Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Vpliv upravljanja, organizacijskega učenja in managementa znanja na sodobne organizacije

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.04.03  Družboslovje  Upravne in organizacijske vede  Management 
2.07.07  Tehnika  Računalništvo in informatika  Inteligentni sistemi - programska oprema 

Koda Veda Področje
S000  Družboslovje   

Koda Veda Področje
5.06  Družbene vede  Politične vede 
1.02  Naravoslovne vede  Računalništvo in informatika 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (25)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  35391  dr. Darija Aleksić  Ekonomija  Mladi raziskovalec  2013 - 2016  177 
2.  37437  dr. Katja Babič  Ekonomija  Mladi raziskovalec  2014 - 2016  16 
3.  23030  dr. Melita Balas Rant  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2013 - 2014  196 
4.  37434  dr. Katerina Božič  Ekonomija  Mladi raziskovalec  2014 - 2016  29 
5.  39180  dr. Simon Colnar  Upravne in organizacijske vede  Mladi raziskovalec  2016  117 
6.  33389  dr. Matej Černe  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2016  572 
7.  08627  dr. Vlado Dimovski  Ekonomija  Vodja  2013 - 2016  1.498 
8.  37929  Sandra Đurašević    Tehnični sodelavec  2015 - 2016 
9.  18780  dr. Marko Ferjan  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2013 - 2016  1.211 
10.  35390  dr. Barbara Grah  Ekonomija  Mladi raziskovalec  2014 - 2016  114 
11.  16251  dr. Eva Jereb  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2013 - 2016  749 
12.  23013  dr. Robert Kaše  Ekonomija  Raziskovalec  2013 - 2016  396 
13.  16007  dr. Tomaž Kolar  Ekonomija  Raziskovalec  2015 - 2016  322 
14.  18935  dr. Matej Lahovnik  Ekonomija  Raziskovalec  2013 - 2016  626 
15.  28012  dr. Katarina Katja Mihelič  Ekonomija  Raziskovalec  2013 - 2016  334 
16.  19765  dr. Darja Peljhan  Ekonomija  Raziskovalec  2013 - 2016  354 
17.  23028  dr. Sandra Penger  Ekonomija  Raziskovalec  2013 - 2016  698 
18.  31354  dr. Judita Peterlin  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2016  341 
19.  28910  dr. Gregor Pfajfar  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2016  305 
20.  28924  dr. Matevž Rašković  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2016  506 
21.  11977  dr. Borut Rusjan  Ekonomija  Raziskovalec  2013 - 2016  283 
22.  23029  dr. Aleša Saša Sitar  Ekonomija  Raziskovalec  2014  238 
23.  23019  dr. Miha Škerlavaj  Ekonomija  Raziskovalec  2013 - 2016  668 
24.  33178  Miha Uhan  Ekonomija  Mladi raziskovalec  2013 - 2014  47 
25.  15496  dr. Maja Zalaznik  Ekonomija  Raziskovalec  2013 - 2016  1.103 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0584  Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta  Ljubljana  1626922  41.249 
2.  0586  Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede  Kranj  5089638018  10.238 
Povzetek
Kazalniki kažejo, da Evropska unija in s tem tudi Slovenija ni konkurenčna v svetovnem merilu na podlagi naravnih virov ali nizkih cen, pač pa zgolj na podlagi znanja. Bolj kot kadar koli prej pa je to pomembno v recesijskih časih. Programska skupina bo s svojim raziskovalnim delom nadaljevala delo ravno na tem področju - področju managementa učenja in znanja ter spodbujanja inovativnosti, v skladu s ciljem obrnitve trenda upadanja konkurenčnosti Slovenije ter višjih stopenj zaposlenosti, za kar so potrebne večje naložbe v znanja in veščine, z namenom odprave razkoraka med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Nadgradnja znanstvenih raziskovalnih dosežkov s področja managementa učenja in znanja je utemeljena na osnovi konceptualnega modela, ki povezuje člane raziskovalne skupine in je sestavljen iz proučevanja vpliva okolja, osnovnih spremenljivk in intermediarnih spremenljivk na uspešnost delovanja organizacij v prihodnosti. Model proučevanja bo sestavljen iz strukturne dimenzije, katero bo proučevala prevladujoče Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru in procesne dimenzije, ki jo bo proučevala prevladujoče skupina z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.   Strateški cilj raziskovalnega programa je vzpostaviti horizontalne povezave med interdisciplinarnimi področji in jih integrirati z managementom učenja in znanja v okviru Poslovnega modela prihodnosti (glej priloga), ki predstavlja konceptualizacijo raziskovalnega dela članov raziskovalne skupine, prek definiranja antecedensov, intermediarnih spremenljivk in doseganja rezultatov managementa učenja in znanja. Programska skupina ima opredeljene sledeče teoretične cilje: (1) nadalje razviti znanstveno področje organizacijskega učenja in učeče se organizacije; (2) definirati tipologijo organizacijskega učenja; (3) prepoznavati in upoštevati stile učenja in izkustveno učenje; (4) proučevati povezave med managerskimi praksami in razvojem posameznih sestavin intelektualnega kapitala v organizacijah; (5) razvijati inovativne pristope menedžmenta človeških virov za nove poslovne modele ter predlagati učinkovite načine karierega razvoja in mobilnosti talentov na organizacijski in medorganizacijski ravni; (6) raziskovati zaznave skladnosti dela in družine in njenega vpliva na uspešnost prenosa/uporabe znanja in drugih procesov v organizaciji; (7) ugotoviti elemente obvladovanja uspešnosti organizacij prihodnosti. Največja dodana vrednost raziskovalne skupine na znanstvenem področju bo opredelitev enotne, generalne teorije znanja, učenja in inovativnosti, do katere bo skupina prišla z oblikovanjem večdimenzionalne matrike oz. novega poslovnega modela prihodnosti, ki se naslanja na management znanja, učenja in inovativnosti v organizacijah, kot podlago za trajnostni razvoj v okolju ireverzibilnih sprememb. Ta večdimenzionalna matrika oz. nov »Poslovni model prihodnosti« je procesna inovacija v znanstveni sferi managementa in organizacije, saj vzpostavlja horizontalne povezave med interdisciplinarnimi področji, ki jih tematsko združuje management učenja in znanja, in ki so vsa pomembna za obstoj in trajnostni razvoj organizacij v prihodnosti. Združevanje strukturne in procesne dimenzije pa prav tako pomeni paradigmatski preskok na področju organizacijskih oz. voditeljskih znanosti.
Pomen za razvoj znanosti
Raziskovalna skupina je pomembno prispevala k razvoju znanosti s področja managementa učenja in znanja ter inovativnosti tako v slovenskem, kot tudi mednarodnem prostoru, saj je dosegla vse opredeljene teoretične cilje ter tako prispevala k razvoju znanosti na področjih: (1) nadaljnjega razvoja znanstvenega področja organizacijskega učenja in učeče se organizacije; (2) definiranja tipologije organizacijskega učenja; (3) prepoznavanja in upoštevanja stilov učenja in izkustvenega učenja; (4) proučevanja povezave med managerskimi praksami in razvojem posameznih sestavin intelektualnega kapitala v organizacijah; (5) razvoja inovativnih pristopov menedžmenta človeških virov za nove poslovne modele ter predlogov učinkovitih načinov kariernega razvoja in mobilnosti talentov na organizacijski in medorganizacijski ravni; (6) raziskovanja zaznave skladnosti dela in družine in njenega vpliva na uspešnost prenosa/uporabe znanja in drugih procesov v organizaciji; (7) ugotavljanja elementov obvladovanja uspešnosti organizacij prihodnosti. Znanstveni prispevek članov raziskovalne skupine temelji na spoznanjih številnih interdisciplinarnih študij, osredotočenih na povezovanje znanstvenega področja managementa učenja in znanja ter inovativnosti s področji vodenja, managementa kakovosti, strateškega managementa, obvladovanja stroškov in uspešnosti poslovanja, organizacijskega vedenja, organizacijskih oblik ter managementa proizvodnje. Vzpostavljene horizontalne povezave med interdisciplinarnimi področji, integriranih v znanstveno področje managementa učenja in znanja ter inovativnosti s strukturnega in procesnega vidika preko razvitega konceptualnega okvira Poslovnega modela prihodnosti, predstavlja dodano vrednost v znanstveni sferi managementa in organizacije, hkrati pa so pomembno doprinesle k opredelitvi enotne teorije znanja, učenja in inovativnosti. Vzpostavljene povezave so pomembne tudi z vidika obstoja in nadaljnjega trajnostnega razvoja organizacij v prihodnosti. Združevanje strukturnih in procesnih dimenzij v okviru raziskovalnega programa je bistveno pripomoglo k preseganju obstoječe razdvojenost voditeljske in organizacijske znanstvene sfere, kar predstavlja pomemben paradigmatski preskok na področju znanosti. Skupno raziskovanje članov skupine iz Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani (FELU) ter Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru (FOV), ter njihovo povezovanje s priznanimi raziskovalci iz mednarodnega prostora je tako skupini omogočilo raziskovanje preučevanih konstruktov na mednarodni ravni ter s tem dvignilo prepoznavnost slovenskih raziskovalcev v mednarodni znanstveni sferi s področja managmeneta učenja in znanja ter inovativnosti. Prav tako je programska skupina k razvoju znanosti bistveno prispevala tudi z diseminacijo teoretičnih in empiričnih rezultatov poglobljenih mednarodnih raziskav - objavljanjem monografij, člankov v znanstvenih revijah ranga SCI/SSCI, vključujoč najbolj cenjene znanstvene revije s področja managementa in drugih prispevkov ter aktivnem sodelovanju na mednarodnih znanstvenih konferencah. Člani skupine so aktivno delovali tako v številnih uredniških odborih znanstvenih revij, kakor tudi kot recenzenti znanstvenih člankov vezanih na preučevano znanstveno področje. Prav tako so člani prenašali znanje in ugotovitve raziskav v pedagoški proces FELU in FOV preko oblikovanja novih predmetov in vključevanjem rezultatov študij v že obstoječe predmete, številnih mentorstev na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju ter mentorstev mladih raziskovalcev. Sodelovanje z vrhunskimi raziskovalci in akademiki v svetovnem merilu ter njihovo vključevanje v sam pedagoški proces in proces mentorstev na FELU in FOV, kakor tudi gostujoča predavanja in seminarji članov raziskovalne skupine na priznanih tujih univerzah dajejo raziskovalni skupini dodatno potrditev doprinosa k razvoju znanosti tako v slovenskem raziskovalnem prostoru kot tudi širši znanstveni skupnosti.
Pomen za razvoj Slovenije
Raziskovalna skupina je pomembno prispevala k razvoju Slovenije preko prenašanja znanja in ugotovitev raziskav znotraj kvadrata univerze, država, gospodarstvo ter družba. Rezultati raziskav prispevajo k nadaljnjemu razvoju in dvigajo kakovost delovanja na področjih povezanimi s managementom učenja in znanja ter inovativnosti preko vzpostavljenih horizontalnih povezav s področji vodenja, managementa kakovosti, strateškega managementa, obvladovanja stroškov in uspešnosti poslovanja, organizacijskega vedenja, organizacijskih oblik ter managementa proizvodnje. S tem vplivajo na nadaljnji razvoj preko boljšega izkoriščanja kapacitet konkurenčne, dinamične družbe osnovane na znanju, učenju in inovacijah, saj je le-to ključno za dvig konkurenčnosti, doseganje višje stopnje zaposlenosti ter nadaljnji trajnostni razvoj družbe. Na osnovi pridobljenih znanj in spoznanj so člani programske skupine uspešno sodelovali na različnih slovenskih in mednarodnih projektih (nekateri sofinancirani s strani EU), organizirali in izvedli številne seminarje in delavnice ter se udejstvovali kot (so)organizatorji konferenc z namenom pospešitve aplikacije znanja in rezultatov raziskovanja tako v slovenski, kot tudi ključni mednarodni (predvsem evropski, balkanski in kitajski) gospodarski in javni sektor, akademski svet ter družbo. Člani so nadaljnje aktivno povezovali in prenašali znanje med poslovnim in akademskim svetom preko organiziranih srečanj študentov z uveljavljenimi alumniji in gostujočimi predavanji uspešnih poslovnežev na dodiplomskem in magistrskem programu. Bodoče slovenske gospodarstvenike in voditelje smo izobraževali s poudarkom na etičnem, moralnem in družbeno-odgovornem ravnanju ter nadaljnji krepitvi ustvarjalnosti in inovativnosti na podlagi razvitega poslovnega modela prihodnosti ter tako povečali absorpcijo znanj in ugotovitev, ki bo na dolgi rok koristila gospodarstvu, povečala inovacijske kapacitete ter posledično pripomogla k vzdržnemu, trajnostnemu razvoju Slovenije. V okviru družbenega doprinosa gre izpostaviti tudi dejstvo, da so znanstvene objave članov raziskovalne skupine objavljene v najbolj cenjenih znanstvenih revijah s področja managementa pomembno odmevale v poslovnem svetu, saj so bili objavljeni prispevki za popularizacijo ugotovitev v različnih publikacijah, vključujoč The New York Times. V okviru družbenega prispevka in razvoja družbe so člani dejavni tudi na drugih družbeno odgovornih področjih, kar med drugim dokazuje tudi rektorjeva nagrada članici za dolgoletno predano delo na področju tutorstva na FELU, vzpostavljeno sodelovanje z Olimpijskim komitejem Slovenije za razvoj novega dodiplomskega programa Management v športu na FOV, ter druge nagrade. Rezultati programa tako neposredno prinašajo koristi za slovensko akademsko sfero, gospodarski in javni sektor ter družbo, vezane na ključne strateške razvojne prioritete in strateške cilje Republike Slovenije in Evropske unije, osredotočene na: (1) Znanje, kot enega ključnih dejavnikov spodbujanja konkurenčnosti nacionalnega gospodarstva Slovenije v okviru izvajanja Lizbonske strategije z namenom višanja stopnje zaposlenosti ter krepitvijo profesionalnega kapitala izobraževalcev preko uvedbe novih učnih metod in celovitega razvoja osebnosti; (2) Podjetnost in inovativna družba preko spodbujanja razvoja podjetništva, inovativnosti ter kreativnosti posameznikov; (3) Prehod v zeleno družbo preko diseminacije znanja v obliki objavljenih znanstvenih člankov, predavanj in seminarjev na temo trajnostnega razvoja v mednarodnem organizacijskem okolju; (4) Krepitvi vključujoče družbe preko povečevanja kapacitet mladih ter zmanjševanje njihove dolgoročne brezposelnosti; ter (5) Učinkovit javni sektor v smislu diseminacije novih znanj za krepitev kompetenc v okviru podanih seminarjev, delavnic in predavanj.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2013, 2014, 2015, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2013, 2014, 2015, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno