Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Modeliranje, simulacija in vodenje procesov

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.06.00  Tehnika  Sistemi in kibernetika   

Koda Veda Področje
T125  Tehnološke vede  Avtomatizacija, robotika, nadzorno inženirstvo 

Koda Veda Področje
2.02  Tehniške in tehnološke vede  Elektrotehnika, elektronika in informacijski inženiring 
Ključne besede
Teorija sistemov, tehnologija vodenja, modeliranje sistemov, identifikacija sistemov, simulacija, multivariabilni sistemi, adaptivni sistemi, prediktivno vodenje, inteligentno vodenje, nadzorni sistemi, hibridni sistemi, večagentni sistemi, računalniško podprto načrtovanje vodenja, orodja za modeliranje in simulacijo, industrijski procesi, biomedicinski in biofarmacevtski procesi, pristopi umetne inteligence, vseživljenjsko učenje, prenos znanja, ekspertni sistemi.
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (20)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  37509  dr. Goran Andonovski  Sistemi in kibernetika  Mladi raziskovalec  2014  44 
2.  04142  dr. Maja Atanasijević Kunc  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2009 - 2014  339 
3.  15395  dr. Aleš Belič  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2009 - 2014  323 
4.  16422  dr. Sašo Blažič  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2009 - 2014  328 
5.  31982  dr. Matevž Bošnak  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2009 - 2014  50 
6.  30681  dr. Dejan Dovžan  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2009 - 2014  68 
7.  01952  dr. Rihard Karba  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2009 - 2011  620 
8.  25418  dr. Gorazd Karer  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2009 - 2014  149 
9.  20181  dr. Gregor Klančar  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2009 - 2014  318 
10.  27517  dr. Vito Logar  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2009 - 2014  210 
11.  01951  dr. Drago Matko  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2009 - 2014  582 
12.  13565  dr. Gašper Mušič  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2009 - 2014  451 
13.  24323  dr. Simon Oblak  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2010 - 2013  54 
14.  17133  Milan Simčič    Tehnični sodelavec  2009 - 2014  34 
15.  29552  dr. Anton Sodja  Sistemi in kibernetika  Mladi raziskovalec  2009 - 2012  37 
16.  10742  dr. Igor Škrjanc  Sistemi in kibernetika  Vodja  2009 - 2014  734 
17.  28468  dr. Luka Teslić  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2009 - 2013  44 
18.  35420  dr. Simon Tomažič  Sistemi in kibernetika  Mladi raziskovalec  2012 - 2014  39 
19.  33167  dr. Andrej Zdešar  Sistemi in kibernetika  Mladi raziskovalec  2010 - 2014  56 
20.  00172  dr. Borut Zupančič  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2009 - 2014  418 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  1538  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko  Ljubljana  1626965  27.738 
Povzetek
Področje tehnologije vodenja, ki ,kot infrastrukturna veda, posega na najrazličnejše problemske domene, zajema široko področje raziskav in zahteva celovit pristop. Pri tem je potrebna dovolj velika kritična masa raziskovalcev obenem pa uravnoteženo prepletanje temeljnih, aplikativnih in razvojnih raziskav podprtih z ustreznimi izobraževalnimi aktivnostmi v smislu vseh vrst prenosa znanja. V svetu je zaznati relativno upadanje razvoja novih metod za načrtovanje vodenja, zato pa je veliko poskusov prilagajanja in približevanja obstoječih pristopov ali njihovih kombinacij praktični uporabi. Tako je cilj raziskovalnega programa osvajanje novih znanj, ki bodo osnova za razvoj zmogljivejših in kvalitetnejših sistemov vodenja ter bodo bistveno prispevala k povečanju učinkovitosti načrtovanja obenem pa zagotovila možnost uporabe tudi v domači industriji. Pri tem je prenos tovrstnih znanj v različnih možnih smereh ključnega pomena. Pomembnejše problemske domene segajo na področja: matematičnega modeliranja in simulacije procesov, kjer gre za študij uporabe nelinearnih modelov, ki vsebujejo tudi elemente s področja umetne inteligence, za študij uporabe mehkih modelov pri robustnem vodenju in pri odkrivanju napak, za raziskave bioloških povratnih zank na genskem nivoju, za razvoj algoritmov za simulacijo hibridnih sistemov in pretvorbo v različne tipe modelov ter za objektno orientirano modeliranje in simulacijo; kompleksnih sistemov vodenja, kjer gre za razvoj metode univariablinega in multivariabilnega prediktivnega vodenja na osnovi nelinearnih modelov, za razvoj metod adaptivnega vodenja prilagojenih za industrijsko uporabo, za študij možnosti uporabe kombinacij teoretično zahtevnih metod, ki pa rezultirajo v relativno nezahtevni realizaciji, za študij možnosti prirejanja določenih strategij vodenja konkretnim problemskim domenam ter standardni procesni opremi, za razvoj ekspertnega sistema za vrednotenje relativne učinkovitosti posameznih metod načrtovanja vodenja, kar vodi k ugodnim realizacijam, za študij možnosti uporabe metod umetne inteligence pri načrtovanju multivariabilnih regulatorjev, za študij nadzornih in hibridnih sistemov, za študij možnosti uporabe časovnih Petrijevih mrež pri problematiki razvrščanja opravil v proizvodnih procesih in pri nadzornem vodenju in za študij možnosti uporabe prediktivnega vodenja hibridnih sistemov ; večagentnih sistemov, kjer gre za njihovo analizo , za problematiko vodenja mobilnih robotov ter za strategijo in koordinacijo njihovega delovanja v skupini ob upoštevanju neholonomičnih in dinamičnih omejitev, za študij možnosti uporabe prediktivnega vodenja nestabilnih in neholonomičnih sistemov,za uporabo predikcije pri vodenju mobilnih robotov, pri koordinaciji večagentnih sistemov in pri reakcijah na spremembe v okolju ter za študij problematike planiranja in optimizacije poti mobilnih robotov. Ob dobro zasnovanih mehanizmih izmenjave znanj v vsakem smislu, kjer imamo dolgoletne izkušnje, lahko predvidevamo tako uspešno raziskovalno in izobraževalno delo kot tudi dobre prenose dognanj v prakso, pri čemer je seveda pomembna tudi aktualnost in atraktivnost obravnavanih problemskih domen.
Pomen za razvoj znanosti
Naš raziskovalni program je razdeljen na dva osnovna sklopa. Prvi sklop, kjer se ukvarjamo z modeliranjem, simulacijo in vodenjem je usmerjen v temeljne raziskave na teh področjih in v možnostih uporabe razvitih in novih metod v praktičnih aplikacijah. Sklop avtonomnih mobilnih sistemov pa je problemsko orientiran in je večja pozornost posvečena implementaciji razvitih metod na tovrstnih sistemih. Posebno velik poudarek v obeh sklopih bo v povezovanju klasičnih teoretičnih principov in metod z metodami umetne inteligence in v študiju njihove praktične uporabnosti (implementacijska tehnologija). Mednarodno relevanco predlaganih raziskav lahko utemeljimo s prednostnimi področji v okviru Obzorja 2020. Predlagane raziskave spadajo predvsem v področje Living Online v podpodročja Environment, Mobility in Smart Cities in v področje Science & Technlogy, kjer so najpomembnejša podpodročja Robotics in Components & Systems in s predlaganimi prednostnimi področji v okviru Strategije pametne specializacije, s pomočjo katere želi Slovenija osredotočiti vlaganja razvojnih sredstev v raziskave, razvoj in inovacije na področjih, ki bodo prinesla največje učinke na gospodarstvo. Ena od ključnih prioritet je tudi področje Proizvodne, procesne in informacijsko komunikacijske tehnologije, kamor sodijo tudi naše raziskave. Relevantnost predlaganega programa pa lahko ugotavljamo tudi skozi primerljivost s programi podobnih skupin po svetu in pripravljenost za sodelovanje v projektih Obzorja 2020. Hkrati pa je potrebno zadržati določeno ravnotežje med domačimi potrebami in svetovnimi trendi, saj moramo poleg raziskovalnega dela razvijati in posodabljati tudi programe izobraževanja. Pri tem gre tako za horizontalno, kot tudi za vertikalno prenašanje znanja z uporabo in izkoriščanjem sodobnih medijskih in komunikacijskih tehnologij. Določena predlagana področja so bila do sedaj že delno raziskana in ima skupina na njih že odmevne rezultate in objave, ki jih bomo v prihodnosti nadgradili, druga področja pa bodo dala povsem nove rešitve z novimi rezultati.
Pomen za razvoj Slovenije
Predlagana prednostna področja s pomočjo katerih želi Slovenija osredotočiti vlaganja razvojnih sredstev v raziskave, razvoj in inovacije na področjih, ki bodo prinesla največje učinke na gospodarstvo so definirana v dokumentu Strategije pametne specializacije. Ena od ključnih prioritet je tudi področje Proizvodne, procesne in informacijsko komunikacijske tehnologij, kamor sodijo tudi naše raziskave. V primeru Tehnologije vodenja gre za področje, ki ima izrazite večkratne učinke na družbo, ki se odražajo na množici zelo pomembnih dejavnikov, ki postajajo s časom samo še pomembnejši. Gre za dejavnike kot so zmanjšanje porabe energije, surovin in onesnaženja okolja, fleksibilnost proizvodnje in kvaliteta proizvodov, dodana vrednost, humanizacija delovnih mest, aspekti trajnostnega razvoja itd. Na ta način je področje Tehnologije vodenja ena od strateških usmeritev v svetu in tudi pri nas, še posebno zaradi trenutnih zaostankov na tem področju. Rezultati raziskav naj bi prispevali k dvigu konkurenčnosti in usposobljenosti storitvenih organizacij in industrije, posredno omogočili ustrezno izobraževanje kadrov v smislu najnovejših dognanj in doprinesli k ustvarjanju inovativnih okolij z novimi delovnimi mesti. Seveda pa izboljšanje omenjenih dejavnikov lahko pomembno pozitivno vpliva posredno tudi na zdravstvo, okolje, obrambo itd. Pričakujemo pa lahko tudi promocijske učinke skozi znanstvene in strokovne objave, organizacijo strokovnih srečanj pa tudi preko naših mednarodnih povezav. Največji neposredni vpliv naših raziskav pa se bo najverjetneje kazal na dejstvu, da skupina predstavlja najpomembnejšo izobraževalno organizacijo na področju tehnologije vodenja. Skupina izobrazi več kot polovico slovenskih kadrov na področju, ki so trenutno zelo iskani in se povpraševanje še povečuje. Rezultati raziskav bodo sproti dopolnjevali in posodobljali znanja, ki bodo del pedagoškega procesa na Fakulteti za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani. Ob dobro organiziranih mehanizmih vsakovrstnih prenosov znanj, kjer imamo dolgoletne izkušnje, lahko pričakujemo uspešno raziskovalno in pedagoško delo, pri čemer je seveda pomembna tudi aktualnost in atraktivnost obravnavanih problemskih domen. Diseminacija rezultatov bo obsegala znanstvene objave, konferenčne prispevke, promocijske aktivnosti, seznanjanje javnosti z dosežki v medijih in na internetu, tečaje vseživljenjskega izobraževanja in v našem primeru redni pedagoški proces na vseh nivojih ter mentorstva pri zaključnih delih in mentorstva mladim raziskovalcem. Nenazadnje pa o vplivnosti skupine in njenih družbeno-ekonomskih učinkih govori tudi dejstvo, da so njeni člani ustanovili tako Društvo avtomatikov Slovenije kakor tudi Slovensko društvo za simulacijo in modeliranje ter predsedovali evropski federaciji EUROSIM v obdobju 2004-07. Vse to pomeni, da gre za zelo pomembne vplive in učinke na razvoj stroke na inženirsko prakso in tudi družbeno-ekonomski razvoj Slovenije.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno