Loading...
Groups source: ARIS

Centre for Organization and Human Resource Studies

Research activity

Code Science Field Subfield
5.03.00  Social sciences  Sociology   
5.04.00  Social sciences  Administrative and organisational sciences   
5.01.00  Social sciences  Educational studies   

Code Science Field
S212  Social sciences  Sociology of labour, sociology of enterprise 
S211  Social sciences  Sociology of science 
S213  Social sciences  Social structures 
S196  Social sciences  Social economics 
Keywords
Work, education, employment, human resources, organisation, industrial relations, participation, culture, quality of life.
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
2,964.43
A''
321.78
A'
1,215.97
A1/2
1,413.69
CI10
298
CImax
37
h10
11
A1
9.86
A3
2.91
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on June 15, 2024; A3 for period 2018-2022
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 40  216  202  5.05 
Scopus 56  315  286  5.11 
Researchers (10)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publicationsNo. of publications
1.  33596  PhD Branko Bembič  Culturology  Researcher  66 
2.  33094  PhD Jožica Čehovin Zajc  Sociology  Researcher  117 
3.  54748  Barbara Duvnjak  Administrative and organisational sciences  Researcher 
4.  54798  Tej Gonza  Sociology  Researcher  99 
5.  12670  PhD Miroljub Ignjatović  Sociology  Researcher  316 
6.  10976  PhD Aleksandra Kanjuo Mrčela  Sociology  Researcher  584 
7.  24483  PhD Andrej Kohont  Sociology  Researcher  321 
8.  54747  Tinca Lukan  Sociology  Researcher  52 
9.  25454  PhD Barbara Lužar  Sociology  Researcher  75 
10.  39174  PhD Jasna Mikić Ljubi  Sociology  Researcher  39 
Research projects (16) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  J5-9335  The segmentation of non-standard employment in Slovenia  7/1/2018 - 6/30/2021  PhD Miroljub Ignjatović  1,860 
2.  J6-8253  Masculinities, equality, care practices - MESP  5/1/2017 - 4/30/2020  PhD Majda Hrženjak  1,533 
3.  J5-5539  Possibilites of Labour Market Desegmentation  8/1/2013 - 7/31/2016  PhD Miroslav Stanojević  2,839 
4.  Z5-3662  Development of higher education systems and labour marker – sociological perspective  5/1/2010 - 4/30/2012  PhD Samo Pavlin  217 
5.  J5-2074  Usklajevanje zasebnega in profesionalnega življenja kot ovira za številčnejšo prisotnost žensk v politiki (Slovene)  5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Milica Antić-Gaber  2,600 
6.  Z5-7026  ACTIVATION OF THE UNEMPLOYED PERSONS - A MECHANISM FOR OVERCOMING THE TRADE-OFF BETWEEN SECURITY AND FLEXIBILITY  9/1/2005 - 3/31/2009  PhD Miroslav Stanojević  449 
7.  V5-0290  Zaposlovanje mladih v luči institucionalne ureditve trga delovne sile in organizacije izobraževalnega sistema (Slovene)  10/1/2006 - 11/30/2008  PhD Angela Ivančič  990 
8.  L5-7043  Managing occupational knowledge for the choice of educational path with the accent on the science and technology occupations  9/1/2005 - 8/31/2007  PhD Ivan Svetlik  1,043 
9.  V5-0633  Dejavniki in indikatorji razvoja na znanju temelječe (slovenske) družbe (Slovene)  10/1/2002 - 3/31/2006  PhD Milena Bevc  2,468 
10.  L5-5127  Working place and the development of basic skills  1/1/2003 - 12/31/2004  PhD Angela Ivančič  1,060 
11.  V5-0557  Vpliv slovenskega izobraževalnega sistema na življenjske dosežke ljudi (Slovene)  11/1/2001 - 10/31/2004  PhD Anton Kramberger  688 
12.  V5-0650  Vloga nacionalnih sistemov kvalifikacij pri vzpodbujanju vseživljenskega učenja (Slovene)  10/1/2002 - 3/31/2004  PhD Angela Ivančič  1,324 
13.  V5-0576  Znanja, spretnosti in izkušnje na podroju komuniciranja vsebin zdravega življenja (Slovene)  1/1/2002 - 10/31/2003  PhD Zlatko Jančič  2,617 
14.  J5-1304  Organizational consequences of legal and economical changes in Slovene companies  1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Aleksandra Kanjuo Mrčela  584 
15.  V5-0221  Trg dela in migracije v Sloveniji v luči vključitve v EU (Slovene)  9/1/1999 - 6/30/2000  PhD Ivan Svetlik  2,039 
16.  L5-9008  Industrial relations regulation and strategic capability of the Slovenian companies  1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Miroslav Stanojević  1,752 
ARIS research and infrastructure programmes (4) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  P5-0193  Work, Education and Employment Analyses  1/1/2015 - 12/31/2019  PhD Miroslav Stanojević  4,707 
2.  P5-0193  Work, Education and Employment Analyses  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Miroslav Stanojević  5,866 
3.  P5-0193  Work, Education and Employment Analyses  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Ivan Svetlik  5,085 
4.  P0-0501-0582  Analiza dela, izobraževanja in zaposlovanja (Slovene)  1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Ivan Svetlik  4,989 
Views history
Favourite