Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Modeliranje v tehniki in medicini

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.11.00  Tehnika  Konstruiranje   
2.19.00  Tehnika  Promet   

Koda Veda Področje
T210  Tehnološke vede  Strojništvo, hidravlika, vakuumska tehnologija, vibracije in akustično inženirstvo 

Koda Veda Področje
2.03  Tehniške in tehnološke vede  Mehanika 
2.01  Tehniške in tehnološke vede  Gradbeništvo 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (19)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  28259  dr. Armin Alibegović  Srce in ožilje  Raziskovalec  2014 - 2017  51 
2.  20338  dr. Miha Ambrož  Konstruiranje  Raziskovalec  2014 - 2017  352 
3.  05353  dr. Jožef Balažic  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2014 - 2017  423 
4.  29088  dr. Anja Boc  Srce in ožilje  Raziskovalec  2014 - 2017  42 
5.  13784  dr. Branko Ermenc  Stomatologija  Raziskovalec  2014 - 2016  85 
6.  39846  Nives Harmel    Tehnični sodelavec  2017 
7.  10642  dr. Marija Hribernik  Nevrobiologija  Raziskovalec  2014 - 2017  137 
8.  29800  Jernej Korinšek    Tehnični sodelavec  2014 - 2017  56 
9.  39191  dr. Matej Kranjec  Konstruiranje  Mladi raziskovalec  2016 - 2017  19 
10.  16173  dr. Robert Kunc  Konstruiranje  Vodja  2014 - 2017  420 
11.  18049  Aleksander Novak    Tehnični sodelavec  2014 - 2016  145 
12.  09806  dr. Ivan Prebil  Konstruiranje  Raziskovalec  2014 - 2017  831 
13.  03448  dr. Dean Ravnik  Srce in ožilje  Raziskovalec  2014 - 2015  179 
14.  19216  dr. Larisa Stojanovič  Srce in ožilje  Raziskovalec  2014 - 2017  35 
15.  17962  Milan Števanec    Tehnični sodelavec  2014 - 2017  21 
16.  20819  Andreja Vidmar    Tehnični sodelavec  2014 - 2017 
17.  10555  dr. Samo Zupan  Konstruiranje  Raziskovalec  2014 - 2017  365 
18.  26558  dr. Andrej Žerovnik  Konstruiranje  Raziskovalec  2014 - 2017  135 
19.  25500  dr. Matej Žvokelj  Konstruiranje  Raziskovalec  2014 - 2017  65 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0381  Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta  Ljubljana  1627066  45.408 
2.  0782  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo  Ljubljana  1627031  29.280 
Povzetek
Programska skupina je glede na raziskovalna področja zasnovana interdisciplinarno in jo sestavljajo raziskovalci s Fakultete za strojništvo in z Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Področja delovanja programske skupine se medsebojno dopolnjujejo in ustvarjajo sinergijske učinke. Njena glavna raziskovalna dejavnost je modeliranje sistemov, ki nastopajo v prometu. Osnovna področja vključujejo modeliranje mehanskih in anatomskih struktur za preučevanje odzivov sistemov na različne vrste vzbujanja. Pri nekaterih raziskavah so uporabljene preverjene metode (dinamika sistemov teles, metoda končnih elementov), skupina izboljšuje obstoječe raziskovalne metode in razvija nove (metoda ansambelsko empirične dekompozicije – EEMD, genetski algoritem za identifikacijo parametrov materialnega modela). Razviti materialni in mehanski modeli, ki so vključeni v komercialne programske pakete in se jih dopolnjuje, so uporabljeni za napovedovanje obnašanja ter iniciacije in rasti poškodbe kovinskih in nekovinskih materialov pri različnih monotonih in dinamičnih obremenitvah, kar omogoča modeliranje različnih vrst mehanskih in biomehanskih sistemov (vozila, prometne naprave, človeško telo). Za celovito pokrivanje problematike modeliranja prometnih sistemov skupina raziskuje in dopolnjuje tudi podatkovne povezave v bazah prometnih podatkov in razvija geoinformacijske sisteme, katerih cilj je določanje tveganja prometnih nezgod na posameznih delih cestnega omrežja. Rezultati večine raziskav, s katerimi se ukvarja skupina so neposredno uporabljeni v razvitih programskih orodjih, namenjenih rešitvam konkretnih problemov. Raziskovalne metode in oprema, ki jih ima skupina na voljo, omogočajo raziskave tudi na širšem področju. Tako člani skupine z biomehanskimi raziskavami sodelujejo pri razvoju naprav za merjenje obremenitev človeškega telesa pri vadbi, znanje s področja materialnih modelov in modeliranja odziva konstrukcij pa je uporabljeno pri razvoju proti eksplozijske zaščite in naprav za magnetno hlajenje. Na področju aktivne in pasivne varnosti vozil in cestne infrastrukture kot tudi na področju analiz obremenitev in poškodb udeležencev v prometnih nezgodah (model človeškega telesa) je skupina zasnovala in začela tudi nov študijski program 2. stopnje: »Sistemi prometne varnosti« (SPV), kjer prva generacija že končuje študij.
Pomen za razvoj znanosti
Programska skupina razvija znanja in metode za simulacijo in analizo tehničnih sistemov in jih aplicira na različnih področjih tehnike in medicine. Področja delovanja programske skupine se medsebojno dopolnjujejo in ustvarjajo sinergijske učinke. Zaradi koherentnih ciljev posameznih raziskovalnih področij ocenjujemo, da program prispeva k napredku temeljnih znanj s področja modeliranja, zahtevnih numeričnih simulacij, merilnih metod, materialov in medicine.   Na področju biomehanike program prispeva k poznavanju mehanskih lastnosti anatomskih struktur. Izvedba nateznih preskusov omogoča boljše razumevanje mehanizma poškodbe mehkih tkiv ter natančnejši vpogled v vpliv parametrov na mejo poškodbe, po kateri se tkivo več ne odziva funkcionalno. Odvisnost meje poškodbe od hitrosti deformacije in starosti darovalca vzorca bo za izbrane ligamente pridobljena eksperimentalno v fizioloških pogojih. Ocenjujemo, da bo možno razširiti specifične rešitve pri zapisu konstitutivnih modelov izbranih ligamentov tudi na druge anatomske strukture. Raziskava bo prispevala k napredku pri modeliranju mehkih tkiv. Z izvedbo serije trčnih preizkusov bo zagotovljen natančen vpogled v dinamični odziv udeleženca pri trku in boljše razumevanje mehanizma poškodb anatomskih struktur. Z analizo napetosti in deformacij tkiv, ki se pojavljajo v izbrani anatomski regiji, bo podana osnova za ugotavljanje kritičnih obremenitev ter razvoj novih poškodbenih kriterijev. Simulacija z razvitim parametriziranim modelom človeškega telesa lahko pokaže tudi vpliv sprememb v konstrukciji vozila, pogojih trka ali telesni konstituciji, na možnost nastanka in težo poškodb.   Pri numeričnem raziskovanju odziva vozila na eksplozijsko obremenitev je metoda SPH nova in bo v sled tega izjemno pomembno globlje raziskati njeno uporabnost pri analizi vpliva eksplozij na strukture. Izhodni podatki o odzivu eksplozijsko obremenjenega vozila lahko služijo kot vhodni podatki numerične analize vpliva eksplozij na obremenitve potnikov. Z uporabo osnovnih raziskovalnih metod bo na več nivojih ugotovljena primernost uporabljenega pristopa k obravnavi tovrstnih primerov. Zaradi prisotnosti več metod in eksperimentalne verifikacije se bo mogoče opredeliti do rezultatov vsake izmed metod posebej kot tudi do rezultatov pridobljenih s kosimulacijo. Z razvojem modelov in orodij za določanje verjetnosti nastanka prometnih nezgod bo preverjena uporabnost metod za odkrivanje vzorcev in povezav med podatki, ki jih zbirajo, hranijo in upravljajo različne ustanove. Poudarek bo predvsem na iskanju vzorcev v heterogenih zbirkah geometrijskih, številskih in slikovnih podatkov. Ker bo uporabljena kar največja množica javno dostopnih podatkov, bo možna tudi podrobnejša analiza primernosti različnih načinov hranjenja podatkov in odkrivanja vzorcev v njih. Pričakujemo, da bodo izsledki uporabni na podobnih podatkovnih zbirkah tako s področja prometne varnosti kot tudi drugod, kjer nastopajo podatki v podobni obliki.
Pomen za razvoj Slovenije
Prometne in delovne nezgode predstavljajo za družbo velike stroške, povezane z zdravstveno oskrbo, rehabilitacijo, invalidnostjo, odškodninskimi zahtevki in dolgotrajnimi sodnimi postopki. Prizadevanja za izboljšanje varnosti imajo tako neposredne družbeno-ekonomske učinke, še posebej v zaostrenih gospodarskih razmerah. Razvita orodja za določanje verjetnosti prometnih nezgod na posameznih točkah ali odsekih cestnega omrežja bodo na voljo različnim profilom končnih uporabnikov, od vseh udeležence v procesu zbiranja, priprave in analize podatkov s področja prometne varnosti do odločevalcev, ki sprejemajo ukrepe za izboljšanje stanja. Po ureditvi baze podatkov in vzpostavitvi mehanizmov iskanja vzorcev in povezav med njimi bo možno tudi nazornejše predstavljanje problematike širši javnosti. Zaradi interdisciplinarnosti raziskav in razvoja ter možnosti uporabe rezultatov v različnih ustanovah in na različnih političnih nivojih pričakujemo pozitiven vpliv na prometno varnost in večjo učinkovitost načrtovanja prometnih sistemov.   Slovenija tradicionalno izvoznik izdelkov avtomobilske industrije na nivojih od posameznih komponent do podsistemov in celotnih vozil. Ta naravnanost se nadaljuje tudi s širjenjem trga električnih vozil. Na tem področju izstopajo kolesni elektromotorji, katerih uporaba pomeni odsotnost izgub zaradi mehanske transmisije. Večina raziskovalnega dela na tem področju je dejavnost več malih in srednje velikih podjetjih (Elaphe, Oprema Ravne, GemMotors, Letrika, Hidria), ki sama še nimajo zadostnega potenciala za večji razvojni preboj. Številna podjetja in inštitucije so tudi potencialni uporabniki rezultatov analiz eksplozijskih obremenitev, ki lahko obravnavajo tako jeklene strukture (npr. vozila) kot tudi različne stavbe, za katere obstaja možnost izpostavljenosti eksplozivnim delovanjem razstreliva. Verificirani numerični model odziva na eksplozijske obremenitve zmanjša stroške razvoja, olajša optimizacijo izdelkov in skrajša čas, potreben za pridobitev varnostnih certifikatov za izdelek . Na Fakulteti za strojništvo UL poteka interdisciplinarni program mag. študija Sistemi prometne varnosti (SPV), ki vključuje izbrane vsebine s področja biomehanike, sodne medicine, numeričnih simulacij, varnosti vozil ter prometne informatike in je povezan s predlaganim raziskovalnim programom. Program SPV prispeva k napredku in nadaljnjem dvigu kakovosti študija in je velikega pomena pri izobraževanju kadrov za potrebe razvojnih oddelkov v avtomobilski industriji ter različnih inštitucijah (načrtovanje in upravljanje ter varnost prometne infrastrukture). Pri raziskavah in razvoju magnetokaloričnega hlajenja (MKH) skupina sodeluje pri razvoju naprav za raziskave MKH in magnetnih hladilnikov (MH – 1. in 2. generacija lab. MH v Sloveniji; v razvoju je 3. generacija MH). Podobno velja za razvoj isokinetične naprave za testiranje biomehanskih lastnosti človeških tkiv, kjer je v razvoju prototip 2. generacije.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, 2016, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, 2016, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno