Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Diferenciacija urotelijskih celic

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
3.03.00  Medicina  Nevrobiologija   
3.04.00  Medicina  Onkologija   

Koda Veda Področje
B000  Biomedicinske vede   

Koda Veda Področje
3.01  Medicinske in zdravstvene vede  Temeljna medicina 
3.02  Medicinske in zdravstvene vede  Klinična medicina 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (19)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  23503  Sanja Čabraja    Tehnični sodelavec  2014 - 2017 
2.  34354  dr. Urška Dragin Jerman  Onkologija  Raziskovalec  2014 - 2017  61 
3.  15873  dr. Mateja Erdani Kreft  Nevrobiologija  Raziskovalec  2014 - 2017  410 
4.  23916  dr. Andreja Erman  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2014 - 2017  118 
5.  25484  dr. Mirjam Fröhlich  Biotehnologija  Raziskovalec  2015 - 2017  55 
6.  25780  dr. Samo Hudoklin  Nevrobiologija  Raziskovalec  2014 - 2017  109 
7.  31308  Marinka Jeriha    Tehnični sodelavec  2014 - 2017 
8.  17889  Nada Pavlica Dubarič    Tehnični sodelavec  2014 - 2017 
9.  28393  dr. Nataša Resnik  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2014 - 2017  88 
10.  11654  dr. Rok Romih  Nevrobiologija  Vodja  2014 - 2017  248 
11.  33137  dr. Matej Skočaj  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2014 - 2017  107 
12.  33067  dr. Tomaž Smrkolj  Stomatologija  Raziskovalec  2015 - 2017  142 
13.  17885  Linda Štrus    Tehnični sodelavec  2014 - 2017 
14.  16275  dr. Bojan Tršinar  Metabolne in hormonske motnje  Raziskovalec  2014  173 
15.  08279  dr. Peter Veranič  Nevrobiologija  Raziskovalec  2014 - 2017  359 
16.  32009  dr. Tanja Višnjar  Reprodukcija človeka  Raziskovalec  2014 - 2017  45 
17.  20343  dr. Daša Zupančič  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2014 - 2017  89 
18.  19588  Sabina Železnik    Tehnični sodelavec  2014 - 2017 
19.  39124  dr. Taja Železnik Ramuta  Biokemija in molekularna biologija  Mladi raziskovalec  2016 - 2017  104 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0381  Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta  Ljubljana  1627066  48.417 
Povzetek
Delo na programu P3-0108 Diferenciacija urotelijskih celic poteka kontinuirano od leta 1999. V zadnjem obdobju financiranja (2009-2013) je naša raziskovalna skupina dokazala, kako preurejanje membranskih razdelkov biosintetske poti in poti razgradnje, citoskeleta in medceličnih povezav omogoči končno diferenciacijo urotelijskih celic. Le-ta se kaže v oblikovanju urotelijskih plakov, zgrajenih iz 16-nm intramembranskih uroplakinskih partiklov, in vzpostavitvi krvno-urinske pregrade. Predstavili smo model regeneracije urotelija in opisali alternativne poti diferenciacije, ki vodijo v karcinogenezo. Razvili smo postopke priprave urotelijskih nadomestkov, selektivnega tarčenja transformiranih celic z nanodelci in selektivnega odstranjevanja okuženih urotelijskih celic. Uspešnost dosedanjega dela se odraža v publikacijah v vrhunskih znanstvenih revijah z visokim IF, visoki citiranosti naših del, mentorstvih, interesu klinik in podjetij po sodelovanju in ne nazadnje tudi v naši pedagoški odličnosti. V naslednjem obdobju financiranja bomo nadaljevali z raziskavami celične in molekularne biologije urotelija ter z njim povezanimi obolenji. Raziskave bodo potekale na prepletajočih se znanstvenih temah: (1.) razvoj eksperimentalnih modelov za študij diferenciacije, regeneracije in karcinogeneze ter delovanja učinkovin na normalen in patološko spremenjen urotelij, (2.) vezikularni transporti v normalnem in spremenjenem uroteliju, (3.) vzpostavljanje medceličnih stikov med normalnimi in rakavimi urotelijskimi celicami ter njihov vpliv na regeneracijo in diferenciacijo urotelija, (4.) priprava urotelijskih nadomestkov z metodami tkivnega inženirstva in (5.) selektivno tarčenje in odstranjevanje spremenjenih urotelijskih celic. Sinergistične učinke za dosego zastavljenih ciljev bomo dosegli v tesnem sodelovanju s komplementarnimi raziskovalnimi skupinami v Sloveniji in tujini. Nadaljevali bomo z razvojem ustreznih raziskovalnih metod, s poudarkom na elektronski mikroskopiji. Rezultati raziskav bodo pomembno prispevali k najaktualnejšim vprašanjem v celični biologiji. Realizacija zastavljenih ciljev bo vodila k boljšemu razumevanju funkcije urotelija in k reševanju perečih problemov v urologiji, kot so tumorji, cistitisi in infekcije sečil. Zato je del raziskav izrazito aplikativne narave in omogoča prenos v klinično prakso. Slednjemu je namenjen razvoj urotelijskih nadomestkov, selektivno tarčenje rakavih celic in preizkušanje zdravljenja okužb s hitozanom. Zaradi vpetosti skupine v pedagoško delo, bodo rezultati dela prispevali tudi h višji kvaliteti študija na področju celične biologije.
Pomen za razvoj znanosti
Naše raziskave se umeščajo v najaktualnejša področja celične biologije, kot so celična diferenciacija, vezikularni transporti in medcelični stiki. Na področju celične biologije urotelija smo v svetu prepoznavna skupina, kar se kaže v citiranosti naših člankov, vabilih na predavanja in kontinuiranim sodelovanjem z vodilnimi skupinami s tega področja (Tung-Tien Sun, Univerza v New Yorku, ZDA, Matthew Mulvey, Univerza v Utahu, ZDA in Jennifer Southgate, Univerza v Yorku, Velika Britanija). V okviru raziskav imunoterapij na tumorje sečnega mehurja poteka bilateralno sodelovanje s Federativno republiko Brazilijo. Ker so v raziskave vključeni humani vzorci urotelija (sodelovanje s Kliničnim oddelkom za urologijo, Univerzitetni Klinični Center Ljubljana), je mogoč prenos temeljnih celično-bioloških znanj na razumevanje poteka različnih bolezni, ki prizadenejo urotelij (na primer obstrukcija iztoka urina, cistitisi in urotelijski tumorji). Razvoj novih eksperimentalnih modelov pomeni inovativen pristop za študij diferenciacije, regeneracije in karcinogeneze ter delovanja učinkovin na normalen in patološko spremenjen urotelij. Razvijanje urotelijskih nadomestkov pomeni prispevek k razvoju tkivnega inženirstva. S tkivnim inženirstvom urotelijskih nadomestkov, ki ga bomo razvijali, bi se lahko številne urološke motnje zdravile uspešneje kot se sedaj. Osnovne raziskave na področju nanomedicine (selektivno tarčenje nanodelcev, uporaba hitozana) bodo povezale razumevanje osnovnih celično-bioloških procesov s klinično prakso.
Pomen za razvoj Slovenije
1. Na Inštitutu za biologijo celice potekajo raziskave za naročnika iz gospodarstva (Lek d.o.o.) 2. Člani raziskovalne skupine opravljajo pedagoško delo na dodiplomskem in podiplomskem študiju. Člani skupine so avtorji visokošolskih učbenikov in drugega učnega gradiva. 3. Člani raziskovalne skupine so mentorji pri diplomah, magistrskih delih in doktoratih. 4. Člani raziskovalne skupine so v medijih prisotni s polemikami in s sodelovanjem v prispevkih za popularizacijo znanosti. 5. Člani raziskovalne skupine so avtorji patenta. 6. Z vabljenimi predavanji na mednarodnih konferencah in na tujih univerzah prispevamo k promociji države. 7. Z realizacijo ciljev raziskovalnega programa želimo doseči praktične in uporabne cilje na osnovi znanja, ki smo ga pridobili s predhodnimi temeljnimi raziskavami. 8. V raziskave programa vključujemo mlade raziskovalce. Mladi raziskovalci, ki so že uspešno zaključili šolanje, so se zaposlili kot pedagoški delavci Univerze v Ljubljani ali kot raziskovalci.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, 2016, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, 2016, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno