Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Analiza in sinteza gibanja pri človeku in stroju

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.06.00  Tehnika  Sistemi in kibernetika   
2.10.00  Tehnika  Proizvodne tehnologije in sistemi   

Koda Veda Področje
T125  Tehnološke vede  Avtomatizacija, robotika, nadzorno inženirstvo 

Koda Veda Področje
2.06  Tehniške in tehnološke vede  Zdravstveni inženiring 
Ključne besede
robot, rehabilitacija, haptika, industrijska robotika, merjenja, nosljivi senzorji, senzorna integracija, interakcija človek-stroj
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (23)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  51908  dr. Aljaž Baumkircher  Sistemi in kibernetika  Mladi raziskovalec  2018 - 2020 
2.  20180  dr. Imre Cikajlo  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2015 - 2021  255 
3.  38113  dr. Eva Čebašek  Sistemi in kibernetika  Mladi raziskovalec  2015 - 2020 
4.  28857  mag. Peter Čepon  Proizvodne tehnologije in sistemi  Tehnični sodelavec  2015 - 2016  28 
5.  37512  dr. Blaž Jakopin  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2015 - 2020  10 
6.  12660  dr. Roman Kamnik  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2015 - 2020  311 
7.  54564  Peter Kmecl  Sistemi in kibernetika  Tehnični sodelavec  2020  12 
8.  50489  dr. David Kraljić  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2018 - 2020  24 
9.  50656  dr. Peter Krapež  Sistemi in kibernetika  Mladi raziskovalec  2017 - 2020 
10.  36458  dr. Grega Logar  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2015 - 2017 
11.  14038  dr. Zlatko Matjačić  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2015 - 2021  369 
12.  18182  dr. Matjaž Mihelj  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2015 - 2020  325 
13.  07134  dr. Marko Munih  Sistemi in kibernetika  Vodja  2015 - 2020  721 
14.  31372  dr. Domen Novak  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2015 - 2016  88 
15.  34505  dr. Janez Pavčič  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2015  10 
16.  25411  dr. Janez Podobnik  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2015 - 2020  107 
17.  54813  Luka Pogačnik  Sistemi in kibernetika  Mladi raziskovalec  2020 
18.  26335  dr. Jure Rejc  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2015 - 2017  125 
19.  35418  dr. Andraž Rihar  Električne naprave  Mladi raziskovalec  2015  51 
20.  34534  dr. Sebastjan Šlajpah  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2015 - 2020  68 
21.  54649  Matej Tomc  Sistemi in kibernetika  Mladi raziskovalec  2020 - 2021  11 
22.  31980  dr. Matic Trlep  Meroslovje  Raziskovalec  2016 - 2017  13 
23.  35441  dr. Klemen Žbontar  Elektronske komponente in tehnologije  Raziskovalec  2016 - 2020 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0309  Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča  Ljubljana  5053919000  5.680 
2.  1538  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko  Ljubljana  1626965  27.578 
Povzetek
Program ¨Analiza in sinteza gibanja pri človeku in stroju¨, je usmerjen v analizo in povzročanje gibanja pri človeku ter v prepoznavanje in vodenje gibanja pri robotih. Glavna dejavnost bo razvoj na področjih rehabilitacije in industrije, kliničnem vrednotenju sodobnih mehatronskih tehnologij za diagnosticiranje in učenje funkcionalnih gibov. Prisoten je posluh za najbolj napredne tehnologije. Pozornost bo usmerjena na naprave in pristope, v odpiranje novih možnosti, prijaznih za uporabnika in za vsakodnevno uporabo. Tehnologije v tem predlogu pretežno vključujejo izgradnjo in uporabo haptičnih in industrijskih robotov. Objektivne meritve gibanja in senzorna integracija so pomemben del predvidenih raziskav, vključujoč tehniške senzorje in fiziološke senzorje. Uporabljena okolja robota ali človeka bodo realna ali navidezna, rehabilitacijski trening oz. industrijski robot v realnem okolju, kot tudi vadba s pomočjo tehnologij navidezne resničnosti ali programiranje pravih industrijskih robotov v simulacijskih orodjih. Predvidene raziskovalne metode v okviru merjenj funkcionalnega stanja in motoričnega usposabljanja posegajo na področja merjenj motoričnih funkcij, naprav za vadbo in telerehabilitacijo; na področje nosljivih senzorjev in prepoznavanja aktivnosti; na področje vadbe dojenčkov in otrok; na področje inteligentnih robotov za nadzor bolnika. Drugi sklop predvidenih raziskovalnih metod je na področju aplikacije robotov in merjenj v industriji s fokusnima usmeritvama v kompleksne aplikacije robotov, merjenja ter nadzor kvalitete izdelkov; ter lasersko merjenje razdalj v povezavi z roboti. Program raziskav je skladen z definicijami v dveh pomembnih programskih sklopih v H2020 „Industrial leadership” - „Robotics”, kot tudi „Societal challenges” - „Personalising health and care”. Cilj skupine je ustvarjanje novega znanja in sistemov na področju elektrotehniške znanosti. Poslanstvo je posredovanje znanj v gospodarstvo in druge institucije, npr. večjo kakovost življenja na področju rehabilitacijske tehnike, oz. robotike. Vizija raziskovalne skupine temelji na mednarodni odprtosti, sodelovanju in primerljivosti delovanja z eminentnimi EU skupinami (ETH, TUM) in izven. Skupina je mednarodno prepoznana na področju robotskih raziskav, robotskih aplikacij, rehabilitacije in kliničnih prispevkov.
Pomen za razvoj znanosti
Industrija in zdravstvo, vključno z rehabilitacijo zahtevajo inovacije, napredne visokotehnološke rešitve, prenos pristopov z drugih področij in sinergijo učinkovitih rešitev. Ljubljanska rehabilitacijska inženirska skupina tradicionalno deluje na področju rehabilitacijskih tehnologij z raziskavami med univerzo, kliničnim okoljem in industrijo. Tak inkubator je rastel petdeset let in ima za posledico novo znanje ter prenos dosežkov raziskav v nove izdelke in nove metode. To pomembno primerjalno prednost želimo ohraniti v primerjavi z nekaterimi drugimi raziskovalnimi središči v EU. Ena najpomembnejših značilnosti programske skupine je večje financiranje iz drugih virov, kot so ARRS in ostali državni viri; drugi viri so predvsem evropski in industrijski projekti. Posledično je prepoznaven odločujoč vpliv teh vsebin tudi na izvajanje raziskovalnega programa. Dolgoletna vključenost v FP5, FP6, FP7 in sedaj H2020 je vedno znova dokaz tesne vpetosti v aktualni mednarodni razvoj znanosti. Tudi uspešno sledenje zahtevam industrijskih partnerjev ter prenosi tehnologij demonstrirajo nivo skupine. V preteklem obdobju smo se izkazali v znanstvenih objavah in patentih pa tudi z objavo kar petih knjig pri eminentni založbi Springer. Naša glavna dejavnost bo fokusirana v najbolj napredne tehnologije, v razvoj na področjih rehabilitacije in industrije, v klinično vrednotenje sodobnih mehatronskih tehnologij za diagnosticiranje in učenje funkcionalnih gibov. Pozornost bo usmerjena na naprave in pristope, v odpiranje novih možnosti, prijaznih za uporabnika in za vsakodnevno uporabo. Predlagani program raziskav »Analiza in sinteza gibanja pri človeku in stroju« je skladen z dvema pomembnima programskima sklopoma v H2020. V sklopu „Industrial leadership” zajema ICT celotno področje „Robotics” industrijsko in servisno robotiko, to je skladno tudi z našim interdisciplinarnim delom izhajajoč iz FP6 in FP7: robotika za rehabilitacijo in pomoč. Drugi sklop „Societal challenges” znotraj „ Personalising health and care” direktno pokriva naše usmeritve: merjenja in robote za spremljanje zdravja ter v pomoč starejšim z namenom ostati aktiven in zdrav. Mednarodna atraktivnost programa se odraža skozi pravkar oddane štiri predloge v prvih H2020 razpisih: CYBERLEG++ (eksoskelet in proteza), Tele-UP-CAT (senzorika za otroke), X-FARM (robotika in senzorji v kmetijstvu) in WeBuilderS (eksoskelet za delavca) ter v mednarodnih predlogih LINarm++ (rehabilitacijska naprava) in SloFlanders (vodenje bionske proteze). Aktualnost naše dejavnosti se kaže v članstvu v Public Private Partneship (PPP) platformi euRobotics. Multi-Annual Roadmap (MAR) in Strategic Research Agenda (SRA) dokumenta te skupine sta direktna osnova za vsebino razpisov H2020 ICT-23-2014 in ICT-24-2015. Naše vodilne raziskave so povezane z najbolj uglednimi skupinami v EU in v osnovi multidisciplinarne. Obsegajo sodelovanje z industrijskim kot tudi kliničnim okoljem, slovenskim in EU partnerstvom.
Pomen za razvoj Slovenije
Neposredni pomen programa Skupina goji dolgoletno tradicijo kvalitetnih raziskav, prenosa izdelkov v industrijsko in rehabilitacijsko okolje. Trenutne raziskave v skupini so vpete v mednarodni raziskovalni prostor, dobivajo odmev v recenziranih mednarodnih publikacijah, mednarodnih industrijskih povezavah in projektih. Naši ključni industrijski partnerji Eta Cerkno, Motoman, ABB in Optotek so slovenska podjetja, ki večji del dohodka ustvarijo na tujem trgu. Poleg tega smo uspeli zgraditi tudi mrežo povezav s tujimi podjetji, ki so pripravljena vlagati v razvoj slovenskih »start-up« podjetij. Tako podjetja koristijo naše znanje in ga preko specifičnih raziskovalnih dosežkov vgrajujejo v svoje proizvode, postopke in storitve, kar prispeva k višji kvaliteti, manjšemu izmetu, višji produktivnosti in s tem k neposrednim finančnim učinkom. Na ta način želimo delovati tudi v prihodnjem obdobju ter s tem neposredno in posredno podpirati ekonomski razvoj države ter razvoj naprednih tehnologij in orodij medicinske rehabilitacije. Novi raziskovalno-razvojni program Evropske unije »Horizont 2020« kot eno izmed prioritetnih področij v sklopu informacijsko-komunikacijskih tehnologij navaja robotiko, ki je pomembna za nadaljnji razvoj članic tako z ekonomskega vidika kot tudi z vidika velikih družbenih sprememb, katere pogojuje starajoče se prebivalstvo. Tako se predvideva, da bo v prihodnosti nastal nov trg servisnih robotov za profesionalno in domačo uporabo, kjer pomembno mesto zasedata področji podpornih tehnologij za gibalno ovirane osebe ter medicinske naprave za urjenje gibanja. Pri tem je pomembno, da bo morala bodoča robotska tehnologija imeti sposobnost učenja in prilagajanja uporabniku, kar je tudi ena od rdečih niti tega predloga. Posredni pomen za družbo Pomen programa raziskovalne skupine se kaže na različnih nivojih. Naša dejavnost je priznana in se mednarodno kali skozi FP4 - FP7 projekte in s sodelovanjem z industrijo, hkrati prenašamo izkušnje v domače okolje na dodiplomske in podiplomske študente oziroma študijske programe, partnerske institucije in industrijske partnerje. Študijski program Robotika na Fakulteti za elektrotehniko, UL nudi široko paleto znanj in omogoča individualni ter skupinski študij. Kvaliteto zagotavljamo z mednarodnim prepihom ter obojestransko mobilnostjo študentov in akademskega osebja z najbolj eminentnimi institucijami. Naši diplomanti in doktorandi so iskani v domačih podjetjih in dobrodošli v tujini. Posredni pomen za družbo se izkazuje tudi skozi popularizacijske aktivnosti za mlade, npr. študentske delavnice industrijske robotike DIR, dneve elektrotehnike v Bistri, poletne šole ter organizacijo mednarodnih konferenc doma in sodelovanjem pri organizaciji v tujini.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2015, vmesno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2015, vmesno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno