Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Analiza in sinteza gibanja pri človeku in stroju

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.06.00  Tehnika  Sistemi in kibernetika   
3.03.00  Medicina  Nevrobiologija   

Koda Veda Področje
T115  Tehnološke vede  Medicinska tehnologija 

Koda Veda Področje
2.02  Tehniške in tehnološke vede  Elektrotehnika, elektronika in informacijski inženiring 
Ključne besede
rehabilitacijska robotika, funkcionalna električna stimulacija, sistemi človek stroj, haptični vmesniki, kognitivna povratna informacija, biomehatronika, senzorni in merilni sistemi, hoja, stoja, vstajanje, manipulacija, prijemanje
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (22)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  02813  dr. Tadej Bajd  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2009 - 2013  831 
2.  33168  dr. Tadej Beravs  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2010 - 2014  18 
3.  20180  dr. Imre Cikajlo  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2009 - 2014  260 
4.  28857  mag. Peter Čepon  Proizvodne tehnologije in sistemi  Tehnični sodelavec  2009 - 2014  28 
5.  28460  dr. Aleš Hribar  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2009 - 2013  13 
6.  37512  dr. Blaž Jakopin  Sistemi in kibernetika  Mladi raziskovalec  2014  10 
7.  12660  dr. Roman Kamnik  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2009 - 2014  311 
8.  27523  dr. Tomaž Koritnik  Sistemi in kibernetika  Mladi raziskovalec  2009 - 2010  31 
9.  36458  dr. Grega Logar  Sistemi in kibernetika  Mladi raziskovalec  2013 - 2014 
10.  14038  dr. Zlatko Matjačić  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2009 - 2014  372 
11.  18182  dr. Matjaž Mihelj  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2009 - 2014  331 
12.  07134  dr. Marko Munih  Sistemi in kibernetika  Vodja  2009 - 2014  724 
13.  31372  dr. Domen Novak  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2013 - 2014  88 
14.  24473  dr. Andrej Olenšek  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2014  113 
15.  34505  dr. Janez Pavčič  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Mladi raziskovalec  2011 - 2014  10 
16.  25411  dr. Janez Podobnik  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2009 - 2014  109 
17.  26335  dr. Jure Rejc  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2009 - 2014  126 
18.  35418  dr. Andraž Rihar  Električne naprave  Mladi raziskovalec  2012 - 2014  55 
19.  34534  dr. Sebastjan Šlajpah  Sistemi in kibernetika  Mladi raziskovalec  2011 - 2014  71 
20.  31980  dr. Matic Trlep  Meroslovje  Mladi raziskovalec  2009 - 2012  13 
21.  32077  dr. Matjaž Zadravec  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2009 - 2014  72 
22.  30688  dr. Jaka Ziherl    Mladi raziskovalec  2009 - 2012  29 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0309  Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča  Ljubljana  5053919000  5.779 
2.  1538  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko  Ljubljana  1626965  27.840 
Povzetek
Interdisciplinarna in interinstitucionalna raziskovalna skupina že vrsto let deluje na področju rehabilitacijske tehnike. V preteklosti se je uveljavila z raziskavami na področju funkcionalne električne stimulacije paraliziranih mišic. Pomemben dosežek je bila sinteza vzorca hoje pri povsem hromi paraplegični osebi. Raziskovalci so objavili vrsto člankov v uglednih revijah, prvo mednarodno monografijo s področja FES, dva slovenska proizvajalca pa proizvajata električne stimulatorje, ki so rezultat razvojnega dela skupine. Raziskave novega petletnega obdobja so usmerjene v rehabilitacijsko robotiko. Temeljijo na izvirni shemi rehabilitacijskega sistema, ki je sestavljena iz treh podsistemov: aktuacijski, senzorski in kognitivni sistem. Aktuacijski sistem poleg že omenjene električne stimulacije predstavljajo originalni robotski sistemi, ki jih poganjajo električni ali hidravlični motorji. Razvijamo multisenzorne sisteme gibanja ekstremitet, ki obsegajo akcelerometre, žiroskope in goniometre. Gibanje zgornjih ekstremitet zaznavamo s haptičnimi vmesniki. Posebne pretvornike smo razvili za merjenje sil prijemanja. Med senzorne sisteme sodijo tudi brezkontaktna optična merjenja gibanja in merjenje rekacijskih sil s pritiskovnimi ploščami in merilnim čevlji. Kognitivno informacijo posredujemo bolniku v obliki zvočnih signalov, senzorne stimulacije, haptične informacije in navideznih okolij prikazanih na računališkem zaslonu. Razvijamo sisteme za urjenje hoje, vstajanja, ravnotežja in stoje, gibanja zgornjih ekstremitet in prijemanja. Predlagani sistemi omogočajo tudi sprotno evalvacijo bolnikovih lokomotornih sposobnosti.
Pomen za razvoj znanosti
Industrija in zdravstvo, vključno z rehabilitacijo zahtevajo inovacije, napredne visokotehnološke rešitve, prenos pristopov z drugih področij in sinergijo učinkovitih rešitev. Ljubljanska rehabilitacijska inženirska skupina tradicionalno deluje na področju rehabilitacijskih tehnologij z raziskavami med univerzo, kliničnim okoljem in industrijo. Tak inkubator je rastel petdeset let, in ima za posledico novo znanje ter prenos dosežkov raziskav v nove izdelke in nove metode. To pomembno primerjalno prednost želimo ohraniti v primerjavi z nekaterimi drugimi raziskovalnimi središči v EU. Ena najpomembnejših značilnosti programske skupine je večje financiranje iz drugih virov, kot so ARRS in ostali državni viri, drugi viri so predvsem evropski in industrijski projekti. Posledično je prepoznaven odločujoč vpliv teh vsebin tudi na izvajanje raziskovalnega programa. Dolgoletna zaželenost v FP5, FP6, FP7 in sedaj H2020 je vedno znova dokaz tesne vpetosti v aktualni mednarodni razvoj znanosti. Tudi uspešno sledenje zahtevam industrijskih partnerjev ter prenosi tehnologij demonstrirajo nivo skupine. V preteklem obdobju smo se izkazali v znanstvenih objavah in patentih pa tudi z objavo kar petih knjig pri eminentni založbi Springer. Naša glavna dejavnost je fokusirana v najbolj napredne tehnologije, v razvoj na področjih rehabilitacije in industrije, v klinično vrednotenje sodobnih mehatronskih tehnologij za diagnosticiranje in učenje funkcionalnih gibov. Pozornost je usmerjena na naprave in pristope, v odpiranje novih možnosti, prijaznih za uporabnika in za vsakodnevno uporabo. Program raziskav »Analiza in sinteza gibanja pri človeku in stroju« je skladen z dvema pomembnima programskima sklopoma v H2020. V sklopu „Industrial leadership” zajema ICT celotno področje „Robotics” industrijsko in servisno robotiko, to je skladno tudi z našim interdisciplinarnim delom izhajajoč iz FP6 in FP7: robotika za rehabilitacijo in pomoč. Drugi sklop „Societal challenges” znotraj „Personalising health and care” direktno pokriva naše usmeritve: merjenja in robote za spremljanje zdravja ter v pomoč starejšim z namenom ostati aktiven in zdrav. Aktualnost naše dejavnosti se kaže v članstvu v Public Private Partneship (PPP) platformi euRobotics. MultiAnnual Roadmap (MAR) in Strategic Research Agenda (SRA) dokumenta te skupine sta direktna osnova za vsebino razpisov H2020 ICT23 2014 in ICT24 2015. Naše vodilne raziskave so povezane z najbolj uglednimi skupinami v EU in v osnovi multidisciplinarne. Obsegajo sodelovanje z industrijskim kot tudi kliničnim okoljem, slovenskim in EU partnerstvom.
Pomen za razvoj Slovenije
Neposredni pomen programa Skupina goji dolgoletno tradicijo kvalitetnih raziskav, prenosa izdelkov v industrijsko in rehabilitacijsko okolje. Trenutne raziskave v skupini so vpete v mednarodni raziskovalni prostor, dobivajo odmev v recenziranih mednarodnih publikacijah, mednarodnih industrijskih povezavah in projektih. Naši ključni industrijski partnerji Eta, Motoman, ABB in Optotek so slovenska podjetja, ki večji del dohodka ustvarijo na tujem trgu. Poleg tega smo uspeli zgraditi tudi mrežo povezav s tujimi podjetji, ki so pripravljena vlagati v razvoj slovenskih »startup« podjetij. Tako podjetja koristijo naše znanje in ga preko specifičnih raziskovalnih dosežkov vgrajujejo v svoje proizvode, postopke in storitve, kar prispeva k višji kvaliteti, manjšemu izmetu, višji produktivnosti in s tem k neposrednim finančnim učinkom. Na ta način neposredno in posredno podpiramo ekonomski razvoj države ter razvoj naprednih tehnologij in orodij medicinske rehabilitacije. Novi raziskovalno-razvojni program Evropske unije »Horizont 2020« kot eno izmed prioritetnih področij v sklopu informacijsko-komunikacijskih tehnologij navaja robotiko, ki je pomembna za nadaljnji razvoj članic tako z ekonomskega vidika kot tudi z vidika velikih družbenih sprememb, katere pogojuje starajoče se prebivalstvo. Tako se predvideva, da bo v prihodnosti nastal nov trg servisnih robotov za profesionalno in domačo uporabo, kjer pomembno mesto zasedata področji podpornih tehnologij za gibalno ovirane osebe ter medicinske naprave za urjenje gibanja. Pri tem je pomembno, da bo morala bodoča robotska tehnologija imeti sposobnost učenja in prilagajanja uporabniku, kar je tudi ena od rdečih niti našega raziskovalnega programa. Posredni pomen za družbo Pomen programa raziskovalne skupine se kaže na različnih nivojih. Naša dejavnost je priznana in se mednarodno kali skozi FP4 FP7 projekte in s sodelovanjem z industrijo, hkrati prenašamo izkušnje v domače okolje na dodiplomske in podiplomske študente oziroma študijske programe, partnerske institucije in industrijske partnerje. Študijski program Robotika na Fakulteti za elektrotehniko, UL nudi široko paleto znanj in omogoča individualni ter skupinski študij. Kvaliteto zagotavljamo z mednarodnim prepihom ter obojestransko mobilnostjo študentov in akademskega osebja z najbolj eminentnimi institucijami. Naši diplomanti in doktorandi so iskani v domačih podjetjih in dobrodošli v tujini. Posredni pomen za družbo se izkazuje tudi skozi popularizacijske aktivnosti za mlade, npr. študentske delavnice industrijske robotike DIR, dneve elektrotehnike v Bistri, poletne šole ter organizacijo mednarodnih konferenc doma in sodelovanjem pri organizaciji v tujini.
Avdiovizualni viri (1)
št. Naslov (s povezavo na video) Dogodek Vir
1. Analiza in sinteza gibanja pri človeku in stroju    Video predstavitev raziskovalnega programa 
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno