Loading...
Groups source: ARIS

Project Team for Phytomedicine

Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.05  Biotechnical sciences  Plant production  Phytomedicine 
Keywords
phytomedicine, entomology, phytopatology, phytopharmacology, ecology of animal and microorganisms, agrozoology, phytophagy
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
3,579.66
A''
40
A'
1,022.87
A1/2
1,471.21
CI10
2,120
CImax
61
h10
24
A1
11.04
A3
4.81
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on April 16, 2024; A3 for period 2018-2022
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 159  2,038  1,690  10.63 
Scopus 231  2,722  2,276  9.85 
Researchers (14)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publicationsNo. of publications
1.  56328  Luka Batistič    Junior expert or technical associate  27 
2.  17773  Aleksander Bobnar    Junior expert or technical associate  23 
3.  35543  PhD Tanja Bohinc  Biotechnical sciences  Researcher  245 
4.  00357  PhD Franci Aco Celar  Plant production  Researcher  358 
5.  56336  Eva Indihar    Junior expert or technical associate  11 
6.  56329  Jerneja Jelnikar    Junior expert or technical associate 
7.  29913  PhD Katarina Kos  Plant production  Researcher  142 
8.  28497  PhD Žiga Laznik  Plant production  Researcher  288 
9.  00338  PhD Jože Maček  Plant production  Researcher  1,803 
10.  56843  Monica Novljan    Junior expert or technical associate  11 
11.  56059  Matej Podgornik Milosavljević  Plant production  Junior expert or technical associate 
12.  25866  Jaka Rupnik    Junior expert or technical associate 
13.  17763  PhD Stanislav Trdan  Biotechnical sciences  Researcher  1,110 
14.  15577  Nevenka Valič  Plant production  Junior expert or technical associate  89 
Research projects (14) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  V4-1104  Optimization and implementation of methods and measures for reducing the damage caused by larvae of common cockchafer in Slovenia  10/1/2011 - 9/30/2014  PhD Stanislav Trdan  4,070 
2.  V4-1101  Investigation on the infection/contamination of cereals, products derived from cereals and silage with moulds and mycotoxins and measures for their reduction  1/1/2011 - 9/30/2014  PhD Gabrijela Tavčar Kalcher  3,278 
3.  V4-1068  Biofumigacija kot alternativa kemičnem zatiranju talnih škodljivih organizmov (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Sebastjan Radišek  4,119 
4.  V4-1067  Razvoj alternativnih načinov zatiranja rastlinskih škodljivcev s poudarkom na njihovi uporabnosti v Sloveniji (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Stanislav Trdan  6,734 
5.  L4-1013  Development, optimization and implementation of sustainable control methods against plant pests  2/1/2008 - 1/30/2011  PhD Stanislav Trdan  4,015 
6.  V4-0524  Razvoj, optimizacija in implementacija tehnologij za okoljsko sprejemljivo zatiranje rastlinskih škodljivcev (Slovene)  1/1/2008 - 8/31/2010  PhD Stanislav Trdan  5,775 
7.  V4-0340  Razvoj in vpeljava sodobnih tehnologij za sanacijo tal na izkrčenih hmeljiščih zaradi okužb s karantensko boleznijo hmeljevo uvelostjo (Verticillium spp.) (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Sebastjan Radišek  3,320 
8.  J7-7390  Research on natural resistance of vegetable crops against pests  9/1/2005 - 8/31/2008  PhD Breda Simonovska  3,715 
9.  L4-7111  Root pathogenic Cylindrocarpon species of Vitis vinifera in Slovenia       9/1/2005 - 8/31/2008  PhD Hans-Josef Schroers  1,073 
10.  L4-6477  Usage of entomopathogenic nematodes in plant protection - the method optimization  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Lea Milevoj  2,808 
11.  V4-0994  Strategija soobstoja gensko spremenjenih poljščin s konvencionalnim in ekološkim kmetovanjem in podlage za vzpostavitev registra genskih virov (Slovene)  9/1/2004 - 11/30/2005  PhD Jana Žel  1,972 
12.  V4-0459  Razvoj identifikacijskih metod in strategij IPM varstva rastlin (Slovene)  1/1/2002 - 10/31/2005  PhD Lea Milevoj  2,079 
13.  L4-3179  Interakcijski odnosi med organizmi v različnih pridelovalnih sistemih (Slovene)  7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Franci Aco Celar  2,837 
14.  V4-0396  Razvoj in testiranje alternativnih metod v biotičnem varstvu rastlin (Slovene)  10/1/2000 - 9/30/2003  PhD Lea Milevoj  2,079 
ARIS research and infrastructure programmes (1) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  P4-0092  Animal health, environment and food safety  1/1/2015 - 12/31/2019  PhD Matjaž Ocepek  10,897 
Views history
Favourite