinos k popularizaciji znanosti med mladimi in v družbi.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno