Loading...
Projects / Programmes source: ARIS

Fores sustainability and biotic diversity

Research activity

Code Science Field Subfield
4.01.01  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology  Forest - forestry 

Code Science Field
B270  Biomedical sciences  Plant ecology 
B280  Biomedical sciences  Animal ecology 
Keywords
forest sustainability, biotic diversity, sustainable forest management
Evaluation (rules)
source: COBISS
Researchers (8)
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  03316  PhD Miha Adamič  Forestry, wood and paper technology  Researcher  2000 - 2001  361 
2.  03872  PhD Boštjan Anko  Forestry, wood and paper technology  Researcher  2000 - 2001  326 
3.  10801  PhD Andrej Bončina  Forestry, wood and paper technology  Head  2000 - 2001  517 
4.  11253  PhD Jurij Diaci  Forestry, wood and paper technology  Researcher  2000 - 2001  716 
5.  06470  PhD David Hladnik  Forestry, wood and paper technology  Researcher  2000 - 2001  251 
6.  06960  PhD Ivan Kos  Biology  Researcher  1999 - 2001  562 
7.  10973  PhD Janez Pirnat  Forestry, wood and paper technology  Researcher  2000 - 2001  203 
8.  00565  PhD Iztok Winkler  Forestry, wood and paper technology  Researcher  2000 - 2001  477 
Abstract
Ustrezno ravnanje z gozdom zagotavlja trajno večnamensko rabo gozdov. Ključna komponenta trajnosti gozda je biotska raznovrstnost. Pri raziskavi se bomo omejili predvsem na biotopsko, rastlinsko ter sestojno raznovrstnost gozda, in sicer za prostorske nivoje od države, območja (500 km2), enote (30 km2) do posameznega sestoja (nekaj ha). Z izsledki raziskave bomo dopolnili kriterije za analizo trajnosti gozda in izboljšali sistem ukrepov pri ravnanju z gozdovi.
Views history
Favourite