Loading...
Organisations source: ARIS

ALMA MATER EUROPAEA - FAKULTETA ZA HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, LJUBLJANA (Slovene)

Research activity

Code Science Field Subfield
6.01.00  Humanities  Historiography   
6.02.00  Humanities  Archaeology   
6.03.00  Humanities  Anthropology   
6.06.00  Humanities  Culturology   
6.09.00  Humanities  Art history   
6.10.00  Humanities  Philosophy   

Code Science Field
H120  Humanities  Systematic philosophy, ethics, aesthetics, metaphysics, epistemology, ideology 
H125  Humanities  Philosophical anthropology 
H260  Humanities  History of science 
H210  Humanities  Ancient history 
H220  Humanities  Medieval history 

Code Description
Research 
Education 
Evaluation (rules)
source: COBISS
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 92  335  315  3.42 
Scopus 124  423  391  3.15 
Research projects (40) Legend
no. Code Title Period Responsible person No. of publicationsNo. of publications
1. Z5-2658  Quality assurance of internationalisation and internationalisation of quality assurance in higher education: Slovenia in the comparative perspective of the Western Balkans  9/1/2020 - 8/31/2022  PhD Maruša Hauptman Komotar   47 
2. J6-1807  Social functions of fairy tales  7/1/2019 - 6/30/2022  PhD Polona Tratnik   2,138 
3. J6-5556  RUSSIAN INTELLECTUALS IN SLOVENIA IN THE PERIOD AFTER THE OCTOBER REVOLUTION  8/1/2013 - 7/31/2016  PhD Igor Grdina   3,047 
4. Z6-0863  Love and family in the time of globalization  2/1/2008 - 1/30/2011  PhD Alja Adam   111 
5. J6-9501  Christ as the Man of Sorrows in Slovene Art  7/1/2007 - 6/30/2010  PhD Jurij Mikuž   2,282 
6. L5-9389  Optimization of cognitive (learning) effectiveness of didactic text  1/1/2007 - 12/31/2009  PhD Janez Justin   2,009 
7. J6-9512  Toward a historic anthropology of intellelctuals: European gender relations and practices of democracy as site of formation of cultural poetics of intelectuals since the Hellenistic age  1/1/2007 - 12/31/2009  PhD Svetlana Slapšak   1,639 
8. L5-7358  International studies of students' knowledge: Explaning the Slovene students' lagging behind the students from best achieving countries  9/1/2005 - 8/31/2008  PhD Janez Justin   3,122 
9. J6-6432  Ethnic Groups from the Former Yugoslavia Living in Slovenia - in the Media Context  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Karmen Medica   396 
10. J6-6436  The Culture of Glagoljaši and Slovenian Art  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Jurij Mikuž   644 
11. J6-6406  The role of knowledge about the Ancient democracy in the development of the citizens' awareness of direct democracy on the lower level of political activities of the citizens - community, associations, neighbourhood/street, house.  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Svetlana Slapšak   1,026 
12. M5-0055  Ilegalne migracije - v kontekstu nove obmejnosti (slovensko-hrvaška in slovensko-italijanska meja) (Slovene)  8/1/2004 - 8/31/2006  PhD Karmen Medica   396 
13. Z5-6400  Jews in the imaginary of ethnic differentiations in contemporary slovenia  7/1/2004 - 6/30/2006  PhD Mitja Žagar   742 
14. J6-5422  Historic anthropology of women's laughter: cultural politics for equal participation in European democracies  1/1/2003 - 12/31/2005  PhD Svetlana Slapšak   808 
15. V5-0679  Računalniško posredovana komunikacija (e-forumi) v izobraževalni dejavnosti (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2004  PhD Tadej Praprotnik   202 
16. Z6-3450  Characteristics and perspectives of computer-mediated communication (discussion groups and chat-rooms)  7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Tadej Praprotnik   202 
17. Z6-3437  Imagining the Other: construction of Otherness in the case of immigrants (refugees, displaced persons, asylum seekers)  7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Alenka Janko Spreizer   275 
18. J6-3473  Inventions of national landscapes in a multiethnic borderland: Istria from mid-19th Century to present  7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Bojan Baskar   1,067 
19. J6-3428  The Imagination in Slovenian Late Middle Ages  7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Jurij Mikuž   551 
20. J5-3543  The proccesses of ethnic differentation in Slovenia: confronting the perceptions  7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Irena Šumi   3,428 
21. V5-0245  Mednarodna raziskava bralne pismenosti -INEA (Slovene)  6/1/1999 - 12/31/2003  PhD Janez Justin   1,357 
22. J6-0320  Značilnosti in tendence vsakdanjega življenja v družbi na prehodu (Slovene)  7/1/1998 - 6/30/2003  PhD Bogdan Lešnik   812 
23. V5-0347  Oblikovanje družbenih rab novih komunikacijskih tehnologij v Sloveniji (zgledi) (Slovene)  8/1/2000 - 7/31/2002  PhD Jože Vogrinc   669 
24. V5-0346  Obravnavanje kulture v slovenskih medijih (Slovene)  8/1/2000 - 7/31/2002  PhD Drago B. Rotar   626 
25. L6-2312  Javni jezik in njegova uporaba v družbeno relevantni komunikaciji (Slovene)  1/1/2000 - 6/30/2002  PhD Dubravko Škiljan   127 
26. J6-2149  Konstrukcija kolektivnega spomina v antiki (Slovene)  1/1/2000 - 6/30/2002  PhD Svetlana Slapšak   935 
27. V5-0348  Vloga državnega nagrajevanja v Sloveniji danes (Slovene)  8/1/2000 - 7/31/2001  PhD Ksenija Vidmar Horvat   548 
28. J6-1186  Jezik in spolna razlika (Slovene)  1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Eva Dolar Bahovec   1,097 
29. L6-1269  Konstituiranje javnosti in javne komunikacije v družbah v tranziciji (Slovene)  1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Dubravko Škiljan   518 
30. J6-0322  Potlačena umetnost (Slovene)  7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Jurij Mikuž   551 
31. V5-0311  Konstitucija nacionalnega interesa in rabe merila nacionalnega v slovenski kulturni politiki (Slovene)  11/1/1999 - 12/31/2000  PhD Drago B. Rotar   355 
32. J6-8658  Mentalities and imaginarii on the border of Mediterranean and Central Europe  5/1/1997 - 4/30/2000  PhD Drago B. Rotar   1,269 
33. J6-8662  Hetaira and a philosopher: toward the history of women's citizenship and the history of the couple  1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Svetlana Slapšak   808 
34. J6-8589  Identities of Coastal Towns: Koper, Izola, Piran, 1945-1995  1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Bojan Baskar   789 
35. L5-8995  The Quality of School Textbook  1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Janez Justin   1,185 
36. V6-6900  Podatkovne in pojmovne podlage za raziskovanje ideologij (Slovene)  1/1/1995 - 12/31/1999  PhD Svetlana Slapšak   808 
37. V6-6902  Temelji in raziskovanje medijev na Slovenskem (Slovene)  11/1/1995 - 11/30/1999  PhD Melita Zajc   391 
38. L6-7539  Jezik in spolna razlika: podoba ženske v učbenikih in literaturi (Slovene)  1/1/1996 - 12/31/1998  PhD Eva Dolar Bahovec   1,056 
39. J6-8669  Vidiki prehoda v perifernih kapitalističnih družbah (Slovene)  1/1/1997 - 6/30/1998  PhD Dubravko Škiljan   127 
40. J6-7805  Sociološki aspekti reprodukcije in spolnih determinant pri ženski in moški populaciji v Republiki Sloveniji (Slovene)  1/1/1996 - 6/30/1998  PhD Iztok Saksida   69 
ARIS research and infrastructure programmes (5) Legend
no. Code Title Period Responsible person No. of publicationsNo. of publications
1. P6-0278  Research of Cultural Formations  1/1/2019 - 12/31/2027  PhD Jurij Toplak   3,248 
2. P6-0278  Research of Cultural Formations  1/1/2017 - 12/31/2018  PhD Polona Tratnik   2,783 
3. P6-0278  Research of Cultural Formations  1/1/2013 - 12/31/2016  PhD Polona Tratnik   3,850 
4. P6-0278  Research of Cultural Formations  1/1/2009 - 12/31/2012  PhD Jurij Mikuž   1,709 
5. P6-0278  Research of Cultural Formations  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Jurij Mikuž   3,724 
International projects (1) source: SICRIS
no. Code Title Period Responsible person
1. FP6-MOBILITY-GENDERGRADUATES-82214  women's studies  4/1/2005 - 3/31/2009   
Mentors for junior researchers (10)
no. Code Name and surname Research area Status
1. 03168  PhD Jurij Mikuž  Art history  Researcher 
2. 03998  PhD Jože Vogrinc  Culturology  Researcher 
3. 06308  PhD Josip-Rastko Močnik  Culturology  Researcher 
4. 07029  PhD Drago B. Rotar  Culturology  Researcher 
5. 09175  PhD Bojan Baskar  Culturology  Researcher 
6. 09873  PhD Janez Justin  Educational studies  Researcher 
7. 12431  PhD Bogdan Lešnik  Psychology  Researcher 
8. 14323  PhD Svetlana Slapšak  Humanities  Researcher 
9. 21790  PhD Jurij Toplak  Law  Researcher 
10. 29337  PhD Polona Tratnik  Philosophy  Researcher 
Description
INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS LJUBLJANA GRADUATE SCHOOL OF THE HUMANITIES is an autonomous institution of higher education in the fields of humanities and social sciences. Having attained state recognition of its academic credentials, the school is authorized to confer MA and Ph.D. degrees for accredited study programs. ISH currently conducts six fully accredited degree programmes: Anthropology of the Ancient Worlds, Historical Anthropology, Anthropology of Everyday Life, Anthropology of Gender, Linguistics of Speech and Theory of Social Communication, Social Anthropology as well as two study courses Historical Anthropology of Art and Media Studies. ISH fosters the inter-connection of the study interests and research interests of its students, as well as creates research opportunities in those fields which are poorly represented in Slovenia. The graduate school also initiates inter-institutional and international networks in order to facilitate the exchange of knowledge and information which would otherwise remain inaccessible to students.
Views history
Favourite