Loading...
Projekti / Programi vir: ARRS

Slovenske identitete v evropskem in svetovnem kontekstu

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.04.00  Humanistika  Etnologija   
6.03.00  Humanistika  Antropologija   

Koda Veda Področje
6.05  Humanistične vede  Druge humanistične vede 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (29)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacij
1.  26523  dr. Alenka Bartulović  Etnologija  Raziskovalec  2009 - 2014  242 
2.  09175  dr. Bojan Baskar  Kulturologija  Raziskovalec  2009 - 2014  426 
3.  33082  dr. Eva Batista  Antropologija  Mladi raziskovalec  2010 - 2014  45 
4.  17839  dr. Martin Germ  Humanistika  Raziskovalec  2009 - 2013  446 
5.  20325  dr. Mateja Habinc  Etnologija  Raziskovalec  2013 - 2014  480 
6.  09065  dr. Vito Hazler  Etnologija  Raziskovalec  2009 - 2014  879 
7.  06666  dr. Jože Hudales  Antropologija  Raziskovalec  2009 - 2014  382 
8.  08426  dr. Božidar Jezernik  Etnologija  Vodja projekta  2009 - 2014  1.220 
9.  30659  dr. Simona Klaus  Etnologija  Mladi raziskovalec  2009 - 2013  49 
10.  30648  dr. Miha Kozorog  Antropologija  Raziskovalec  2012 - 2014  267 
11.  20327  dr. Boštjan Kravanja  Antropologija  Raziskovalec  2013 - 2014  215 
12.  31852  dr. Ambrož Kvartič  Etnologija  Mladi raziskovalec  2009 - 2013  225 
13.  23440  Maja Lamberger Khatib  Etnologija  Raziskovalec  2009 - 2013  78 
14.  21505  dr. Uršula Lipovec Čebron  Etnologija  Raziskovalec  2013 - 2014  428 
15.  22411  dr. Ana Sarah Lunaček Brumen  Antropologija  Raziskovalec  2014  168 
16.  14359  dr. Mirjam Mencej  Etnologija  Raziskovalec  2009 - 2014  540 
17.  28531  dr. Andreja Mesarič  Antropologija  Raziskovalec  2009 - 2014  19 
18.  14294  dr. Rajko Muršič  Antropologija  Raziskovalec  2009 - 2014  1.783 
19.  27631  dr. Dan Podjed  Etnologija  Raziskovalec  2011 - 2013  585 
20.  14974  dr. Mojca Ramšak  Etnologija  Raziskovalec  2009 - 2014  793 
21.  22414  dr. Jaka Repič  Antropologija  Raziskovalec  2009 - 2014  349 
22.  21097  dr. Peter Simonič  Antropologija  Raziskovalec  2013 - 2014  374 
23.  36379  dr. Marjana Strmčnik  Etnologija  Mladi raziskovalec  2013 - 2014 
24.  02266  dr. Zmago Šmitek  Etnologija  Raziskovalec  2009 - 2014  477 
25.  35349  dr. Sara Špelec  Humanistika  Mladi raziskovalec  2012 - 2014  100 
26.  30662  dr. Barbara Turk Niskač  Antropologija  Mladi raziskovalec  2009 - 2014  116 
27.  30673  dr. Urša Valič  Etnologija  Mladi raziskovalec  2009 - 2013  64 
28.  34361  dr. Ana Vrtovec Beno  Etnologija  Mladi raziskovalec  2011 - 2014  49 
29.  09045  dr. Nevenka - Nena Židov  Etnologija  Raziskovalec  2009 - 2014  557 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacij
1.  0581  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta  Ljubljana  1627058  94.442 
2.  0622  Slovenski etnografski muzej  Ljubljana  5052653000  3.540 
Pomen za razvoj znanosti
Raziskovalni program je pomemben za razvoj etnologije kot nacionalne in primerjalne discipline v ožjem nacionalnem okviru, nič manj pa tudi v mednarodno primerjalnem smislu. Slednje je pomembno iz splošne naravnanosti programa, ki utrjuje tukajšnje znanje in njegova spoznanja o kulturnem obzorju in zgodovinski (samo)zavesti ter oboje postavlja v omrežje globalizacijskih procesov. Zelo pomembno je, da so člani programske skupine opravljali terensko raziskovalno delo v Sloveniji in na tujem, s svojimi objavami monografij in znanstvenih člankov ter organizacijo pomembnih znanstvenih sestankov pa so postali prepoznavni v svetu kot tisto jedro razvoja kontinentalne etnologije in kulturne antropologije, ki učinkovito združuje kontinentalne tradicije vede, usmerjene v domači prostor (evropske etnologije), in vede, zazrte v zunajevropske dežele (kulturna oziroma socialna antropologija), poleg tega pa so v zelo pomembnem segmentu raziskovalnega dela nadgrajevali zgodovinske in komparativne vidike raziskovanja. Programska skupina Slovenske identitete v evropskem in svetovnem kontekstu, ki na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo oziroma pri Znanstvenem inštitutu FF UL opravlja temeljne etnološke/kulturno- oziroma socialno-antropološke raziskave, je edina programska skupina za področje etnologije/kulturne oziroma socialne antropologije na Univerzi v Ljubljani, njeni člani pa opravljajo temeljne raziskave na tem področju. Glede na to, da večji del programske skupine tvorimo člani Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo, je samoumevno, da pomemben del znanja, pridobljenega v okviru raziskovalnega programa, posredujemo študentom v okviru dodiplomskega in podiplomskega študijskega procesa, ki poteka na Oddelku, ter mladim raziskovalcem, ki se usposabljajo tukaj. Pomemben del znanja pa posredujemo tudi tujim študentom dodiplomskega in podiplomskega študija. Člani programske skupine smo namreč vključeni v izvajanje podiplomskega študijskega programa Creole, ki ga skupno izvaja šest evropskih univerz; program koordinira univerza na Dunaju, v njem pa sodelujejo še univerze v Stockholmu, Barceloni in Maynoothu. Znotraj mrež Erasmus Socrates in Ceepus sodelujemo s sorodnimi oddelki iz približno dvajset evropskih univerz. Raziskovalni rezultati predstavljajo prispevek k razvoju zlasti naslednjih aktualnih humanistično-družboslovnih znanstvenih tematik: zapuščine imperijev, nacionalistične (etno)mitologije, simbolična geografija, kolektivne identitete, dediščina.
Pomen za razvoj Slovenije
Izhodiščna predpostavka raziskovalnega programa Slovenske identitete v evropskem in svetovnem kontekstu je, da etnološke raziskave slovenskih in drugih kultur prinašajo nove poglede na kulturno identiteto in dediščino kot dejavnika adaptacije na sodobne kulturne tokove. Poznavanje dediščine in razumevanje prežemanja kultur je pomemben del spoprijemanja z izzivi, ki jih prinaša vključevanje v evropske in svetovne integracijske tokove. S tega stališča program izostruje nekatera temeljna in doslej morebiti le nakazana znanstvena in aplikativna vprašanja. Ker raziskovalci, ki smo vključeni v tem programu, še naprej čutimo odgovornost do pridobivanja temeljnih znanj o načinu življenja in ljudski kulturi slovenskega človeka, dajemo poseben poudarek tistim temeljnim raziskavam, ki so pomembne s stališča tukajšnjega kulturnega prostora in prispevajo ključna spoznanja za domače potrebe izobraževanja, bodočega raziskovanja, razširjanja in aplikacije pridobljenega znanja. Relevantnost raziskovalnega programa je v dopolnjevanju dosedanjih spoznanj o kulturni raznolikosti našega prostora. Raziskovalni program je pomemben za razvoj etnologije kot nacionalne in primerjalne discipline v ožjem nacionalnem okviru, nič manj pa tudi v mednarodno primerjalnem smislu. Slednje je pomembno iz splošne naravnanosti programa, ki utrjuje tukajšnje znanje in njegova spoznanja o kulturnem obzorju in zgodovinski (samo)zavesti ter oboje postavlja v omrežje globalizacijskih procesov.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno