Loading...
Groups source: ARIS

Adult Education Research

Research activity

Code Science Field Subfield
5.01.02  Social sciences  Educational studies  Adult education 

Code Science Field
S280  Social sciences  Adult education, permanent education 
Keywords
Education of adults, non-formal education, participation of adults in education, curriculum development, adult education needs, quality in adult education, system of adulteducation, literacy, lifelong learning, equality of educational opportunities, indicators of adutt education, evulation of ...
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
899.8
A''
72.49
A'
248.25
A1/2
464.92
CI10
108
CImax
24
h10
6
A1
2.94
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 22, 2024; A3 for period 2018-2022
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 11  106  89  8.09 
Scopus 13  131  109  8.38 
Researchers (13)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publicationsNo. of publications
1.  23200  MSc Zdenka Birman Forjanič  Educational studies  Junior expert or technical associate  23 
2.  13444  PhD Nevenka Bogataj  Educational studies  Researcher  293 
3.  20751  MSc Andreja Dobrovoljc  Educational studies  Researcher  41 
4.  28938  PhD Petra Javrh  Educational studies  Researcher  329 
5.  15787  MSc Jasmina Mirčeva  Educational studies  Researcher  133 
6.  20749  Vera Mlinar  Educational studies  Junior expert or technical associate  32 
7.  13796  MSc Ester Možina  Educational studies  Researcher  169 
8.  20750  PhD Tanja Možina  Educational studies  Researcher  127 
9.  21644  Darijan Novak  Educational studies  Junior expert or technical associate  27 
10.  07994  MSc Zvonka Pangerc-Pahernik  Educational studies  Researcher  125 
11.  19513  PhD Nataša Potočnik  Social sciences  Researcher  253 
12.  10134  MSc Tanja Vilič Klenovšek  Educational studies  Researcher  160 
13.  13791  Natalija Žalec  Educational studies  Researcher  74 
Research projects (15) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  V5-0422  Vzgoja in izobraževanje za medkulturni dialog (Slovene)  9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Igor Bahovec  1,515 
2.  V5-0290  Zaposlovanje mladih v luči institucionalne ureditve trga delovne sile in organizacije izobraževalnega sistema (Slovene)  10/1/2006 - 11/30/2008  PhD Angela Ivančič  988 
3.  V5-0834  Družbeno-skupinski vplivi udeležbe odraslih v izobraževanju kot podlaga za razvoj modela poklicne kariere (Slovene)  10/1/2003 - 3/31/2006  PhD Vida Mohorčič-Špolar  1,645 
4.  V5-0829  Razvoj izobraževalnega modela za zviševanje ravni pismenosti in trajnostni razvoj podeželja (Slovene)  10/1/2003 - 3/31/2006  PhD Livija Knaflič  1,680 
5.  V5-0644  Pismenost in ključne življenjske veščine odraslih v družbi znanja (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2005  PhD Vida Mohorčič-Špolar  2,994 
6.  L5-5127  Working place and the development of basic skills  1/1/2003 - 12/31/2004  PhD Angela Ivančič  1,055 
7.  V5-0555  Spremljanje doseganja strateških ciljev izobraževanja odraslih do leta 2006 (Slovene)  11/1/2001 - 10/31/2004  PhD Vida Mohorčič-Špolar  1,621 
8.  V5-0641  Vloga države pri zagotavljanju možnosti za izobraževanje odraslih (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2003  MSc Peter Beltram  74 
9.  V5-0254  Razvoj modularne zasnove programov poklicnega in strokovnega izobraževanja (Slovene)  6/1/1999 - 1/30/2002  PhD Angela Ivančič  358 
10.  V5-0323  Temeljno znanje in spretnosti odraslih v Sloveniji in njihova družbena, ekonomska in izobraževalna aktivnost (Slovene)  7/1/2000 - 9/30/2001  PhD Livija Knaflič  377 
11.  L5-0729  Pismenost odraslih in udeležba v izobraževanju (Slovene)  7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Vida Mohorčič-Špolar  1,659 
12.  V5-0257  Udeležba prebivalcev Slovenije v izobraževanju odraslih (Slovene)  6/1/1999 - 9/30/2000  PhD Vida Mohorčič-Špolar  850 
13.  V5-0220  Znanje in izobraževanje v Sloveniji v luči priključitve v EU (Slovene)  9/1/1999 - 4/30/2000  PhD Milena Bevc  808 
14.  J5-8987  Comprehensive Scheeme of the Science and System of Adult Education  1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Zoran Jelenc  344 
15.  J5-7783  Razvoj izobraževanja odraslih na Slovenskem 1945-1990 (Slovene)  1/1/1996 - 12/31/1998  PhD Jurij Jug  4,248 
ARIS research and infrastructure programmes (39) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  I0-0023  Arhiv družboslovnih podatkov (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Martin Čopič  979 
2.  I0-0027  Botanični vrt Univerze v Mariboru (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Rebeka Rudolf  1,085 
3.  I0-0019  Carl Zeiss referenčni center za konfokalno mikroskopijo, Center LN-MCP, Center za funkcijsko genomiko in biočipe, Center za bibliometrija, odkrivanja znanja iz podatkovnih zbirk in znanstveno komuniciranje (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Martin Čopič  1,094 
4.  I0-0008  Center za papirništvo, grafično in embalažno dejavnost ter ohranjanje dediščine na papirju (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2014  Andrej Šinkovec  94 
5.  I0-0036  Center za promocijo humanistike Inštituta nove revije (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Irena Eiselt  549 
6.  I0-0020  Center za sonaravno rekultiviranje Vremščica (VF) (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Martin Čopič  731 
7.  I0-0010  Doživljensko spremljanje preživelih od raka v otroštvu in mladosti in povezane raziskave (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Lorna Zadravec Zaletel  684 
8.  I0-0007  Geološki informacijski center (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2014  Jasna Šinigoj  523 
9.  I0-0039  Gibanje znanost mladini (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Mitja Slavinec  1,186 
10.  I0-0014  Infrastrukturna dejavnost IER (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2014  MSc Klemen Koman  631 
11.  I0-0003  Infrastrukturna dejavnost KI (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Janez Plavec  1,561 
12.  I0-0002  Infrastrukturna dejavnost pri IMFM (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Vojko Jazbinšek  408 
13.  I0-0016  Infrastrukturna dejavnost UI (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Igor Bizjak  1,146 
14.  I0-0012  Infrastrukturna skupina GIS (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2014  MSc Robert Robek  627 
15.  I0-0035  Infrastrukturna skupina Univerze na Primorskem (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2014  Peter Čerče  224 
16.  I0-0030  Infrastrukturni center Pedagoškega inštituta (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2014  MSc Mojca Čuček  113 
17.  I0-0021  Infrastrukturni center za raziskave molekulskih interakcij, Razvojno raziskovalni center za proučevanje rasti in razvoja kmetijskih rastlin, IC Mycosmo (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Martin Čopič  1,324 
18.  I0-0024  Infrastrukturni center za sodobno strojništvo (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Martin Čopič  865 
19.  I0-0005  Infrastrukturni program Instituta Jožef Stefan (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2014  MSc Darko Korbar  2,217 
20.  I0-0004  Infrastrukturni program NIB (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Maruša Pompe Novak  1,233 
21.  I0-0038  IRI UL infrastrukturni center (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Slavko Dolinšek  660 
22.  I0-0015  Knjižnica in dokumentacija (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Dragan Petrovec  842 
23.  I0-0025  Laboratorij za biokibernetiko (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Martin Čopič  556 
24.  I0-0031  Naravna in kulturna dediščina (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Jerneja Fridl  12,920 
25.  I0-0037  Neformalno izkustveno raziskovalno učenje - promocija znanja in znanosti (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2014  Aljoša Žerjal  76 
26.  I0-0018  NMR infrastrukturni center UL FKKT (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Martin Čopič  771 
27.  I0-0040  Novi neformalni načini promocije znanosti (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Miha Kos  140 
28.  I0-0009  Numerična in eksperimentalna analiza toka v turbinskih strojih (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Aljaž Škerlavaj  210 
29.  I0-0033  Observatorij Pierre Auger (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Samo Stanič  2,338 
30.  I0-0032  Preizkušanje materialov in konstrukcij (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Uroš Bohinc  4,872 
31.  I0-0013  Raziskovalna infrastruktura Slovenskega zgodovinopisja (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Mojca Šorn  3,494 
32.  I0-0006  Raziskovalna infrastrukturna dejavnost IMT (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Aleksandra Kocijan  1,405 
33.  I0-0026  Raziskovalni infrastrukturni center UL NTF (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Martin Čopič  799 
34.  I0-0011  Razvoj tehnologij in nadzor pridelave v kmetijstvu (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2014  Mojca Škof  1,204 
35.  I0-0028  Rektorat - Računačniški center UM (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Rebeka Rudolf  1,149 
36.  I0-0017  Specializirani indok center za področje etničnih študij in slovenskega narodnega vprašanja (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2014  Jana Kranjec Menaše  355 
37.  I0-0022  Univerzitetna služba za informatiko (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Martin Čopič  1,300 
38.  I0-0029  Univerzitetni center za elektronsko mikroskopijo (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Rebeka Rudolf  1,456 
39.  I0-0034  Večdimenzijska mikroskopija (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Marko Kreft  683 
Views history
Favourite