Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARRS

Teorija grafov

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.01.00  Naravoslovje  Matematika   
1.07.00  Naravoslovje  Računalniško intenzivne metode in aplikacije   
2.07.00  Tehnika  Računalništvo in informatika   

Koda Veda Področje
P110  Naravoslovno-matematične vede  Matematična logika, teorija množic, kombinatorika 

Koda Veda Področje
1.01  Naravoslovne vede  Matematika 
Ključne besede
topološka teorija grafov, barvanja grafov, grafovski produkti, metrična teorija grafov, teorija algoritmov, minorji grafov, povezanost, diskretna geometrija.
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (34)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  35352  dr. Jernej Azarija  Naravoslovje  Mladi raziskovalec  2012 - 2014  25 
2.  22402  dr. Drago Bokal  Naravoslovje  Raziskovalec  2009 - 2014  234 
3.  17005  dr. Boštjan Brešar  Naravoslovje  Raziskovalec  2009 - 2014  387 
4.  25993  dr. Sergio Cabello Justo  Naravoslovje  Raziskovalec  2009 - 2014  214 
5.  23411  dr. Jože Dedič  Naravoslovje  Raziskovalec  2014  38 
6.  32028  dr. Tanja Dravec  Naravoslovje  Raziskovalec  2009 - 2014  130 
7.  29585  dr. Rok Erman  Naravoslovje  Mladi raziskovalec  2009 - 2012  14 
8.  16332  dr. Gašper Fijavž  Naravoslovje  Raziskovalec  2009 - 2014  118 
9.  34564  dr. David Gajser  Naravoslovje  Mladi raziskovalec  2011 - 2014  31 
10.  29919  dr. Marko Jakovac  Naravoslovje  Raziskovalec  2011 - 2014  158 
11.  24751  dr. Janja Jerebic  Družboslovje  Raziskovalec  2011 - 2014  104 
12.  11220  dr. Martin Juvan  Naravoslovje  Raziskovalec  2009 - 2012  235 
13.  05949  dr. Sandi Klavžar  Naravoslovje  Vodja  2009 - 2014  1.139 
14.  22401  dr. Matjaž Konvalinka  Naravoslovje  Raziskovalec  2011  113 
15.  25571  dr. Matjaž Kovše  Naravoslovje  Raziskovalec  2009 - 2012  77 
16.  22648  dr. Tadeja Kraner Šumenjak  Naravoslovje  Raziskovalec  2010 - 2014  116 
17.  34562  dr. Matjaž Krnc  Naravoslovje  Mladi raziskovalec  2011 - 2014  86 
18.  13351  dr. Alenka Lipovec  Družboslovje  Raziskovalec  2009 - 2012  500 
19.  37403  dr. Tilen Marc  Naravoslovje  Mladi raziskovalec  2014  41 
20.  30823  dr. Gašper Mekiš  Naravoslovje  Raziskovalec  2010 - 2013  17 
21.  08727  dr. Uroš Milutinović  Naravoslovje  Raziskovalec  2009 - 2014  348 
22.  01931  dr. Bojan Mohar  Naravoslovje  Raziskovalec  2009 - 2014  999 
23.  20839  dr. Iztok Peterin  Naravoslovje  Raziskovalec  2009 - 2014  337 
24.  16013  dr. Ciril Petr  Naravoslovje  Raziskovalec  2009 - 2014  68 
25.  22649  dr. Janez Povh  Naravoslovje  Raziskovalec  2009 - 2012  324 
26.  33289  Vanja Svetina  Naravoslovje  Tehnični sodelavec  2011 
27.  15518  dr. Riste Škrekovski  Naravoslovje  Raziskovalec  2009 - 2012  497 
28.  24904  dr. Simon Špacapan  Naravoslovje  Raziskovalec  2009 - 2014  107 
29.  21821  dr. Andrej Taranenko  Naravoslovje  Raziskovalec  2010 - 2014  122 
30.  23904  dr. Aleksandra Tepeh  Naravoslovje  Raziskovalec  2010 - 2013  129 
31.  11666  dr. Aleksander Vesel  Naravoslovje  Raziskovalec  2009 - 2014  331 
32.  24049  dr. Andrej Vodopivec  Naravoslovje  Raziskovalec  2009 - 2012  14 
33.  33306  dr. Sara Sabrina Zemljič  Naravoslovje  Mladi raziskovalec  2010 - 2014  19 
34.  18504  dr. Petra Žigert Pleteršek  Naravoslovje  Raziskovalec  2009 - 2014  169 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0101  Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko  Ljubljana  5055598000  19.680 
Povzetek
Celotna programska skupina s svojimi raziskavami pokriva precejšnji del področja teorije grafov in njene uporabe v drugih področjih matematike in v drugih vedah. Glavnina raziskav bo posvečena naslednjim področjem. Raziskovali bomo osnovne lastnosti grafov, ki so vloženi na ploskvah. Skušali bomo karakterizirati ovire za obstoj vložitev, razviti učinkovite algoritme za vlaganje. V zvezi s teorijo grafovskih minorjev bomo raziskovali prekrižno število, neizbežne strukture v velikih grafih in prepovedane minorje za nekatere minorsko zaprte družine. Raziskovali bomo spektralne lastnosti (vloženih) grafov, predvsem glede na Laplaceov operator grafa. Ukvarjali pa se bomo še z barvanji grafov, predvsem s seznamskimi barvanji, neponavljajočimi barvanji, krožnim kromatičnim številom, s pretoki v grafih ipd. Obravnavali bomo tudi grafovske produkte, njihove invariante in sorodne probleme. Študirali bomo medianske grafe s poudarkom na problemu prepoznavanja. V povezavi z medianskimi grafi bomo obravnavali tudi različne druge razrede grafov, ki se naravno pojavijo pri tej teoriji: izometrične podgrafe hiperkock, semi-medianske grafe, kvazi-medianske grafe in izometrične podgrafe Hammingovih grafov. Metrično teorijo grafov bomo med drugim uporabili v kemijski teoriji grafov za izračun različnih topoloških invariant. Na področju računalniške matematike se nameravamo posebej posvetiti razvoju hitrih algoritmov za prepoznavanje pomembnih razredov grafov in problemom v zvezi s posplošitvami klasičnega problema hanojskih stolpov. V sodelovanju z Univerzo v Aucklandu na Novi Zelandiji bomo izvedli obsežno računsko delo na mreži več kot 200 računalnikov za preverjanje nekaterih znanih hipotez.
Pomen za razvoj znanosti
Projekt spada med temeljne raziskave s področja matematike. Problemi, ki si jih zastavljamo, so mednarodno pomembni, kar med drugim dokazuje naša bibliografija iz zadnjega obdobja in odmevnost rezultatov. Obravnavani problemi so osrednji v teoriji grafov, hkrati pa imajo aplikacije v drugih znanostih. Tako na primer rezultati o ogljikovih nanoocevkah lahko pripomorejo pri sintezi nanomolekul in pospešijo razvoju nanomaterialov. Razdalja med grafi se uporablja na različnih znanstvenih področjih, kjer se proučujejo podobnosti med objekti. Nov pogled na te probleme s stališča razdalje med grafi pripomore k nadaljnjemu razvoju in novemu pogledu na obstoječe probleme, predvsem s področja biologije, računalništva, kemije, socioloških znanosti in lingvistike. Študija grafovskih invariant obravnava nekatere pomembne realne probleme. Tako na primer pri problemu dodeljevanja frekvenc iščemo optimalno dodelitev frekvenc za oddajnike v brezžičnem omrežju. V radijskem omrežju je vsakemu oddajniku dodeljen frekvenčni kanal. Dva oddajnika se lahko motita??, če sta postavljena preblizu. Tudi če oddajnika uporabljata različne frekvence, se še vedno lahko pojavljajo motnje, če se nahajata blizu drug drugega. Frekvenčni spekter je zaradi vedno večjega povpraševanja vedno bolj dragocen. Naloga dodeljevanja frekvenc je tako čim bolj zmanjšati število frekvenc in se pri tem izogniti motnjam. Rezultati raziskovalnega programa so bili objavljeni v vodilnih mednarodnih revijah s področja diskretne matematike in predstavijeni na mednarodnih znanstvenih konferencah. Imeli smo večje število vabljenih plenarnih predavanj. S tem bomo še okrepili dosedanji zavidljiv mednarodni ugled slovenske šole teorije grafov.
Pomen za razvoj Slovenije
Raziskovalni program je naravnan tako, da omogoča vključevanje najsposobnejših mladih raziskovalcev in s tem omogoča dolgoročno ohranjanje kvalitetnega raziskovalnega dela s področja matematike, kar ima pozitiven vpliv na kvaliteto univerzitetnih programov matematike in drugih znanosti. V obdobju 2009-2014 smo bili v naši skupini mentorji 9 doktorantom. Naši doktoranti se po koncu usposabljanja zaposlujejo tudi v gospodarstvu, kar ima pozitiven vpliv na gospodarstvo. Ker je matematika prisotna na mnogih drugih področjih, kvalitetno raziskovanje matematike posredno vpliva tudi na razvoj vrste drugih disciplin. Znotraj matematike pa program predvsem razvija teorijo grafov in s tem ohranja in krepi njen svetovni nivo. Pričakovani rezultati so predvsem teoretični. Kljub temu pa imajo veliko potencialno uporabo v praksi, kar se posebej nanaša na naša algoritmična in optimizacijska raziskovanja. To dobro potrjujejo dosedanje raziskave, ki so pripeljale do sodelovanja s slovensko industrijo s področja tehnološkega razvoja, predvsem v informacijskih in telekomunikacijskih tehnologijah. V juniju 2015 načrtujemo izvedbo konference “8th Slovenian International Conference on Graph Theory” na kateri pričakujemo 200-300 udeležencev. Gre za eno izmed največjih svetovnih konferenc s področja teorije grafov. Naša programska skupina bo vodila organizacijo dogodka, je vodja programa glavni organizator konference.
Avdiovizualni viri (1)
št. Naslov (s povezavo na video) Dogodek Vir
1. Teorija grafov    Video predstavitev raziskovalnega programa 
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno