Loading...
Nevenka Valič

Nevenka Valič
no.: 15577 source: ARIS

expert or technical associate – active in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.05  Biotechnical sciences  Plant production  Phytomedicine 
Keywords
phytomedicine, phytopathology, entomology, integrated pest management, herbicides
Points
0
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
188
CImax
32
h10
9
A1
0
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 19, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 12  217  156  13 
Scopus 15  326  241  16.07 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.   Agronomy  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Agronomy 1994 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title ecris.org.employ_rolegroup
Full time employment (100%, RD:0%)  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Project Team for Phytomedicine  1/1/1995  researcher    Researcher 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J4-8220  Functional and structural analysis of Verticillium effector proteins and their targets in hop and model plants   2017 - 2019  PhD Sabina Berne  2,515 
2. V4-1116  Breeding of oil-seed pumpkins   2011 - 2014  PhD Borut Bohanec  1,339 
3. J4-4153  Combination of next generation sequencing and metagenomic analysis in the diagnostics of severe hop stunting   2011 - 2014  PhD Jernej Jakše  3,288 
4. J4-2296  Transkriptom plodu oljke ? razvoj oznak izraženih zaporedij (EST) oljčnega plodu za študije tkivno specifičnih metabolnih poti (Slovene)   2010 - 2012  PhD Jernej Jakše  3,141 
5. V4-0482  Uporaba genskega potenciala tradicionalnih slovenskih vrst kmetijskih rastlin za žlahtnjenje novih sort prilagojenih spremenjenim klima (Slovene)   2010 - 2011  PhD Jelka Šuštar Vozlič  3,723 
6. V4-0340  Razvoj in vpeljava sodobnih tehnologij za sanacijo tal na izkrčenih hmeljiščih zaradi okužb s karantensko boleznijo hmeljevo uvelostjo (Verticillium spp.) (Slovene)   2007 - 2008  PhD Sebastjan Radišek  3,292 
7. J7-7390  Research on natural resistance of vegetable crops against pests   2005 - 2008  PhD Breda Simonovska  3,676 
8. M1-0152  Varstvo pred nenadzorovanim sprožanjem gensko spremenjenih organizmov in drugih biotskih agensov (fitopatogenih mikroorganizmov) v okolje (Slovene)   2007 - 2008  PhD Jana Žel  9,492 
9. L4-6477  Usage of entomopathogenic nematodes in plant protection - the method optimization   2004 - 2007  PhD Lea Milevoj  2,772 
10. V4-0459  Razvoj identifikacijskih metod in strategij IPM varstva rastlin (Slovene)   2002 - 2005  PhD Lea Milevoj  2,046 
11. L4-3179  Interakcijski odnosi med organizmi v različnih pridelovalnih sistemih (Slovene)   2002 - 2004  PhD Franci Aco Celar  2,802 
12. V4-0416  Preizkušanje odpornosti priporočenih kultivarjev koruze za Slovenijo na koruzne bolezni z umetnim okuževanjem (Slovene)   2001 - 2003  PhD Ludvik Rozman  1,269 
13. V4-0396  Razvoj in testiranje alternativnih metod v biotičnem varstvu rastlin (Slovene)   2000 - 2003  PhD Lea Milevoj  2,046 
14. V1-0485  Ocena sprejemljivosti potencialno škodljivih vplivov pri sproščanju Bt koruze v okolje (Slovene)   2002  PhD Ludvik Rozman  1,269 
15. V4-0281  Nove tehnologije varstva rastlin in njihov vpliv na agrarne ekosisteme (Slovene)   2000 - 2001  PhD Lea Milevoj  2,045 
16. L4-1457  Karakterizacija populacijske in medpopulacijske variabilnosti na primerih gospodarsko pomembnih organizmov (Slovene)   1999 - 2001  PhD Lea Milevoj  1,232 
17. J4-8624  Tolerance of domestic maize gene material to some pathogens   1998 - 1999  PhD Ludvik Rozman  2,085 
18. L4-8795  Developing a model of interactive multimedia information system   1997 - 1999  PhD Lea Milevoj  2,891 
19. V4-9133  Karta geografske razprostranjenosti fitopatogenih in fitofagnih organizmov v Sloveniji (Slovene)   1997 - 1999  PhD Gregor Urek  4,696 
20. V4-6939  Specifični problemi varstva rastlin v kmetijski pridelavi Slovenije (Slovene)   1995 - 1998  PhD Jože Maček  3,672 
21. J4-7060  Integrirana fitomedicina v Sloveniji II. (Slovene)   1995 - 1998  PhD Jože Maček  4,585 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0077  Genetics and Modern Technologies of Crops   2019  PhD Jernej Jakše  3,216 
2. P4-0077  Genetics and Modern Technologies of Crops   2015 - 2018  PhD Jernej Jakše  4,872 
3. P4-0077  Genetics and modern technologies of agricultural plants   2010 - 2014  PhD Branka Javornik  5,471 
4. P0-0512-0481  Integrated agronomy   2002 - 2003  PhD Anton Tajnšek  4,869 
Views history
Favourite