Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Arheologija

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.02.00  Humanistika  Arheologija   

Koda Veda Področje
H340  Humanistične vede  Arheologija 

Koda Veda Področje
6.01  Humanistične vede  Zgodovina in arheologija 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (16)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  06252  dr. Mihael Budja  Arheologija  Vodja  2014 - 2017  301 
2.  25574  dr. Matija Črešnar  Humanistika  Raziskovalec  2014 - 2017  472 
3.  06486  dr. Bojan Djurić  Arheologija  Raziskovalec  2014 - 2017  373 
4.  20950  dr. Andrej Gaspari  Arheologija  Raziskovalec  2015 - 2017  446 
5.  39169  dr. Luka Gruškovnjak  Arheologija  Mladi raziskovalec  2016 - 2017  53 
6.  27602  dr. Tina Milavec  Arheologija  Raziskovalec  2014 - 2017  153 
7.  22585  dr. Dimitrij Mlekuž Vrhovnik  Humanistika  Raziskovalec  2014 - 2017  450 
8.  12447  dr. Branko Mušič  Humanistika  Raziskovalec  2015 - 2017  334 
9.  10759  dr. Predrag Novaković  Arheologija  Raziskovalec  2014 - 2017  271 
10.  15245  dr. Simona Petru  Arheologija  Raziskovalec  2014 - 2017  104 
11.  18849  dr. Katarina Katja Predovnik  Arheologija  Raziskovalec  2014 - 2017  262 
12.  09561  dr. Božidar Slapšak  Arheologija  Raziskovalec  2014  219 
13.  23860  Jurij Soklič  Arheologija  Tehnični sodelavec  2014 
14.  34360  dr. Marko Sraka  Arheologija  Mladi raziskovalec  2014 - 2016  23 
15.  05829  dr. Ljubinka Teržan  Arheologija  Raziskovalec  2014  469 
16.  25586  dr. Andreja Žibrat Gašparič  Arheologija  Raziskovalec  2014 - 2017  45 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0581  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta  Ljubljana  1627058  97.064 
Povzetek
Raziskovalni program 'Arheologija' ohranja meddisciplinarno naravnanost in umeščenost v mednarodna raziskovalna omrežja. Izkazuje trajno skrb za razvoj metod in tehnik arheološkega zajemanja in analiziranja podatkov ter kontinuiran razvoj in aplikacije modernih interpretativnih konceptov in modelov. Raziskovalni program temelji na premisi o interpretativnem potencialu meddisciplinarnih raziskav in aktualizira koncept arheološke krajine in locus delovanja. V terenskem raziskovalnem delu ohranjamo neinvazivne strukturne površinske in podpovršinske preglede, navezane na metode daljinskega zaznavanja ter stratigrafska izkopavanja. Deskriptivne tipološko-tehnološke in komparativne analize artefaktnih zbirov bomo nadgradili z arheometrično metodo in vpeljali koncept operacijske sekvence. Meddisciplinarne raziskave krajin in artefaktnih zbirov omogočajo vzpostavitev novih podatkovnih baz in vključevanje v mednarodne razprave o dolgoročnem odnosu med ljudmi in okoljem, o kulturnih, kognitivnih, tehnoloških, socialnih, ekonomskih, poselitvenih in drugih dinamikah, o delovanju in identitetah ter kronologijah, itd.
Pomen za razvoj znanosti
V raziskovalnem programu zagotavljamo trajno skrb za razvoj metodologij in tehnik arheološkega zajemanja in analiziranja podatkov ter razvoj in aplikacijo modernih interpretativnih konceptov in modelov. Meddisciplinarna naravnanost programa in izkazana umeščenost v mednarodna raziskovalna omrežja omogoča stalno refleksijo in razmislek o spoznavnih možnostih in učinkih sodobnega arheološkega raziskovanja v Sloveniji in širše. Program gradi trajno sodelovanje med humanistiko in naravoslovnimi znanostmi. Z njim gradimo podatkovno in interpretativno infrastrukturo, ki pomembno prispeva k mednarodnim znanstvenim diskusijam o teoretsko-spoznavnih vsebinah arheoloških raziskav, razvoju in preverjanju interpretativnih konceptov in modelov. Naša prizadevanja sovpadajo s poudarjenim zanimanjem za meddisciplinarne pristope in za uporabo neinvazivnih tehnik zajemanja podatkov na urbanih najdiščih. Naš poudarek je na zavračanju ancilarnosti teh raziskav v funkciji usmerjanja izkopavanj in na nujnem strukturiranju raziskav z lastno agendo, torej na zavračanju nereflektiranega linearnega nalaganja podatkovnih slojev. Meddisciplinarne raziskave krajin in artefaktnih zbirov omogočajo vzpostavitev novih podatkovnih baz in vključevanje v mednarodne razprave o dolgoročnem odnosu med ljudmi in okoljem, kulturnih, kognitivnih, socialnih, ekonomskih, tehnoloških, poselitvenih in drugih dinamikah, o delovanju in identitetah, kronologijah itd.
Pomen za razvoj Slovenije
Uveljavitev neinvazivnih raziskav je omogočila racionalizacijo arheoloških zaščitnih del v okviru infrastrukturnih projektov. Te raziskave razvijajo postopke na najzahtevnejših kategorijah najdišč in tako prispevajo k metodološki opremljenosti ustreznih služb za zaščito dediščine. Rezultati raziskav omogočajo celovito razumevanje dolgoročnega odnosa med ljudmi in okoljem kar lahko prispeva tudi k vzdržnem in skladnem prostorskem razvoj Slovenije. Raziskovalni pristopi bodo vgrajeni v študijski proces na vseh stopnjah študija arheologije na Univerzi v Ljubljani.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, 2016, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, 2016, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno