Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Dinamični inteligentni in povezani tehnološki sistemi in naprave DIP-TSN

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.10.00  Tehnika  Proizvodne tehnologije in sistemi   

Koda Veda Področje
T130  Tehnološke vede  Produkcijska tehnologija 

Koda Veda Področje
2.11  Tehniške in tehnološke vede  Druge tehniške in tehnološke vede 
Ključne besede
inteligentni sistemi, računalniško integrirana proizvodnja, napredne tehnologije, virtualna proizvodnja, hitra izdelava prototipov, preoblikovalna orodja, CNC stroji, simulacije, preoblikovanje, evolucijski in genetski algoritmi, elektrohidravlika, krmiljen/reguliran porabnik
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (29)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  04011  dr. Jože Balič  Proizvodne tehnologije in sistemi  Vodja  2009 - 2014  1.286 
2.  12657  dr. Miran Brezočnik  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2009 - 2014  516 
3.  28416  dr. Simon Brezovnik  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2009 - 2014  98 
4.  08634  dr. Franc Čuš  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2009 - 2014  1.193 
5.  05535  dr. Edvard Detiček  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2009 - 2012  136 
6.  11943  dr. Igor Drstvenšek  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2009 - 2014  549 
7.  20231  dr. Mirko Ficko  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2009 - 2014  344 
8.  04965  dr. Karl Gotlih  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2009 - 2014  784 
9.  24238  Zlatka Gumzej    Tehnični sodelavec  2009 - 2012 
10.  33257  dr. Marko Hrelja  Proizvodne tehnologije in sistemi  Mladi raziskovalec  2010 - 2014  10 
11.  34490  dr. Tomaž Irgolič  Proizvodne tehnologije in sistemi  Mladi raziskovalec  2011 - 2014  113 
12.  33337  Dragan Jović    Tehnični sodelavec  2010 - 2014 
13.  17112  Dejan Kiker    Tehnični sodelavec  2009 - 2010 
14.  03020  dr. Edvard Kiker  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2009  266 
15.  29571  dr. Simon Klančnik  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2009 - 2014  220 
16.  08483  dr. Darko Lovrec  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2009 - 2014  546 
17.  04169  dr. Ivan Pahole  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2009 - 2014  592 
18.  34491  dr. Matej Paulič  Proizvodne tehnologije in sistemi  Mladi raziskovalec  2011 - 2014  36 
19.  02046  dr. Iztok Potrč  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2011 - 2014  766 
20.  30939  dr. Marko Reibenschuh  Proizvodne tehnologije in sistemi  Mladi raziskovalec  2009 - 2012  43 
21.  32137  dr. Jernej Šenveter  Proizvodne tehnologije in sistemi  Mladi raziskovalec  2009 - 2013  10 
22.  36088  dr. Vito Tič  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2014  267 
23.  27555  dr. Bogdan Valentan  Materiali  Raziskovalec  2009 - 2012  66 
24.  24335  dr. Boštjan Vaupotič  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2009 - 2014  40 
25.  17113  Marjan Vidovič  Proizvodne tehnologije in sistemi  Tehnični sodelavec  2009 - 2013  25 
26.  18692  dr. Daniela Zavec  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2010 - 2014  238 
27.  06213  Janko Zierer  Konstruiranje  Tehnični sodelavec  2009 - 2014  46 
28.  17582  Danijel Zimšek    Tehnični sodelavec  2013 - 2014  63 
29.  20232  dr. Uroš Župerl  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2009 - 2014  546 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0795  Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo  Maribor  5089638010  24.003 
Povzetek
Krajšanje dobavnih rokov, povečavanje različic izdelkov, individualizacija zahtev kupcev in čedalje bolj zahtevni izdelki vodijo k zasnovi vedno bolj inteligentnih, prilagodljivih in integriranih obdelovalnih sistemov, ki zahtevajo interdisciplinarni pristop in veliko povezanost raziskovalnih organizacij in proizvodnih podjetij. Čas od zasnove izdelkov do njihove izdelave je potrebno močno skrajšati. Zato v predloženem projektu predlagamo interdisciplinarni pristop pri reševanju razvojno-raziskovalnih in prozvodnih problemov. Naše raziskave se tako nanašajo na: razvoj in izdelavo prototipnih izdelkov in preoblikovalnih orodij s pomočjo hitre izdelave prototipov in vakuumskega litja, razvoj in izdelavo prototipnih izdelkov in orodij za brizganje nekovinskih materialov, termoformiranje in rotoliv s pomočjo hitre izdelave prototipov in visokohitrostnega odvzemanja materiala, optimiranje kakovosti površine izdelkov in orodij z genetskimi metodami in nevronskimi mrežami, napovedovanje stroškov pri zasnovi in izdelavi preoblikovalnih orodij z evolucijskimi in genetskimi algoritmi, uvajanje povratnega inženirstva pri izdelavi preoblikovalnih orodij in izdelavi prototipnih izdelkov. Izsledki predlaganega projekta bodo preneseni v proizvodno okolje, kakor tudi v pedagoški proces.
Pomen za razvoj znanosti
Iz doseženih rezultatov (rešitev) je razvidno, da so dosežki iz znanstvenega vidika zelo napredni, saj vključujejo razvoj in uporabo najsodobnejše tehnologije za proizvodnjo izdelkov (npr. dodajalne izdelovalne tehnologije, laserske tehnologije, napredne CNC-stroje in periferne naprave, inteligentne robotske celice, sodelujoče robote) in za nadzor kompleksnih obdelovalnih sistemov. Tem tehnologijam namenjajo veliko finančnih sredstev tudi najbolj uveljavljene mednarodne raziskovalne inštitucije in napredna podjetja. Program naše raziskovalne skupine pa je bil tudi z metodološkega vidika znanstveno zelo napreden, saj je vključeval razvoj in uporabo naprednih metod za modeliranje in optimizacijo sistemov/procesov, predvsem s pristopi umetne inteligence, vključno z umetnimi nevronskimi mrežami (ANN), različnimi metodami evolucijskih algoritmov (genetsko programiranje - GP, genetski algoritmi - GA), inteligenco rojev (optimizacija z rojem delcev - PSO, optimizacij s kolonijo čebel - ABC, optimizacija s kolonijo mravelj - ACO, gravitacijski iskalni algoritem - GSA), mehko logiko, hibridnimi metodami ter tudi evolucijskimi metodami, ki omogočajo večkriterijsko optimizacijo (npr. NSGA-II algoritem). Del naših raziskav pa je bil tudi izrazito interdisciplinarno naravnan: npr. povezovanje dodajalnih tehnologij in medicine (razvoj biozdružljivih in ortopedskih vsadkov s pomočjo dodajalnih izdelovalnih tehnologij). Naš znanstveni dosežek vidimo tudi v razvoju optično-elektronskega nadzornega sistema procesa frezanja, ki bo na podlagi vizualne kontrole procesa in meritev sil prilagajal rezalne parametre med obdelavo. Glasovno upravljanje in inteligentni nadzor nad strojem bo omogočal optimiranje, alarmiranje in zaustavitev procesa pri nenormalnih razmerah delovanja. Z izdelavo simulatorja bo na izviren način dokazano, da je preko več-zančne kompenzacije rezalnih parametrov mogoče nadzirati kvaliteto površine, stanje orodja in zagotavljati optimalne odrezavanje. Simulator za testiranje algoritmov vodenja bo skupaj z razvito programsko opremo iz znanstvenega vidika aktualen, saj predstavlja najsodobnejšo tehnologijo pri razvoju avtonomnih obdelovalnih sistemov. Rezultati raziskav s področja energetsko varčne in okolju prijazne hidravlične pogonske tehnike so vpeti v svetovne tokove raziskav, na kar kažejo številne objave v uglednih mednarodnih revijah z visokim faktorjem vpliva in številnimi citati. Poseben pomen za znanost predstavljajo raziskave vezane na poznavanje mehanizmov spreminjanja stanja različnih vrst hidravličnih tekočin in njihovih medsebojnih vplivov. Še zlasti pomembno je iskanje novih hidravličnih tekočin s posebnimi fizikalno kemijskimi lastnostmi, ki odpravljajo probleme, vezane na danes uporabljane tekočine in s tem ostati v konici oz. ospredju razvoja na svojem raziskovalnem segmentu, v mednarodnem merilu.
Pomen za razvoj Slovenije
Dosežene rešitve imajo naslednji družbeni in ekonomski vpliv: - Sodelujočim slovenskim podjetjem smo dvignili tehnološko raven, skrajšali čas od zasnove izdelka do plasiranja na trg, racionalizirali proizvodne stroške in zagotovili okoljsko prijazno proizvodnjo, - Dvig tehnoloških temeljev slovenske družbe in izboljšanje življenjske ravni prebivalstva, - Premik v postindustrijsko družbo, ki temelji na visokih tehnologijah in znanju (informacijska družba, družba znanja, itd.), - Povečevanje prepoznavnosti in ugleda Slovenije z intenziviranjem mednarodnega znanstvenega in gospodarskega sodelovanja (programska skupina sodeluje z več kot petdesetimi vrhunskimi mednarodnimi univerzami, podjetji, inštituti in združenji), - Intenziviranje pretoka kadrov in znanja prek številnih mednarodnih oblik sodelovanja (projekti, programi, mednarodna izmenjava znanstvenikov, učiteljev, študentov) in s tem zmanjšanje razkoraka med domačim znanjem in znanjem v gospodarsko najbolj razvitih državah, - Udeležba na mednarodnih znanstvenih konferencah je okrepila mednarodno sodelovanje, - Naša programska skupina je prirediteljica mednarodnih znanstvenih konferenc in delavnic s področja dodajalnih tehnologij: v Sloveniji smo tako gostili mednarodno priznane znanstvenike in na ta način pospešiti razširjanje znanja, - Mednarodna znanstvena revija, ki jo izdajamo četrtletno, povečuje ugled fakultete, univerze in države.
Avdiovizualni viri (1)
št. Naslov (s povezavo na video) Dogodek Vir
1. Dinamični inteligentni in povezani tehnološki sistemi in naprave DIP-TSN    Video predstavitev raziskovalnega programa 
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno