Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Vpliv upravljanja, organizacijskega učenja in managementa znanja ter inovacij na organizacije v starajočih se družbah

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.04.00  Družboslovje  Upravne in organizacijske vede   

Koda Veda Področje
5.06  Družbene vede  Politične vede 
Ključne besede
Staranje, socialne inovacije, digitalizacija, učeča se organizacija, management in organizacija, management znanja, avtomatizacija, oživitev gospodarstva po kovid-u, zelene inovacije, trajnostni razvoj.
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Upoš. tč.
7.347,78
A''
2.001,1
A'
2.930,49
A1/2
3.712,74
CI10
3.464
CImax
511
h10
29
A1
25,3
A3
1,08
Podatki za zadnjih 5 let (citati za zadnjih 10 let) na dan 21. julij 2024; A3 za obdobje 2018-2022
Podatki za razpise ARIS ( 04.04.2019 - Programski razpis , arhiv )
Baza Povezani zapisi Citati Čisti citati Povprečje čistih citatov
WoS  172  2.707  2.577  14,98 
Scopus  201  3.800  3.618  18 
Raziskovalci (17)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  56964  Ana Bartol  Ekonomija  Mladi raziskovalec  2022 - 2024 
2.  39180  dr. Simon Colnar  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2022 - 2024  139 
3.  08627  dr. Vlado Dimovski  Ekonomija  Vodja  2022 - 2024  1.534 
4.  37929  Sandra Đurašević    Tehnični sodelavec  2022 
5.  18780  dr. Marko Ferjan  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2022 - 2024  1.217 
6.  35390  dr. Barbara Grah  Ekonomija  Raziskovalec  2022 - 2024  135 
7.  23013  dr. Robert Kaše  Ekonomija  Raziskovalec  2022 - 2024  415 
8.  36717  dr. Anamarija Kejžar  Kriminologija in socialno delo  Raziskovalec  2023 - 2024  222 
9.  16007  dr. Tomaž Kolar  Ekonomija  Raziskovalec  2022 - 2023  339 
10.  53494  dr. Ajda Merkuž  Ekonomija  Mladi raziskovalec  2022 - 2024  30 
11.  19765  dr. Darja Peljhan  Ekonomija  Raziskovalec  2022 - 2024  373 
12.  23028  dr. Sandra Penger  Ekonomija  Raziskovalec  2022 - 2024  756 
13.  31354  dr. Judita Peterlin  Ekonomija  Raziskovalec  2022 - 2024  375 
14.  29073  dr. Iztok Podbregar  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2022 - 2024  805 
15.  23029  dr. Aleša Saša Sitar  Ekonomija  Raziskovalec  2023 - 2024  257 
16.  29872  Tadeja Žabkar Lebič    Tehnični sodelavec  2022 - 2024 
17.  26208  dr. Jana Žnidaršič  Ekonomija  Raziskovalec  2022 - 2024  298 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0584  Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta  Ljubljana  1626922  43.452 
2.  0586  Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede  Kranj  5089638018  10.576 
Povzetek
V razvitih državah obstaja velika potreba po novem in celovitejšem upravljanju in oblikovanju politik, da se izboljša vloga in uspešnost starajočih se delavcev v prihodnjih organizacijskih sistemih ter razvije nov organizacijski pristop in naložbene politike do Družbe 5.0 in Industrije 5.0. Temu bodo sledile naše raziskovalne dejavnosti programske skupine kot razširjanje rezultatov, s posebnim poudarkom na partnerjih EU projektov H2020-MAIA in Interreg SI4CARE, ki ju vodi prof. dr. Dimovski. Predlagani raziskovalni program bo sledil teoretičnim ciljem in prispeval k štirim ključnim temam: (1) staranje, (2) digitalizacija, avtomatizacija in inovacije, (3) okrevanje po kovidu na ravni posameznika, tima in družbe, ter (4) zelene inovacije in trajnostni razvoj. V okviru tematike staranja, bomo razvili in identificirali dejavnike, ki usmerjajo vpliv starajoče se družbe na soustvarjanje dodane vrednosti za razvoj digitalnega, trajnostnega, vključujočega in odpornega gospodarstva prihodnosti na nacionalni in mednarodni ravni, z namenom dviga kakovosti življenja prebivalstva. Skladno s področjem digitalizacije, avtomatizacije in inovacij bomo preučili kako lahko sodobne prispevajo k prehodu v družbo aktivnega staranja, trajnosti, zdravja in socialne vključenosti na različnih ravneh za uspešen prehod na Industrijo 5.0. V okviru po-kovidne oživitve gospodarstva si bomo prizadevali za krepitev socialnih pravic za vse generacije v skladu s Strategijo razvoja Slovenije 2030 in Evropski steber socialnih pravic: zdravje in varnost pri delu, ter z razvojem večkriterijskih modelov za podporo odločanju. Naš četrti prispevek je k zelenim inovacijam in trajnostnemu razvoju, kjer si bomo prizadevali opredeliti in oblikovati strategije vodenja in organiziranja v prihodnosti in k širitvi osnov za Evropski zeleni dogovor 2050. Prizadevali si bomo za razvoj rešitev z uporabno vrednostjo za znanost, podjetja, socialne partnerje in širšo družbeno perspektivo z namenom zapolnitve vrzeli na področju staranja prebivalstva in digitalno opolnomočene evropske družbe. V predlaganem programu, bomo združili več znanstvenih področij: (a) management in organizacija, vključno z managementom inovacij, managementom človeških virov in managementom znanja, (b) vseživljenjsko učenje in usposabljanje, vključno z organizacijskim učenjem in učečo se organizacijo, (c) varnost in zdravje pri delu, (d) inženiring zanesljivosti, (e) digitalne tehnologije, (f) aktuarske znanosti, (g) dejavniki tveganja v konkurenčnih modelih tveganja / modelih mnogoterih pojemanj prehodov iz aktivne v različne faze odvisnosti od oskrbe, v okviru dane in izboljšane zakonodaje o pokojninskem, socialnem in zdravstvenem zavarovanju in (h) večkriterijske optimizacije podpore odločitvam pri planiranju, managementu in kontroli v organizacijah v danem nacionalnem zakonodajnem okviru. Naše delo je skladno z obstoječimi cilji trajnostnega razvoja.
Pomen za razvoj znanosti
Poudarek pri raziskavah naše programske je v preučevanju organizacijskih in okoljskih dejavnikov v organizacijah (staranje, digitalizacija, ekonomska in socialna odpornost po kovidu in elementi zelenega dogovora), ki vplivajo na obnašanje sodobnih organizacij, ki jih bomo preučevali z različnih vidikov. Programska skupina še naprej temelji na svojih dosedanjih usmeritvah v raziskavah in nadaljuje z raziskovanjem naslednjega raziskovalnega okvirja: (1) pospeševanje razvoja znanstvenoraziskovalnega področja organizacijskega učenja in učeče se organizacije, s poudarkom na perspektivi staranja delovne sile, (2) opredelitev tipologije vodenja in organizacijskega učenja v digitalno opolnomočeni družbi, ki izhaja iz teorije mnogoterih inteligenc, miselnosti rasti, ekspanzivnega učenja in novih pristopov vodenja, ki temeljijo na vrednotah, kot so avtentično vodenje in trajnostno usmernjeno vodenje, (3) konceptualizirati vlogo študij staranja pri managementu znanja in stilih učenja, (4) proučitev povezav med praksami vodenja in razvojem različnih komponent digitalno naprednih organizacij, (5) razvoj inovativnih pristopov za ravnanje z ljudmi pri delu s poudarkom na aktivnem in zdravem staranju s podporo digitalnih tehnologij vključno s ko-roboti za nove poslovne modele in razvoj kariere, (6) vprašanje mobilnosti človeških virov ter delo na domu, (7) raziskave zaznavanja socialnih pravic za vse generacije, (8) podpora zdravju in varnosti pri delu, upoštevajoč digitalno podporo in iskanje ravnoseja med poklicnim in zasebnim življenjem ter upoštevajoč čas okrevanja po kovid-u, (9) iskanje elementov upravljanja uspešnih organizacij prihodnosti, (10) vključno z rezultati modelov mnogoterih pojemanj in sistemov v podporo odločanju, ki temeljijo na MRP skeletonu in simulacijskih procedurah. Z našimi raziskavami si bomo prizadevali dodati svoj znanstveni prispevek k naslednjim uveljavljenim teorijam in specifičnim znanstvenim konstruktom: (1) Teorija avtentičnega razvoja vodenja, učeča se organizacija, teorija organizacijskega učenja in teorija organizacijskega dizajna, (2) Pogled na organizacijo, temelječo na znanju in prispevek k teoriji managementa znanja, (3) Kontingenčna teorija, (4) Teorija soustvarjanja potrošniških izkušenj, (5) Teorija mnogoterih inteligenc in teorija trajnostnega razvoja vodenja, (6) Preoblikovanje modela mnogoterih pojemanj z razširitvijo dimenzije faktorja vpliva na verjetnost prehodov in razširitvijo domene iz 70+ v inovativni model za vrednotenje ukrepov na domeni 55+, razvoj metode za ugotavljanje družbene vrednosti posameznih odločitev v managementu starajočih se človeških virov in vrednotenje socialnih inovacij, vrednotenje zakasnitev zaradi poznega odziva starejših delavcev in spremenjene kakovosti izdelkov starejših delavcev v srebrnem gospodarstvu, (7) Pozitivna organizacijska klima in proučevanje individualnih značilnosti zaposlenih, (8) Teorija socialne kronologije in teorija sistemov z več timi. Naša raziskovalna programska skupina bo nadalje črpala tudi ugotovitve raziskav iz rezultatov, doseženih v tem programu, na podlagi projektov, ki jih vodijo člani naše programske skupine in kjer so vključeni tudi drugi člani. To so projekti ARRS J6-9396: Razvoj socialne infrastrukture in storitev za izvajanje dolgotrajne oskrbe v skupnosti J5-1784: Ustvarjanje družbene vrednosti s starostnikom prijaznim upravljanjem stanovanjskega sklada v vseživljenjskih soseskah, lokalni aplikativni projekti kot je Analiza možnosti za vzpostavitev koncepta pametnih srebrnih vasi in Koncept pametnih srebrnih vasi: kot del projekta Pametne srebrne vasi za jutri in projekti COST pri katerih so naši raziskovalci člani upravnega odbora ali drugače vpeti v projekti, npr. Cost Action CA17125: Public Value Capture of Increasing Property Values (PuVaCa) in Cost Action CA16206: Empowering the next generation of social enterprise scholars (EMPOWER-SE). Na podlagi rezultatov omenjenih projektov bomo prispevali k projektu, ki je pomemben tudi za slovensko vlado: V6-2041: Medgeneracijsko sožitje na podeželju, socialna izključenost in blažitev socialnih pritiskov na podeželju. Z vključitvijo rezultatov projekta, ki so v skladu s sodobnimi načeli managementa in organizacije, bomo svoje ugotovitve vključili v prakso in znanje prenesli zainteresiranim deležnikom. Poleg tega se bomo osredotočili na razvoj in prenos najsodobnejših rešitev v okviru evropskih projektov SI4CARE in MAIA v slovensko akademsko sfero ter ponudili smernice s primeri dobre prakse odločevalcem na državni in občinski ravni. Člani raziskovalnega programa so vključeni tudi v študijske programe na različnih univerzah, kjer bodo prej omenjene rezultate delili med dodiplomskimi, podiplomskimi in doktorskimi študenti.
Pomen za razvoj Slovenije
Znano je, da Evropska unija, vključno s Slovenijo, ni globalno konkurenčna na podlagi naravnih virov ali nizkih cen človeških virov, temveč le na podlagi znanja. To je bolj pomembno kot kdaj koli prej v času okrevanja po pandemiji, staranju prebivalstva, digitalno bolj opolnomočeni družbi in težnjah po zelenih inovacijah in trajnostnemu razvoju. Programska skupina bo s svojim raziskovalnim delom prispevala k razširjanju in zagotavljanju vrhunskega strokovnega znanja na področjih staranja, digitalne družbe, organizacijskih vidikih pri iskanju okoljskega ravnotežja, s ciljem povezave teh področij za razvoj konkurenčnih načrtov, poslovnih modelov in dobrih praks. Predlagani raziskovalni program je multidisciplinaren in integrativen program, ki združuje in povezuje znanstvene izzive in gospodarske pobude ter zajema vse ključne strateške agende za prihodnost Evrope in Slovenije v njej. Na ta način naš program pomembno vpliva na razširjanje in povezovanje na področjih znanosti, gospodarstva in družbeno-kulturnih dejavnosti na način, ki želi zapolniti vrzel v večdimenzionalnem in celostnem okviru štirih temeljnih tem, predlaganih v priloženem programu dela. Izvirnost predlaganega programa je v njegovem integrativnem pristopu, ki povezuje predhodne temelje študij managementa, organizacije, ekonomije, vodenja, z izzivi starajočih se družb, hitrega tehnološkega napredka, digitalizacije in ekonomskih, političnih in družbenih vidikov okrevanja po kovid-u, da bi dosegli integrativni vpliv na celostno obravnavo danih raziskovalnih vprašanj ter vzpostavitev vizije in novega okvira za socialno vključujočo starajočo se družbo prihodnosti. Potencialni vpliv na družbeno-kulturno dejavnost bo prispeval k digitalno opolnomočenim, socialno vključenim aktivnim posameznikom ter k hitrejšemu okrevanju krožnega gospodarstva v post-kovid razmerah. S svojim delom bomo zasledovali več ciljev trajnostnega razvoja, zlasti pa naslednje: (3) Zdravje in dobro počutje, (8) Dostojno delo in gospodarska rast, (9) Industrija, inovacije in infrastruktura, (11) Trajnostna mesta in skupnosti in (12) Odgovorna proizvodnja in poraba. Jasno je, da je soočanje z naraščajočo neenakostjo in divergenco v Evropi največji izziv, ki ga moramo premagati. Novi rezultati raziskav o korporativnem upravljanju, managementu znanja in inovacij ter organizacijskem učenju bodo prispevali tudi k razvoju potrebnega človeškega kapitala v Evropi in v Sloveniji. Skupaj z nadaljnjim razvojem sistemov za podporo odločanju, kamor bi lahko vključili nekatere rezultate prej omenjenega znanja, in nov zagon naložb v socialno infrastrukturo bodo prispevali k številnim ciljem socialnega razvoja in bogatili človeški kapital v Evropi in v Sloveniji. Kot je razloženo v dokumentu Evropske unije Boosting Investment in Social Infrastructure in Europe European Economy Report of the High-Level Task Force on Investing in Social Infrastructure, je danes vrzel med bogatimi in revnimi največja v zadnjih 30 letih, kar negativno vpliva na prebivalstvo EU, na njegovo blaginjo, socialno kohezijo in gospodarsko rast. To je še posebej pomembno za starejše odrasle z nizkimi pokojninami. Področje sociale je zato pomembno, ker ima neposredne finančne posledice. Korporativno upravljanje, management znanja in inovacij ter organizacijsko učenje, skupaj s sodobnimi sistemi za podporo odločanju, so potrebni enako kot dolgoročne socialne naložbe, zlasti v najrevnejših regijah, kjer naj bi rezultati koristili tudi ljudem, ki so na meji revščine. K tem ciljem bi lahko prispevale socialne inovacije. Boljše socialne politike in socialna infrastruktura, ki izhajajo iz teh politik, vodijo k večji odpornosti in dolgoročnejši rasti in blaginji.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno