Loading...
Organisations source: ARIS

Slovenian Institute for Adult Education

Research activity

Code Science Field Subfield
5.01.02  Social sciences  Educational studies  Adult education 

Code Science Field
S280  Social sciences  Adult education, permanent education 

Code Description
Consultancy 
Research 
Education 
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
893.8
A''
72.49
A'
248.25
A1/2
464.92
CI10
114
CImax
25
h10
7
A1
2.92
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on July 17, 2024; A3 for period 2018-2022
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 11  108  90  8.18 
Scopus 13  139  116  8.92 
Research groups (1)
no. Code Name of group Responsible person No. of publicationsNo. of publications
1. 0393-001  Adult Education Research     
Researchers (13)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publicationsNo. of publications
1. 23200  MSc Zdenka Birman Forjanič  Educational studies  Junior expert or technical associate  23 
2. 13444  PhD Nevenka Bogataj  Educational studies  Researcher  304 
3. 20751  MSc Andreja Dobrovoljc  Educational studies  Researcher  46 
4. 28938  PhD Petra Javrh  Educational studies  Researcher  332 
5. 15787  MSc Jasmina Mirčeva  Educational studies  Researcher  133 
6. 20749  Vera Mlinar  Educational studies  Junior expert or technical associate  32 
7. 13796  MSc Ester Možina  Educational studies  Researcher  172 
8. 20750  PhD Tanja Možina  Educational studies  Researcher  127 
9. 21644  Darijan Novak  Educational studies  Junior expert or technical associate  28 
10. 07994  MSc Zvonka Pangerc-Pahernik  Educational studies  Researcher  126 
11. 19513  PhD Nataša Potočnik  Social sciences  Researcher  258 
12. 10134  MSc Tanja Vilič Klenovšek  Educational studies  Researcher  162 
13. 13791  Natalija Žalec  Educational studies  Researcher  83 
Research projects (16) Legend
no. Code Title Period Responsible person No. of publicationsNo. of publications
1. V5-2130  Lifelong learning of adults for sustainable development and digital breakthrough  9/1/2021 - 8/31/2023  PhD Jurka Lepičnik Vodopivec   4,700 
2. V5-0422  Vzgoja in izobraževanje za medkulturni dialog (Slovene)  1/1/2009 - 8/31/2010  PhD Igor Bahovec   1,532 
3. V5-0290  Zaposlovanje mladih v luči institucionalne ureditve trga delovne sile in organizacije izobraževalnega sistema (Slovene)  10/1/2006 - 11/30/2008  PhD Angela Ivančič   991 
4. V5-0834  Družbeno-skupinski vplivi udeležbe odraslih v izobraževanju kot podlaga za razvoj modela poklicne kariere (Slovene)  10/1/2003 - 3/31/2006  PhD Vida Mohorčič-Špolar   1,658 
5. V5-0829  Razvoj izobraževalnega modela za zviševanje ravni pismenosti in trajnostni razvoj podeželja (Slovene)  10/1/2003 - 12/31/2005  PhD Livija Knaflič   1,703 
6. V5-0644  Pismenost in ključne življenjske veščine odraslih v družbi znanja (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2005  PhD Vida Mohorčič-Špolar   3,014 
7. L5-5127  Working place and the development of basic skills  1/1/2003 - 12/31/2004  PhD Angela Ivančič   1,061 
8. V5-0555  Spremljanje doseganja strateških ciljev izobraževanja odraslih do leta 2006 (Slovene)  1/1/2003 - 10/31/2004  PhD Vida Mohorčič-Špolar   1,652 
9. V5-0641  Vloga države pri zagotavljanju možnosti za izobraževanje odraslih (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2003  MSc Peter Beltram   74 
10. V5-0254  Razvoj modularne zasnove programov poklicnega in strokovnega izobraževanja (Slovene)  6/1/1999 - 1/30/2002  PhD Angela Ivančič   360 
11. V5-0323  Temeljno znanje in spretnosti odraslih v Sloveniji in njihova družbena, ekonomska in izobraževalna aktivnost (Slovene)  7/1/2000 - 9/30/2001  PhD Livija Knaflič   380 
12. L5-0729  Pismenost odraslih in udeležba v izobraževanju (Slovene)  7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Vida Mohorčič-Špolar   1,670 
13. V5-0257  Udeležba prebivalcev Slovenije v izobraževanju odraslih (Slovene)  6/1/1999 - 9/30/2000  PhD Vida Mohorčič-Špolar   853 
14. V5-0220  Znanje in izobraževanje v Sloveniji v luči priključitve v EU (Slovene)  9/1/1999 - 4/30/2000  PhD Milena Bevc   809 
15. J5-8987  Comprehensive Scheeme of the Science and System of Adult Education  1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Zoran Jelenc   345 
16. J5-7783  Razvoj izobraževanja odraslih na Slovenskem 1945-1990 (Slovene)  1/1/1996 - 12/31/1998  PhD Jurij Jug   4,268 
International projects (16) source: SICRIS
no. Code Title Period Responsible person
1. ERASMUS+-2017-1-DK01-KA116-034170  Erasmus+ (learners and staff mobility)  1/1/2017 - 12/31/2020   
2. ERASMUS+-2015-1-DK01-KA102-004253  Developing an international corps of teachers   1/1/2015 - 12/31/2018   
3. ERASMUS+-2015-1-IT02-KA104-014166  PER UN ORIENTAMENTO TRANSNAZIONALE  1/1/2015 - 12/31/2018   
4. ERASMUS+-2015-1-SI01-KA104-012534  Spopolnjevanje znanj in pridobivanje izkušenj na področju vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc odraslih  1/1/2015 - 12/31/2018   
5. ERASMUS+-GOAL  uidance and Orientation for Adult Learnes  1/1/2015 - 12/31/2018   
6. ERASMUS+-2014-1-NL01-KA104-000183  European input to the Dutch Learning Festival  1/1/2014 - 12/31/2017   
7. LLP-EACEA-527342  European InfoNet Adult Education III  1/1/2012 - 12/31/2015   
8. LLP-EACEA-519319  Benefits of Lifelong Learning  1/1/2011 - 12/31/2014   
9. LLP-EST-2010-1-EE1-GRU06-01432  Sowing the Learning Seeds  1/1/2010 - 12/31/2013   
10. Leonardo da Vinci-EUROPEERGUID  EuroPeerGuid  1/1/2009 - 12/31/2011   
11. FP6-CITIZENS-INCLUD-ED-84827  Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education  11/1/2006 - 12/31/2011   
12. FP6-CITIZENS-LLL2010-75704  Towards a Lifelong Learning Society in Europe: The Contribution of the Education System  9/1/2005 - 2/28/2011   
13. LLP-ADAM-4341  Guidance Merger 2/Guidance in the workplace  9/1/2007 - 10/31/2010   
14. Leonardo da Vinci-AGETT  Svetovanje v izobraževanju odraslih  1/1/2002 - 12/31/2004   
15. FP5-HUMAN POTENTIAL-RE-ETGACE-67849  Reviewing education and training for governance and active citizenship in europe-a central and eastern european perspective  1/1/2003 - 2/29/2004   
16. FP5-HUMAN POTENTIAL-ETGACE-52404  Education and training for governance and active citizenship in europe: analysis of adult learning and design of formal, non-formal and informal educational intervention strategies  3/1/2000 - 2/28/2003   
Mentors for junior researchers (1)
no. Code Name and surname Research area Status
1. 07129  PhD Zoran Jelenc  Educational studies  Researcher 
Description
The Slovenian Institute for Adult Education was founded by the Government of the Republic of Slovenia in 1991 to promote the development of adult education. It is the main, non-governmental and non-profit institution for research, development and counseling in the field of adult education in Slovenia. The Institute employs 30 people on a full-time basis. All its professional and research employees have university degrees, one-third of them have post-graduate degrees (doctorate and master’s degrees), while 15 are registered researchers. The basic mission of the Slovenian Institute for Adult Education is to foster the development of a culture of life-long learning and education in Slovenia in accordance with the strategy and principles of life-long learning and education as a relatively independent and equal field within the overall system of education. The following tasks in particular are carried out by the Institute: - the preparation of professional foundations for the development of a system of adult education; - the development and maintenance of an information system for the needs of adult education; - the organisation and realisation of continuing education and training for adult education staff; - research and development work; - the development of professional foundations for the programming and organisation of adult education and for the preparation of an Adult Education Master Plan; - to propose the decision makers the norms, standards and measures for the promotion of adult education; - to carry out counseling and advice services for individuals and institutions involved in adult education; - international cooperation is also an important part of the Institute’s activities. Research and development activities include basic and applied research and development. Research and development are carried out in a closed loop: study and analysis, evaluation of effects, creation of models, development of networks, staff training, introduction into practice. The initiative for a project can arise at any point in this circle. The tasks defining the basic mission of the Slovenian Institute for Adult Education also define research and development specialisation of the Institute. Thus, the Institute is a specialised institution for the research in adult education in the sense of concept, system and policy of adult education, in the sense of developing new methods and ways in the education and learning of adults, and for the evaluation of new solutions in practice. The Institute is also specialised in the research of liberal and non-formal adult education, programming in adult education, in the research of participation in adult education, in career development, and in development of adult education information system. Research and development projects carried out by the Institute so far Research Second International Adult Literacy Survey (international project) Experts on Adult Education (project with international participation) Adult Education in the Central; East European and Baltic Countries (project with international participation) Legislation and Policy in Adult Education in the World (international project) ALADIN – international linkage of information and documentation centres (international project) The Conception of Adult Education in Slovenia (when in the Pedagogical Institute) The Development and Enforcement of the System of Adult Education in Slovenia Integral Scheme of Science and System of Adult Education Adult Education as a Factor of Development. The History of Adult Education (co-ordinating organisation: Faculty for Organisational Sciences) Participation in Adult Education Transformations in the Labour Market and training of the Labour Force The Development and Introduction of the Certificate System Evaluation of the Development and Introduction of the Certificate System Education of the Employed in the Economy Sector Evaluation of the education of the Unemployed
Views history
Favourite