Loading...
PhD Milena Bevc

PhD Milena Bevc
no.: 03131 source: ARIS

researcher – retired
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.02.01  Social sciences  Economics  Economy sciences 
5.01.00  Social sciences  Educational studies   
Keywords
economics of education, development of education, labour economics, migration, brain drain, regional development
Points
0
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
14
CImax
7
h10
3
A1
0
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on September 30, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: NO)
Data for ARIS tenders ( 14.06.2023 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS
Scopus 23  22  3.14 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. A.     SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 1979 
Master's degree      SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 1989 
Doctor's degree  Ph. D.   Economics of education  SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 1997 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V5-1052  Migracije v Sloveniji kot razvojni dejavnik države in njenih regij (Slovene)   2010 - 2013  PhD Milena Bevc  979 
2. V5-0443  Beg možganov med raziskovalci v Sloveniji s posebnim ozirom na absolvente 'programa mladih raziskovalcev' in 'programa mladih raziskova (Slovene)   2008 - 2011  PhD Milena Bevc  3,317 
3. V5-0224  Sistem financiranja terciarnega izobraževanja, njegova pravičnost in ekonomska učinkovitost (Slovene)   2006 - 2008  PhD Milena Bevc  2,747 
4. V5-0671  Analiza uresničevanja ciljev CRP za obdobje 1994-2006 (Slovene)   2004 - 2006  PhD Peter Stanovnik  3,005 
5. V5-0946  Potencialni odliv človeških virov iz slovenske RRD v tujino in v druge dejavnosti v Sloveniji ter primerjava s stanjem sredi 90. let (Slovene)   2004 - 2006  PhD Milena Bevc  890 
6. V5-0633  Dejavniki in indikatorji razvoja na znanju temelječe (slovenske) družbe (Slovene)   2002 - 2006  PhD Milena Bevc  2,452 
7. V5-0922  Investicijske prioritete v Sloveniji za obdobje 2007-2013 (Slovene)   2005 - 2006  PhD Damjan Kavaš  3,107 
8. V5-0515  Spremljanje nacionalne konkurenčnosti (Slovene)   2002 - 2004  PhD Marko Jaklič  3,270 
9. V5-0814  Mehanizmi in ukrepi za prenos znanja iz akademske in raziskovalne sfere v gospodarstvo v luči novih inovacijskih paradigem - stanje in trendi razvoja v Slov (Slovene)   2004  PhD Franc Mali  2,209 
10. J5-7786  Ekonomske posledice članstva Slovenije v EU (Slovene)   2000 - 2001  PhD Tine Stanovnik  3,290 
11. L5-0649  Prilagajanje slovenskega gospodarstva konkurenčnosti na evropskem trgu z vidika predpristopne strategije Slovenije pri vključevanju v E (Slovene)   2000 - 2001  PhD Peter Stanovnik  2,541 
12. L5-0896  Economic efficiency and equity in education in Slovenia and the required informational bases for their quantification   1999 - 2001  PhD Milena Bevc  356 
13. V5-0258  Analiza pravičnosti državnega financiranja izobraževanja v Sloveniji in možnosti za njeno povečanje (Slovene)   2000  PhD Milena Bevc  725 
14. V5-0221  Trg dela in migracije v Sloveniji v luči vključitve v EU (Slovene)   2000  PhD Ivan Svetlik  2,017 
15. V5-0220  Znanje in izobraževanje v Sloveniji v luči priključitve v EU (Slovene)   2000  PhD Milena Bevc  806 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P5-0096  New development strategy of Slovenia as a member of the EU   2009 - 2013  PhD Boris Majcen  5,618 
2. P5-0096  New development strategy of Slovenia as a member of the EU   2004 - 2008  PhD Boris Majcen  4,920 
3. P0-0503-0502  Socialni razvoj (Slovene)   2001 - 2003  PhD Tine Stanovnik  1,457 
Views history
Favourite