Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Arheologija

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.02.00  Humanistika  Arheologija   

Koda Veda Področje
H340  Humanistične vede  Arheologija 
H341  Humanistične vede  Prazgodovina 
H510  Humanistične vede  Keltski jeziki in književnosti 

Koda Veda Področje
6.01  Humanistične vede  Zgodovina in arheologija 
Ključne besede
arheologija, arheometrija, kulturna dediščina, materialna kultura, kulturne premene in procesi, kronološke sekvence, kulturna krajina, poselitevene mreže, paleookolje, tehnologija, obrt in industrijska proizvodnja, umetnostna proizvodnja, promet in trgovina, arheološka teorija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (15)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  06252  dr. Mihael Budja  Arheologija  Vodja  2009 - 2013  301 
2.  29357  dr. Vojka Cestnik  Humanistika  Raziskovalec  2009 - 2013  34 
3.  25574  dr. Matija Črešnar  Humanistika  Raziskovalec  2009 - 2013  481 
4.  06486  dr. Bojan Djurić  Arheologija  Raziskovalec  2009 - 2013  373 
5.  28536  dr. Milan Hornak  Arheologija  Mladi raziskovalec  2009  46 
6.  06245  Milena Horvat  Arheologija  Tehnični sodelavec  2011 - 2013  85 
7.  31288  Andreja Maver  Arheologija  Tehnični sodelavec  2009 - 2013  180 
8.  27602  dr. Tina Milavec  Arheologija  Raziskovalec  2010 - 2013  156 
9.  22585  dr. Dimitrij Mlekuž Vrhovnik  Humanistika  Raziskovalec  2009 - 2013  457 
10.  10759  dr. Predrag Novaković  Arheologija  Raziskovalec  2009 - 2013  275 
11.  15245  dr. Simona Petru  Arheologija  Raziskovalec  2009 - 2013  105 
12.  18849  dr. Katarina Katja Predovnik  Arheologija  Raziskovalec  2009 - 2013  266 
13.  09561  dr. Božidar Slapšak  Arheologija  Raziskovalec  2009 - 2013  219 
14.  34360  dr. Marko Sraka  Arheologija  Mladi raziskovalec  2011 - 2013  23 
15.  05829  dr. Ljubinka Teržan  Arheologija  Raziskovalec  2009 - 2013  474 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0581  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta  Ljubljana  1627058  98.836 
Povzetek
Raziskovalni program zadeva temeljna razmerja med arheološkimi viri in nekdanjimi kulturami. Ukvarja se z vprašanji populacijske, prostorske, kronološke in tipološke artikuliranosti kultur in procesov ter njihovo umestitvijo v okoljske premene. Artefakte in ekofakte obravnavamo kot nosilce kompleksnih podatkov o razvoju tehnologij in izrabi naravnih virov, kulturnih, gospodarskih in naravnih procesov ter podepozitnih dejavnikov. Posebno pozornost namenjamo nedestruktivnim postopkom pridobivanja in branja zapisov na strukturnih ravneh artefakta, najdišča in naselbinskega kompleksa. Program vzpostavlja preseke z mnogimi disciplinarnimi polji in raziskovalnimi pristopi. Orodja, ki jih posamične naloge ob tem oblikujejo in uporabljajo, so vezana na stratigrafske, kronološke in kulturne sekvence v obravnavanih regijah, na grafične arhive najdišč in krajin, na keramične arhive in arhive kamnitih orodij, arhive kamnin ter korpuse kamnoseških in umetnostnih izdelkov, na radiokarbonske datacijske postopke, na analize stabilnih izotopov, metalografsko in rentgensko spektrometrijo, itd. Posebej velja poudariti kohezivna orodja za integracijo podatkovnih plasti in njihovo vizualizacijo. V program je vgrajena trajna skrb za razvojno-metodološki in teoretsko-spoznavni vidik arheološkega raziskovalnega dela. Raziskovalna skupina razvija nove teoretske, metodološke in analitske pristope v humanistiki ter vzpostavlja kontinuiran prenos znanja in aplikacijo tehnologij in tehnik umeščenih v naravoslovje. Raziskovalni program je neposredno povezan z mednarodnimi raziskovalnimi projekti, ki jih vodijo ali sovodijo članice in člani raziskovalne skupine.
Pomen za razvoj znanosti
V raziskovalnem programu zagotavljamo trajno skrb za razvoj metodologij in tehnik arheološkega zajemanja in analiziranja podatkov ter razvoj in aplikacijo modernih interpretativnih konceptov in modelov. Meddisciplinarna naravnanost programa in izkazana umeščenost v mednarodna raziskovalna omrežja omogoča stalno refleksijo in razmislek o spoznavnih možnostih in učinkih sodobnega arheološkega raziskovanja v Sloveniji in širše. Program gradi trajno sodelovanje med humanistiko in naravoslovnimi znanostmi. Z njim gradimo podatkovno in interpretativno infrastrukturo, ki pomembno prispeva k mednarodnim znanstvenim diskusijam o teoretsko spoznavnih vsebinah arheoloških raziskav, razvoju in preverjanju interpretativnih konceptov in modelov. Naša prizadevanja sovpadajo s poudarjenim zanimanjem za meddisciplinarne pristope in za uporabo neinvazivnih tehnik zajemanja podatkov na urbanih najdiščih. Naš poudarek je na zavračanju ancilarnosti teh raziskav v funkciji usmerjanja izkopavanj in na nujnem strukturiranju raziskav z lastno agendo, torej na zavračanju nereflektiranega linearnega nalaganja podatkovnih slojev. Meddisciplinarne raziskave krajin in artefaktnih zbirov omogočajo vzpostavitev novih podatkovnih baz in vključevanje v mednarodne razprave o dolgoročnem odnosu med ljudmi in okoljem, kulturnih, kognitivnih, socialnih, ekonomskih, tehnoloških, poselitvenih in drugih dinamikah, o delovanju in identitetah, kronologijah itd..
Pomen za razvoj Slovenije
Uveljavitev neinvazivnih raziskav je omogočila racionalizacijo arheoloških zaščitnih del v okviru infrastrukturnih projektov. Te raziskave razvijajo postopke na najzahtevnejših kategorijah najdišč in tako prispevajo k metodološki opremljenosti ustreznih služb za zaščito dediščine. Rezultati raziskav omogočajo celovito razumevanje dolgoročnega odnosa med ljudmi in okoljem kar lahko prispeva tudi k vzdržnem in skladnem prostorskem razvoj Slovenije. Raziskovalni pristopi bodo vgrajeni v študijski proces na vseh stopnjah študija arheologije na Univerzi v Ljubljani.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno