Loading...
PhD Sebastjan Radišek

PhD Sebastjan Radišek
no.: 20162 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Phone number (03) 712 16 28
E-mail sebastjan.radisekat signihps.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.05  Biotechnical sciences  Plant production  Phytomedicine 
Keywords
Genetics, molecular diagnostics, plant protection
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
1,326.91
A''
490
A'
816.37
A1/2
960.03
CI10
424
CImax
47
h10
12
A1
5.05
A3
5
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on May 28, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 55  572  405  7.36 
Scopus 57  627  453  7.95 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 Maja Dobrajc  Bologna doctoral studies  10/1/2018 - 9/30/2022  51925 
2 PhD Tanja Guček  Bologna doctoral studies  10/1/2013 - 5/31/2020  36371 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.   Agronomy  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1998 
Master's degree  M. Sc.   Biotechnology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2001 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2004 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Role Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Slovenian Institute of Hop Research and Brewing  RG for Plants, Soil and Environment  3/3/1999    Researcher   
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-2203  Evaluation of genotypes and develoment of crossing families for resistance studies of hop Humulus lupulus L. to severe viroid hop stunting disease   2022 - 2024  PhD Andreja Čerenak  2,402 
2. N4-0270  Development of eco-sustainable systemic technologies and strategies in key Mediterranean crops systems, contributing the small farming socio-economic resilience.   2022 - 2024  PhD Sebastjan Radišek  1,309 
3. J1-3017  Development of a sensitive and selective electrochemical genosensor for on-site detection of Citrus bark cracking viroid (CBCVd)   2021 - 2024  PhD Samo Hočevar  2,198 
4. V4-1802  Management of spotted wing drosophila (Drosophila suzukii) with low risk methods   2018 - 2021  PhD Jaka Razinger  5,787 
5. V4-1601  Assessment of the state of pesticide resistance in Slovenia   2016 - 2019  PhD Andrej Simončič  5,723 
6. V4-1611  Cultivation of industrial hemp (Cannabis sativa L.) in Slovenia   2016 - 2019  PhD Barbara Čeh  7,992 
7. V4-1602  Use of low risk plant protection methods in vegetable production   2016 - 2019  PhD Jaka Razinger  4,365 
8. L4-6809  Plant response analysis in multiple viroid infections and identification of plant resistance   2014 - 2017  PhD Sebastjan Radišek  3,532 
9. V4-1405  Development of technologies for preventing new viroid diseases of hop   2014 - 2016  PhD Sebastjan Radišek  3,464 
10. V4-1412  Providing competitiveness of Slovenian hop growing with flavour hop varieties selection   2014 - 2016  PhD Andreja Čerenak  2,525 
11. V4-1103  Grapevine yellows: methods for their early detection and control   2011 - 2014  PhD Marina Dermastia  6,425 
12. J4-4153  Combination of next generation sequencing and metagenomic analysis in the diagnostics of severe hop stunting   2011 - 2014  PhD Jernej Jakše  3,328 
13. V4-1083  Vloga bakrovih pripravkov v kmetijstvu danes in jutri - analiza stanja ter priporočila za nadaljnje ukrepe (Slovene)   2010 - 2013  PhD Franc Čuš  8,240 
14. V1-1090  Invazivne tujerodne rastlinske vrste v Sloveniji ter vpliv na ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo virov (Slovene)   2011 - 2012  PhD Andrej Simončič  6,265 
15. V4-1068  Biofumigacija kot alternativa kemičnem zatiranju talnih škodljivih organizmov (Slovene)   2010 - 2012  PhD Sebastjan Radišek  4,132 
16. V4-1067  Razvoj alternativnih načinov zatiranja rastlinskih škodljivcev s poudarkom na njihovi uporabnosti v Sloveniji (Slovene)   2010 - 2012  PhD Stanislav Trdan  6,752 
17. V4-1074  Raba fitofarmacevtskih sredstev in preučitev možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v Sloveniji (Slovene)   2010 - 2012  PhD Gregor Urek  4,421 
18. V4-0524  Razvoj, optimizacija in implementacija tehnologij za okoljsko sprejemljivo zatiranje rastlinskih škodljivcev (Slovene)   2009 - 2010  PhD Stanislav Trdan  5,787 
19. V4-0528  Antraknoza pri sadnem drevju in jagodičju: značilnosti povzročiteljev, epidemiologija bolezni in možnosti okolju sprejemljivejših način (Slovene)   2008 - 2010  PhD Alenka Munda  1,648 
20. V4-0476  Razvoj metode za analizo odpornosti kmetijskih rastlin na sušni stres kot orodja v procesu žlahtnjenja (Slovene)   2008 - 2010  PhD Andreja Čerenak  2,918 
21. V4-0480  Vpeljava metod in postavitev strategij za obvladovanje izbruhov škodljivih organizmov v hmeljarstvu nastalih zaradi podnebnih sprememb (Slovene)   2008 - 2010  PhD Sebastjan Radišek  2,542 
22. L4-9442  Development of a real-time PCR assay for the detection of fruit, grapevine and hop viroids   2007 - 2009  PhD Irena Mavrič Pleško  1,393 
23. V4-0340  Razvoj in vpeljava sodobnih tehnologij za sanacijo tal na izkrčenih hmeljiščih zaradi okužb s karantensko boleznijo hmeljevo uvelostjo (Verticillium spp.) (Slovene)   2006 - 2008  PhD Sebastjan Radišek  3,327 
24. L4-7179  Identification of defence proteins in xylem sap of Verticillium- infected hop   2005 - 2008  PhD Sebastjan Radišek  1,960 
25. M1-0152  Varstvo pred nenadzorovanim sprožanjem gensko spremenjenih organizmov in drugih biotskih agensov (fitopatogenih mikroorganizmov) v okolje (Slovene)   2006 - 2008  PhD Jana Žel  9,624 
26. V4-0749  Uvajanje novih metod za vzgojo kultivarjev hmelja, odpornih na Verticilium sp. (Slovene)   2004 - 2005  PhD Branka Javornik  3,372 
27. V4-0754  Razvoj metode za določevanje viroida in uvajanje metod za rutinsko določanje viroida in virusov v hmelju (Slovene)   2004  PhD Branka Javornik  2,504 
28. V4-0394  Ocena obsega gospodarske škode zaradi okužbe breskev z virusom šarke in izdelava strategije za omejevanje posledic okužbe (Slovene)   2001 - 2003  PhD Mojca Viršček Marn  3,791 
29. V4-0411  Analiza stanja, oblikovanje osnov in izgradnja celovitega sistema za varstvo vrtnin pred boleznimi, škodljivci in pleveli (Slovene)   2001 - 2003  MSc Iztok Košir  4,531 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0077  Genetics and Modern Technologies of Crops   2019 - 2024  PhD Jernej Jakše  3,276 
2. P4-0077  Genetics and Modern Technologies of Crops   2015 - 2018  PhD Jernej Jakše  4,923 
3. P4-0077  Genetics and modern technologies of agricultural plants   2009 - 2014  PhD Branka Javornik  5,520 
4. P4-0077  Genetics and modern technologies of agricultural plants   2004 - 2008  PhD Branka Javornik  5,865 
Views history
Favourite