Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Modeliranje v tehniki in medicini

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.11.00  Tehnika  Konstruiranje   
2.19.00  Tehnika  Promet   
3.08.00  Medicina  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)   

Koda Veda Področje
T210  Tehnološke vede  Strojništvo, hidravlika, vakuumska tehnologija, vibracije in akustično inženirstvo 
T280  Tehnološke vede  Tehnologija cestnega prevoza 
B115  Biomedicinske vede  Biomehanika, kibernetika 
B770  Biomedicinske vede  Sodna medicina 

Koda Veda Področje
2.11  Tehniške in tehnološke vede  Druge tehniške in tehnološke vede 
Ključne besede
strojništvo, konstruiranje, strojegradnja, modeliranje, numerične analize, strojni element, stroj, naprava, konstrukcija, ležaj, ekspertni sistemi, vozila, mobilni stroj, pogonska in transportna tehnika, motor, pogonski sklop; tehnična dokumentacija; standard, tehnični predpis; tehnično risanje, opisna geometrija; tehnični informacijski sistemi, računalniško podprto konstruiranje, PDM, cestni promet, nezgoda, anatomija, izvedeništvo
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (24)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  20338  dr. Miha Ambrož  Konstruiranje  Raziskovalec  2009 - 2013  352 
2.  05353  dr. Jožef Balažic  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2009 - 2013  423 
3.  29088  dr. Anja Boc  Srce in ožilje  Tehnični sodelavec  2009 - 2013  42 
4.  13784  dr. Branko Ermenc  Stomatologija  Raziskovalec  2009 - 2013  85 
5.  10642  dr. Marija Hribernik  Nevrobiologija  Raziskovalec  2009 - 2013  137 
6.  15236  dr. Pavel Kaiba  Konstruiranje  Raziskovalec  2009 - 2012  104 
7.  29800  Jernej Korinšek    Tehnični sodelavec  2009 - 2013  56 
8.  20969  dr. Simon Krašna  Konstruiranje  Raziskovalec  2009 - 2013  140 
9.  16173  dr. Robert Kunc  Konstruiranje  Raziskovalec  2009 - 2013  420 
10.  33062  Nina Lavrih    Tehnični sodelavec  2010 - 2012 
11.  12888  dr. Mateja Legan  Metabolne in hormonske motnje  Raziskovalec  2009 - 2013  84 
12.  06288  dr. Ivo Mikluš  Energetika  Raziskovalec  2009 - 2012  103 
13.  18049  Aleksander Novak    Tehnični sodelavec  2009 - 2013  145 
14.  13591  dr. Sead Perenda  Konstruiranje  Raziskovalec  2009  49 
15.  09806  dr. Ivan Prebil  Konstruiranje  Vodja  2009 - 2013  831 
16.  03448  dr. Dean Ravnik  Srce in ožilje  Raziskovalec  2009 - 2013  179 
17.  19216  dr. Larisa Stojanovič  Srce in ožilje  Raziskovalec  2009 - 2013  35 
18.  17962  Milan Števanec    Tehnični sodelavec  2009 - 2013  21 
19.  24906  dr. Gašper Šušteršič  Konstruiranje  Raziskovalec  2009 - 2012  80 
20.  08969  dr. Milan Švajger  Materiali  Raziskovalec  2009 - 2013  58 
21.  20819  Andreja Vidmar    Tehnični sodelavec  2009 - 2013 
22.  05046  dr. Majda Zorec-Karlovšek  Nevrobiologija  Raziskovalec  2009 - 2013  290 
23.  10555  dr. Samo Zupan  Konstruiranje  Raziskovalec  2009 - 2013  365 
24.  26558  dr. Andrej Žerovnik  Konstruiranje  Raziskovalec  2009 - 2012  135 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0381  Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta  Ljubljana  1627066  45.408 
2.  0782  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo  Ljubljana  1627031  29.280 
Povzetek
Program P2-0109, Modeliranje v tehniki in medicini, je vezan na področje 2.11.00 Konstruiranje, 2.19.00 Promet in 3.08.00 Medicinske vede. Programska skupina je glede na raziskovalna področja zasnovana interdisciplinarno in jo sestavljajo raziskovalci s Fakultete za strojništvo, Inštituta za sodno medicino in Inštituta za anatomijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru. Na katedri je raziskovalna dejavnost organizirana v Tehnološkem centru CEMEK v okviru katerega deluje Laboratorij za modeliranje elementov in konstrukcij, Laboratorij za raziskave in analize prometnih nezgod ter Informacijska enota za tehniško dokumentacijo. Pri raziskavah v področju Konstruiranje se raziskovalna skupina pretežno ukvarja s specialnimi znanji na področju konstruiranja strojev in naprav. Poudarek je na razvoju geometrijskih, fizikalnih, matematičnih in materialnih numeričnih modelov različnih fenomenov pri delovanju strojev in naprav, ki jih je potrebno obvladovati pri analizah elementov, sklopov in struktur (deformabilnost, nosilnost, elasto-plastični odziv gradiv, rast poškodb v materialu, življenjska doba) in pri numeričnih simulacijah delovanja strojev in naprav. Poleg tega preučujemo eksperimentalne metode na splošno ter prilagajamo in razvijamo metode in postopke ter eksperimentalne naprave in sisteme za verifikacijo postavljenih modelov v laboratoriju in na terenu. Del raziskovalnih aktivnosti je usmerjen tudi v raziskave pridobivanja in pretoka informacij v razvojno usmerjenih podjetjih. Rezultat raziskav je opisan v modelu tehnične dokumentacije, in je osnova za definicijo informacijskega sistema ter avtomatizacijo procesov v fazah razvoja izdelka in priprave proizvodnje. Področje dela vključuje tudi uskladitve tehnične dokumentacije z veljavno standardizacijo, prilagoditve CAE orodij in tehničnih informacijskih sistemov specifičnim potrebam zainteresiranih podjetij. Pri raziskavah v področju Promet, se raziskovalna skupina ukvarja z razvojem orodij za analize in simulacije situacij v cestnem prometu in njihovim uvajanjem in uporabo pri raziskavi prometnih nezgod. Poudarek je na razvoju geometrijskih in mehanskih modelov vozil in človeškega telesa, razvoju orodij za prikaz v navideznem trirazsežnem okolju ter povezavi teh gradnikov v splošne ali specializirane sisteme za analize situacij v cestnem prometu. Področje dela vključuje tudi razvoj in vzdrževanje sistemov za eksperimentalno preverjanje lastnosti vozil in voznih ploskev ter sistema za merjenje in analizo odziva človeškega telesa pri trku. Rezultati raziskav so programske aplikacije ter strokovna mnenja in ekspertize. Pri raziskavah v področju Medicinske vede se programska skupina ukvarja z vplivom mehanskih obremenitev na nastanek poškodb človeškega telesa. Ožje področje raziskav predstavlja trčna biomehanika. Z meritvami dinamičnega odziva človeškega telesa pri pogojih trkov vozil se ugotavlja vpliv različnih individualno pogojenih dejavnikov na obremenitve in poškodbe posameznih anatomskih delov telesa potnika v vozilu. Na osnovi podatkov, pridobljenih z meritvami, se razvijajo numerični modeli človeškega telesa za analizo in napoved poškodb udeležencev v prometnih nezgodah. Principe geometrijskega in mehanskega modeliranja uporabljajo posamezni člani programske skupine tudi pri razvoju aplikacij za virtualne simulacije različnih kirurških posegov.
Pomen za razvoj znanosti
Program raziskav nosilnosti in zdržljivosti strojnih elementov in sklopov se vklaplja v sodobne trende raziskav na tem področju strojništva, ki nosilnost in trajanje elementov določajo s pomočjo realnega obremenitvenega stanja, nelinearnega deformacijsko-napetostnega odziva in poškodbene mehanike kontinuuma. Spoznanja in rezultati teh raziskav dopolnjujejo spoznanja s sorodnih področij obratovalne trdnosti, lomne mehanike in tribologije. Poudarek na razvoju znanosti je na naslednjih področjih: a. Na področju modeliranja obnašanja materiala, izpostavljenega cikličnim in impulznim obremenitvam, je bil razvit in potrjen materialni model, ki vsebuje popis izotropnega in kinematičnega utrjevanja z rastjo poškodbe materiala in popisom fenomena tečenja. Materialni model je bil tudi vgrajen v komercialni MKE program. Razvoj in uporaba modela popisa fenomena tečenja v znanstvenih raziskavah omogoča boljše razumevanje nelinearnega in nehomogenega odziva nizkolegiranih jekel ter sorodnih materialov, podvrževnih ciklični plastifikaciji. Posledično pomeni tudi boljše razumevanje akumuliranja in širjenja poškodbe v materialu. b. Na področju protiminske in protibalistične zaščite vojaških vozil je bil raziskan vpliv fizičnih in numeričnih parametrov na odboj eksplozijskega vala ter deformacijo konstrukcije. c. Na področju karakterizacije materiala so bili določeni materialni parametri trdnostnega in poškodbenega modela za novo jeklo PROTAC 500. V programu raziskav na področju magnetokaloričnega hlajenja je bil razvit nov prototip linearnega laboratorijskega magnetokaloričnega hladilnika, ki omogoča nov razvoj in študij zakonitosti oblikovanja in uporabe različnih magnetnih regeneratorjev iz gadolinija in drugih materialov. Razvit, konstruiran in preizkušen je bil laboratorijski prototip rotacijskega magnetnega hladilnika druge generacije. Razvoj na osnovi izsledkov prehaja že v tretjo generacijo tovrstnih naprav na FS. Na področju biomehanike je razvita in izdelana rečunalniško vodena enoosna natezna naprava, ki v nestandardiziranem eksperimentalnem območju omogoča izboljšanje razumevanja in poznavanja mehanskih lastnosti ligamenotv vratne hrbtenice pri fizioloških pogojih preizkušanja. Izvedba vrste nateznih enoosnih preizkusov omogoča raziskavo vpliva starosti in spola človeka, fizioloških pogojev in priprave vzorca na mehanski odziv in mejo poškodbe mehkega tkiva. Prikazan je pomemben vpliv hitrosti in velikosti obremenitve na nastanek poškodbe ter maksimalno deformacijo človeških ligamentov vratne hrbtenice. Vsi eksperimentalni rezultati omogočajo natančnejše modeliranje odziva vratne hrbtenice udeležencev različnih antropometričnih karakteristikv različnih pogojih trka. Na področju interaktivne simulacije gibanja mehanskih sistemov so razvite rešitve za realno časovno simuliranje dinamike vožnje kolesnih vozil na poljubnem terenu. Rešitev vključuje povezavo z aktuatorji, ki uporabniku potrdijo haptično informacijo. Za demonstracijo delovanja je bila programska oprema i3Drive povezana z aktivnim sedežem in aktivnim volanom v haptični simulator vožnje terenskega vozila. Orodje za prikaz rezultatov simulacije v navideznem trirazsežnem okolju je bilo generalizirano tudi za prikaz ostalih sitemov teles in prirejeno za prikaz rezultatov simulacij z zunanjimi simulacijskimi okolji (komercialnimi in lastnega razvoja). Za podrobno tridimenzionalno simulacijo dinamike sistema teles je bilo razvito lastno programsko okolje, ki je bilo uspešno preverjeno na primeru dinamike vožnje šestkolesnega terenskega vozila.
Pomen za razvoj Slovenije
Na osnovi rezultatov temeljnih raziskav nas je zaprosilo za pomoč in povabilo k sodelovanju več slovenskih in tudi tujih podjetij in inštitucij, kjer smo uspešno posredovali znanja pri: - razvoju relacijskih modelov in geometrijske podatkovne baze za različne tipe ležajev za kreiranje ponudb in ponudbene dokumentacije za vrtljive kotalne zveze, - na področju raziskav obnašanja in povečanja zdržljivosti torzijskih vzmeti vojaških vozil, - razvoju in verifikaciji integracije minometa v vozilo, - razvoju kolesnih motorjev s poudarkom na zagotavljanju ustrezne trdnosti tudi pri sunkovitih obremenitvah in - razvoju aplikacije z novim pristopom v kontroli in upravljanju proizvodnega sistema v procesu proizvodnje pnevmatik. Razumevanje in uporaba razvitih materialnih modelov omogoča kvalitetnejše, cenovno ugodnejše in hitrejše reševanje realnih industrijskih problemov, prenos znanja v slovensko industrijo (Sistemska tehnika, Elaphe) pa boljšo konkurenčnost slovenskih podjetij na svetovnem trgu. Vsa sodelovanja s podjetji so imela neposredni finančni učinek podjetij, saj so jim naše raziskave in rezultati omogočile prodajo izdelkov končnim kupcem. Dobljena odvisnost mehanskega odziva vratnih ligamentov omogoča komercialno dostopnim MKE programskim okoljem natančnejšo modeliranje odziva vratne hrbtenice pri poenostavljenem modeliranju ligamentov. Po drugi strani verificirani matematični model omogoča bolj natančno numerično modeliranje samih vratnih ligamentov, kar je naslednji korak v izboljšanju MKE modelov. Dobljeni eksperimentalni podatki v funkciji starosti človeka, hitrosti deformacije ali velikosti predobremenitve omogočajo boljše razumevanje mehanizma nastanka poškodbe pri različnih športnih in fizičnih obremenitvah. V simulaciji je pri različnih pogojih trka poleg spremembe parametričnega geometrijskega modela omogočena dejanska sprememba odziva samih struktur. Rezultati raziskav in razvoja s področja prometne informatike imajo neposredno uporabnost pri načrtovanju in upravljanju sistemov javnega prevoza (razvita aplikacija BUSO). Geoinformacijska predstavitev podatkov o prometnih nezgodah (razvita spletna aplikacija) je namenjena seznanjanju najširše javnosti s podatki o preteklih prometnih nezgodah in ima s tem neposreden vpliv na dojemanje prometne varnosti. Z analizami pridobljeni in javno dostopni podatki so zapisani v "bazo podatkov o prometnih nezgodah", ki je v celoti na voljo upravljavcem cestnega omrežja. Za njeno pregledovanje in upravljanje je razvita programska oprema, ki se bo v nadaljevanju dela razvijala in nadgrajevala glede na zahteve uporabnikov.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno